antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 955: Tussen Koekange en Verkruissen

Bibliofiele aanwinsten uit het stuwmeer hier in de winkel! We hebben een rijtje Koekanger Handpers (fijnzinnige kwaliteit met prachtig passende illustraties uit eigen huis), een aantal gevarieerde bijkomers – mooi en/ of zeldzaam – en een kleine verzameling Hester Verkruissen (met haar typografische verluchtingen).

Wees snel: zoals altijd zijn de boeken op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief allemaal verkrijgbaar, maar we hebben er meestal maar één! Zo gauw als we kunnen zetten we verkochte boeken op verkocht.


K O E K A N G E R   H A N D P E R S

1. A.L.F & A.P.S. Wispelturigheid (/ Wispeltuurigheyd/ Wispelturigheyd). (Met een originele tekening in kleuren op de Franse titel). Koekange, Koekanger handpers, 2012. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Janson en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 15 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Naar aanleiding van de Tweede-Kamerverkiezingen van 2012 werd dit gedicht uit 1731 opnieuw in het licht gegeven, van fraaye afbeeldingen voorzien.

2. ANTONIDES VAN DER GOES, J. Op een uurwerk. Koekange, Koekanger handpers, 2013. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt in een oplage van 58 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Jaarwisselingswens. De Tracy waarvan sprake is in het gedicht is een 17e-eeuwse Rotterdamse horlogemaker, Steven Thrasi. Curieus bouwwerkje van typografische jugendstilmotiefjes op het omslag.

3. BURG, Hermanus van den Elk bid zyn speelpop aan, en warmt zich by de maan. (Met een gesigneerde linosnede door Frans P. Bekker). Koekange, Koekanger handpers, 2014. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Codex en Delphin en gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in een oplage van 90 exemplaren.
Verkocht
* Een gedicht uit de vroege achttiende eeuw met toelichting, knap zetwerk! 75 exemplaren werden bestemd voor het Vriendenboek voor Bubb Kuyper Het goede leven. Dit is een van de 15 exemplaren die van een omslag werden voorzien en zelfstandig verspreid.

4. D’HEERE, Lucas Remedie jeghens de Peste. (Koekange), Koekanger handpers, 2020. Ingenaaid met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Oud Hollands en de Spectrum en gedrukt in een beperkte oplage.
Verkocht
* Met uitvoerige toelichting over de Gentse dichter uit de Renaissance. Jaarwisselingsgeschenk.

5. GÓNGORA Y ARGOTE, Don Luis de Todo se murmura. Vertaald door dr. G.J. Schoute. (Met een gesigneerde linosnede door Frans P. Bekker) (Koekange), Koekanger handpers, 2013. Ingenaaid met omslag en titeletiket. (14) p. Met de hand gezet uit de Codex en de Delphin en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 40 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Eén van de 17 exemplaren op licht-oranje gekleurd Ingres-Büttenpapier van Hahnemühle (genummerd 3). Tweetalig: Spaans gedicht uit 1626 met Nederlandse vertaling door de Nederlandse hispanist en oogarts G.J. Schoute, die in 1934 een bloemlezing met Góngora-vertalingen uitgaf.

6. HAAN, Jacob Israël de De koe. (Koekange), Koekanger handpers, 2019. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in een beperkte oplage.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk. Feuilleton uit het Algemeen Handelsblad van 21 oktober 1921, niet alleen over de voor het Jeruzalemse weeshuis geschonken Hollandse koe, maar ook over het bepaald en het onbepaald lidwoord.

7. HAAN, Jacques den Boutade. (Met twee gesigneerde linosneden door Frans P. Bekker). Koekange, Koekanger handpers, 2004. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Palatino en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 35 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Met een opdracht van de drukker onder het colofon. Op de linosneden zien we margedrukkers Dick Ronner en Elze ter Harkel aan het werk. Citaat van Jacques den Haan uit 1946: ‘…het boek, dat duikelaartje in de geschiedenis van de menschelijke domheid: hoe meer je het slaat, hoe hardnekkiger het weer overeind komt.’ Serie Tijdverdrijvers nr. 1.

8. HATTUM, Jac. van Geneefse gein of Hoort een haan ’s zondags bij de hennen te zijn? (Met twee gemonogrammeerde linosneden door Frans P. Bekker). (Koekange, Koekanger handpers, 2015). Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Janson en gedrukt op Ingres-Bütten van Hahnemühle in een oplage van 30 (plus enkele) genummerde exemplaren.
Verkocht
* Dit is éen van de enkele h.s.-exemplaren, voorzien van een omslag. Met een opdracht van de drukker onder het tweede, toelichtende colofon. Venijnige satire van Jac. van Hattum uit De Pothoofdplant. De linosneden zijn op hetzelfde blad afgedrukt en becommentariëren elkaar zo!

9. ISRAELS, Isaac, en C.A. LION CACHET Twee brieven (Met een gesigneerde linosnede door Frans P. Bekker en een toelichting door dezelfde). Koekange, Koekanger handpers, 2015. Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de De Roos en gedrukt op oud Simili Japon-papier in een oplage van 30 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Gesigneerd door de drukker onder het nummer. Met prospectus. Bijzonder mooi uitgevoerd boekje met de lino (en de facsimile-handtekening van Israëls) in zachtpaars op heel dun rijstpapier.

10. KILMER, Alfred Joyce Trees. Koekange, Koekanger handpers, 2017. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 75 exemplaren.
Verkocht
* ‘Poems are made by fools like me/ But only God can make a tree’. Beroemd gedicht over bomen – dat jaarlijks in New York wordt voorgedragen bij de verkiezing van het slechtste gedicht van het jaar (Philolexian Society). Jaarwisselingsgeschenk 2017-2018.

11. KRUIDERINK, Rien Bomen plukken. (Gedicht). Koekange, Koekanger handpers, 2015. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt in bruin en zwart op zachtgeel Hahnemühle Bütten in een oplage van 15 exemplaren. Vouw in rechteronderhoek.
Verkocht
* Met een opdracht van de drukker onder het colofon en, los bijgevoegd, een handgeschreven brief van dezelfde (14 regels). Leuke ontspanning van Peter Bekker,  de drukker van de Koekanger Handpers: borduurwerk van typografische motieven, hier op de titelpagina.

12. MASEFIELD, John Cargoes. (Met drie foto’s door Leo Divendal). (Koekange), Koekanger handpers, (2015). Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Palatino en Roasartkapitalen en gedrukt op Simili Japon in bruin en zwart in een oplage van 24 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Drie gedichten die herinneren aan Masefields jeugdige, rauwe leven als varensgezel met prachtige tegenfoto’s van Divendal. Gesigneerd door de drukker onder het colofon. Met prospectus.

13. NASH, Ogden Song of the open road. (Koekange), Koekanger handpers, (2018). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een kleine oplage.
Verkocht
* ‘De in kleine oplage gedrukte parodie op Joyce Kilmers Trees is een aanvulling op het pas verschenen nieuwjaarsuitgaafje’. Zie nummer 10 in deze lijst! Met toelichting. Klein maar fijn.

14. OLD ENGLISH SONG The Love of Books. (Met een originele, gesigneerde, handgekleurde linosnede van Frans P. Bekker). Koekange, Koekanger Handpers, 2016. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Palatino en de Janson en gedrukt in een oplage van 70 exemplaren.
Verkocht
* Nieuwjaarswens voor 2017, een oud-Engelse tekst (over ‘a jollie goode booke’) met fraai portret van Margie Fernhout, die op 31 december 2016 haar zeventigste verjaardag vierde.

15. RESOLUTIE No. I Resolutie over het vervoeren van bedelaars en sieke impotente menschen, genomen op den Landsdag, tot Assen den 11. Martii 1690. Koekange, Koekanger handpers, 2014. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Codex, Delphin en Palatino en gedrukt in bruin en zwart op Simili Japon in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Actuele tekst overgenomen uit Het Lantrecht van Drenthe (1754). Jaarwisselingsgeschenk 2014-2015.

16. RODANGE, Michel De missie. In de vertaling van J.A. Remarque. (Met een gemonogrammeerde linosnede van Frans P. Bekker). (Koekange), Koekanger handpers, 2018. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt op bruin papier in een beperkte oplage. Met erratumvelletje.
Verkocht
* Vertaling van een satirisch Reinaertfragment uit het Letzeburgs, dat was opgenomen in De muze en de zeventien provinciën, het Boekenweekgeschenk van 1962. Jaarwisselingswens.

17. STONE, Reynolds Auto vrije dagen. (Koekange), Koekanger handpers, 2016. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Times en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 70 genummerde exemplaren. Illustratie van Reynolds Stone. Met erratumvelletje.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 2016-2017.

18. (TOLLENS Czn., H.). A.G. COUWENBERG Een gevonden aanbeveling in Verstrooide Gedichten van H. Tollens, Cz. (Koekange, Koekanger handpers, 2014). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de de Roos en een schrijfletter en gedrukt in rood en zwart op Simili Japon in een oplage van 60 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Gedrukt voor Uit chaos komt het licht. Vriendenboek voor Silvia Zwaaneveldt bij haar zestigste verjaardag. Dit is een van een gering aantal (10?) exemplaren dat voorzien werd van een omslag en los verspreid – het is genummerd 59 van de 60.

19. WERKMAN, H.N. Brief aan Ate Zuithoff. (Met een illustratie door Peter Bekker). (Koekange), Koekanger handpers, (2015). 25 x 22 cm. Ingenaaid met omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Helvetica en de Volta en gedrukt op Fabriano in bruin, rood en zwart in een oplage van 85 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Eén van de vijftien exemplaren voorzien van een omslag. De andere 70 waren bestemd voor een Werkman-project samen met 47 andere margedrukkers. Geraffineerde ontmoeting van de ontroerende tekst met het pregnante beeld in het vierkante formaat van het boek.


V A N   K A T E R S   T O T   J A V A

20. BAUDELAIRE, Charles Katers. Vier gedichten van Charles Baudelaire, vertaald door Gerard den Brabander. Illustraties & nawoord Peter van Hugten. (Utrecht, De Boktor, 2016). Halfleer met gedecoreerde platten, in zwart schuifhoesje. (20) p. Met de hand gezet uit de magere Gill en gedrukt in verschillende kleuren op Zerkall-Büttenpapier in 75 genummerde exemplaren. Prachtig!
Verkocht
* Dit is een van de 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren (nr. XX), gebonden in halfleer door Binderij Phoenix te Kamperland. Met een suite van de vier prenten, genummerd en gesigneerd, én een bladwijzer van Peter van Hugten. Een feest van rood en zwart en kattengemauw!

21. BERNLEF, J. Schoenen. (Amsterdam, J. Meijer, 1984). Plano in omslag. Met de hand gezet uit de Baskerville door Jaap Meijer en gedrukt op Kanzlei-Bütten van Hahnemühle in een oplage van 60 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Deze uitgave werd uitgegeven ter gelegenheid van de toekenning van de Constantijn Huygensprijs 1984.

22. BLOEM, J.C. Paaschvacantie. (Woubrugge, Avalon Pers, 2016). Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt in een oplage van 90 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Niet eerder gepubliceerd gedicht van Bloem uit 1908. Het gedicht werd zowel afgedrukt in boekdruk als in facsimile van het handschrift.

23. BREDERODE, G.A. Enigheid is armoed. [Geesbrug], Sub Signo Libelli, (1977). Oblong 8 x 11,5 cm. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit een heel kleine Hollandsche Mediaeval en gedrukt in oranjerood en zwart in een oplage van 53 genummerde exemplaren.
Verkocht
* ‘… Als gij des nachts alleen in ’t bedde slapen moet?’ Eén van de 23 Romeins genummerde exemplaren. Mooi miniboekje, een vroege SSL. Breugelmans 26.

We hebben een nieuwe pagina met onze miniboekjes op de website.

24. (BROUWERS, Jeroen) Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries). Zutphen, De Lange Afstand, 1994. Ingenaaid. (24) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Peter Yvon de Vries op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 40 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Zeer schaarse uitgave ter gelegenheid van Brouwers’ dertigjarig schrijverschap, op verzoek van Carin Wevers en T. van Deel. Bevat bijdragen van Benno Barnard, Walter van de Broeck, T. van Deel, Cherry Duyns, Hans Roest, Peter Yvon de Vries en Julien Weverbergh. De linoleumsneden (door de onderschatte margedrukker zelf) vertonen griezelige kikkertjes.

25. BÜCH, Boudewijn Een decembervertelling. Utrecht, Salix Alba, 1985. Cahiersteek. Ingenaaid. 20 p. Gezet uit de Times en gedrukt op 90 grams Ingres Fabriano in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* ‘Fantastisch verhaal’ over de eerste ontmoeting tussen Büch en Reve.

26. DEYSSEL, Lodewijk van Circus Renz. (Met een aantekening door Harry G.M. Prick). (Woubrugge, Avalon Pers, 2003). Cahiersteek. Uitvouwbaar vouwblad. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in goud, rood, zwart en bruin op Zerkall in een beperkte oplage ter gelegenheid van het verschijnen van Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890 (Amsterdam 2003), het tweede deel van de door Harry G.M. Prick geschreven biografie van Lodewijk van Deyssel. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de bezorger, Harry G.M. Prick.

27. DOESBURG, Theo van De zwarte vlek. Simultaneistische schets. (Met een houtsnede door Abe Kuipers). Heemstede, Lojen Deur Pers, 1984. Halflinnen (Jutta Swakowski). (4), 12 p. Met de hand gezet uit de magere Nobel en gedrukt op Mellotex-papier in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 65
* Een surrealistische, gewelddadige prozatekst. Eén van de 40 arabisch genummerde exemplaren met de houtsnede van Abe Kuipers als frontispice.

28. EIJKELBOOM, Jan Tien vogels. (Met tekeningen van Hans Andringa). Rotterdam, Bébert, (1983). Linnen met (iets verschoten) stofomslag. Gedrukt in opvallend rood en zwart in een oplage van 235 genummerde en door dichter en illustrator gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Subtiele vogeltekeningen (mooie meeuwen!). Jaarwisselingsgeschenk 1983-1984. Niet in de handel.

29. EKKERS, Remco Glenn Gould. (Groningen), The Glenn Gould Society, 1986. Ingenaaid. (4) p. Gedrukt in 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 15
* Gedrukt door Menno Wielinga (Exponent). Exemplaar zonder colofon. Sonnet over Gould met vertaling in het Engels door Fred Adam ertegenover. Remco Ekkers overleed op 4 juni 2021, bijna tachtig jaar oud.

30. HAASSE, Hella Yvonne de spionne en andere cabaretteksten. (Met een frontispice van Peter Yvon de Vries en een linosnede van Iris Le Rütte). Eefde, De Lange Afstand, 2000. Ingenaaid in omslag. (32) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 50 exemplaren.
Verkocht
* Liedteksten uit 1945-1947, geschreven voor Wim Sonneveld en Cor Ruys.

31. HAMELINK, Jacques en Ab STEENVOORDEN Echo in blauw-zwart van zes fragmenten door Jacques Hamelink. (Met zes originele genummerde en gesigneerde etsen van Ab Steenvoorden). Leiden, De Bange Duivel, 1976. 31 x 22 cm. Linnen. 32 p. Gedrukt in 400 genummerde exemplaren. Band iets verbleekt en met een vochtvlekje.
€ 32
* Groteske, buitenaardse schetsen (‘De ekspansie van de kwal’ of ‘Vijflingzon van Dor’) met goed bijpassende, wilde aquatint-etsen. Dit is een van de 60 Romeins genummerde exemplaren (nr. XVIII).

32. KEMP, Pierre Ik ruik het heden. (Heemstede, Lojen Deur Pers, 1981). Linnen met stofomslag. (28) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage 175 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Eén van de 25 Romeins genummerde luxe-exemplaren die door Jutta Swakowski in linnen werden gebonden. Keuze uit de literaire nalatenschap van Pierre Kemp door W.A.M. de Vroomen.

33. KEMP, Pierre (& Boudewijn BÜCH) Poeder van maankop. (Met vijf originele, genummerde en gesigneerde etsen door Pol Jong, Lydia Luyten, Ab Steenvoorden, Marius Vroegindeweij en Pim de Vroomen. Met een nawoord door Harry G.M. Prick). Leiden, De Bange Duivel, 1 december 1976. Linnen. (40) p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* De Bange Duivel was in de zeventiger jaren een maoïstische commune, waaraan ook Boudewijn Büch was verbonden. Deze uitgave is door Büch, die een intieme vriendschap met Prick koesterde, geïnitieerd.

34. (KOUWENAAR, Gerrit) Het is zo vandaag als altijd. Voor Gerrit Kouwenaar. (Gesigneerd door Campert, Lucebert en Nooteboom). Banholt, (In de Bonnefant), 1983. Verguld bordeauxrood linnen (Binderij Phoenix). (4), 60 p. Met de hand gezet uit de Bembo en de Diotima en gedrukt in een oplage van 75 exemplaren. 1e druk.
€ 400
* Eén van de 29 op naam gedrukte exemplaren. Dit exemplaar was bestemd voor Jan Elburg, met potloodsignatuur van de drukker onder het colofon.
Liber amicorum ter gelegenheid van Kouwenaars 60e verjaardag met bijdragen van H.C. ten Berge, J. Bernlef, Rein Bloem, Remco Campert, Hugo Claus, Constant (met een mooie tekening ‘Goede Middag, Haan’!), Gérard van den Eerenbeemt, Jan G. Elburg, Hans Faverey, David Kouwenaar (een originele, gesigneerde ets), Wiel Kusters, Jan Kuijper, Lucebert, Kees Nieuwenhuijzen, Cees Nooteboom, Peter Nijmeijer, Bert Schierbeek, K. Schippers, Jan Sierhuis, Pierre van Soest (een handgekleurde tekening), Hans Tentije, Aat Verhoog en Lela Zečković.
Schitterend, hoogst bibliofiel vriendenboek met iconische vergulde snor op het voorplat naar een ontwerp van Kees Nieuwenhuijzen.
Bijzonder exemplaar: Remco Campert en Cees Nooteboom signeerden hun bijdragen met balpen, en Lucebert voorzag zijn bijdrage van een handgeschreven opdracht: ‘voor Jan Gommert E/ van lucebert’.

35. KUIJPER, Jan Bijbelbloemen. Amsterdam, (J. Meijer), 1983. Linnen met stofomslag. (4), 28 p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 50 exemplaren.
€ 60
* ‘Tot een volk, diep van spraak en zwaar van tong/ moet ik behoren, en dat kun je horen./ Ik wou, de mensen hadden lichte oren,/ oren waartoe alleen het licht doordrong.’ Zeer fraaie, zuiver typografische bibliofiele uitgave.

36. MARTENS, Jan, & Hans van de WAARSENBURG Aanlandig. Banholt, In de Bonnefant, 1991. 31 x 22 cm. Dubbel vouwblad van geschept papier, aan twee zijden bedrukt. Met kleurenzeefdruk over twee pagina’s van Jan Martens en twee gedichten van Van de Waarsenburg.
€ 25
* Als kerstwens gebruikte, felkleurige voorpublicatie uit de nieuwe samenwerkingsbundel van kunstenaar, dichter en drukker: Il Ritorno. Flink formaat! Gesigneerd in potlood door het drietal, en met handgeschreven opdracht van Hans en Riët van de Waarsenburg.

37. MOESMAN, J.H. Op engelvoeten, à pas de loup. Spreek vrijmoedig over De Sade, maar misbruik nooit zijn naam. [Amsterdam], Editions Surréalistes “Brumes Blondes”, 1975. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in rood en groen. 1e druk. Deels wat verbleekt.
Verkocht
* Zeer eigenzinnige letterproef van de door Moesman ontworpen, sierlijke letter Petronius met talloze grappige citaten, fragmenten en kunstige kunststukjes (zie bijgaande afbeelding van de achterkant).

38. (NESCIO). Arno KRAMER Weemoed en verlangen. Over Nescio, Bavink en Johannes Zwolsman. (Deventer), Uitgeverij De Uitvreterij, (1984). Ingenaaid met omslag. Oblong. 32 x 24 cm. Geïlustreerd. (8) p. Oplage 125 genummerde exemplaren. Het omslag werd met de hand gedrukt.
Verkocht
* Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Tekeningen van Johannes Zwolsman (Nescio’s ‘Bavink’)’.

39. OTTEN, Willem Jan De intiemste zichtlijn. (Met een originele linosnede in zwart en blauw door Olivia Ettema). (Den Haag, Mikado Pers, 1995). Leporello in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 70 genummerde exemplaren. 1e druk. Exlibris op binnenzijde omslag.
€ 20
* Jan Campert-reeks VI.

40. REHAK, Theo A Message of Hope for The Masters of Molten Metal. Farewell speech. Key note address from the ATF conference 2010, Piqua Ohio. Antverpiae, Letter-kunde Press, 2017. Cahiersteek. (28) p. Gezet uit de Monotype Trojan en gedrukt op Conqueror Oyster-papier. 2e druk. Als nieuw.
€ 30
* Uitgave van Patrick Goossens, de man die kosten noch moeite spaarde om een compleet drukkerijmuseum met tientallen voorhistorische drukpersen en gietmachines uit New Jersey naar Antwerpen te halen bij wijze van industrieel-archeologische benadering van historisch onderzoek. Bevlogen, humoristische hak-op-de-takspeech van de Amerikaanse historicus-lettergieter Theo Rehak. Herziene editie zonder de woeste brede sierkaders van de eerste druk, maar nog opmerkelijk genoeg naar vorm en inhoud.

41. REVE, Gerard, en Jotie T’HOOFT Vier Brieven. [Rotterdam], Bébert, 1985. 31 x 21 cm. Halflinnen. 16 p. Gedrukt in een oplage van 180 door Reve genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Alle brieven zijn afgedrukt in facsimile van het handschrift/typoscript. Fors boek. Zelf Reve Verzamelen 51.

42. ROMBOUTS, Hans De perfecte navolging van Henk Drost, de laatste lettersnijder. Driehuis, Augustijn Pers, (1989). Liggend formaat 11 x 13 cm. Dit is een met een bijzondere karton- en koperen uitklapband met mansprofiel gebonden exemplaar, een kunstenaarsband vervaardigd door Erik Schots. 16 p. Illustraties. Gezet uit een door Henk Drost persoonlijk gegoten Romanée en gedrukt op getint papier in 107 exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Dit is een van de 75 Arabisch genummerde exemplaren, maar wel met de koperen band waarvan er 32 Romeins genummerde bestemd waren voor de Haarlemse bibliofielenvereniging Het Beschreven Blad.

43. SNIJDERS, A.L. Trams. (Met tekeningen van Eric J. Coolen). [Haarlem], (Brederode Pers, 2016). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in een oplage van 100 door de auteur gesigneerde en gedateerde exemplaren. 1e afzonderlijke druk.
Verkocht
* Tot onze grote schrik is A.L. Snijders gistermorgen plotseling overleden.

44. (SOEST, Pierre van). KOUWENAAR, Gerrit, ELBURG, Jan G., SCHIERBEEK, Bert, e.v.a. Naar Helle varen. Pierre van Soest zestig jaar. (Met een originele foto als frontispice). Banholt, (In de Bonnefant), 1990. 36,5 x 25,0 cm. Linnen. (36) p. Met de hand gezet en gedrukt op Vélin d’Arches in een oplage van 50 op de pers genummerde danwel op naam gedrukte exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 22 op naam gedrukte exemplaren. Dit exemplaar werd op naam gedrukt voor Jan Elburg en bevat een opdracht in potlood van de jarige: ‘Voor Jan van Pierre van Soest’. Bovendien is een fotokopie van een brief van Elburg aan Pierre van Soest bijgevoegd, waarin Elburg zich excuseert dat hij de zestigjarige 2200 dagen toedichtte in plaats van 22.000; ‘Mijn excuses dat ik je als een kleuter teboekstelde’. en, eveneens in fotokopie, een briefje aan ‘Beste Hans van Eijk, Wiel Kusters, Gerrit Kouwenaar, Beerrt Schierbeek, Hans v.d. Waarsenburg’ als begeleidend briefje bij de eerdergenoemde brief aan Van Soest.
Artistiek huldeblijk (tekst en illustraties) in groot formaat van Van Soests vrienden, onder wie Thérèse Cornips, André Dieteren, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar, Wiel Kusters, Ger Lataster, Jörg Remé, Jan Sierhuis en Thei Voragen. Ook met een ingenieus schaakgedicht van Gerard Peters en een zeer merkwaardige reuzenhaikoe van Ben van der Meer.

45. STREUVELS, Stijn Nulla dies sine linea. Uit het dagboek van Stijn Streuvels. (met een originele, gesigneerde litho (portret van Streuvels) door Jan BURSSENS). Zandhoven, De Diamant Pers, 1989. Donkergroen halfmarokijn met titelschildje. 32 p. Met de hand gezet en gedrukt in groen en zwart in een oplage van 235 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijzonder mooi verzorgde uitgave van de fragmenten met een prachtig portret.

46. THIERS, Paul De Eikelaar. Wildert, De Carbolineum Pers, 1997. Ingenaaid. 84 p. Met ingeplakte afbeeldingen. Gedrukt in 60 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Zeer mooi!
Verkocht
* Over de Kortrijkse uitgeverij van luxe-uitgaven. Op de ingeplakte actiefoto’s is Stijn Streuvels meermalen te zien.

47. VRIES, Theun de De kilt. Enkhuizen, Omnia Currunt, 21 maart 1987. 32 x 22 cm. Ingenaaid met flappen. (4), 16 p. Met de hand gezet uit de Garamont en in beperkte oplage gedrukt. 1e druk. Omslag iets geschaafd.
Verkocht
* Eerste regels: ‘Zal ik echtscheiden, zal ik mijn vrouw wurgen in het bad (…)’. Fascinerend verhaal. Ter gelegenheid van het afscheid van drs. J.T. Bremer als rector van de Rijks Scholen Gemeenschap te Enkhuizen. Niet in Bibliografie van marginale uitgaven 1981-1994.

48. WAARSENBURG, Hans van de Java. Banholt, In de Bonnefant, 2012. Cahiersteek. 12 p. Met de hand gezet uit de Post-Mediaeval (quirky) en de Diethelm Antiqua (rond en poespasloos) en gedrukt op Magnani-papier velata avorio (letterlijk: ‘gesluierd ivoor’). Met vertaling van de vijf gedichten in het Engels door Peter Boreas en Hans van Eijk. Kleurige titelpagina.
Verkocht
* Gesigneerd door dichter en drukker, en met een nieuwjaarswens van Hans van de Waarsenburg en zijn vrouw. Heftige poëzie. Hier is een bespreking door Albert Hagenaars.

H E S T E R   V E R K R U I S S E N

49. AUDEN, W.H. Address to the Beasts. (Met 2 ingeplakte linosneden van Arjenne Fakkel). [Groningen], (Hester Verkruissen), 2002. Ingenaaid met omslag.(16) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt op Zerkall Bütten in een oplage van 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Aanminnige illustraties in rood en zwart.

50. BICHSEL, Peter Etages. (Vertaald door Karin Brands en geïllustreerd door Hester Verkruissen). [Groningen], Eau & Gaz (= Hester Verkruissen), (2002). Cahiersteek met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Gill en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren.
Verkocht
* Korte prozafragmenten met plaatjes in zachte kleuren, opgebouwd uit zetmateriaal.

51. EEDEN, Frederik van De waterlelie. [Groningen], (Hester Verkruissen, 1990). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt door Hester Verkruissen in een oplage van 20 exemplaren.
Verkocht
* ‘Voor dr. Jan Fontijn ter herinnering aan 5 juni 1990 gedrukt door Hester Verkruissen in twintig exemplaren’.

52. ERB, Elke Stal. (Vertaald door Willem van Toorn). [Groningen], (Hester Verkruissen), [1999]. 13,1 x 12,0 cm. Leporello. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een beperkte oplage.
Verkocht
* Weer zo’n mooie Verkruissen! Hier en daar herinnert de heldere typografie (Marée!) aan Uitgeverij Succes, jaren 30. De tekst van Erb wordt gevolgd door ‘Gelukkig nieuwjaar thuis en op kantoor’.

53. (FLATULENTIA) Three flatulent limericks. [Groningen], Hester Verkruissen, 1993. Vouwblad. Met een door Pam G. Rueter gesneden drukkersmerk in blauw. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage (voor Ronald Breugelmans).
Verkocht

54. GILBERT & GEORGE The Pink Elephants. [Groningen], Trembling Hand Press, (1989). Linnen rug met kartonnen platten. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt op Fabriano door Hester Verkruissen in een oplage van 30 exemplaren.
Verkocht
* Eigenzinnige heruitgave van G&G’s zeldzame kunstenaarsboek uit 1973. Vroeg en charmant drukwerk van de getalenteerde Groningse margedrukker Hester Verkruissen (zij overleed te jong, in 2012).

27802755. IDEMA, W.L. 1 variatie op een vertaling. (Met een prentje van José Juten). [Groningen], (Hester Verkruissen, 1997). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een beperkte oplage.
€ 40
* Nieuwjaarsuitgave met mooi omslagpapier en grappige tekening, met een gedicht van de 9e-eeuwse Chinese dichter Bai Juyi en enkele variaties door de sinoloog Wilt L. Idema.

56. KAFKA, Franz Vier Prozajuweeltjes. [Groningen], Bureau Claxon [= Hester Verkruissen], (2007). Ingenaaid met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo en een schrijfmachineletter en gedrukt in oranje, geel en zwart in een oplage van 45 exemplaren. 1e druk.
€ 150
* 30 exemplaren waren bestemd voor het liber amicorum voor Jan Erik Bouman. Dit is één van de 15 apart verspreide exemplaren. Fantasierijke typografie.

57. KRUIGIES, W.G. Elegie V. [Geesbrug], Sub Signo Lellebelli (sic), 1989. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt [in een oplage van 20 exemplaren].
Verkocht
* W.G. Kruigies is het gezamenlijk pseudoniem van Pim Witteveen, Ger Kleis, Hester Verkruissen en Hendrik Gies: een kleine inside-grap van Sub Signo Libelli. Breugelmans 185.

58. LEAR, Edward The Duck and the Kangaroo. (Met twee zeefdrukken van Aldrik Salverda). [Groningen], (Hester Verkruissen, 1990). Halflinnen met platten van vezelig papier (Binderij Phoenix). (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 25 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 125
* Eén van de 12 gebonden exemplaren. Gedicht bij de 18e verjaardag van Sarah van der Tholen.

59. SMITH, Stevie The Singing Cat. (Met een illustratie van de auteur). [Groningen], (Hester Verkruissen, 1987). Cahiersteek met omslag. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1987-1988.

60. STIP, Kees De gnoe. Zonder plaats, De Koele Dronk (= Hester Verkruissen en Pim Witteveen), 1989. Vouwblad. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 20 exemplaren.
€ 30
* Gedrukt ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Henk Gies, in een enigszins aangepaste versie.
‘Dat vind ik gnoeg.’

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 8 juni 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.124 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: