antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 951: Proclamatie

Bevrijding van oorlog, in dit teken staat deze nieuwsbrief. Met het nodige oranje en andere Nederlandse kleuren. Maar we hebben ook allerlei actuele of historische geschriften, o.m. twee forse pillen uit de tijd van de Republiek. We gaan van Grotius via Cornelis Paradijs naar Reve en Van der Heijden… en typografie, veelal uit de collectie van Huib van Krimpen afkomstig.


1. (SEATTLE WORLD’S FAIR) art since 1950. american and international. seattle world’s fair 1962. (haarlem, joh. enschedé en zonen, 1962. 22 x 17 cm. Garenloos. 162 p. Rijk geïllustreerd. Omslagontwerp (en typografie?) Dick Elffers. Wat gebruikssporen.
€ 15
* Met op p. 86-88 een manifest van Sandberg. Appel, Alechinsky, Lucebert, Reinhoud en zijn broer Roel D’Haese, Tajiri en Carel Visser waren enkele van de vertegenwoordigers uit Nederland en België.

2. BAUERSCHE GIESSEREI Flott. Frankfurt a/M,, Bauersche Giesserei, (1935). 26 x 19 cm. Cahiersteek. 8 p. Gedrukt in rood, geel en zwart. Stempel van een drukkerij uit de jaren 30 op voorzijde omslag. Omslag wat vergeeld.
€ 30
* Leuke letterproef voor de in 1934 door William S. Gillies ontworpen cursieve letter Flott, die in de Engelssprekende wereld als Gillies Gothic bekend is.

3. (BEVRIJDING) PROCLAMATIE. Nederland herwint zijn vrijheid. (5 mei 1945). Originele poster. 70 x 50 cm. Gedrukt in zwart en in de nationale kleuren rood, blauw en oranje. Met afbeelding van de Nederlandse Leeuw. Driemaal gevouwen (geweest). Ingelijst achter glas. Enkele potloodkrassen rechtsonder.
Verkocht
* HISTORISCH EN MUSEAAL OBJECT!

Eén van de slechts enkele exemplaren die door de Vertrouwensmannen van de regering werden gesigneerd!

‘Nederland herwint zijn vrijheid’: een gedenkwaardige verklaring van de ‘Founding Fathers’ van het naoorlogse Holland, eindigend met ‘Lang leve de koningin, lang leve het Vaderland!’ In augustus 1944 benoemde het in Londen gevestigde Nederlandse kabinet een College van Vertrouwensmannen, dat in de weken na de bevrijding van Nederland het land zou besturen. Op 6 mei 1945, de dag na de officiële Bevrijding, werd dit fraaie exemplaar van de verklaring ondertekend door zeven van deze negen Founding Fathers: R.P. Cleveringa, J. Cramer, W. Drees, L. Neher, J. Oranje, J. van der Gaag en J.G. Stokman. Bovendien zette secretaris C.J. van Schelle ook zijn handtekening onder de proclamatie. Degenen die ontbreken zijn L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal en W. van Sonsbeeck (laatstgenoemde was tijdens de bevrijding nog in Engeland).

Deze proclamatie over de Bevrijding was de belangrijkste van de proclamaties die gedrukt werden, want het was de officiële van de Regering en werd daarom in kleuren gedrukt: met de Nederlandse vlag en de Leeuw in oranje. Een paar exemplaren werden door de Vertrouwensmannen gesigneerd. Eén ervan wordt bewaard in het NIOD, twee door een griffier of secretaris van het College van Vertrouwensmannen. Het exemplaar dat wij hier aanbieden is het exemplaar van deze griffier. Enkele jaren geleden verkochten wij het andere exemplaar van de griffier, maar het aardige is dat déze Proclamatie door de ondertekenaars ook voorzien is van, tussen haakjes achter hun naam, de schuilnaam waaronder ze opereerden tijdens de oorlog.

Er zijn slechts enkele exemplaren met originele handtekeningen bekend!

4. (BODONI). MOREAU DE SAINT-MÉRY, M.-L.-É. Vu le Décret Impérial du 20 Prairial an XIII… (= June 8, 1805). Arrête. Parma, Imprimerie Impériale, [1805]. Zonder omslag. 8 p. In het Frans en het Italiaans. Iets stoffig. Met oudtijds handgeschreven datum op de laatste pagina: ’12 Mesidoro XIII’, ofwel 1 juli 1805. Flink wat moet.
€ 60
* Decreet van Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, de Administrateur Délégué Général van het voormalige hertogdom Parma (voor Napoleon). Gedrukt door de voorheen hertogelijk, maar vervolgens keizerlijk drukker, de grote Giambattista Bodoni (1740-1813), in bescheiden maar nobele typografie. Wetgeving van hypotheken. Brooks 984. Een bescheiden uitgave, maar toch, een echte Bodoni.

5. BRAKMAN, Willem Rivalen. Den Haag, Mikado Pers, 2004. Ingenaaid met omslag. (2), 14 p. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt op Velata avorio Biblos in rood en zwart in een oplage van 79 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur onder het colofon.

6. CHARIVARIUS Ruize-rijmen. Door Charivarius van de Groene. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (1914). 32 x 24 cm. Ingenaaid. 40 p. 1e druk. Rugje versleten. Aan de randen wat scheurtjes. Achterop is iemand begonnen met de tekening van een ijsco.
Verkocht
* Eerste en mooiste uitgave van deze verzameling van humoristische verzen uit de column van Charivarius in de Groene Amsterdammer. ‘Ruize’ (Rotterdams voor ‘reuze’) is een van de vele woorden die door Charivarius bespot werden. Daarnaast staan in dit prachtboek o.a. het prachtvers ‘Prachtbeweging’, het beroemde ‘Rid- en Runders’, vermakelijke Oranje-poëemen, het anti-voetbalvers ‘Het eene noodige’, maar ook schrijnende anti-oorlogsverzen. Omslag aantrekkelijk bedrukt in rood en groen naar ontwerp van Piet van der Hem.

7. CLANDESTIENE UITGAVE Wij leven vrij, wij leven blij. [Amsterdam, H.J. Koersen], 1944 (= 1945). 7,5 x 6 cm. Geniet. Oranje buitenkant met twee illustraties, binnenzijde omslag groen. 16 p. Tekst gedrukt in groen. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Illegaal miniboekje ‘tijdens de bezetting geheel door ‘onderduikers’ gedrukt’. Met nationale poëzie zoals ‘Wien Neerlands bloed’, het Wilhelmus, ‘Wij leven vrij’ en ‘Wij willen Holland houen’. De Jong 960.

8. COUPERUS, Louis Dionysos. Einzig berechtigte Überträgung von Else Otten. Leipzig, Rainer Wunderlich Verlag, 1920. 20 x 14,5 cm. 240 p. Karton. Met 4 heliogravures naar tekeningen van Rudolf Schott. Eerste geïllustreerde editie. Ruggetje onderaan gebarsten. Boekband verkleurd, van binnen erg gaaf en mooi.
€ 60
* De eerste uitgave van de Duitse vertaling van Dionyzos, voorzien van fraaie illustraties. Collectie Veen nr. 2.

9. DEKKER, Maurits Jozef duikt. Leiden, Sijthoff, 1946. Halflinnen met stofomslag (ontwerp Studio De Kruijff). 188 p. 1e druk. Teer omslag aan de randen heel licht versleten, maar een mooi exemplaar.
Verkocht
* Roman over onderduiken. Fraai omslag met een vals paspoort uit 1941 onder water.

10. EEDEN, Frederik van, als: Cornelis PARADIJS Grassprietjes. Of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland. Amsterdam, Versluys, 1887. Ingenaaid. 68 p. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk. Omslag en rug beschadigd, bladzijden los. Het rafelige boekje hangt nog maar op één touwtje.
€ 15
* Deze beroemde parodie van Van Eeden, Kloos en Aletrino op de brave 19e-eeuwse dichtkunst is een zeer teer boekje, in zeer matige staat, maar we nemen het boekje graag op in de nieuwsbrief, al was het alleen maar om het actuele gedicht ‘Inenting’ te kunnen reproduceren.

11. ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. Mededeelingen betreffende den aanmaak van de schuldbekentenissen ten laste van het Koninkrijk der Nederlanden uitgegeven ingevolge de Leeningwet 1914. Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1915. 29 x 22 cm. Genaaid met sierkoord. 28 p. Geïllustreerd. Gedrukt in een beperkte, genummerde oplage. Met gedrukt begeleidend briefje, gedateerd April 1915. 1e druk. Zeer fraai.
Verkocht
* Curieus: een gedrukt cadeau van de directie van de firma Enschedé aan het trouwe personeel, ter herinnering aan hun werk aan de druk en de controle van de obligaties van de Nederlandse oorlogslening. Met reproducties van de aandelen en foto’s van het bedrijf en de medewerkers.

12. GROTIUS, Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Accedit H. Grotii dissertatio de mari libero; et libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate. Edidit atque praefatus est Meinardus Tydeman. Trajecti ad Rhenum (Utrecht), ex off. Ioannis a Schoonhoven & soc. (Johannes van Schoonhoven), 1773. 20 x 13 x 7 cm. Perkamenten prijsband met wapen van Amsterdam op beide kanten, vergulde rugversiering en resten van linten. Gegraveerde titel en frontispice. XLVIII, 1048, 43 (Mare Liberum), 35 (register) p. Op de rug een oudtijds met inkt geschreven titel plus uitgelopen inktvlek. Band aan de randen iets versleten, wat grauw. Van binnen gaaf, mooi en onbeschreven.
€ 275
* Degelijke klassieke uitgave met Amsterdamse prijsband, maar geen spoor van een schoolprijs. Met commentaren van J.F. Gronovius en Jean Barbeyrac. Editie en voorwoord Meinard Tydeman (1741-1825), die van 1766-1790 hoogleraar te Utrecht was.

13. HEIJDEN, A.F.Th. van der Brandend zand. In: Lustrumbijlage KU Nieuws, jaargang 23, nummer 8 (29 oktober 1993). 1e publicatie.
Verkocht
* Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Nijmeegse Universiteit vroeg de redactie van KU Nieuws schrijvers die aan de KUN verbonden zijn (geweest) een verhaal te schrijven waarin de universiteit en de stad een rol spelen. Deze bijlage bevat tevens verhalen van Frans KUSTERS, Eric de KUYPER, Michel van NIEUWSTADT en Thomas VERBOGT.

14. HEIJDEN, A.F.Th. van der Brandend zand. P. 45-48 in: Station Heyendaal. Nijmeegse universitaire verhalen. (Nijmegen, KUnieuws, 1993). Garenloos (Chinese blokboekwijze) met flappen. 68 p. 1e druk.
Verkocht
* Fraai vormgegeven bundel (Frans Nies) met verhalen van A.F.Th. van der Heijden, Frans Kusters, Eric de Kuyper, Michel van Nieuwstadt en Thomas Verbogt.

15. HEIJDEN, A.F.Th. van der Gedichten Gods of De vergrijpstuiver. (Nijmegen, Radboud Universiteit, 2014). Ingenaaid met flappen. 56 p. 1e druk.
Verkocht
* Kellendonklezing 2014. Niet te verwarren met de gelijknamige uitgave van de Bezige Bij.

16. HEIJDEN, A.F.Th. van der Een gondel in de Herengracht. (In stripvorm gegoten door Wasco en met een inleiding van Josje Kraamer en Arie Storm). [Den Haag, BZZTôH, 1997]. Geniet. (8) p.
€ 20

17. HEIJDEN, A.F.Th. van der P.C. Hooft-prijs 2013 voor verhalend proza. Den Haag/ Amsterdam, Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde/ De Bezige Bij, 2013. Geniet. 24 p. 1e druk.
Verkocht
* Bevat de Laudatio door Rob Schouten, het juryrapport en het dankwoord van de gelauwerde.
Bijgevoegd: uitnodiging voor de feestelijke uitreiking van de P.C. Hooft-prijs op 30 mei 2013 in het Letterkundig Museum. Vouwkaart. In originele envelop.
Voorts: Goede papieren. (Orgaan van het Letterkundig Museum). Jaargang 7, aflevering 3 (2013). Bevat op pagina 30-32 een verslag van de uitreiking.
Bovendien: een knipsel uit De Volkskrant van 31 mei 2013 over de uitreiking.

18. HEIJDEN, A.F.Th. van der Tonio. Ein Requiemroman. Aus dem Niederländischen von Helga von Beuningen. (Berlin), Suhrkamp, (2011). Karton met stofomslag. 672 p.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor [X.]/ en [X.],/ in vriendschap,/ Amsterdam, 4.XII.’11/ Adri vd Heijden.’

19. KRAMERS Jz., Jacob, als A. JAEGER A new pocket-dictionary of the English and Dutch and Dutch and English languages; containing also: A vocabulary of proper names and a catalogue of the irregular verbs. Gouda, G.B. van Goor, [1859]. Origineel linnen met blindstempel. (4), 702, 36 p. 1e druk. Band vaal en aan de randen versleten, achterste kneep los. Naam op schutblad met datering ‘Augustus 1860’. Reep schutblad uitgeknipt. Gebruikssporen.
€ 35
* Eerste druk van dit omvangrijke woordenboek, gezet uit minuscule letters, samengesteld door DE Kramers (1802-1869), de naamgever van Kramers’ woordenboeken, onder het pseudoniem A. Jaeger. Nog altijd nuttig voor liefhebbers van 19e-eeuws Engels.

20. (LEEUWEN, Simon van) Bellum juridicum, ofte den oorlogh der advocaten. Bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d’een, d’andere, directelijck is contrariërende en welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtight zijn, met resolutiën, placaeten, sententiën en gewijsdens, zoo van Souveraine vergaederingen, Hoogh-aenzienlijcke Collegiën, Provinciale Hooven van Justitie, als andere subalterne Vierschaeren, Rechters, & Gerechtsbanken &c. Amsterdam, Hendrik en de weduwe van Dirk Boom, 1683. 21 x 16 x 6 cm. Perkament. (8), 726, (10) p. 1e druk. Oudtijds geschreven rugtitel. Band staat iets open, wat gevlekt. Enkele notities voorin. Papier aan de randen wat brokkelig, maar het boek is in behoorlijke staat.
Verkocht
* Nederlandse jurisprudentie uit de periode 1640-1680 in honderd casussen, hun voors en tegens, die woordelijk gevolgd worden tot in alle frauden en falsiteyten, mandementen, sententiën en gewijsdens, contraria superiori, requesten, decisiën en advertentiën toe. Deze rechtskundige beoordelingen van bijvoorbeeld mishandeling, pachtontduiking, diefstal, overspel of specerijenfraude bieden een prachtige praktijk-inkijk in het dagelijks leven van de Gouden Eeuw. Anoniem uitgegeven, maar toegeschreven aan Simon van Leeuwen (1626-1682).

21. (LEHMANN, Louis Th.). ISMA’ILI, Kemal Rubaiat. Translated by Martin Holme. Edited by W. Indenhaeck, Stadskanaal. Stadskanaal, W. Indenhaeck [= Utrecht, Jac.P. Romijn], 1945. Miniboekje. 13 x 9 cm. Geniet. 8 p. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt in 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbleekt.
€ 25
* Clandestiene oorlogsuitgave, en dit is waarlijk een gemaskerd boekje: de gedichten van de 13e-eeuwse dichter Kamal ud-Din Ismail uit Isfahan werden uit het Frans (niet uit het Duits, zoals wel geschreven wordt) in het Engels vertaald door Louis Th. Lehmann onder de schuilnaam Martin Holme, en in Utrecht uitgegeven door Jaap Romijn in het voorjaar van 1945. Omdat papier schaars was geworden, werden de boeken die Romijn uitgaf heel klein (de ‘Handpalmreeks’), misschien zijn het snijresten van andere uitgaven. Voorzien van een handgeschreven correctie in het laatste kwatrijn (zoals bij meer exemplaren voorkomt). De Jong 444.

22. LEOPOLD, J.H. Qoraan kan passeeren. Brieven aan J.F. van Royen 1921-1924. Met een inleiding en noten door Dick van Halsema. (Met een portret van Leopold als frontispice door Frans P. Bekker, gesigneerd door de kunstenaar). Terhorst, Ser Prop, 2018. Ingenaaid met stofomslag. (4), 44 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in rood, blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Met een handgeschreven briefje van de drukker.

23. LETTERPROEF La Fonderie typographique de Laurent, Balzac et Barbier créée en 1827 par Honoré Balzac. Réédition du Specimen des divers caractères, vignettes et ornemens typographiques de la Fonderie de Laurent et de Berny, dit de Balzac. Parijs, Aux Éditions des Cendriers, 1992. Oblong 24 x 35 cm. Halflinnen met gemarmerde platten. (40) p., (192) eenzijdig bedrukte bladen. Gedrukt in 999 genummerde exemplaren. Facsimile van de classicistische letterproef. Het voor- en nawerk is gezet uit de Bauer-Bodoni en voorzien van een voorwoord van René Ponot en een van John Dreyfus. Gaaf en fraai.
€ 100
* Fotografische herdruk van de geweldige, omvangrijke letterproef uit 1927, vol Bodoni-achtige letters, vignetten en vrolijke clichés.

24. LETTERPROEF-KALENDER “Korpus” entdeckt das Buchstabenland. (Typoart zeigt einige seiner schönsten und erfolgreichsten Schriften …) Dresden, Typoart, 1977. 43 x 30 cm. Map met 12 tweezijdig in kleur gedrukte bladen met één halfdoorzichtig, in rood bedrukt beschermblad. Illustraties van Christina Forchner, typografie Volker Küster. 1e druk. Aan de randen iets verkleurd en gekreukt.
€ 50
* Kennelijk was de woeste, vrijbuiterige boekvormgeving van de jaren zeventig ook in de Duitse Demokratische Republiek doorgedrongen, want deze Dresdener letterproefkalender heeft de felle kleuren en de weelderige vormen van de hippiedoordesemde Westerse wereld meegekregen. Teksten in het Duits, Engels, Frans en Tsjechisch! Met letters als de Leipziger Antiqua, de Didot, de Neutra, de Garamond, de Super-Antiqua, de Liberta, de Maxima en de Technotyp. Leuke, forse en inventieve kalender.

25. MEIJER, Ischa ‘Ischa Meijer en Hella Hunsche trouwen’. Vouwkaart. 5 x 17 cm.
Verkocht
* Aankondiging van het (tweede) huwelijk van Ischa Meijer op maandag 8 februari 1971 om drie uur ’s middags op de Hulpsecretarie ten noorden van het IJ. ‘Dan zetten ze Café “Het Sluisje” open, vlak daarnaast’.
Met op de achterzijde enkele handgeschreven regels aan Cees Buddingh’en zijn vrouw: ‘Lieve Cees, lieve Stientje, Wie je trouwt, die ben jezelf (als ’t tenminste goed is – en dát is ‘t). Jullie komen toch? Jullie Ischa’.

26. MONTYN, Jan Asia. Aquarellen, tekeningen & gedichten. Samenstelling Leo Duppen. Varik/ Nijmegen/ Haarlem, De Weideblik/ Stills/ Kunstcentrum, 2003. Halflinnen. 96 p. Rijk geïlustreerd.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de kunstenaar: ‘Voor/ Gert/ 13 Sept 2003/ Jan Montyn’.
Bijgevoegd: Flyer van het Kunstcentrum Haarlem, gesigneerd door Jan Montyn.

27. PÉRES, J.B. Comme quoi Napoléon n’a jamais existé. (Met een bibliografische aantekening van Gustave Davois). Utrecht, Stichting de Roos, 1972. Ingenaaid met omslag. 30 p. Typografie Susanne Heynemann. Gezet uit de Fournier en gedrukt door Boosten & Stols op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Deels iets verkleurd (zoals altijd).
€ 15
* Vandaag 200 jaar geleden overleed Napoleon Bonaparte op St. Helena. Leeflang 92.

28. PERNATH, Hugues C. Het uur marat. Antwerpen, Ontwikkeling, (1958). Ingenaaid met omslag. 40 p. 1e druk. Omslag met een randscheurtje en wat rug- en randslijtage, lijmspoor in binnenkneep voorin.
€ 35
* Deze dichtbundel is het debuut van Pernath.

29. PETERS e.a., Arjan Schrijvers schetsboek. (Gesigneerd). Amsterdam, ADM International, 1992. Oblong. Ingenaaid met flappen. 48 p. Geïllustreerd. Jaarwisselingsgeschenk 1991-1992. 1e druk. Eén pagina los.
€ 15
* Gesigneerd door schrijver Arjan Peters, illustrator Marlèn Nolta en vormgever Pieter van Delft. J.M.A. Biesheuvel, Jeroen Brouwers, Walter van den Broeck, Simon Carmiggelt, Maarten ’t Hart, Mensje van Keulen, Gerrit Komrij, Gerrit Krol, Doeschka Meijsing, Jan Siebelink, Gerard Walschap en anderen in woord en beeld geschetst.

30. PONS, Peter Der grosse Zeitvertreib. Gedichte von Peter Pons mit Bildern von George Grosz. Potsdam, Müller & I. Kiepenheuer, 1932. Ingenaaid met stofomslag. 64 p. Op het omslag aan beide kanten een kleurenafbeelding, in het boek rijk in zwartwit geïllustreerd door Grosz. 1e druk. Omslag aan de bovenkant beschadigd (zie afb.) en aan de randen wat versleten. Binnenwerk in uitstekende staat.
Verkocht
* Luchthartige gedichten met satirische, vaak scherpe tekeningen. De door de nazi’s gehate Grosz had zich in 1932 al in Amerika gevestigd, en meteen na de machtsovername werd hij ‘ausgebürgert’ en zijn atelier verwoest.

31. REVE, Gerard (Handgeschreven aantekeningen en invallen). Eén blad, alleen recto, geheel volgeschreven met kroontjespen. 27,2 x 20,8 cm. Circa 1970.
Verkocht
* Zeer diverse aantekeningen. Het begint met een zestal mogelijke boektitels, waaronder ‘Kroon Des Levens’, ‘Troon Des Levens’, ‘De Oude Dag’ en ‘Tijger op jacht’. Dan een fragment over het ‘wereldbeeld volgens de optimistische kijk’ en vervolgens een erotische fantasie: ‘Zijn geduchte, donkere, iets gebogen, duidelijk iets beaderde en merkwaardig volwassen Deel, waarmede hij, door hetzelfs dikte en knuppelachtige vorm en vooral sprookjesachtige lengte een meisje of jongen krankzinnig van lust of pijn, of beide, zou kunnen maken als dat hem zoude behagen’. Voorts losse fragmenten en invallen ‘Jodenjongen op Goede Vrijdag’ en iets over vroegtijdige kaalheid. Tenslotte een zeventienregelige tirade tegen ‘de lezer’: “En nu jij, lezer, jij tyfuslijder, jij grote kolerelijder, voor wie er altijd weer ‘te veel te veel van dit’ in staat (…) Jij zult nooit één boek, één zijn, een woord, een letter van mij begrijpen. God zende jou de bloedkanker achter je hart, dat de dokter lang zoeken zal hebben. (…) En ik kan nóg een paar woorden opschrijven uit een Boek dat jullie niet alleen niet meer lezen ten eerste omdat je te stom bent om het te begrijpen en tweede omdat je denkt dat de schrijver ervan allang dood is, terwijl hij springlevend is. In dat Boek staat de zin: ‘Iemand heeft Mij aangeraakt’.”
Op de achterzijde de titel van het beruchte gedicht ‘Voor Eigen Erf’ en de eerste drie woorden ervan.
Curieus en decoratief!

32. ROGGEMAN, Willem M., en Pol MARA Een gefilmde droom. (Met drie originele, genummerde en gesigneerde kleurenlitho’s van Pol Mara). [Aalst], Uitgeverij Hooft, 1973). 40 x 30 cm. 23 eenzijdig bedrukte bladen in zilverkleurige overslagmap. Gedrukt op Steinbach 300 gr. in een oplage van 50 genumnerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Twee vouwtjes in omslag.
€ 225
* Dit is nummer 2 van de oplage. Hoofts Bibliofiele Serie 1.

33. ROLAND HOLST, Henriëtte Verworvenheden. 1934. Met de hand overgeschreven in rood en zwart op geschept, getint velijnpapier naar de uitgave van Charles Nypels uit 1927. Blind rood linnen. Rug verbleekt.
€ 50
* ‘Gecopieërd door: Chris Weststrate. Dreischor januari MCMXXXIV’. Keurig gecalligrafeerd handschrift, overgeschreven naar de bundel, zoals vroeger wel vaker gebeurde bij dure dichtbundels: de nieuwprijs van Verworvenheden bedroeg indertijd tien gulden, wat ongeveer overeenkomt met € 75 tegenwoordig. Zelfs het colofon werd overgeschreven (‘Dit exemplaar is nummer 69’) en wat rood en zwart is in de gedrukte uitgave is ook rood en zwart in het handschrift.
We konden één Chris Weststrate vinden die de schrijver zou kunnen zijn: een leraar Frans te Aruba.

34. SALTER, George Lettering & Calligraphy in Current Advertising and Publishing. Woodstock, VT, Print, 1945. Overdruk. Geniet. (16) p. Gedrukt in rood en zwart. Wat vergeeld.
Verkocht
* Katern met fantastische kalligrafieën, gebed in een artikel van Georg Salter en Paul Standard, met werk van Arnold Bank, Warren Chappell, W.A. Dwiggins, George Salter zelf (iemand schreef daarnaast (mooi) in potlood: ‘Block inverted!’), Tommy Thompson en anderen.

35. SPRINGER, F. Tabee, New York. Roman. Amsterdam, Querido, 1974. Garenloos (omslag Ary Langbroek). 92 p. 1e druk. Naam en datum op Franse titel.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

36. STERN, Fried Dem Geburtstagskind. Amsterdam, 17.12.’38. Handschrift met versiering in waterverf. 25,3 x 20,5 cm. Blocnotevel, gelinieerd. Alleen recto. Duitstalig rijmend gedicht met motto, 24 regels. Met versiering bestaand uit een denneboom in een landschap met drie rode bloemetjes. Twee gaatjes van iets waaraan dit handschrift was vastgespeld. Wat roest.
€ 95
* Fried Stern (Frankfurt 1875-ca. 1944) was (landschaps)schilder, schrijver en radioverteller. Ook in Nederland was hij al in 1929 voor de radio actief. Midden jaren dertig vluchtte hij (vanwege zijn Joodse afstamming) naar Nederland. In januari 1940 kwam hij in het kamp Westerbork. Dit geïllustreerde gedicht is toegewijd aan een jonge leraar of onderwijzer in Amsterdam, die op 17 december jarig was.

37. (STIP, Kees) Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is. Franeker [= Utrecht], Douwe Diekema [= Chr. Leeflang], [1944]. Halflinnen. 24 p. Gedrukt in rood en zwart in 290 genummerde exemplaren. 1e druk. Rugje wat verbruind, verder mooi.
Verkocht
* Humoristische clandestiene oorlogsuitgave. ‘In Huizen suizen de lichtgasbuizen/ en de waterleiding in Amsterdam’. Met een lang voorwoord van J.W.F. Werumeus Buning, wiens Maria Lecina in dit beroemde boek gepersifleerd wordt. Typografie Charles Nypels. Gedrukt door de deftige firma Enschedé onder het pseudoniem ‘Sjoerd Jouwersma te Houthem-St. Gerlach’! De Jong 192. Van Laar 188.

38. TULPENBOLLEN Recepten – tulpenbollen. Anoniem geproduceerd stencil, 1944? 34,0 x 21,4 cm. Eenzijdig gestencild. Gevouwen en met wat randscheurtjes en kreukjes.
Verkocht
* Op degelijke informatie gestoelde recepten, met voedselkundige analyse, wellicht overgenomen van een voedingsmiddelenbureau. Niettemin is deze tekst in letterlijkheid nergens terug te vinden; een gedeeltelijke variant staat in het Dagblad van Rotterdam van 29 januari 1945. Omdat de tekst meldt ‘Versche tulpenbollen kan men niet langer bewaren dan tot begin Februari’, en de literatuur erop lijkt te wijzen dat pas aan het eind van de oorlog de voedselschaarste zo nijpend was dat er aan tulpenbollen werd gedacht, schatten wij dat dit stencil uit het laatste kwartaal van 1944 dateert, of misschien uit januari 1945. Zeven recepten (stamppot, soep, gefrituurde tulpenbollenringen, pannenkoeken en meelsoorten) en allerlei nuttige aanwijzingen: de eerste maal slechts een geringe hoeveelheid gebruiken!
Niet in Bibliotheca Gastronomica.

39. VER HUELL, Alexander, als ‘Alexander V.H.’ Zoo zijn er. (&) Zoo zijn er. Tweede gedeelte. Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., ca. 1847. Oblong 16 x 25 cm in kartonnen map. 2 x 4 boekjes met elk 6 lithografieën, + voor beide gedeelten een titelpagina (50 litho’s, of 58 als men de omslagen meetelt). Met geïllustreerde omslagen (twee verschillende tekeningen). Meest met bijbehorende teksten. Het blanco achterblad van het laatste boekje ontbreekt, verder compleet. De eerste vier deeltjes wat sleets, rugjes ontbreken, omslagen en enkele bladen los. De tweede vier deeltjes in betere staat.
€ 45
* De eerste serie virtuoze litho’s van Alexander Ver Huell (1822-1897), waarop vaak studenten te zien zijn die zich niets aan anderen gelegen laten liggen. Maar ook over hoogleraren, Meisjes, misverstanden, dronkenschap, schulden en schaamte.

40. VER HUELL, Alexander, als ‘Alexander V.H.’ Zijn er zoo? Amsterdam, J.H. Gebhard & Co., 1854. Oblong 19 x 28 cm. Origineel rood halfleer met platten van moirépapier. Met 100 originele lithografieën van Alexander Ver Huell, enkele getint, vele met bijbehorend tekstblad. Ook met tekstdeel ‘Londen’, een reisverslag ten tijde van de Wereldtentoonstelling met kleine staalgravures. 1e druk. Band flink versleten, gebruikssporen, enkele bladen los of sterk verkleurd.
Verkocht
* Briljante prenten van de geniale tekenaar, vaak triest, gruwelijk of sardonisch. Vaak over het studentenleven, het liefdeleven (waar de vrouw vaak het slachtoffer is) en het huwelijksleven, dat doorgaans ook niet vrolijk stemt. Haarscherpe beelden van de harde negentiende eeuw.

41. VESTDIJK, S. The Garden where the Brass-band played. With an Introduction by Hella S. Haasse. (Translated by A. Brotherton). Londen, Quartet Books, 1992. Paperback. 324 p. Herdruk. Keurig.
€ 20
* Engelse vertaling van De koperen tuin. Schaarse Britse editie, de enige met inleiding van Haasse (een tekst uit 1974 in een vertaling door Paul Vincent).

42. VOS, Marjoleine de Zo zou het zijn. (Terhorst, Ser J.L. Prop, 2007). Cahiersteek met omslag. (4) p. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op Bütten-Kupferdruck in een oplage van 50 gesigneerde exemplaren.
Verkocht


Inmiddels is onze webpagina Typografie mooi opgeknapt en voorzien van een aparte afdeling Letterproeven, en aan het eind is er nog een keuze uit de oudere Stofomslagen.


Informatie

Dit bericht is geplaatst op 5 mei 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: