antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 963: Hol gelach

Op 1 september is het honderd jaar geleden dat W.F. Hermans geboren werd, een feit dat uiteraard met vlagvertoon herdacht wordt in de vorm van boeken en een tentoonstelling! Graag willen wij uw aandacht vestigen op een tentoonstelling rond Hermans in het Huis van het Boek (Museum Meermanno) in Den Haag, en een te verschijnen fotobibliografie (klik op het plaatje rechts). Het boek is tevens te bestellen bij de uitgever Butox bv, mailadres johan47online@yahoo.co.uk (levering vanaf 1 september).

In onze nieuwsbrief van deze week vindt u wel iets van Hermans, maar meer Claus, Couperus, Deelder (Ha Ha), Powys, Keuning (Happerdepap!), Snijders en een leuke Amerikaanse margedrukkerij, de Golden Hind Press van Arthur Rushmore.


1. ALBERTS, Joh.C.P. Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid. Den Haag, De Waterman (= eigen beheer), 1952. Geniet. 8 p. 1e druk.
€ 25
* Vanwege de Pride-week beginnen we met een vroege brochure over homoseksualiteit, waarin de veelschrijver Johan Alberts met originele inzichten komt – 69 jaar geleden.

2. ALBERTS, Joh.C.P. Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1919. Karton met fraaie bandtekening (originele lithografie over voor- en achterkant). (4), 160 p. 1e druk.
€ 40
* Filmisch toneel, verhalen, gedichten en satire van de veel- en gekschrijver Johan C.P. Alberts (1893-1967). Bijgevoegd: 4 kleinere eigen-beheeruitgaven van Alberts uit de jaren 50. Alle in uitstekende staat.
1. Abraxas. (Poëzie). Den Haag, De Waterman, 1954.
2. Het Anti Huis project. (Opstel). Den Haag, Drukkerij Nieuw Leven, 1951.
3. Schemering. Verzen. Laren NH, De Waterman, 1959.
4. Wij mensen. (Poëzie, gevolgd door opstellen).
‘Arme Wistik is verdronken/ in de Weet-en-Woorden-zee/ ’t gretig buikje volgeschonken/ met vernuft en wereldwee’. Laren NH, De Waterman, 1959.

3. (AMO). MORRIS, William Brief aan Maria Sèthe. (Met een Aantekening en een Nadien door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Hein Elferink op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 10 op de pers genummerde en door de uitgever geparafeerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Brief van William Morris uit 1893, aangetroffen in de nalatenschap van Henry van de Velde, die in april 1894 met Maria Sèthe zou trouwen. AMO 65.

4. (AMO). MORRIS, William My dear Rowley. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt door Hein Elferink op Zerkall-Bütten in een oplage van slechts 10 op de pers genummerde en door de uitgever geparafeerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Nummer 2 van de oplage van 10 (tien!). Ongedateerde, korte brief van William Morris uit ongeveer 1893 aan de nog niet getraceerde Rowley. Mooie bibliofiele uitgave. AMO 66.

5. (BASTET, F.L.). BREUGELMANS, R. Misschien niet zo’n belangrijk boek. Leiden, (De Uitvreter), 1994. Ingenaaid. (12) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met moeilijk leesbare opdracht van de auteur: ‘Voor André Swertz,/ ditmaal als boekaanraker/ in vriendschap/ 27 maart 1994/ (sign.)’. Leuke herinneringen van Breugelmans aan Bastet. Van de oplage waren 30 exemplaren bestemd voor de leden van het genootschap Het Aangeraakte Boek.
Bijgevoegd: extra blad (pagina 5-8) met het complete tekstgedeelte van de uitgave.

6. BROOD Zetting van het brood, Maandag den 7 December 1818 (&) Maandag den 4 Januray (sic) 1819. (Raambiljetten). Amsterdam, Franck van Eck en Willem van Leeuwen (Stad Amsterdam), 1818-9. 16 x 21 cm. Twee bladen, eenzijdig bedrukt. Licht stoffig en iets gevlekt.
Verkocht
* Broodprijzen, van gemeentewege vastgesteld. Een wittebrood van twee stuivers moest 14 lood wegen, een ongebuild ‘Tarwenbrood’ van één pond kostte 2 stuivers en 10 penningen. Ook met curieuze benamingen voor broodsoorten: Masteluin, Achterling en Bollebroodje. Overheidsbekendmakingen als deze werden niet bewaard en men vindt ze zelfs niet met een lampje.

7. BROUWERS, Jeroen Es ergo sum. (Zutphen, Ad ten Bosch, 1982). Ingenaaid in los omslag. 8 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op 150 grams Hollands druk getint vergé in een oplage van 110 genummerde en gesigneerde exemplaren. Met – los bijgevoegd – de tekst in facsimile van het handschrift. 1e druk. Omslag (als vrijwel altijd) deels verschoten.
€ 150
* Deze uitgave werd geschreven als begeleidend woord bij Mulisch’ verzenbundel Opus Gran en verscheen bij wijze van hommage aan Harry Mulisch, ‘die op 23 oktober 1982 aanwezig was in boekhandel Van Someren & Ten Bosch te Zutphen om er zijn roman De aanslag te signeren’.

8. BUDÉ, Frans Verschijningen. (Met originele linosneden van Gilbert De Bontridder. (Maastricht), Het Gonst, 1996. Negen vouwbladen in houten kist met schuifdeksel. 28,5 x 28,5 x 3,5 cm. Met de hand gezet uit de Garamont en gedrukt op 225 grs. Vëlin d’Arches in een oplage van 100 genummerde en door dichter en uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de dertig op de pers genummerde luxe-exemplaren in houten cassette. Verrassende, frisse vormgeving, zoals altijd bij uitgeverij Het Gonst.

9. (CLAUS (ills.), Hugo). YPERMAN, Chris Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus. (Gesigneerd door Yperman en Claus). Amstelveen, AMO, 1987. Ingenaaid met omslag. (36) p. + 1 los blad. Gezet bij de Poortpers en gedrukt door Gerard Timmer in een oplage van 400 exemplaren. 1e druk.
€ 40
* Eén van de 60 ongenummerde exemplaren, bestemd voor auteur, illustrator en uitgever. Bovendien is dit éen van de exemplaren die onder het colofon gesigneerd werden door Yperman en Claus. Tekst van een toneelstuk, verschenen ter gelegenheid van de première in De Brakke Grond in Amsterdam. Op het los bijgevoegde blad gevergeerd papier staan alle medewerkers aan Jolie Madame vermeld. Chis Yperman was getrouwd met Roel D’Haese, volgens Claus ‘de grootste beeldhouwer in honderden jaren’. AMO 59.

10. CLAUS, Hugo Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera. (Met een Nota door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1995. Ingenaaid. (64) p. Gedrukt ‘in een ongelimiteerde oplage van 20 exemplaren’. 1e druk.
€ 25
* Eén [van de 200 exemplaren] van de ‘ongelimiteerde oplage van twintig exemplaren’ op Pordenone Crème, die allemaal in het colofon nummer 20 meekregen. Het libretto werd geschreven in opdracht van de Koninklijke Vlaamse Opera, maar die vond de tekst uiteindelijk ‘te lang en niet nobel genoeg’. Maar gelukkig was daar AMO. AMO 122.

11. (CLAUS, Hugo) Diner Hugo Claus is amper 60 Ole Com Bove. Menu ter gelegenheid van de viering van Claus’ zestigste verjaardag Vouwblad, gedrukt in rood. (1989). Tweemaal gevouwen.
Verkocht
* Het diner vond twee dagen vóor Claus werkelijke verjaardag plaats in het befaamde Brusselse restaurant Au Stekerlapatte. Op het menu stonden onder meer kalfshersentjes en garnaalkroketten, begeleid door Côtes de Brouilly 1987 van Georges Duboeuf (dat zou trouwens niet bepaald mijn eerste keus zijn geweest).

12. (CLAUS, Hugo) Kijk mamma, zonder huis! Een toneelstuk in 5 etages. In: Amsterdams weekblad. Afl. 30, 5 januari 1973. Gestencild, losbladig als uitgegeven. 16 p. Vochtvlekken.
Verkocht
* ‘Boekje open over Hugo Claus exclusief van de band’, kopt het omslag boven een portret van Claus. Enkele weken eerder was het pand Raamgracht 5, onder éen dak gebouwd met Raamgracht 7 en beide eigendom van Hugo Claus, gekraakt. Op pagina 2 tot en met 6 staat de weergave van een gesprek tussen drie krakers, Hugo Claus en Louis van Gasteren. Uiteraard zeer zeldzaam!

13. CLAUS, Hugo Originele zwart-witfoto. 25,3 x 20,3 cm; beeldformaat 12,5 x 13,0 cm.
€ 30
* Hugo Claus, Elly Overzier en Corneille staan voor een raam in Rome in 1954. Met een (op de plaat afgedrukte, dus geen originele) aantekening van Corneille. Latere afdruk. (De afbeelding is een uitsnede).

14. CLAUS, Hugo Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber. (Parijs), Mercure de France, 1965. Ingenaaid met blauw buikbandje (‘le plus grand poète néerlandais d’aujourd’hui enfin traduit en français’). 128 p. Onafgesneden. 1e druk.
Verkocht
* Franse editie.

15. COUPERUS, Louis Eene illuzie. Amsterdam, Veen, [1901]. Linnen (ontwerp H.P. Berlage). (8), 208 p. 2e druk. Bijzonder mooi exemplaar. Aan de binnenkant van het voorplat de naam van een vorige eigenaar en een boekhandelsmerkje van D. Goetheer, Vlissingen.
Verkocht
* Er werden slechts 150 exemplaren van Berlage’s Werken-band voorzien (zie Collectie-Veen nr. 7). Bandstempel op voor- en achterzijde. Vignetje van binderij J. Brandt & Zonen achterop in blauw. VV 141,7 (Werken-band).

16. COUPERUS, Louis Psyche. Amsterdam, Veen, [1898]. Linnen [bandontwerp Jan Toorop]. (8), 184 p. 1e druk. Platten en rug egaal verbruind (als meestal), achterste kneep gerepareerd. Klein knipje uit franse titel.
€ 150
* De behoorlijk schaarse eerste druk, met bestempeling in zwart (er bestaat ook een blauwe variant) op voor- en achterkant naar ontwerp van Toorop, een van zijn beste, en daarmee ook een van de mooiste boekbanden van de Art-Nouveauperiode. Braches 981115. VV 187,1. Couperus Collectie Veen Psyche 1.1.

17. DEELDER, J.A. (Hol gelach). (Amsterdam, De Bezige Bij), 1997. Garenloos. 120 p. 1e druk. Scheefgelezen.
€ 35
* Exemplaar met gesigneerde(!) opdracht van de auteur: ‘Voor Bas/ & Eva/ van JDeelder/ 1/4/99’. Deelder signeerde maar zelden voluit, meestal beperkte hij zich tot een monogram.

18. DEELDER, J.A. Schöne Welt. Verhalen. Amsterdam, De Bezige Bij, 1987. Garenloos. 208 p. 11e druk.
€ 20
* Met gemonogrameerde opdracht van de auteur: ‘Voor Eef. JD/ 19/4/88’. Bezige Bij Pocket 38.

19. DEELDER, J.A. Schöne Welt. Verhalen. (Gesigneerd). Amsterdam, De Bezige Bij, 1986. Garenloos. 208 p. 6e druk.
€ 15
* Gemonogrammeerd door de auteur op de Franse titel.

20. DRS. P (H.H. POLZER), Adriaan van DIS, Paul LEMMENS, Robert LONG & Kees STIP  Van voeten en schoenen. (Nijmegen, Literair agentschap PPS, 1989). Zeven vouwbladen in verlaagde schoenendoos. 31,5 x 22,5 x 3 cm. Bevat fotografische portretten van de auteurs en van hun voeten. Paar kreukjes en een scheurtje in de deksel van de doos.
€ 150
* Bijdragen van Adriaan van DIS, Drs. P, Paul LEMMENS, Robert LONG en Kees STIP. Uitgegeven in opdracht van een Nijmeegse firma in ortopedische schoenen. Niet in de handel. Leuk!

21. GAUTIER, Théophile Fortunio. Édition illustrée de douze compositions en couleurs de H. Bellair. Parijs, Georges Briffaut, 1952. 23 x 15 cm. Ingenaaid met flappen. (6), IV, 214 p. Gedrukt in 550 genummerde exemplaren op Vélin de Rives. Niet opengesneden. Goede staat.
Verkocht
* De mooie licht-erotische illustraties zijn van Henriette Bellair (1904-1963), die haar leven lang in Bretagne woonde.

22. (GOLDEN HIND PRESS). LAMB, Charles Grace before Meat. From the Essays of Elia. (Madison, NJ, Golden Hind Press, 1931.). Karton. 32 p. Met de hand gezet uit de Deepdene en door margedrukker Arthur Rushmore gedrukt op Hand & Arrows-papier in 75 genummerde exemplaren. Met een initiaal gedrukt in rood. Band aan de randen wat versleten.
€ 65
* Dit kerstgeschenk van Arthur W. Rushmore (1883-1955) is door hem met de hand op naam geschreven van Frank MacGregor. Rushmore was lange tijd hoofd vormgeving van de grote Amerikaanse uitgeverij Harper & Brothers, maar had daarnaast zijn eigen margedrukkerij. Daarmee past hij in de traditie van de grote Amerikaanse typografen uit het interbellum, Frederic W. Goudy, Bruce Rogers en Daniel Berkeley Updike, die allen zich op hun eigen persen konden uitleven.

23. (GOLDEN HIND PRESS). LEE, Henry An Oration In Honour of the Memory of George Washington, Late General of the Armies of the United States. Prepared and delivered at the request of Congress, at the German Lutheran Church, Philadelphia, on Thursday, the 20th of December, 1800. Madison, NJ, Golden Hind Press, 1932. Halflinnen met gemarmerde platten. (12), 20 p. Door Edna K. Rushmore gezet uit de Garamond en gedrukt op een Washington-pers door Arthur Rushmore gedrukt op handgeschept, grijsgetint Charles I-papier in 75 genummerde exemplaren. Met een contemporain silhouet-portret van Washington als frontispice. Vignetje gedrukt in oranje. Randen hebben lichte slijtage.
€ 75
* Dit is nr. 2 van de oplage. Marge-druk van grote klasse door Arthur Rushmore. Edna, die zorgde voor het fraaie, omvangrijke zetwerk, was zijn vrouw. De Golden Hind Press maakte veelal zelf het marmerpapier, dat in dit geval mooi goudgestippeld is. Washington (1732-1799) werd uitgebreid herdacht, tweehonderd jaar na zijn geboorte. Generaal Lee (1756-1818) was een van zijn strijdmakkers.

24. (GOLDEN HIND PRESS). BACMEISTER, Ernst The Christmas Tree Auction. Translated [uit het Duits] by Herbert Kleist. Wood Engravings by John DePol. (Madison, NJ, Golden Hind Press, 1954). Cahiersteek. 20 p. Met de hand gezet uit de Weiss Antiqua en door margedrukker Arthur Rushmore gedrukt in wijnrood, bruin en zwart op getint, geschept Archer-papier in 250 exemplaren. Houtgravures én initiaal van John DePol.
€ 25
* Met voorin een handgeschreven opdracht van vertaler Herbert Kleist ‘For Doug Bryant’. Kerstgeschenk van Arthur W. Rushmore (1883-1955) en zijn Golden Hind Press.

25. GYP Du temps des cheveux et des chevaux. Souvenirs du second empire. Parijs, Calmann-Lévy, 1929. Tweekleurig blind linnen. (6), 238 p. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijfster, zo dik-paars dat het haast onleesbaar is: ‘à/ monsieur/ F. Divoire/ sympatique hommage/ du vieux/ Gyp/ Juillet 1929’. De datum is iets afgesneden.
Sibylle Gabrielle de Martel de Janville-Riquetti de Mirabeau (1849-1932) was ondanks haar hoogadellijke achtergrond een koortsachtig broodschrijfster, die tevens heftig antisemiet was. Maar zij publiceerde altijd bij de joodse uitgeverij Calmann-Lévy. Twee van haar zonen namen deel aan de Olympische Spelen van 1896. Dit is een van haar laatste boeken, met sprekende herinneringen aan haar jeugdjaren.

26. HEE, Miriam Van Dagen, jaren. (Met tekeningen van Gèr Boosten). Landgraaf, Herik, 1993. Cahiersteek met stofomslag. 20 p. Gedrukt in een oplage van 299 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Kreukje in omslag.
Verkocht
* Met prospectus. Zwarte reeks 21.

27. HERMANS, W.F. Fotobiografie. Amsterdam, Rap, (1969). Halfleer met linnen platten. (210) p. Talloze illustraties. 1e druk. Band deels licht verschoten. Uit de bibliotheek van schrijver Pieter Grashoff, met zijn naam en datum (27 september 1969) op het voorste schutblad.
Verkocht
* JS 290.

28. (HERMANS, W.F.) Originele zwart-witfoto door Emiel van Moerkerken. 17,9 x 12,6 cm. Met op de achterzijde het copyrightstempel van Van Moerkerken met de handgeschreven toevoegingen ‘4/’51’ en ‘WFH 24’.
€ 150
* Van Moerkerken poseert hier als W.F. Hermans die op het punt staat een aflevering van het literaire tijdschrift Libertinage te verscheuren! Latere afdruk van een foto uit een serie uit 1951. Op deze foto heeft Van Moerkerken zijn best gedaan om zoveel mogelijk op Hermans te lijken, zelfs de kleding en het horloge komen overeen met andere foto’s uit de serie. (De afbeelding vertoont een uitsnede).

29. HORUS ‘Conceptiologisch manuscript’. Onder redactie van o.a. Pieter Cramer en Huug Schipper. 1973-1993. Aflevering 1 tot en met 25 (= alles wat verscheen). COMPLEET.
Verkocht
* Complete reeks van dit Haagse literaire tijdschrift. Begonnen als blad voor studenten aan de School voor Taal en Letterkunde in 1973 werd Horus langzaam maar zeker een ‘algemeen’ literair tijdschrift. De eerste 23 afleveringen verschenen tussen 1973 en 1980 en werden gestencild, al werd het omslag, meestal met een tekening van een schrijver, steeds professioneler gedrukt. De laatste twee afleveringen, 24 en 25, verschenen pas in 1992 en 1993 en waren geheel gedrukt.
Met bijdragen van o.a. J. Bernlef, Paul Biegel, Herman Brood, Bart Chabot, Jan Cremer, Willem Elsschot, Arnon Grunberg, Harold Hamersma, Heere Heeresma, W.F. Hermans, Theodor Holman, Hans Plomp, Frans Pointl, Harry G.M. Prick en Ida de Ridder en interviews met o.a. Louis Paul Boon, Jan Donkers, Heere Heeresma, Jan Mulder, Hans Plomp, Harry G.M. Prick, Hugo Raes, Jan Rot, Bob den Uyl, Hans Verhagen en Victor van Vriesland. Wordt zelden aangeboden!
Bijgevoegd: acht gestencilde rondschrijvens namens de redaktie, een gestencild programma van de Trollenshow, een Horus fondslijst en twee getypte brieven van redactielid Pieter Cramer aan R. Breugelmans.

30. KEUNING, Pieter Collectie van 20 boeken. Verzameling leesboeken uit de jaren 1916-1940, geschreven door Pieter Keuning, een broer van de dichter Willem Eduard Keuning alias Willem de Mérode. Dit is een gebruikscollectie, die niet voor de sier werd samengesteld. De boeken zijn vaak in matige staat.
1. Alberts avonturen. Baarn, Bosch & Keuning, [1927]. Linnen. 160 p. Tekeningen van Jan Lutz. Jongensboek. 1e druk. Van buiten netjes, van binnen met vingervlekken en slijtage.
2. Appie Nijland. Kampen, Kok, (1925). Linnen. 204 p. 2e omgewerkte druk. Nogal versleten.
3. Arbaidersmensken. Kampen, Kok, 1918. Versierd linnen. 288 p. In Gronings dialect. 1e druk. Vrij redelijke staat.
4. De boef. Nijkerk, Callenbach, 1918. Grijze versierd linnen band. 240 p. 1e druk.
5. Een bom barst in Oenkerk. Baarn, Bosch & Keuning, [1940]. Versierd linnen (verkleurd). 240 p. 1e druk. Inscriptie en stempels.
6. Christelijke kunst. Verzen, bijeengebracht en van een inleiding voorzien door P. Keuning. Baarn, Bosch & Keuning, 1918. 128 p. Van de 61 gedichten in deze bloemlezing zijn er 10 onder pseudoniem Peter van Alsingha geschreven door Pieter Keuning en 11 onder pseudoniem Willem de Mérode geschreven door zijn broer Willem! 1e druk. Wat verbleekt.
7. Christelijke kunst. Verzen, bijeengebracht en van een inleiding voorzien door P. Keuning. Baarn, Bosch & Keuning, [1928]. 160 p. 4e druk. Rug verkleurd. (2 exx.)
8. Eenvoudige zielen. Baarn, Bosch, 1919. Mooi batikbandje (‘Boekenserie Opgang’). 144 p. 1e druk. Verkleurd.
9. Een gast van Levi. Baarn, Bosch & Keuning, [1927]. Linnen. 192 p. 1e druk. 1e ex: met stofomslag, mooi. 2e ex: Rug versleten, eerste blanco blad uitgescheurd.
10. De geheimzinnige schat. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1947. Halflinnen. 190 p. 4e druk. Inscriptie.
11. Het goud blinkt. Nijkerk, Callenbach, 1919. Versierd linnen. 208 p. 1e druk. Netjes. 2e ex: Ingenaaid, wat versleten, naam voorin.
12. Goud dat beproefd wordt. Een verhaal uit de mobilisatiedagen van 1914-1915. Arnhem, Drukkerij en Uitgeverszaak Dir. A. Tamminga, [1916]. Halflinnen met geïllustreerde platten. 208 p. 1e druk. Gebruikssporen. Van binnen beschadigd en met stempels.
13. Het huisje achter den dijk. Baarn, Bosch & Keuning, [1930]. Versierd linnen. 170 p. Jongensboek. 1e druk. Netjes. Naam voorin.
14. De jongen achter de schutting. Baarn, Bosch & Keuning, [1923]. Versierde linnen band. 152 p. Leuke tekeningen, niet gesigneerd. Jongensboek. 1e druk. Inscriptie voorin, verder netjes.
15. De jongen uit de woonwagen. Baarn, Bosch & Keuning, [1924]. Versierde linnen band. 128 p. 1e druk. Wat versleten. Inscriptie.
16. Kinderen in verstand en boosheid. Van menschen uit het Groningerland. Rijswijk, H.J. Spruyt, 1917. Versleten linnen band. 276 p. 1e druk. Schutblad uitgescheurd. Inscriptie.
17. De kracht van hunne kracht. Baarn, E.J. Bosch, 1923. Linnen. 180 p. 2e druk. Rug los.
18. Litteratuur en leven. Baarn, E.J. Bosch, 1919. Linnen. 312 p. Uitvoerig over o.a. Gossaert, Seerp Anema, Thomson, Jacqueline van der Waals, met 30 pagina’s over De Mérode plus 10 pagina’s over Joost van Keppel, een ander pseudoniem van zijn broer Willem! 1e druk. Naam voorin.
19. De weg der eenvoudigen. Baarn, Bosch & Keuning, [1930]. Versierde linnen band. Tekeningen en band Johan Dijkstra. 208 p. In Gronings dialect. 1e druk. Wat versleten.
20. Wonderbare avonturen van Happerdepap. Met teekeningen van Peter Lutz. Baarn, Bosch & Keuning, [1940?]. Halflinnen. 156 p. 2e druk. Inscriptie, wat versleten.
Bijgevoegd van J. KEUNING (vader van Pieter en Willem):
21. De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der Hervorming in ons land. Rotterdam, Bredée, [1930]. Halflinnen. 214 p. 5e druk. Rug en voorplat los, slijtage.
En als achtergrond, van Hans WERKMAN:
22. Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode. Groningen, De Vuurbaak, 1982.
€ 125
* De Groninger Pieter Keuning (1882-1962) was evenals zijn vader Jan Keuning onderwijzer – en al zijn vijf broers begonnen eveneens als onderwijzer. Maar net als Willem was Pieter een productief schrijver. Later begon hij de christelijke uitgeverij Bosch & Keuning.

31. KLEIST, Heinrich von Michael Kohlhaas. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1940. Ruig perkament met zwarte opdruk. VIII, 128 p. Vertaald en ingeleid door Nico van Suchtelen. Met in silhouet geknipte illustraties van H.D. Voss. 1e druk. Enige roest aan begin en eind, paginagrote opdracht van een onbekende, verder mooi.
Verkocht
* Dit is een van 28 genummerde exemplaren op geschept papier gedrukt, die in schaapsperkament werden gebonden, gesigneerd door Van Suchtelen en Voss. Er waren ook 36 van deze luxe-exemplaren in linnen. Een indrukwekkend verhaal dat in de zestiende eeuw speelt, met buitengewoon goed geslaagde illustraties (de eerste set ging verloren bij het bombardement van Rotterdam, en werd door de kunstenaar onmiddellijk door een nieuwe serie vervangen). Sinterklaaspremie van de WB, een populair boek in zijn tijd vanwege het thema: verzet tot het bittere eind tegen de nieuwe, onredelijke landsheer – met een morele overwinning aan het eind.

32. KUENEN, Abraham Specimen theologicum continens Geneseos libri capita triginta quatuor priora ex Arabica Pentateuchi Samaritani versione, nunc primum edita cum prolegomenis (…) submittet Abrahamus Kuenen Harlemensis. Leiden, E.I. Brill, 1851. Origineel uitgeverskarton. VIII, 36, 104 p. Het proefschrift zelf is in het Latijn, met gebruikmaking van Hebreeuwse en Arabische tekens. Met het erratablaadje voor de Theses (voorin ingeplakt). 1e druk. Rug versleten en gerepareerd. Wat vlekjes, maar een mooi exemplaar in zijn originele uitgeversband.
€ 45
* Proefschrift van een in antieke talen zeer bedreven oudtestamenticus, de theoloog Abraham Kuenen (1828-1891), met gebruikmaking van een Arabische vertaling van de Samaritaanse Pentateuch door de 13e-eeuwse klerk Abu Sa’id. Een opmerkelijk typografisch werk waarin universiteitsdrukker Brill zijn voorraad letters in oriëntaalse talen goed kon gebruiken: compromisloos, want de 104 (onvertaalde) pagina’s in het Arabisch zijn van rechts naar links gedrukt met een geheel Arabische titelpagina achteraan, en ook de paginacijfers zijn in het Arabisch. De eerste helft van het proefschrift, inclusief de twintig Stellingen, is geheel in het Latijn gesteld.

33. NIEUWJAAR 1863 – H. BRUINS Zegenwensch aan den Weledelen Heer Instituteur: v.d. Siepkamp. Handschrift en zelfgetekend sierkader. 34 x 22 cm. Eén blad, eenzijdig beschreven in zwarte inkt. Gedateerd ‘1 Januarij 1863’. Gevouwen. Wat kleine beschadigingen en gaatjes in de vouwen.
Verkocht
* De nieuwjaarswens is misschien niet helemaal zelf bedacht door deze leerling, maar wel aandoenlijk door hem uitgevoerd.
Het gedicht is voorzien van een mooi getekend sierkader met bloemen en een gelauwerd kopje, en gedateerd ‘Bellingwolde den/ 1 Januarij 1863’. De enige ‘H. Bruins’ uit Bellingwolde die in aanmerking komt op de gebruikelijke websites is de dertienjarige Harm Bruins, zoon van Jurjen Bruins en Trijntje Harms Houwen, geboren te Vriescheloo op 4 april 1849.
De ‘instituteur’ is assistent-onderwijzer G.P. van de Siepkamp (1827-1899), ‘cand. litt.’ en werkzaam in het onderwijs in Zuidhorn en Groningen.

34. POWYS, T.F. Father Adam. Gringley on the Hill, Brynmill Press, 1990. Linnen met stofomslag. 128 p. 1e druk. Omslag geplastificeerd. Met blindstempel van H.A.C. Kamphuisen, hoogleraar klinische neurofysiologie te Leiden.
€ 20
* Met bijgevoegde publicatie van de uitgeverij over de verschillen tussen het nagelaten manuscript van Powys en het boek.
Theodore Francis Powys (1875-1953) was de middelste van drie schrijvende broers (John Cowper Powys en Llewellyn waren de andere) uit een gezin van elf briljante Britse geesten. Mislukt als boer zette Theodore zich aan het schrijven van korte verhalen en romans die te benoemen zijn als ‘religieuze plattelandsfantasy’, waarin godsvreugde en dood harmonisch vanzelfsprekend bijeenkomen. Er is nog altijd een kleine schare fans, tot wie ik ook behoor.

35. POWYS, T.F. God’s Eyes a-Twinkle. An Anthology of the stories of T.F. Powys. With a Preface by Charles Prentice. Londen, Chatto & Windus, 1947. Linnen. xvi, 456 p. 1e druk. Linnen dof, zwarte streep op ondersnede. Diverse sporen vorige eigenaars: handtekening, blindstempels.
Verkocht
* ‘The skull was silent for a while and forgot its anger as it thought again of the former days that it had loved.’ Uit een gesprek tussen een schedel en een grafzerk. Achtendertig verhalen – religious fantasy dus – van 5 tot 70 pagina’s lang.

36. POWYS, T.F. Rosie Plum and Other Stories. Drawings by John Ward. Londen, Chatto & Windus, 1966. Linnen met stofomslag. (6), 200 p. Voorwoord van Francis Powys, een zoon van de schrijver. 1e druk. Omslag aan de randen wat versleten. Met exlibrisblindstempel van H.A.C. Kamphuisen.
€ 25
* Korte verhalen uit de nalatenschap.

37. POWYS, T.F. The House with the Echo. Twenty-six stories. Londen, Chatto & Windus, 1928. Halflinnen met gemarmerde platten. (8), 136 p. Kop verguld. 1e druk. Band wat verbruind, randen iets versleten. Blindstempels van H.A.C. Kamphuisen.
€ 95
* Surrealistische verhalen, vaak met een religieuze verrassing. Een van 206 genummerde exemplaren die gesigneerd werden door de auteur: nr. 8 van de oplage.

38. POWYS, T.F. Uriah on the Hill. Cambridge, The Minority Press, 1930. Origineel omslag met flappen. (2), 22 p. Gedrukt op gevergeerd papier. 1e druk. Boekblok los van omslag.
€ 40
* Mooi modernistisch omslagontwerp van de vooruitstrevende architect Raymond McGrath (1903-1977). Minority Pamphlet Nr. 2. Bijgevoegd van William HUNTER: The Novels and Stories of T.F. Powys. Cambridge, The Minority Press, 1930. 36 p. Minority Pamphlet Nr. 3, met hetzelfde omslag. (Alle Minority Pamphlets die met Powys te maken hadden; de resterende 4 betreffen andere onderwerpen).

39. (REMBRANDT). Christopher WHITE and Karel G. BOON Rembrandt’s etchings. An illustrated critical catalogue in two volumes. Amsterdam/ London/ New York, Van Gendt & Co/ A. Zwemmer/ Abner Schram, (1969). Twee delen. Linnen met stofomslag. XIV, 206; XIV, 320 p. 1e druk. Omslagen wat versleten aan de randen.
€ 150
* Standaardwerk over de etsen van Rembrandt. Deel I: Tekst. Deel II: Platen.

40. SNIJDERS, A.L. Acht gedichten. [Vught], (Theo Rabou), [2018]. Cahiersteek. (24) p. Gedrukt in een oplage van 60 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Fraaie en kleurrijke vormgeving door Theo Rabou, de uitgave was een initiatief van Nick ter Wal.

41. SNIJDERS, A.L. Het verraad der klerken. (Op muziek gezet door Joey Roukens). (Vught, Theo Rabou, 2018). Cahiersteek. Oblong. (40) p. Gedrukt in een oplage van 75 genummerde en door auteur en componist gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 45
* Het verraad der klerken is een kleine opera die haar première beleefde bij DWDD op 22 april 2011. De klassieke partituur is van de hand van componist Joey Roukens, de spetterende visuele partituur werd typografisch gecomponeerd door Theo Rabou.
‘De schrijver was ‘blij’, de componist herinnerde zich de grafische partituren van avant-gardemuziek uit de jaren ’60. Ik moest bij de partituur onherroepelijk denken aan Van Ostaijens Bezette Stad. Door de muzieknoten te buigen en te vervormen hebben ze haast iets driedimensionaals gekregen’ (Nick ter Wal, Artistiek Bureau).

42. SNIJDERS, A.L., & Willem SNITKER Danslessen voor gevorderden. (Met vier originele, gemonogrammeerde linogravures van Willem Snitker). (Heemstede, Bleeker Editie, 2011). 33,5 x 26,2 cm. Ingenaaid met stofomslag. (8) p. Gedrukt naar typografie van Michaël Snitker in een oplage van 150 door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Groot formaat uitgave, met een ZKV van Snijders in facsimile van het handschrift in zeefdruk op voor- en achterzijde én de flappen van het stofomslag. Het binnenwerk bestaat uit vier originele, gesigneerde kleurenlino’s van Willem Snitker. De prenten werden gedrukt op 250 grams Velin d’Arches, de tekst op 125 grams Hahnemühle.

43. SNOEK, Paul Aardrijkskunde. Antropografische suite voor naïeve meisjes. (Met tekeningen op omslag en frontispice door Asger Jorn). Antwerpen, (vzwd Gard-Sivik), 1956. Cahiersteek. (24) p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Exlibrisstempel op Franse titel.
Verkocht

44. SOESTDIJK Een tuiltje van zeven dichtbloemen, aan het vorstlijk jagtslot van Soestdijk gewijd. Zonder plaats of uitgever, ca. 1865. 9,5 x 7,5 cm. Zonder omslag. (16) p. Met afbeeldingen. Wat vlekkig.
€ 35
* Roerend populair boekje, misschien een souvenir, over Soestdijk en zijn bewoners: koning Willem II (de held van Quatre-Bras), zijn echtgenote Anna Paulowna en de twee op Soestdijk geboren jongere broers van Willem III, prins Hendrik en prins Alexander. Niets over dit boekje te vinden.

45. VROUWENKIESRECHT Zeden en wetten in woord en beeld. [Amsterdam], Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1909. Oblong 14 x 22 cm. Geniet. 24 p. Met 12 paginagrote illustraties van J.B. Bokhorst. 2e bijgewerkte druk. Omslag vlekkig en aan de randen versleten.
€ 45
* Deze welsprekende brochure met de illustraties van J.B. (Midderigh-)Bokhorst werd in zeer grote aantallen verspreid, maar door de kwetsbare uitvoering (oblong, krantenpapier, twee nietjes) zijn er weinig van overgebleven. Achterop staat het hoofdbestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, met als presidente Aletta Jacobs.

46. WAUTERS, Marcel Er is geen begin en geen einde. (Met een nawoord van Jos Joosten en een omslagtekening van Louis-Paul Boon). (Antwerpen, Demian, 2008). Oblong. Ingenaaid met transparant omslag. (64) p. Gedrukt in een oplage van 400 genummerde exemplaren. Heruitgave naar de editie van 1950.
€ 15

47. (WIGMAN e.a., Menno), Cor VOS IJsberen en zitvlees. Schrijvers en dichters over hun schrijfproces. (4 x gesigneerd). Amsterdam/ Antwerpen, Veen, (2004). Garenloos. 160 p. 1e druk.
Verkocht
* De bijdragen van Menno Wigman, Gerrit Komrij, Maria Barnas en Pieter Boskma werden door hen GESIGNEERD.

48. WOLFF, Ludwig Spelers. Roman. Amsterdam, Boekhandel en Uitgeversmaatschappij Ontwikkeling, 1920. Karton met opgeplakte omslagillustratie (Albert Hahn jr.). 376 p. 1e druk. Omslag iets beschadigd en met oud prijsje, maar toch nog zeer indringend. Met archiefstempel.
€ 25
* Fraaie omslagtekening met wanhopige kaartspeler. Ludwig Wolff (1876-na 1958) was auteur en filmregisseur.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 5 augustus 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: