antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 953: Zes aaien

Waaiweer brengt variatie aan in deze nieuwsbrief, waarin behalve een slak ook honden, leeuwen en andere katten over elkaar heenbuitelen. Vol- en andere zinnen over vormgeving, opdrachtexemplaren, aspecten van het spel (vloeken tijdens spelbeoefening), en, ik zeg het nog maar eens, veel plaatjes die groot worden als je erop gaat staan.


1. ALPHEN, Oscar van (= Kees NIEUWENHUIJZEN, & Martin van AMERONGEN De slak op het grasveld = The snail in the meadow. (Amsterdam, Uitgeverij Fragment, 1991). 30 x 24 cm. Origineel omslag met flappen. (192) p. Rijk geïllustreerd. Met bijbehorende bijlagen: vertalingen en tekst van een lezing van Van Alphen. 1e druk.
€ 25
* Dit fotoboek laat prachtig de ontwikkeling van Kees Nieuwenhuizen als fotograaf zien. Versierd met teksten van o.a. Heiner Müller, Milorad Pavic, Hugo Claus, Maarten ’t Hart, Cor Blok, Panofsky, Sartre en Foucault.

Verhandeling van het spel

2. BARBEYRAC, Jean Traité du Jeu, où l’on examine les principales questions de droit naturel et de morale qui ont rapport à cette matiere. Amsterdam, Pierre Humbert, 1709. 15 x 10 cm. Twee delen. Vroeg 18e eeuws kalfsleer met vergulde ruggen (5 ribben) en gemarmerde schutbladen. (4), LXXVI, 646, (4), (24) p. [Deel 1: 1-370; (4 p. uitgeversreclame); deel 2: 371-646, (24 p. inhoudsopgave)] blz. Met frontispice van P. Schouten in deel 1. 1e druk. Leer wat sleets. Wat verbruind en een paar onbelangrijke vlekken. Handtekening van een voormalige eigenaar weggeradeerd op beide titelpagina’s. Enkele geschreven nummers op de inleidende pagina’s, en de naam van een voormalige eigenaar: ‘S. Wolf / 1793’.
€ 600
* Spel en recht – over de wettelijkheid van het spelen. Met een uitgebreid alfabetisch register van spellen (o.a. schaken, kaarten) en namen (veel klassieke auteurs), maar het helpt je ook erachter te komen wat te denken over vloekende spelers, en of priesters mogen jagen. Zeldzame eerste druk van deze klassieker van Barbeyrac (1674-1744), een getalenteerde advocaat, geboren in Frankrijk, die zijn carrière begon in Zwitserland en Duitsland, veel belangrijke juridische werken in het Frans vertaalde (van Grotius, Bynkershoek, Pufendorf, Tillotson en anderen), en tenslotte hoogleraar publiek recht werd in Groningen.
Pierre Humbert (ca. 1680-1758) was hugenoot, een uitgever van Franse boeken in Amsterdam en boekhandelaar. Interessant achterin in het eerste deel is zijn advertentie (4 p.) met uitsluitend antiquarische boeken in het Italiaans en Spaans, o.a. van Guicciardini (een uit 1588), Lullus en Pallavicini, en een Don Quichot.

3. BERTKEN, Suster Zuster Bertkens tractaat van de Kerstnacht. (Ingeleid en in hedendaags Nederlands overgebracht door L.C. Michels). [Tilburg], (A.C.M. Pillot), [1954]. Garenloos. 16 p. Gedrukt in rood en zwart door J. Bergmans. Iets gevlekt.
€ 30
* Met handgeschreven groet van Michels op binnenzijde vooromslag: ‘Kerstmis 1954/ Nieuwjaar 1955/ L.C.M.’ Mooi uitgevoerd jaarwisselingsgeschenk van de Tilburgse boekhandelaar en antiquaar Adriaan Pillot, gedrukt in beperkte oplage en niet in de handel.

4. BIENFAIT, Claudine Van school gestuurd. Door May Baldwin. Vrij naar ’t Engelsch door Claudine Bienfait. Zaltbommel, Van de Garde, [1905]. Versierd linnen.(4), 300 p. Met illustraties op glanspapier naar Harold Copping. 1e druk. Enkele vlekjes, maar keurig. Naam voorin: ‘Titia van Foreest/ Oosthuizen’.
Verkocht
* Rijk geïllustreerd jeugdboek met mooie art-nouveauboekband, die niet gesigneerd is.

5. (BOXSEL, Pim van). KAART, Piet Licht en donker in Japansche gevangenschap. Een bundel gedichten. Den Haag, W. van Hoeve, 1947. Halflinnen. 72 p. 1e druk. Band wat verbruind.
€ 15
* Met bijna hallucinerende illustraties van de begenadigde tekenaar Pim van Boxsel.

6. CROSSLEY-HOLLAND, Kevin Oenone in January. With illustrations by John Lawrence. Llandogo, Old Stile Press, 1988. Versierd karton (houtsnede op stijfselpapier). 24 p. Frontispice en 16 in hout gesneden vignetten van John Lawrence. Gedrukt in zwart en oker door Nicolas McDowell op Zerkall Büttenpapier in 350 genummerde exemplaren, alle gesigneerd door dichter en kunstenaar. 1e druk. Prachtexemplaar.
€ 30
* Op de voorkant van dit mooie, zeer handgemaakte boekje draaft een gezellige leeuwkat met een meisje op zijn rug.

7. DUYN, Gerard van De verlaten stad. Met teekeningen van Gerard Rutten. Amsterdam, De Gulden Ster, [1924]. 25 x 19 cm. Ingenaaid, geïllustreerd omslag. 48 p. 1e druk. Hoekjes ezelsorig, omslag deels verkleurd. Kleine vlekjes. Minimaal wormgaatje.
€ 35
* Ongewoon boek met experimentele poëzie/proza, expressionistische tekeningen en opvallende typografie. Onderwerp van een recensie door Paul van Ostaijen (zie DBNL).

De fijnzinnigste, de guitigste uitingen van de Nederlanders

8. DWERGEN-REEKS Complete serie van 20 deeltjes, sommige delen in meerdere uitvoeringen (11 duplicaten!), met twee reclamefolders en een bibliografie. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1941-1946. 10,5 x 8 cm. Uitgaven in linnen of karton. Van de exemplaren in linnen is de kopsnee verguld (1941) of gekleurd (1946). Sommige boekjes hebben wat gebruikssporen, zoals een inscriptie voorin of wat verkleuring en slijtage.
Verkocht
* De Dwergenreeks vormt het interessante resultaat van een samenwerking tussen de boekverzorgers S.H. de Roos en J. van Krimpen. De teksten zijn, in de woorden van recensent B. Stroman (Rotterdamsch Nieuwsblad, 18 november 1941) ‘de fijnzinnigste, de guitigste, de eenvoudigste, de aardigste uitingen van de Nederlanders’. Het is een reeks van leuke, betaalbare boekjes met bekende, goede teksten in mooie vormgeving bedoeld om bijvoorbeeld cadeau te geven met Sinterklaas. Ongetwijfeld was het de bedoeling om vaker zo’n reeks van tien boekjes uit te brengen, maar door de oorlogsomstandigheden kwam dat er niet van. De eerste tien boekjes in de Dwergen-reeks werden uitgebracht in oktober 1941, maar zonder jaartal. Deze variëren in omvang tussen 104 en 132 p. De laatste tien verschenen in 1946 en hebben wél het jaartal. Deze variëren tussen 88 en 132 p. De boekjes zijn uitgevoerd in verschillende materiaalsoorten: karton met titeletiket of linnen. De eerste serie bestaat ook in leder.

1. Brederoo, G.A., Amoureuze liederen. [1941]. Verzorgd door J. van Krimpen. Twee varianten aanwezig: linnen (104 p. met K-nummer) en karton (102 p. zonder K-nummer).
2. Busken Huet, C. Hugo de Groot. [1941]. Verzorgd door S.H. de Roos. Twee varianten: linnen en karton.
3. De Faambazuin der Hollandsche zeelieden. [1941]. Verzorgd door J. van Krimpen. Naam en datum voorin (Dec. 1941). Twee varianten: linnen en karton.
4. Gelijkenissen en wonderen van Jezus Christus. [1941]. S.H. de Roos/ Dirk van Gelder. Karton.
5. Genestet, P.A. de, Van mensch tot mensch. [1941]. Verzorgd door S.H. de Roos. Twee varianten: linnen en karton.
6. In Den Haag daar woont een graaf. [1941]. Een bundel Hollandsche kinderrijmen. Verzorgd door J. van Krimpen. Linnen.
7. Saadi, Musladie, Uit den Persiaanschen bogaard. [1941]. Verzorgd door S.H. de Roos. Twee varianten: linnen en karton (met een fraai koperachtig papier).
8. De Schoolmeester, Natuurlijke historie voor de jeugd. [1941]. Verzorgd door J. van Krimpen. Linnen. Naamplakkertje voorin.
9. Vondel, Joost van den, Tijddichten. [1941]. Verzorgd door S.H. de Roos. Linnen. Naam voorin.
10. Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de Vos (…). [1941]. Verzorgd door J. van Krimpen. Linnen.
11. Het aardig leven van Tyl Ulenspiegel. 1946. Verzorgd door S.H. de Roos. Twee varianten: linnen en karton. Inscriptie voorin.
12. Cats, J. Spiegel van den ouden en nieuwen tijd. 1946. Verzorgd door B. Mohr. Linnen. Getypt exlibris.
13. Bekker & A. Deken, E., Fabelen voor de Nederlandsche jeugd. 1946. Verzorgd door B. Mohr.
14. Hamertjes. Punt- en snel-dichten van Nederlandsche dichters. 1946. Verzorgd door J. van Krimpen. Linnen.
15. Hooft, P.C., Van liefde en min. 1946. Verzorgd door J. van Krimpen. Twee varianten: oranje en groen linnen.
16. De jaargetijden in de Nederlandsche poëzie. 1946. S.H. de Roos/ Dirk van Gelder. Twee varianten: linnen en karton.
17. Paaltjens, Piet: Snikken en grimlachjes. 1946. Verzorgd door S.H. de Roos. Linnen.
18. Van Kerstmis tot St. Nicolaas. Een bundel rijmen voor feest- en heiligendagen. 1946. Verzorgd door G.A. van Riemsdijk. Linnen.
19. De vrolijke kramer. 1946. Verzorgd door J. van Krimpen. Twee varianten: linnen en een blind interimomslag.
20. Wie wil hooren een goed nieuw lied? 1946. S.H. de Roos. Stempel voorin/ Naam voorin. Drie varianten: grijs en geel linnen, en karton.
Deze nummering stemt overeen met de bibliografie van Saalmink.
Bijgevoegd: L.G. Saalmink, ‘De Dwergen-reeks’. In Bulletin 20 van Stichting Drukwerk in de Marge, lente 1992 (p. 31-38).
Voorts: Originele reclamefolder uit 1941: De Dwergen. Kleine boeken met grooten inhoud. Verzorgd door J. van Krimpen en S.H. de Roos. Reclamefolder. 22 x 8 cm. 4 p. Met kleine notitie in pen achterop: ‘najaar ’41’, en groen stempel van Boekhandel “Plus-Ultra” in Amsterdam.
En: Boeken voor velerlei smaak. Reclameboekje. 15 x 10 cm. Geniet. 16 p. Notitie achterop: 1941. Deze fel-oranje uitgave bevat reclame voor De druiven der gramschap van Steinbeck, en allerlei romans en andere onderwerpen en series van Van Holkema & Warendorf. Op de achterkant prijkt ‘De Dwergen. Kleine boeken met grooten inhoud’ met opsomming van de tien ‘kleine boeken’.

Losse deeltjes uit de Dwergen-serie worden nog wel gevonden, maar een meer dan complete set als deze met de uiterst zeldzame reclamefolders is met geen lampje (zelfs met geen knijpkat) meer te ontwaren.

9. ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. Récit du voyage et de l’adoration des trois rois mages. Extrait des visions d’Anne Catherine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la très sainte Vierge. Haarlem, Joh. Enschedé & Zonen, 1935. Ingenaaid. (4), 36 p. Kerst- en nieuwjaarswens.
€ 25
* Fragmenten uit de mystieke visioenen van de vroeg-19e-eeuwse non, vertaald uit het Duits. Felrood boekje, zonder enige verantwoording. Curieus nieuwjaarsgeschenk, fraai vormgegeven, wellicht door Jan van Krimpen.

10. EXTAZE. Literair tijdschrift. Aflevering 0 tot en met 32. 2011-2019. Ingenaaid. Geïllustreerd. 33 afleveringen in 32 delen (17-18 was een dubbelnummer) plus jubileumboek. Alles wat verscheen. COMPLEET.
€ 200
* Mooie, complete set van dit fraai uitgevoerde literaire tijdschrift, eind 2010 opgericht door Cor Gout. Extaze bevat zowel poëzie als proza en essays. Enkele auteurs: Pieter Boskma, Wim Brands, Chrétien Breukers, Maria van Daalen, Marcel van Eeden, Arnon Grunberg, Kees ’t Hart, Oek de Jong, Delphine Lecompte, Wim Noordhoek, J. Slauerhoff en Joost Zwagerman. Essays over Gerrit Achterberg, F. Bordewijk, Willem Brakman, Andreas Burnier, Louis Couperus (themanummer), Gerard Fieret, Daan van Golden, W.F. Hermans, F.B. Hotz, Willem Hussem, Frans Kellendonk (Themanummer), Ton Lebbink, Lucebert, Lennaert Nijgh, Paul van Ostaijen, A. Roland Holst en J. Slauerhoff. Iedere aflevering bevat illustraties van éen kunstenaar. Enkele namen: Philip Akkerman, Marcel van Eeden (twee afleveringen).
Bijgevoegd: 25 x Extaze. (Den Haag/ Haarlem, Extaze/ In de Knipscheer, 2018). Garenloos. 72 p.
* 25 afbeeldingen van 25 kunstenaars die aan Extaze meewerkten werden door Hein van der Hoeven en Felix Monter van een tekst voorzien.

11. GENDEREN STORT, Reinier van Kleine Inez. (Met opdracht). Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1925. Linnen. 300 p. 1e druk. Rug iets versleten, enkele vlekjes. Merkje van boekhandel Dijkhoffz.
€ 30
* Met moeizaam geschreven opdracht van de in 1917 blind geworden schrijver: ‘Aan Mevrouw/ L. Gallois/ He(onleesbaar)/ met dankbaarheid/ Rein.’ De bestseller van deze auteur van verstilde literatuur, vol sensitieve beschrijvingen.

12. (GORTER, Herman). BERGE, H.C. ten Aan Herman Gorter. (Zandvoort, Eliance Pers, 1977). Losbladig in omslag. (8) p. Gedrukt op de handpers in een oplage van 50 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de dichter onder het colofon: ‘Voor Wam [de Moor],/ met respect en waardering,/ Hans ten Berge’.

13. KAPR, Albert Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung. Zusammengestellt von Albert Kapr. Leipzig, VEB Fachbuchverlag, 1973. Soepel linnen met goudopdruk. 74 p. 1e druk. Laatste (blanco?) bladzijde uitgescheurd.
€ 30
* Met voorin een handgeschreven opdracht van de typograaf en letterontwerper (1918-1995) Albert Kapr aan Huib van Krimpen, gedateerd ’28/9/75/ Warschau’.

14. KOCH, Rudolf Fette Koch Antiqua. Nach Zeichnungen von Rudolf Koch. (Letterproef). Offenbach am Main, Schriftgiesserei Gebr. Klingspor, (1927). 28 x 21 cm. Cahiersteek. 10 p. Gedrukt in rood, geel, groen en zwart. Stempel van Grafische Machinehandel Laurens Coster (Den Haag) op het omslag. Mooie conditie.
€ 45
* Rustige, krachtige letterproef voor deze in 1926 door Koch (1876-1934) uit zijn Koch Antiqua ontwikkelde rustige, krachtige letter.

15. KOENEGRACHT, Frank Vijf gedichten. Wijhe, (Hein Elferink), 1984. Ingenaaid met stofomslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt op Zerkall-Bütten Werkdruck in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met moeilijk leesbare opdracht van de dichter op het schutblad: ‘voor Boudewijn Büch/ die van boeken houdt (?)/ 23-3-84/ Frank Koenegracht’.

16. KOUSBROEK, Rudy De aaibaarheidsfactor. Amsterdam, Thomas Rap, (1969-1979). Linnen met aaibaar stofomslag. 80-120 p. Met tekeningen van Hepzibah Kousbroek en andere illustraties. 1e (2 x), 2e, 5e geheel herziene en (met Die Wacht am IJskast én een rugtitel) uitgebreide, 6e en 8e druk. Sommige exemplaren wat voorgeaaid.
Verkocht
* Zes exemplaren van dit bijzonder grappige kattenboekje, dus uitstekend geschikt voor uw leesclub!

17. LAMBERT, André Collectie van 10 geëtste nieuwjaarswensen. 10 gevouwen bladen getint geschept papier, paginaformaat ca. 16 x 10 (9 stuks) en 20 x 14 cm (1). Alle voorzien van een originele ets, waarvan 4 in twee kleuren gedrukt, de andere zes in één. De tekst is steeds in het Latijn (b.v. ‘Domus Lambertina vobis exoptat Annum 1958 felicem / Javeae XII 1957’ = ‘Het Lambert-huis wenst jullie van harte een gelukkig jaar 1958 / In Javea, december 1957’. De wens van 1959 vermeldt het huwelijk van de beide kinderen van André en Raquel. De kaart voor 1967, waarop familiehond Oscar een gelukkig nieuwjaar wenst, is de laatste; in november van dat jaar zou Lambert overlijden. Alle prenten zijn in potlood door Lambert gesigneerd. Goede conditie.
€ 275
* De erudiete Zwitsers-Franse graficus André Lambert (1884-1967) was een enthousiast Latinist, en dat blijkt ook uit deze op de etspers gedrukte nieuwjaarswensen. Enkele zijn beschreven, de eerste bevat zelfs twee complete brieven, een van Lambert in het Duits aan ‘Liebe, verehrte Freunde’ (33 r.), gesigneerd ‘Ihr André Lambert’ over het onverwachte niet naar de kerstviering in hun woonplaats Javea (Xábia in Spanje) komen van deze lieve vrienden! De tweede brief (23 r., in het Frans) is van André’s echtgenote Raquel, maar niet gesigneerd. Beide brieven hebben een vriendschappelijke, hartelijke toon en vertellen uitgebreid over het wedervaren in Javea. De nieuwjaarswens voor 1961 bevat ook een brief van Raquel, en die voor 1964 een handgeschreven wens van André, evenals die voor 1966.

18. LAVATER, Warja La Belle au Bois dormant. (Une imagerie d’après le conte de Charles Perrault). Parijs, Maeght, 1982. 16 x 12 cm. Linnen met eenzijdig bedrukte, kleurige leporello in plexiglasfoedraal. 43 bladen met een totale lengte van ca. 455 cm. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Speelse abstractie straalt uit deze kleurige fantasie naar het sprookje van de Schone Slaapster: alle figuren en andere toneelelementen zijn weergegeven als vlekken, rondjes en blokjes kleur. Een kolfje naar de hand van de Zwitserse kunstenares Warja Honegger-Lavater (1913-2007).

19. (LEUSDEN, Willem van). KONINGH, Ritske de De etspers van Willem van Leusden. Utrecht, Grafisch Atelier, 1983. 30 x 15 cm. Cahiersteek met omslag van kraftpapier. 20 p. Voorin een originele foto van de pers in werking, door Jan Altena. Met een originele ets (een voorstelling van de Utrechtse Augustinuskerk) van Van Leusden uit 1909, gedrukt door Gerard van Rooy. Gezet uit de De Roos en gedrukt op getint zwaar Van Gelder in 50 genummerde exemplaren. Met bijbehorend kaartje. 1e druk.
Verkocht
* Liefdevol portret van het gietijzeren gevaarte uit 1840, de etspers die zich mag verheugen in de koosnaam Grote Willem. Bij gelegenheid van het in gebruik nemen van de pers van Van Leusden (1886-1974) in het Grafisch Atelier. Met geïllustreerde technische aanwijzingen.

20. (LION CACHET, C.A.). BAKEL, Dr. H.A. van Kleinoodiën uit Luther’s nalatenschap. Getuigenissen van den hervormer. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Gemarmerd donkerblauw linnen bedrukt in zilver en goud en vervolgens geëtst (ontwerp C.A. Lion Cachet; uitvoering C.J. Mensing). (2), XII, 298 p. Kop verguld. Gedrukt op Hollands papier in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Rondom de rug is het donkerblauw wat valer.
€ 475
* Bijzondere, moeilijk te beschrijven boekband: elk afzonderlijk exemplaar van deze uitgave werd met de hand op de linnen band (voorplat, rug, achterplat) geëtst, waardoor geen exemplaar precies hetzelfde is. Lion Cachet was ingenomen met het resultaat van dit kunstzinnige experiment: ‘Ik voor mij heb geen band ooit op linnen gemaakt, dien ik zoo geslaagd vind en waarover ik zoo tevreden ben als dezen’. Lang niet alle exemplaren van deze titel zijn voorzien van deze kunstenaarsband.
Braches Bouwstoffen 1080.

21. MICHAELIS, Hanny Uittocht. (Woold – ’t Harkel, De Uitvreter, 2010). Leporello (6 p.). Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Velata avoria Biblos in een beperkte oplage. 1e druk.
Verkocht
* Gedicht ‘over de gedeporteerde Joden’ (citaat uit haar dagboek). Jaarwisselingsgeschenk 2010-2011 van Nop Maas en Joep Jaspers.

Hondengemopper

22. MIRBEAU, Octave Dingo. (Met opdracht van de schrijver). Parijs, Bibliothèque-Charpentier-Eugène Fasquelle, 1913. Gemarmerd karton. (6), 424 p. 1e druk. Tekstpapier verbruind. Rug iets versleten.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Mirbeau aan “Docteur Elias/ sympathiquement”. Octave Mirbeau (1848-1917) is onder meer bekend vanwege zijn Dagboek van een kamermeisje en verscheidene andere, vaak controversiële romans. De hoofdpersoon ‘Dingo’ was Mirbeaus hond, maar dat ongewone gezichtspunt geeft hem de gelegenheid zijn gal te spuien over het plattelandsstadje waar hij woonde, over zijn medebewoners en over de mensheid in het algemeen.

23. MIRBEAU, Octave / Fernand SIMÉON Sébastien Roch. (Met drie originele tekeningen, twee originele etsen en tientallen houtsneden door Fernand Siméon). Parijs, A. & G. Mornay, 1926. Ingenaaid. 406 p. Gedrukt in 1095 genummerde exemplaren. De houtsneden zijn gedrukt in bruin, initialen in rood. Leesvouwen, scheurtje aan bovenzijde rug.
€ 125
* Dit is binnen de 95 (Romeins genummerde) H.C.-exemplaren éen van de 80 gedrukt op Rives-papier (nummer XX), speciaal in druk voorzien van de naam van de illustrator, Fernand Siméon, en verrijkt met drie originele schetsen van Siméon: een aquarel van een lezende en een schrijvende man (achterop in potlood: ‘Abbé Jules ou Sébastien?’) en een potlood- en een houtskoolschets voor de illustraties op pagina 49 en 177.
De fel omstreden roman Sébastien Roch gaat over de ondergang van een monter jongetje, dat op school door jezuïeten misbruikt werd. Fernand Siméon (1884-1928) was een schilder en illustrator die in art-deco-stijl werkte. In de laatste acht jaar van zijn leven illustreerde hij tientallen boeken, van Mirbeau niet alleen Sébastien Roch, maar ook in 1925 de niet minder tegendraadse roman L’Abbé Jules.

24. NERUDA, Pablo / Klaas BRUINSMA Oda a la Cebolla / Oade oan de Sipel. De Jouwer, De Hynsteblom, 1981. Cahiersteek. met stofomslag. 12 p. Vertaald uit het Spaans in het Fries (alleen Friese tekst). Gezet uit de Garamont en gedrukt in bruin, groen en zwart in een kleine oplage op 160-grams Mellotex. 1e druk.
Verkocht
* Ode aan de ui! Bruinsma (1931-2018) was een produktief vertaler uit onder andere het Spaans en Grieks.

25. NEUGEBAUER, Friedrich Das Duell von Adolf Holst. Bad Goisern, Studio Neugebauer, 1977. Linnen op zijn poeziealbums, met rode linten. Leporello met 16 eenzijdig in rood en zwart in zeefdruk uitgevoerde bladen. Oplage 99 genummerde exemplaren. 1e druk. Keurig.
€ 30
* Fijn getekend kindersprookje van Adolf Holst (1867-1945), in Egyptische krijgsgevangenschap gekalligrafeerd door de Oostenrijkse typograaf Friedrich Neugebauer (1911-2005). Dit exemplaar is ongenummerd.

26. NOOTEBOOM, Cees Poezie. (Amsterdam, J. Meijer, 1982). Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville door Jaap Meijer en gedrukt op Kanzlei-Bütten van Hahnemühle [in een oplage van 100] door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag gekreukt. Vochtvlek aan rechteronderzijde omslag.
€ 55
* Deze uitgave werd uitgereikt aan de aanwezigen tijdens het diner, aangeboden aan Cees Nooteboom ter gelegenheid van de uitreiking van de Pegasus Literatuur Prijs voor zijn roman Rituelen.

27. RENARD, Maurice Deux contes à la plume d’oie. Illustrés par Joseph Hémard. Paris, G. Crès, 1923. Contemporain verguld halfleer met hoeken. Origineel omslag (en rug) meegebonden. (4), 104 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 575 genummerde exemplaren. Dit is een van 500 gedrukt op vergé d’Arches pur fil. Enkele roestvlekjes, maar een goed exemplaar in nette, typisch Franse boekband gesigneerd met monogram LQ.
€ 75
* ‘La berlue de Madame d’Estrailles’ en ‘Parthénope, ou l’escale imprévue’. ‘Berlue’ is een hersenschim, ‘parthenope’ betekent ‘maagdenstem’ en is de naam van een van de Sirenen. Maurice Renard (1875-1939) was een schrijver van science-fiction en fantastische verhalen, en deze twee horen in de laatste genre thuis – ze spelen in de tijd van Lodewijk XIV en XV. Leuke illustraties, die handgekleurd zijn, door Eugène Charpentier volgens het colofon.

28. (RIETVELD, Gerrit). BARONI, Daniele The Furniture of Gerrit Thomas Rietveld. Woodbury, NY, Barron’s, 1978. 22 x 23 cm. Linnen met stofomslag. 180 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Technisch boek met veel schematische tekeningen van stoelen. Huib van Krimpen liet een berekening van verhoudingen van stoelen achter in het boek.

29. ROTH, Joseph Werke. Herausgegeben und eingeleitet von Hermann Kesten. (Compleet in 4 delen). [Keulen], Kiepenheuer & Witsch, 1975-1976. 4 delen. Paarsblauw linnen met zwarte glimmende stofomslagen, bedrukt in rood. 984; 1114; 1152; 934 p. Wat gebruikssporen, vooral aan het stofomslag van deel 1, dat ook wat kreukjes heeft en inliggende bladwijzertjes. Deel 3 is voorzien van een grappige handtekening van Huib van Krimpen.
€ 90
* Bijgevoegd van Marcel Reich-Ranicki: Joseph Roth. Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung “Joseph Roth 1894-1939” in der Deutschen Bibliothek 29. März 1979. (72 p., in bij het verzameld werk passende typografie).
Huib van Krimpen zou de vertaling voor zijn rekening nemen van de roman Hotel Savoy (die in deel 1 staat). Dit boek verscheen in 1994 met tekeningen van Kurt Löb.

30. (SZÁNTÓ, Tibor). ILLYÉS, Gyula Egy magyar tipográfus. Illyés Gyula bevezetójével. [Gyoma], Kner Nyomda, 1984. 11 x 8 cm. Karton. Ca. 128 p. Met illustraties in kleuren. Gedrukt in 1000 exemplaren. 1e druk. Mooi.
€ 25
* Met handgeschreven opdracht van de in Hongarije bekende en geroemde boekontwerper (1912-2001): ‘Für Huib/ viele Grüsze/ von Tibor/ 986.IX.Basel’. Prachtig uitgevoerd klein zwart boekje met bijna 50 omslagontwerpen en korte beschrijving ervan. Voorwoord van de dichter Gyula Illyés.

31. TYPOGRAFIE, VAKSCHOOL voor de Verzameling van werkstukken vervaardigd door leerlingen der Vakschool voor de Typografie te Utrecht. Utrecht, Vakschool voor de Typografie, 1913. 23 x 19 cm. Ingenaaid. 60 p. Met 39 ingeplakte werkstukken, en andere illustraties en vignetten. Gedrukt in kleuren. Met tekst van A.W. Barten. 1e druk. Omslag uit vorm en wat gekreukt, en met nummer erop geschreven (’52’). Met oude bibliotheekstempels van Drukkerij Van Waesberge in Rotterdam en een bijbehorende uitleenkaart.
Verkocht
* De werkstukken zijn voornamelijk advertentiekaarten, uitgevoerd in mooie late jugendstil. Ongetwijfeld in zeer kleine oplage vervaardigd.

Manu auctoris pictum

32. VETH, Cornelis Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver). Amsterdam, Elsevier, 1918 & 1919. 2 delen. Rood linnen met opgeplakte plaatjes van het omslag in gouden kader. 96; 104 p. Rijk geïllustreerd (door de auteur). 1e druk. Ruggen wat verkleurd, hoekje iets gevlekt.
€ 150
* Bijzonder exemplaar waarvan álle 113 geestige tekeningen met de hand door de schrijver gekleurd werden. Met enkele toelichtingen in zijn handschrift: op beide titelpagina’s schreef hij ‘manu auctoris pictum’ (= ‘met de hand van de auteur geschilderd’) en voorin beide boeken welke schrijvers geparodieerd werden: ‘Couperus/ Bosboom Toussaint, van Lennep, Schimmel/ Marie Corelli/ Captain Marryatt/ Gustave Aimard/ Agatha/ ?’ en ‘van Schendel/ Jules Verne/ H.G. Wells/ Alexandre Dumas père/ E.Th.A. Hoffmann/ Wilde-Strauss/ van Riemsdijk’. De meeste tekeningen zijn met waterverf van allerlei kleuren voorzien, in het geval van Van Schendel ook met goudverf.
Deel 1 begint met een vrolijke parodie op Couperus, ‘Van Gigio en Famulus’, waarin Couperus als ‘Gigio’ paradeert en Famulus een ‘godschoone knaap, met slanke, als broze leden, fijn, doch athletisch, een roomkleurig teint en een heerlijken, fraai bewerkten haardos’. Alle boektitels passeren de revue: ‘De hooge troeven uitspelend van een stille kracht die geen illusie was, overwon hij zijn noodlot. Het was een metamorfose zijner psyche’ en in de met de hand gekleurde tekeningen zijn drie portretten van Couperus te ontdekken (zie afbeelding). Ook Napoleon, Murat en Van Schendel komen herkenbaar in de tekeningen voor. Heel aardig zijn ook de parodieën op science fiction en fantasy: Jules Verne en Wells met ingewikkelde steampunkmachinerieën en ouderwetse robots. Zeer vermakelijk!

33. VETH, Cornelis Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Handgekleurd door de schrijver). Amsterdam, Elsevier, 1918 & 1919. Samen in één linnen band gebonden, met de omslagen op hun plaats. 96; 104 p. Rijk geïllustreerd (door de auteur). 1e druk. Boekband iets versleten. Iets golvend door het inkleuren.
€ 150
* Ook in dit exemplaar zijn álle 113 geestige tekeningen met de hand door de schrijver gekleurd. Met enkele toelichtingen in zijn handschrift: op de titelpagina’s schreef hij ‘Geïllustreerd door den Schrijver’ en voorin beide boeken welke schrijvers geparodieerd werden: ‘Louis Couperus/ Bosboom Toussaint, van Lennep, Schimmel/ Marie Corelli/ Marryatt/ Gustave Aimard/ Agatha/ ?’ en ‘Arthur van Schendel/ Jules Verne/ [H.G.] Wells/ Alexandre Dumas père/ E.Th.A. Hoffmann/ Wilde-Strauss/ van Riemsdijk’. De meeste tekeningen zijn met waterverf van allerlei kleuren voorzien, in het geval van Van Schendel ook met goudverf. Cornelis Veth (1880-1962) schreef humoristische teksten en maakte veel karikaturen. In dit geval combineerde hij beide.

34. VETH, Cornelis Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks. (Deel 2 handgekleurd door de schrijver en vier originele tekeningetjes). Amsterdam, Elsevier, 1919. Twee delen. Blank fijn linnen met rode opdruk. 104 p. Rijk geïllustreerd (door de auteur). 1e druk. Banden wat gevlekt, vooral de achterkant van deel 2. Klein driehoekje van eerste schutblad afgeknipt.
€ 150
* Bijzonder exemplaar waarvan, alleen in deel twee, alle 55 geestige tekeningen met de hand in waterverf door de schrijver gekleurd werden, en bovendien heeft Veth er vier kleine, originele tekeningen toegevoegd (p. 12, 20, 29 en 79). Op de titelpagina is een briefje geplakt met getypte tekst ‘Geïllustreerd door den schrijver’.
Met inliggend een handgeschreven kaartje van de auteur aan ‘Zeer geachte Mevrouw’, ongedateerd, in rode inkt: ‘In dank erken ik de ontvangst van uw cheque’. Daarna somt Veth de verschillende parodieslachtoffers op.
In het handgekleurde deel zijn de volgende schrijvers geparodieerd: Arthur van Schendel, Jules Verne, H.G. Wells, Alexandre Dumas père, E.Th.A. Hoffmann, Oscar Wilde-Richard Strauss en (de toneelschrijver) Adriaan W.G. van Riemsdijk. De eerste bladzijde (Van Schendel) heeft een flinke dot goudverf meegekregen.

Crimineel allerlei

35. VETH, Cornelis Prikkel-idyllen. Eerste (&) Tweede deel. Bussum, Van Dishoeck, 1926-1927. Uniform linnen. Rijk geïllustreerd naar tekeningen van de schrijver. Verzamelbundels van de oorspronkelijke losse uitgaven, apart gepagineerd. Met in beide delen een exlibris, en in beide delen het eerste schutblad uitgesneden. Verder goed.
€ 25
* Bevat: ‘De allerlaatste avonturen van sir Sherlock Holmes’; ‘Crimineel allerlei’; ‘Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog’, en: ‘Roberto en Ewalda of rooverhoofdman en haremdame, familieroman’; ‘Onthullingen door een kamenier ten hove’; ‘Gids voor padvinders’. Leuke geïllustreerde parodieën op de gothic novel, pulp en horror!

36. (WEISS, E.R.). HÖLSCHER, Eberhard Der Schrift- und Buchkünstler Emil Rudolf Weiß. Monographien künstlerischer Schrift Band 8. Berlin-Leipzig, Verlag für Schriftkunst Heintze & Blankertz, [1941]. 30 x 21 cm. Karton met linnen boven- en onderrand. 72 p. Met ingeplakt fotografisch portret, vele paginagrote illustraties in rood en zwart, en 13 p. illustraties van boekbanden op glanspapier, waarvan 6 in kleuren. 1e druk. Band aan rug en randen verbruind.
Verkocht
* E.R. Weiss (1875-1942) was een groot boekkunstenaar: ontwerper van letters en boekbanden. Na de machtovername door de nazi’s werd hij gedwongen tot ontslag en verloor hij al zijn functies. Daarom is het merkwaardig dat nog tijdens zijn leven dit mooie boek verscheen over Weiss en zijn ontwerpen, met een korte inleiding zonder referentie aan de koude harde tijd waarin Weiss het werken vrijwel onmogelijk was gemaakt. Prachtige reproducties.

37. (WELIE, Antoon van). LANS, J.R. van der Egelantieren. Gedichten met titelplaat, naar een pastel van A. van Welie, gegraveerd door Walter. Edam, J.M. Roldanus Cz., [1890]. Origineel omslag gedrukt in rood en zwart. (8), 96 p. Elke pagina met kader in blauw gedrukt. 1e druk. Fris, net en stevig exemplaar. Niet opengesneden.
Verkocht
* Mooi verzorgd dichtbundeltje van deze katholieke journalist, een sieraad voor de 19e-eeuwse drukkunst. Onder meer met aandacht voor actuele zaken, zoals de opvoering van de komische opera The Mikado in Amsterdam en over het oude en het nieuwe Japan. De schilder van de titelplaat, de latere virtuoos en portrettist Antoon van Welie, was in 1890 nog maar 23 jaar.

38. WILSON, Adrian The Nuremberg Chronicle Designs. An account of the new discovery of the earliest known layouts for a printed book: the Exemplars for the Nuremberg Chronicle of 1493 with pages from the Latin exemplar reproduced for the first time. San Francisco-Los Angeles, The Roxburghe Club-The Zamorano Club, 1969. 35 x 22 cm. Ingenaaid. 44 p. Gedrukt in rood en zwart door Adrian Wilson op zijn privépers in Tuscany Alley, San Francisco, met hulp van Clifford Burke, in 350 exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbruind.
€ 30
* Reproductie van de oudst bekende layout-aantekeningen met de pagina’s zoals ze geworden zijn in de Wereldkroniek van Hartmann Schedel, of Nuremberg Chronicle zoals deze in het Engels genoemd wordt. Majestueuze privé-uitgave, gedrukt door de auteur.

39. WILSON, Romer Latterday Symphony. [Londen], Nonesuch Press, 1927. Halflinnen met decoratief papier. (8), 140 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat roestvlekjes.
€ 30
* Jazzy roman van een jong aan tbc overleden Britse schrijfster (1891-1930): een mooie mannenvriendschap ontwikkelt zich tussen twee Lebemänner, een de veertig naderende succesfiguur en een jonge ‘coloured’ Amerikaanse zanger. Dan komt de fatale maagd Mary in hun leven en beide mannen vallen hulpeloos spartelend terneer. Dit prachtig verzorgde art-decowerkje komt uit de collectie ‘mogelijk ooit te vertalen’ Engelse boeken van Huib van Krimpens moeder Nini Brunt.

40. (ZWAGERMAN). EMMERIK, Pam Wie het paradijs verdragen kan. (Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman). Amsterdam, Prometheus, 2014. Garenloos. 352 p. 1e druk.
€ 20
* Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman. Gesigneerd door de auteur met tekening van twee honden: ‘Lorca’ en ‘Pita’; op het omslag staan foto’s van twee honden.

41. (ZWAGERMAN). JANOWITZ, Tama Slaves of New York. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Londen), Pan Books, (1987). Garenloos. (10), 278 p. Latere druk.
€ 35
* Gesigneerd met opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman: ‘To Joost/ thanks for your/ kind (or so you say)/ reviews/ Tama Janowitz’. En in het handschrift van de ontvanger: ‘J Zwagerman/ mei ’87’. Leesvouwen. Met knipsel.

42. (ZWAGERMAN). JONGE, Freek de Losse nummers. (Met opdracht aan Joost Zwagerman). Amsterdam, De Harmonie, (1992). Garenloos. 208 p. 1e druk.
€ 30
* Gesigneerd met paginagrote opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman: ‘Arnhem/ voor/ Joost + Arielle/ ter herinnering/ aan onze 1ste/ ontmoeting/ (sign.)/ 13-3-1993’. Met een ezelsoor gemaakt door Joost Zwagerman.

43. (ZWAGERMAN). OUWENS, Kees Droom. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). Amsterdam, Meulenhoff, (1988). Ingenaaid met flappen. 52 p. 1e druk.
€ 35
* Gesigneerd met opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman: ‘Voor Joost,/ na het diepborende gesprek/ en het chinezen in het desolate/ Overvecht/ Kees Ouwens’.
Met een ezelsoor gevouwen door Joost Zwagerman en drie inliggende knipsels over Ouwens.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 21 mei 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: