antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 960: Handtekens

De uitgelichte afbeelding van deze nieuwsbrief is een piëzografie van Berend Strik, hij siert nummer 12 uit deze nieuwsbrief. Hiernaast is een H te zien van Sybren Valkema, de glaskunstenaar die heel mooie initialen kon maken – zie onder Haarman. En verder: Hans Andreus! Een onverwacht grappige opdracht van Menno ter Braak, Napoleon, een Peruviaanse kunsthandelaar (jawel), bibliofiele edities, opdrachten, In Vriendschap Opgedragen, Vinkenogen! Kortom, wij hebben weer met plezier ons best voor u gedaan.


1. ANDREUS, Hans Kinderverhalen. Omslag en tekeningen van Babs van Wely. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht). Amsterdam, Holland, [1963]. Karton. 192 p. 1e druk. Rug verbruind.
Verkocht
* Leuke opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘voor Jan/ Marten/ van [HANS ANDREUS]/ en Adje, van [HANS ANDREUS]/ Hans Andreus,/ de meneer die het boek/ heeft geschreven./ 22. Oct. ’63’.

2. ANDREUS, Hans De taal der dieren. Amsterdam, De Bezige Bij, (1953). Ingenaaid (omslagtekening Lucebert). Gedrukt in een oplage van 500 genummerde exemplaren. 48 p. 1e druk.
Verkocht
* Dit is exemplaar nummer 9 van de oplage, met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter op pagina (5): ‘Dit exemplaar,/ voor Willem,/ die boven alle/ Loges staat./ Sept. ’55/ Den Haag./ Hans Andreus’. Bovendien bracht de auteur op de pagina’s 17 en 33 een correctie aan in de tekst. Andreus is begin jaren vijftig een paar jaar vrijmetselaar geweest, vandaar de Loges. Ultimatumreeks II, 1.

3. ANDREUS, Hans Voor Frank. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 15 genummerde en door de uitgever geparafeerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Een niet eerder gepubliceerd gedicht, geschreven voor de kunstenaar Frank Lodeizen. AMO 71.

4. ANDRIAN, Leopold Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet). SSL, 1982. Groen halfmarokijn met gemarmerde platten (Binderij Phoenix). (22) p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in groen en zwart in een oplage van 73 genummerde exemplaren. Rug minimaal verschoten.
€ 350
* Keus uit de Jugendgedichte, geschreven in 1894 en gepubliceerd in Stefan Georges Blätter für die Kunst, aangevuld met een posthuum uitgegeven sonnet. Luxe-editie van éen van de allermooiste door Ger Kleis gedrukte boeken, en daarmee ook een van de mooiste moderne bibliofiele uitgaven in het algemeen! Eén van de 33 exemplaren in halfmarokijn op Zerkall-Bütten chamois, voorzien van een originele, gesigneerde litho in kleuren door Vladimír Suchánek, die werd afgedrukt op Japans papier. Breugelmans 91.

5. ANKER, Robert, en Tjebbe BEEKMAN Hier. (Met twaalf tekeningen door Tjebbe Beekman). (Haarlem), 99 uitgevers, (2015). Ingenaaid met overslagflap. (28) p. Vormgeving Mart Warmerdam. Gedrukt in een oplage van 99 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Zonder de los bijgevoegde piëzografie-print van Tjebbe Beekman. 99 Editions # 2.

6. BLOKZIJL, Max Ik trok er op uit… Een kwarteeuw journalistieke zwerfjaren. Amsterdam, Andries Blitz, [1929]. Linnen met opgeplakt portret van Blokzijl in reiskledij. 192 p. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar! Voorin inscriptie van een onbekende: ‘Voor Herman/ van/ August/ 21 Juni 1929.’
Verkocht
* Met verschillende verrassende illustratiekaternen.

7. BRAAK, Menno ter Mephistophelisch. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur). (Maastricht, A.A.M. Stols), 1938. Ingenaaid. (2), 62 p. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 300 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag wat gevlekt.
Verkocht
* Exemplaar met geheimzinnige handgeschreven opdracht van de auteur aan Huib van Krimpen in donkerbruine inkt op het voorste schutblad: ‘À H. van Krimpen/ Pourquoi se méfier/ D’un Mephi Potelé?// La grande leçon/ de Juan-les-Pins/ Juillet ’38’.
Bijgevoegd: blad met handgeschreven aantekeningen van Huib van Krimpen over Ter Braak, waarschijnlijk bedoeld als geheugensteuntje tijdens een telefoongesprek met Ter Braak-biograaf Léon Hanssen. Ze geven ook wat achtergrondinformatie over deze opdracht in Mephistophelisch: ‘In 1938 wel belangstelling voor Menno tB. Ik kende hem door de vacantie in dat jaar: huis in Juan les Pins gehuurd door oom Jan Greshoff. Menno en zijn vrouw Ant waren daar ook. Oók Hans Gomperts, juist afgetreden redacteur PC [(het studententijdschrift Propria Cures)], en zijn vriend Dekking (prof.dr. – arts) eveneens oud-red. Ik juist benoemd als “opvolger” van Hans G. Ik kan me geen diepgaande gesprekken herinneren. MtB was een geestig en vrolijk man en lang niet zo ‘vervaarlijk’ als men destijds dacht’. Voorts over een artikel dat Huib van Krimpen in 1939 over Ter Braak publiceerde in Propria Cures.
Bijgevoegd: recensie van Mephistophelisch door S. Vestdijk, anoniem verschenen onder de titel ‘Als men over den duivel spreekt…’; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 juli 1938; krantenknipsel.
Huib van Krimpen was in juli 1938 een broekie van 21 jaar. Ursa minor IV. Van Dijk 419.

8. CHABOT, Bart Signore Coconut. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2007. Garenloos. 48 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en onduidelijk gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de toekenning van de Johnny van Doorn-prijs en verspreid onder de aanwezigen tijdens de prijsuitreiking.

9. CLAVAREAU, Auguste Étrennes nationales. Chants patriotiques, dédiés à Son Altesse Royale le Prince d’Orange. Maastricht, F. Bury-Lefebvre, 1839. 14 x 11 cm. Origineel uitgeverskarton. 128 p. Lithografisch frontispice van C.C. Last. Vignetten in houtgravure. 1e druk. Band iets geschaafd. Beschermhemdje van het frontispice wat roestig.
Verkocht
* Clavareau was een vurige orangist, die zich in deze bundel fel afzet tegen de Belgen die zich van het dierbaar Vaderland hadden afgescheiden. Het frontispice vertoont de tombe van Wilhelmina, de echtgenote van koning Willem I, die op 12 oktober 1837 was overleden. Ook met enkele vertalingen uit het Nederlands in het Frans: van Van Lennep, Tollens, Van der Hoop, Bellamy, Feith en anderen.

10. DEELDER e.a., Jules Lof der Zotheid 2001 in gedichten. (Meervoudig gesigneerd). Amsterdam/Rotterdam / Amsterdam, Poetry International/ Querido, 2001. Garenloos. 24 p. 1e druk.
€ 25
* Verschenen ter gelegenheid van de tweede Landelijke Gedichtendag. Dit exemplaar werd gesigneerd door Gerrit Krol, Joke van Leeuwen, Ramsey Nasr, Hagar Peeters en Toon Tellegen.

11. DEKKER, Maurits Omnibus. Bevattende 1. Amsterdam 2. Reflex 3. Het gezegende land 4. Boek en prentenboek 5. Cryptagrammen. (Met een Ten geleide van de auteur). Amsterdam, Joachimsthal, 1948. Ingenaaid. 512 p. 1e druk. Rug verbruind en wat beschadigd.
€ 30
* Met op de Franse titel een uitgebreide, handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Voor Han en Els/ tot verzoeting, zo mogelijk, van de/ ietwat wrange herinnering aan een/ te goed geslaagde “practical joke”./ van/ Maurits// “Les fautes sont toujours/ pardonnables quand on a la/ force de les avouer”./ A’dam 29/12 ’49.’ Mysterieus.

12. DIS, Adriaan van, en Berend STRIK Morfine. (Met een originele piëzografie door Berend Strik). (Haarlem), 99 uitgevers, (2019). Ingenaaid met overslagflap. (32) p. Vormgeving Mart Warmerdam. Geïllustreerd met fotocollages door Berend Strik. Gedrukt in een oplage van 99 door de uitgever genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* De bijbehorende, inventieve piëzografie is los bijgevoegd, bevat handmatig aangebracht stiksel en is genummerd en gesigneerd door de kunstenaar. 99 Editions # 6.

13. GEEL, Chr.J. van Catalogus 284. Amsterdam, Stedelijk Museum, 1961. Geniet met transparant omslag (wat beschadigd). 20 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met op de titelpagina een handgeschreven opdracht in potlood van de dichter-kunstenaar aan zijn oudere collega Nini Brunt (de moeder van Huib van Krimpen): ‘voor mevr. Brunt/ en haar mooie tuin/ Van Geel/ mei ’62’.
Deze tere en gevoelige tentoonstellingscatalogus bevat naast tekeningen ook een tiental gedichten, afgedrukt in facsimile van het handschrift.
Bijgevoegd: Bij de tentoonstelling Chr.J. van Geel in het Stedelijk Museum, Amsterdam. 15 december 1961 – 22 januari 1962. 50 x 32 cm. Tekstaffiche. Bevat teksten van Dick Hillenius, Jan Hanlo, L.Th. Lehmann en Sanne Sannes.

14. GERLACH, Eva Bestiarium. Amstelveen, AMO, 1986. Ingenaaid met omslag. (2), 18 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hein Elferink in een oplage van 35 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 28 Arabisch genummerde, op Bütten-Napoli gedrukte exemplaren. AMO 21.

15. HAARMAN, H.J. De strijd om de Kaapse driehoekjes. Rijswijk, V.A. Kramers, [1954]. Linnen met stofomslag. 224 p. Omslag en illustraties Iep Valkema. 2e druk. Rugrafeltje, verder mooi.
€ 30
* Henk Haarman (1914-1956), onderwijzer uit Deventer, later in Den Haag, schreef twaalf vrolijke, opgeruimde jongensboeken, waarvan de titel van tien ervan begint met ‘De strijd’, en meestal hebben ze dezelfde jeugdige hoofdpersonen: Klaas, Wim en Henry. Alle boeken zijn goed gedocumenteerd en mooi verzorgd. Ze werden van pakkende stofomslagen voorzien door Iep Valkema (schuilnaam van de glaskunstenaar Sybren Valkema (1916-1996), aanvankelijk tekenleraar). Opvallend zijn ook diens getekende initialen in alle boeken. Dit boek gaat over zeldzame postzegels.

16. HAARMAN, H.J. De strijd om de TT. Rijswijk, V.A. Kramers, [1950]. Linnen met stofomslag. 208 p. Omslag en illustraties Iep Valkema. 2e druk. Keurig.
€ 30
* Motoren, Assen, spanning en avontuur! Motoren ook in de getekende initialen.

17. HAARMAN, H.J. De strijd om het televisiegeheim. Rijswijk, V.A. Kramers, [1953]. Linnen met stofomslag. 208 p. Omslag en illustraties Iep Valkema. 2e druk. Keurig.
€ 30
* Deze jeugdroman speelt in Brazilië.

18. HAARMAN, H.J. De strijd om het geluidloze vliegtuig. Rijswijk, V.A. Kramers, [1942]. Gedecoreerd linnen. 208 p. Bandtekening en illustraties Iep Valkema. 1e druk. Band wat geschaafd, enkele katernen wat los, enkele teruggezet met plakband.
€ 50
* Voorin een handgeschreven, gesigneerde opdracht uit 1942 van de auteur Henk Haarman (1914-1956) aan Ben van Bohemen ‘Met veel prettige herinneringen aan onze gemeenschappelijke Loosduinse Tijd’. Mogelijk hadden zij les gegeven aan dezelfde school: beiden waren onderwijzer van beroep.
Er is maar weinig over de auteur van deze twaalf boeken bekend. Zijn eerste vrouw overleed jong in het kraambed (1946), de tweede was onderwijzeres aan dezelfde school in Den Haag. Na zijn huwelijk ging hij trouwens aan een andere school werken – misschien moest dat toen. Voor de luttele maanden die hem nog gegeven waren.

19. HERMANS, W.F. Getypte brief aan ‘Beste [Kees] Lekkerkerker’. 20,8 x 17,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘W.F. Hermans’ en gedateerd ‘Parijs 23 mei 1983’. 16 regels tekst. Met originele envelop.
Verkocht
* Hermans reageert op een brief van Lekkerkerker en dankt voor toegezonden boekjes. ‘Het is, wat serieuze uitgaven van overleden auteurs betreft een moeilijke zaak in Nederland: er worden veel praatjes verkocht door lieden die professoraten bekleden, maar iets doen? Ho maar!’ En: ‘Ik wens van harte dat het je zal lukken deze Slauerhoff-uitgave voort te zetten, met de nauwkeurigheid die de Slauerhoffminnaar van je gewend is en verwacht’.
Bijgevoegd: Doorslagen van een brief van Lekkerkerker uit 1963 aan Hermans (over Mandarijnen op zwavelzuur).

20. JOYCE & Co. ‘Mijn vier motieven’. Origineel typoscript. 27,5 x 21,5 cm. Drie bladen. Geniet. Alleen recto. Met enkele handgeschreven aanvullingen van de auteur en van een redacteur. Met stempel van Joyce & Co. Twee perforatiegaten.
Verkocht
* Met ‘Geerten Jan Maria Meijsing’ in typoscript ondertekende, verklarende inleiding van Erwin. 5 october 1972 (1974), daarin verkort afgedrukt onder de titel ‘Praemissa’. Dit typoscript volgt nog de strikte indeling van de vier motieven van de roman: ‘cavsa efficiens’, ‘cavsa materiae’, ‘cavsa formalis’ en ‘cavsa finalis’. De 14-regelige ‘cavsa formalis’, waarin o.a. het ‘mondeling contact’ wordt opgesomd tussen Erwin en allerlei ‘heren professoren’, heeft het boek uiteindelijk niet gehaald.
Op het derde vel maakte Meijsing een schematische opzet voor Erwin met korte samenvattingen van hoofdstukken (‘(6) slapen, sex en Jeugddromen’). In de marge zette hij pijlen, noteerde hij enkele karakteriseringen (‘schrijnend sombere schoonheid’) en maakte hij berekeningen.
Belangrijk en vroeg document.

21. (KLEIS, Ger) In vriendschap opgedragen aan Ger Kleis. Tien jaar Sub Signo Libelli 8 augustus 1984. Halfmarokijn (Binderij Phoenix; rug als altijd verschoten). Gedrukt door elf verschillende drukkers in een oplage van 52 genummerde exemplaren, waarvan het overgrote deel bestemd was voor Ger Kleis en alle (25!) medewerkers.
€ 500
* De samenwerking van 12 belangrijke drukkers, 11 belangrijke dichters en Binderij Phoenix leidde tot dit prachtboek.
1. Kees Winkler, Vliegvakantie. Gedrukt in goud, groen, blauw en zwart door de Avalon Pers. 2. H.G. Liebentrau, A portrait of the poet in blue shorts. Gedrukt door Ernst W. Boissevain. 3. Hans Warren, De bezoeker. Gedrukt in rood en zwart door In de Bonnefant. 4. Frédéric Bastet, Vijf vingers. Gedrukt door Huib van Krimpen. 5. Judith Herzberg, Rooster. Gedrukt door Jaap Meijer. 6. Boudewijn Büch, Aan Ger Kleis. Magic moments. Gedrukt door Ser J.L. Prop. 7. Kees Ouwens, Eens. Gedrukt door De Slof-pers. 8. Paul van Capelleveen, Het jongetje. Gedrukt in paars en zwart door Paul Snijders. 9. Willem van Toorn, Zuilichem, 7 augustus 1671. Gedrukt in rood en zwart door Leo Vos. 10. Alfred Aubrey, Ex Tenebris. Op een etsplaat geschreven door Karina Meister en gedrukt door Peter Yvon de Vries. 11. Gerrit Komrij, Jong. Gedrukt in blauw en zwart door Pim Witteveen.
Voorwerk en colofon werden gedrukt door Bram de Does.
Dit is éen van de 26 luxe-exemplaren die door Phoenix in een fraaie halfmarokijnen band werden gezet.

22. LODEIZEN, Frank Herinnering aan Hans Andreus, gevolgd door: Hans ANDREUS, Kleine kabbala voor Frank Lodeizen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Frank Lodeizen). Amstelveen, AMO, 1985. 29 x 16 cm. Linnen (Binderij Phoenix). 24 p. Gezet uit de Trinité Roman Wide 3 en gedrukt door Johan Enschedé en Zonen in een oplage van 125 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 150
* Eén van de 25 Romeins genummerde, op Zerkall Bütten gedrukte luxe-exemplaren, met als bijlage Hans Andreus’ gedicht ‘Kleine kabbala voor Frank Lodeizen’, met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in het Hof van Johannes te Haarlem, voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde ets door Frank Lodeizen. AMO 6.

23. MIDDENDORP, Herman Vlammen. (Gedichten). Apeldoorn, C.M. Dixon, 1918. Ingenaaid (opvallend omslagontwerp in rood en goud door R.W.P. de Vries jr.). 88 p. 1e druk. Exlibris (driehoekig, art-nouveauachtig) van H.N. Bierman. Kreukje in eerste bladzijden en voorin met inkt ‘M.5’.
Verkocht
* Met een gedichtencyclus ‘Deus Romae’ over keizer Elagabalus, opgedragen aan Louis Couperus! Braches Bouwstoffen 2377.

24. NAPOLEON Buitengewone Nederlandsche Staatscourant. No. 7. Den Haag, Bureau der Nederlandsche Staatscourant, 1815. 43 x 27 cm. Eén blad, aan beide kanten bedrukt. 1e druk. Met zegelstempel van 5 Pn/ Voort Land. Gevouwen. Nette staat.
Verkocht
* Legerberichten 15-19 juni: verloop van de Slag bij Ligny en de Slag bij Wavre, heet van de naald! Ook berichten over de toestand van de gewonde kroonprins Willem en de troepenbewegingen van prins Frederik. Dit is nr. 7 van de 13 Buitengewone Staatscouranten die alleen in 1815 verschenen – naar aanleiding van Napoleons Waterloo.

25. NOORDUYN, Jacobus Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen in Nederland. Eerste Jaargang. Gorinchem, Jacobus Noorduyn, 1833. Ingenaaid met stijf omslag. (6), 192 p. Met verjaardagen van het Koninklijk Huis, kalender, naamlijst van ambtenaren (80 p., per arrondissement gesorteerd) en diverse soorten voorschriften. 1e druk. Deukje rechtsbovenaan, verder mooi.
€ 25
* Bewijsexemplaar. Op de titelpagina schreef de uitgever: ‘Gedrukt ter Drukkerij van de Uitgever te Gorinchem/ Gorinchem 28 Junij/ 1833/ (handtekening)’. Jacobus Noorduyn (1795-1873) was een belangrijk uitgever, vooral van verschillende soorten jaarboeken en officiële almanakken. We hebben nog een tiental andere gesigneerde bewijsexemplaren van deze almanak van andere jaren beschikbaar voor dezelfde prijs, het laatste uit 1865.

26. REUGEBRINK, Marc Wade. Met tekenwerk van Jeanette Ensing. Groningen, Philip Elchers, 1989. Oblong. 21 x 32,5 cm. Cahiersteek met transparant omslag. (16) p. Gezeefdrukt in een oplage van 125 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Randen van het opake omslag iets beschadigd.
Verkocht
* Mooie grote oblong-uitgave.

27. SCHMIDT Y PIZARRO, Guillermo Dossier van een conflict met de Koninklijke Hollandsche Lloyd, 1917-1922. Collectie van 22 doorslagen en handgeschreven vertalingen van correspondentie tussen de broers Guillermo en Oscar Schmidt y Pizarro enerzijds en de scheepvaartmaatschappij Koninklijke Hollandsche Lloyd anderzijds. Vertalingen door Oscar voor zijn broer Guillermo, in doorslag en afschrift door werknemers van de Hollandsche Lloyd ten behoeve van de directie. Met een origineel visitekaartje van Guillermo Schmidt y Pizarro met allerlei krabbels van Nederlandse functionarissen van de Hollandsche Lloyd. Afgezien van dit kaartje zijn er geen originele documenten bij van de broers Schmidt, alleen doorslagen en handgeschreven of getypte vertalingen door personeelsleden bedoeld om het bestuur van de maatschappij te informeren. Dit meertalige dossier bevat teksten in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. Met de voorkant van de originele map uit de jaren 20. Alle documenten in goede conditie.
€ 200
* Guillermo Schmidt y Pizarro (of Schmidt-Pizarro, 1880-1964) was een handelaar op grote schaal in Zuidamerikaanse antiquiteiten. Hij was in Peru geboren als zoon van een Duitse vader en een Peruviaanse moeder, en wist grote hoeveelheden pre-koloniale kunst uit Zuid-Amerika te verkopen aan Amerikaanse en Europese musea. Er is echter niet veel over hem bekend. Dit is een onverwacht puzzelstukje dat kan helpen ontbrekende schakels te vinden en nieuwe onderzoeksgebieden aan te boren.
Het gaat allemaal over een retourticket tussen Lissabon en Buenos Aires aan boord van een schip van de Hollandsche Lloyd. Guillermo Schmidt voer van Lissabon naar Buenos Aires in 1915 op het passagierschip S.S. Tubantia, waar hij 2165 francs voor had betaald. In maart 1916 zonk de Tubantia niet ver van Nederland als gevolg van een Duitse aanval, een total loss (maar alle passagiers werden gered). Toen Schmidt terug wilde keren naar Lissabon in 1917 bleek dat de Hollandsche Lloyd de lijn naar Buenos Aires had opgeheven en Schmidt moest een duur kaartje kopen van een andere maatschappij. Hollandsche Lloyd bood aan om 840 francs te vergoeden (retourtje van fr. 2165 minus fr. 1325 van een enkeltje = 840), maar Schmidt ging daarmee niet akkoord. Uiteindelijk, vijf jaar later, ontving hij 50 Britse ponden.
Dit dossier bevat informatie over de verblijfplaatsen van de gebroeders Schmidt. Alle papieren dateren van 1917-1922, maar het zijn niet de originele brieven aan de Hollandsche Lloyd van de gebroeders Schmidt – het dossier is samengesteld door de staf van de Lloyd.

28. TEIRLINCK, Herman ’t Bedrijf van den kwade. (Roman). C.A.J. van Dishoeck, Bussum, 1904. Ingenaaid (ontwerp van de schrijver). (4), 328 p. 1e druk. Kwetsbaar omslag met enkele vlekjes en randrafeltjes. Op de eerste pagina een stempel van Kunstgenootschap De Distel te Brussel (motto: ‘Stekelig niet Hekelig’) en een handgeschreven opdracht van de voorzitter van dit genootschap aan de heer Ad. Clauwaert, gedateerd Brussel, 12 October 1907.
Verkocht
* Teirlinck was al op zijn zeventiende, in 1896 lid van De Distel geworden. De naam van de voorzitter is helaas voor mij onleesbaar. Een prachtig boek met zijn wulpse schepranden, zijn typische jugendstiltekstletter (de Grasset) en zijn schoon jugendstil-omslagontwerp van Herman Teirlinck zelf, met gele steunkleur op grijs ingrespapier gedrukt.

29. VANDELOO, Jos Woorden met doofstommen. Brussel, Manteau, (1957). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Rug verkleurd.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan een collega: ‘Van harte/ aan de goede vriend/ Ward Ruyslinck/ Antwerpen 5/11/57/ (sign.).

30. VINKENOOG, Simon Collectie van vier voorleesexemplaren met aantekeningen van Vinkenoog. 1964-1994.
€ 60
* Waarschijnlijk gebruikte Vinkenoog deze exemplaren bij voordrachten, ze bevatten verwijzingen naar pagina’s in de boeken en zijn flink beduimeld en/of beschadigd. Echte gebruiksboeken!

1. Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte. Amsterdam, De Bezige Bij, 1965. Ingenaaid. 496 p. 1e druk.
* Op het eerste blad schreef Vinkenoog zwierig: ‘citaten’.

2. Weergaloos. Hilversum, Paul Brand, 1968. Ingenaaid. 492 p. 1e druk.
* Op de franse titel een viertal verwijzingen naar pagina’s met korte toelichting.

3. Wonder boven wonder. Gedichten 1965-1971. Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. Garenloos. 208 p.
* Op de franse titel en op de binnenzijde van het omslag een tiental verwijzingen naar pagina’s met korte toelichting. Met op pagina 110 drie toegevoegde regels. Met twee briefjes met titelverwijzingen in handschrift van Vinkenoog.

4. Dichters van nu 4. Bloemlezing uit de poëzie van Simon Vinkenoog. (Gent), Poëziecentrum, (1994). Garenloos. 232 p.
* Met ‘Simon’ op franse titel. Servetje op pagina 144-145.

31. VINKENOOG, Simon De Achtste Deur. (Z.p., Crawford Benelux, 1986). Linnen. 72 p. 1e druk. Band gevlekt.
€ 15
* Met op de lege pagina tegenover zijn bijdragen een nogal met tipp-ex bewerkte, gesigneerde opdracht van Vinkenoog. Op pagina 55 bracht hij een correctie aan in de tekst.
Vier in opdracht geschreven verhalen van Walter van den Broeck, Marja Brouwers, Jan Siebelink en Simon Vinkenoog. Relatiegeschenk. Niet in de handel. Met aanbiedingsbrief.

32. VINKENOOG, Simon Eerste persoon meervoud. (Autobiografisch). Amsterdam, De Beuk, [1959]. Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Bijzonder typografisch omslag in rood en zwart.

33. VINKENOOG, Simon Enkele Reis Nederland. (Amsterdam etc., Corvey), 1957. Geniet. (2), 18 p. Typografie en omslag Johan van Eikeren. 1e druk.
€ 15
* Het Model voor de Uitgever.

34. VINKENOOG, Simon Handtekens. Woorden Simon Vinkenoog. Tekeningen Frank Lodeizen. (Gesigneerd). Amsterdam, Western Market Art Press, 1974. Oblong 24 x 31 cm. Garenloos. (23) merendeels eenzijdig bedrukte bladen. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk. Vaag vouwtje.
Verkocht
* Kunstvolle publicatie. Gesigneerd door Vinkenoog en Lodeizen. Zwart omslag mooi in wit bedrukt.

35. (VINKENOOG, Simon) IVde Nacht van de Poëzie. (Leuven), Kritak, (1984). Garenloos. (52) p. 1e druk.
€ 30
* Het exemplaar van Vinkenoog, die ook deelnam aan de Nacht en die in de inleiding van Guido Lauwaert met pen een tiental correcties en aanvullingen aanbracht. In een door Michele van der Plaetsen vertaald gedicht van William Cliff bracht hij in zeven regels (ingrijpende) wijzigingen aan. Blijkbaar was het een niet erg inspirerende nacht: in een gedicht van Eugene Savitzkaya staat de zinsnede ‘deed de in eieren ingeslapen bij beven en het marmer trillen’. Na het woord ‘ingeslapen’ schreef Vinkenoog ‘Simon’.

36. VINKENOOG, Simon Jazz & Poetry. (Gedicht). Origineel handschrift. Vouwblad. 32 x 23 cm.
Verkocht
* Op de voorzijde getiteld en gesigneerd in zwart, met de toevoeging ‘1153’ (doorgestreept in rood en verbeterd tot ‘1067/ verzamelde gedichten’). Op pagina (3) schreef hij het 18-regelig gedicht in rood. Decoratief!

37. VINKENOOG, Simon Lees wat er staat. Simon Vinkenoog & vrienden. Veertig jaar literatuur & beeldende kunst. Amsterdam, (Western Market Press), 1988. Garenloos. 30 x 21 cm. (2), 76 p. Gedrukt in een oplage van 360 genummerde exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de 60e verjaardag van Vinkenoog, met bijdragen van o.a. Remco Campert, Hugo Claus, Corneille, Lucebert, Adriaan Morriën, Cees Nooteboom, Bert Schierbeek, K. Schippers, Peter van Straaten en Simon Vinkenoog zelf.
Bijgevoegd: affiche van Galerie Forum, aankondiging van de expositie Simon Vinkenoog. Tekeningen 1963-1988 en werk van vrienden. 42 x 29,5 cm. Tweemaal gevouwen.

38. VINKENOOG, Simon Lezing van Simon Vinkenoog, uitgesproken op de 9e Dies van Lampomene, 29 juni 1959. (Utrecht, Ibi Novae) [= Gemeentelijk Utrechts Gymnasium], (1959). Gestencilde bladen in omslag, waarop geschreven ‘Lezing S. Vinkenoog’. Geniet. 18 p.
Verkocht
* De lezing beslaat negen pagina’s, gevolgd door een bijlage poëzie, waarnaar in de lezing verwezen wordt. Gedichten van e.e. cummings, Antonin Artaud (vertaald door Vinkenoog), Sybren Polet en Vinkenoog zelf. Lampomene is de Gymnasiasten-Toneel- en Voordrachtenvereniging van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, opgericht in 1950 en nog steeds actief. Over deze uitgave is niets te vinden. Niet in de NCC.

39. VINKENOOG, Simon Originele zwart-witfoto. 15,5 x 21,5 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Fotopersburo Rob Leenarts en de aantekening ‘Simon Vinkenoog/ Lyceum Wageningen’. Jaren negentig.
€ 20
* De dichter leest voor bij een zaal gevuld met moderne scholieren die niet allemaal even aandachtig luisteren.

40. VINKENOOG, Simon Proeve van Kommunikatie. (Met opdracht). Amsterdam, De Bezige Bij, 1967. Garenloos. (84) p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. 5: ‘Voor Mani [= Manuel van Loggem]/ ter/ ontraadseling/ Simon’.
Opmerkelijke typografie: onder haast iedere pagina een facsimile van een handgeschreven commentaar.

41. VINKENOOG, Simon Utopia, een verzameling menselijke documenten, verzameld door Simon Vinkenoog. (Affiche). Amsterdam, Galerie 20 d, Keizersgracht 518, 1966. 44 x 21 cm. Geelbruin papier, eenzijdig. 1e druk. Wat gevlekt, klein vouwtje onderaan, scheurtje.
€ 45
* ‘Verbazingen! Openbaringen! Revoluties! Tranenlachen!’ ‘Andere werelden, Psychedelicatessen’ ‘Specialistische literatuur voor anti-specialisten’. ‘Toegang beperkt tot in- en outsiders’. Tentoonstelling, of een happening, gehouden van 3 tot 10 september 1966.

42. WIJDEVELD, H.Th. Iphigenie en Tauride. Opéra en 4 actes. Paroles de Guillard. Musique de C.W. von Gluck. Amsterdam, Wagnervereeniging, 1930. (Programmaboekje). Amsterdam, Wagnervereeniging, 1930. Vierkant 20 x 20 cm. Perkamentpapieren omslag genaaid met raffia,. 20 p. Met 18 schetsen van decors en kostuums (naar ontwerp van H. Th. Wijdeveld) en een inleiding in het Nederlands en het Frans. Fraaie art-deco-typografie gedrukt in zwart en goud op ivoorpapier, eveneens naar Wijdeveld. 1e druk. Aan de rugkant iets verkleurd en gekreukt.
Verkocht
* Hoogst esthetisch en luxueus programma voor de opera Iphigenie en Tauride van Christoph Willibald von Gluck in november 1930, Amsterdam, gedirigeerd door Pierre Monteux. Choreografie van Lili Green.

43. WOLKERS, Jan Waar je valt daar lig je. (Met een originele, gesigneerde ets door Rien van der Nat). Leiden, Burgersdijk & Niermans, 2006. 10,5 x 7 cm. Linnen met stofomslag. 24 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 50 Romeins genummerde en door Wolkers met stempel gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van een originele ets, gedrukt op ‘luxe tekstpapier’ en met de hand gebonden. De gewone editie werd in beperkte kring verspreid als nieuwjaarsgeschenk voor relaties van het Leidse antiquariaat/ veilinghuis.

44. ZWAGERMAN, Joost, en Harald VLUGT Voor en na het meesterwerk. (Met collages door Harald Vlugt). (Haarlem), 99 uitgevers, (2014). Ingenaaid met overslagflap. (40) p. Vormgeving Mart Warmerdam. Gedrukt in een oplage van 99 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Deze uitgave bestaat uit negen gedichten van Zwagerman met negen collages van Harald Vlugt. Het boek werd gedrukt op 100 grams Chromolux 700, papier met een matte en een glanzende zijde. De teksten werden afgedrukt op de matte kant, de kleurenillustraties op de glanzende. Zonder de bijbehorende multiple door Harald Vlugt. 99 editions # 1.

45. ZWAGERMAN, Joost, en Marc MULDERS Nu. (Met collages door Marc Mulders). (Haarlem), 99 uitgevers, (2015). Ingenaaid met overslagflap. (32) p. Vormgeving Mart Warmerdam. Gedrukt in een oplage van 99 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Deze uitgave bestaat uit twaalf gedichten van Zwagerman uit de nog te verschijnen bundel Wakend over God met twaalf collages/tekeningen van Marc Mulders. Zonder de los bijgevoegde, bijbehorende C-print van Marc Mulders. 99 editions # 3.


Een andere omvangrijke maar even onderhoudende webpagina op fokas.nl is deze over typografie, letterproeven, oude boeken met stofomslagen e.d.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14 juli 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: