antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 970: Zoete koek

Een gevarieerde nieuwsbrief, nadrukkelijk doorspikkeld met Rozen – uitgaven die met de grote typograaf Sjoerd H. de Roos te maken hebben. Maar ook theater, noeste poeziearbeid, vrolijke vormgeving, gevonden onvindbaren, met wijn en zoete koek toe.


1. BERLAGE, H.P. Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam. Een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door Dr. H.P. Berlage. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1922. Oblong 19 x 26 cm. Cahiersteek. 24 p. Met tekeningen naar H.P. Berlage en B. van der Lecq. Omslagvignet van S.H. de Roos (en ongetwijfeld ook de tweekleurige sierinitiaal). 1e druk. Omslag iets gekreukt.
Verkocht
* Bastiaan van der Lecq was een Rotterdamse architect. Kwetsbare plaquette, informatief, met mooie illustraties. 650 exemplaren werden genaaid. Cat. Brusse 474.

2. BLOEM, J.C. Beste Gerretson. (Den Haag, Etrido Pers, 1992). Cahiersteek. 8 p. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 15
* Brief van Bloem uit 1935 (over geld). Bijgevoegd: Toegangskaartje voor een avond rond J.C. Bloem, met A.L. Sötemann en Bert Voeten.

3. BORDEWIJK, F. Zeer geachte Heer. Drie brieven. Mont Pourri, De Galgpers, 2011. Ingenaaid. (8) p. + bijlagen. Met de hand gezet uit de Dante en gedrukt [door De Uitvreter] in rood en zwart op 160 grams Velin Arches in een oplage van 40 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Deze uitgave behelst drie brieven van Bordewijk ‘in facsimile’, gericht aan C.W. Freriks, Karel Reijnders en Ch. J. Enschedé en toegelicht in het boekje. De bijlagen bestaan uit drie met de hand uit de Schrijfmachineletter gezette brieven van Bordewijk, met behulp van scanner en printer voorzien van de oorspronkelijke briefhoofden en Bordewijks handtekening.
Met handgeschreven brief van Robert Gaarlandt, de initiatiefnemer.

4. (BROUWERS, Jeroen) Themanummer Tzum. (Groningen, Kleine Uil, 2008). Geniet. 48 p. Geïllustreerd.
Verkocht
* Themanummer van het literaire tijdschrift Tzum ter gelegenheid van de toekenning van de Tzum-prijs 2007 aan Jeroen Brouwers. Bevat behalve een interview met Brouwers bijdragen van Benno Barnard, Daniël Dee, René Franken, Koen van Hees, Arthur Japin, Coen Peppelenbos en Bart Slijper.

5. CAMPERT, Remco Betere tijden. (Gesigneerd). Utrecht, Motion, [1969]. Geniet. (24) p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd en gedateerd door de auteur op de Franse titel (‘Maastricht/ 15.10.1994’). Motion Mini Pocket. MMP 003-035.

6. DESCARTES, René Discours de la méthode (…). (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks). (Utrecht, Stichting De Roos, 1948). Halfperkament. Kop verguld. Onafgesneden. 104 p. Gezet uit de Caslon en gedrukt door Mouton in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Typografie en initialen van S.H. de Roos. Vlekje op de rug.
€ 65
* Leeflang 10.

7. DRUKKERIJ-JUBILEUM H.P. de Swart & Zoon. ‘s-Gravenhage 1804-1929. Den Haag, Drukkerij H.P. de Swart & Zoon, 1929. 27 x 20 cm. Ingenaaid met dubbel stofomslag. 32 p. Met getinte illustraties (reproducties van tekeningen). 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 35
* Gedenkboek met tekst van P.A. Haaxman, prachtig uitgevoerd zoals het een drukkerij-jubileumboek betaamt. Het mooi uitgevoerde papieren omslag met dik opliggende gouden letters is voorzien van een goed beschermend reclame-omslag (‘Ook u kunt hiervan profiteeren!’)

8. EXCOFFON, Roger Vendôme. (Letterproef). Marseille-Parijs, Fonderie Olive, (1954). 30 x 21 cm. Geniet in omslag met extra proef. 24 p. Kleurige letterproef met vele voorbeelden.1e druk. Omslag met schaafplekjes en wat verkleurd, verder mooi.
€ 150
* Fris en modern vormgegeven letterproef van de decoratieve, wat hakerige typisch Franse letter Vendôme, waarvan het basisontwerp in 1952 werd geleverd door de theaterkunstenaar François Ganeau (1912-1983). Inliggend vijf bladen van de vijf ondersoorten romain, italique, gras, noir en étroit, en daarmee een zeer compleet geheel.

9. GOUDSMIT, Sam en Chris BEEKMAN De Gast-vertellers. Een serie pogingen tot een eenigszins fatsoenlijk Cabaret in klein-kwarto. Laren-Gooi, De Meng, 1924. Halflinnen met titeletiket. 80 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Eigen beheer-uitgave, door schilder en schrijver gesigneerd en gedateerd ‘Mei 1924’. Curieuze, filmische verzameling schetsen, geïllustreerd met intrigerende, qua stijl nogal uiteenlopende tekeningen van de schilder Chris Beekman, waaronder een die regelrecht uit De Stijl zou kunnen komen. Modernisme op zijn speelst!
‘In 1924 illustreerde Beekman een boekje voor het toneelstuk Kleine Ontdekkingen, gepubliceerd door zijn eigen uitgeverij De Meng in Laren. De naam werd in 1925 veranderd in De Gast-Vertellers met als ondertitel ‘een serie pogingen tot een enigszins fatsoenlijk Cabaret in klein-kwatro (sic!)’. Ter gelegenheid daarvan werd een kleine oplage van het boekje in de herfst van dat jaar uitgedeeld en handgesigneerd door zijn goede vriend Sam Goudsmit en Beekman zelf. Een van de illustraties is een abstract lithografisch werk uit de periode toen Beekman lid van de Stijl was’ (B.M. Janssens, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten (Doesburg, Lalique Museum, 2021, p. 51-52)).

10. HALL, Henri ter Henri ter Hall’s Revue 1926. (Tekstboekje, theaterprogramma en klein affiche). Den Haag, Drukkerij Niezen, 1926. Theaterprogramma met samenvatting en alle teksten. 24 p. Advertenties. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* De revueartiest Henri ter Hall (1866-1944) was in 1918 gekozen tot Tweede-Kamerlid voor de Neutrale Partij, daarna was hij geleidelijk gestopt met het toneel. Nadat hij in 1925 zijn zetel had verloren, begon hij weer met de revue. Dit is een deels politieke voorstelling, maar ook over plaatsen in Nederland en over de cadeaux van kruidenier De Gruyter.
Bijgevoegd: Theaterprogramma voor Henri ter Hall’s Revue 1926 van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag (32 p.). Omslagontwerp van Carlo Jung in zwart gedrukt. Talloze Haagse advertenties. Hoekjes licht gebutst.
En bijgevoegd: klein affiche (26 x 21 cm) met portretjes van tien van de medewerkers aan de revue in zwart en oranje door C. Hage. Onder anderen Henriëtte ter Hall, directeur Johan Köhler, Johan Buziau, maar niet Henri ter Hall zelf. Bijzonder ensemble in uitstekende staat!

11. HERZBERG, Judith Zoals. Amsterdam, De Harmonie, [1987]. Cahiersteek. 24 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met niet gesigneerde opdracht van de auteur op de franse titel: ‘Voor Johan en Willem/ 22 Juni 1987’. Uitgave ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de uitgeverij én vanwege de jaarwisseling 1986-1987. De eerste, sterk uitgebreide handelsuitgave zou pas vijf jaar later verschijnen.

12. HUYSMANS, J.K. La Bièvre. Dessins et eaux-fortes de Léon Lebègue. (Met vier originele etsen en diverse illustraties in de tekst). Paris, A. & F. Ferroud, 1914. Ingenaaid met omslag. Gedrukt in een oplage van 520 genummerde en door de uitgever gemonogrammeerde exemplaren. Wat roestvlekjes en verkleuringen vanwege de meegebonden vloeibladen.
Verkocht
* Eén van de 324 exemplaren op velin teinté. Monografie over het riviertje dat in Parijs in de Seine uitmondt.

13. HUYSMANS, J.K. (Jan SIEBELINK (vertaling)). De Bièvre. (1/30 luxe-exemplaren). Vertaald door Jan Siebelink. Met inleiding door Rein Bloem. Utrecht, Reflex, 1983. 20 x 12 cm. Ingenaaid met stofomslag. 48 p. 1e druk.
€ 18
* Eén van de 30 luxe-exemplaren op 110 grams Hollands luxe druk. Dit exemplaar bleef echter ongenummerd en is niet gesigneerd. Mooi uitgegeven met uitgebreide inleidingen.

14. HUYSMANS, J.K. Charles-Marie-Georges (Dit: Joris-Karl) Huysmans, een gesprek met Ary Prins, door Herman ROBBERS. Pag. 34-50 uit Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, 1908. [Amsterdam, Elsevier, 1908]. Losse bladen uit het tijdschrift. Met foto’s. Wat randbeschadigingen.
Niet meer beschikbaar
* Hoogst interessante knipsels, een persoonlijk verhaal over Ary Prins’ in 1907 gestorven vriend Huysmans.

15. LACRETELLE, Jacques de Colère suivi d’un journal. (Met opdracht van de uitgever aan Frits Lapidoth). La Haye, Le bon plaisir, 1926. 30 x 23 cm. Origineel omslag met flappen. (4), 80 p. Gezet uit de Cochin en gedrukt in 350 genummerde exemplaren op Hollands papier plus enkele op andere papiersoorten. Titels en lettrines ontworpen door S.H. de Roos en S.H. Wijnhoven. 1e druk. Blank omslag iets stoffig.
€ 85
* Weelderige uitgave van de Haagse bibliofiel en drukkerijdirecteur Jean Gondrexon (1905-1985). Dit is nummer 2 van 10 exemplaren van de uitgever, met onder het colofon Gondrexons handgeschreven opdracht aan ‘Monsieur Fr. Lapidoth/ en signe de notre commune admiration pour l’auteur’.

16. (LEBEAU, Chris). DEMOLDER, Eugène De hovenier van Madame de Pompadour. Naverteld door A. Thiry. Amsterdam, Em. Querido, 1925. 21 x 13 cm. Versierd linnen. 196 p. Niet afgesneden. Gezet uit de Cochin en gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Hakje in onderrand, iets slijtage langs de randen, rug dof.
€ 45
* Bijzonder fraaie art-decoboekband in zwart linnen met goudstempel over voorkant, rug en achterzijde naar ontwerp van Chris Lebeau. Bij latere bindoplagen is deze door een heel eenvoudige serieband vervangen.

17. MARSMAN, H., en A. ROLAND HOLST De onvindbaren.
1. MARSMAN, H. Voorpost. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. (4), 28 p. Gedrukt in een oplage van slechts 50 genummerde en gesigneerde exemplaren (dit is nummer 5). 1e druk. Vlekjes op achterzijde omslag.
* ‘De verzen, die hier volgen, dateeren uit den tijd waarin mijn eerste bundel (“Verzen”) ontstond,’ aldus Marsman in een toelichting. Moderne poëzie waarin ook aan moderne kunst gerefereerd wordt (Léger, Archipenko, Arthur Lehning), en: ‘drink de nacht/ uit mijn haar -/ jij, blonde krijgsman, / wilde marconist van het heelal!’ De Onvindbaren 1. Van Dijk 250.
2. ROLAND HOLST, A. De Pooltocht der Verbeelding. [Maastricht], (A.A.M. Stols), 1936. Ingenaaid met omslag (iets verschoten rond rug). 16 p. Gedrukt in rood en zwart op Ossekop in een oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
* De Onvindbaren 2. Van Dijk 379.
€ 425
* De complete reeks van twee titels, alles wat verscheen. Samen in een blauwe linnen overslagdoos met goudopdruk.

18. NEDERLANDSCHE BOEK Het Nederlandsche Boek 1930, 1931 en 1932. Amsterdam, Nederlandsche Uitgeversbond, 1930-32. Linnen met door S.H. de Roos ontworpen vignet op het voorplat. Originele (opmerkelijke!) omslagen meegebonden. XXIV, 232, 222; XVI, 208, 204; XVI, 208, 168 p. Geïllustreerd. 1e drukken. Papier wat verbruind, enkele ezelsoortjes.
Verkocht
* Uitputtende bibliografie van verschenen en nog te verschijnen Nederlandse uitgaven, geïllustreerd met foto’s van allerhande auteurs. De laatste katernen zijn gereserveerd voor Mededeelingen van de Uitgevers: honderden advertenties voor kinderboeken, natuurboeken, rechtsgeleerde uitgaven, woordenboeken, romans en gedichten veelal geïllustreerd met afbeeldingen van boekbanden en -omslagen, waarvan we nooit hadden gedacht ze ooit nog te kunnen bekijken.

19. NOOTEBOOM, Cees De zwanen van de Theems. Toneelstuk in drie episoden. Amsterdam, Querido, 1963. Garenloos (omslagillustratie Mart Kempers). 72 p. 2e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Loet van Duinhoven/ Amsterdam 8 Jan ’64/ Cees Nooteboom’.

20. PAYNE, John Flowers of France. Londen, The Villon Society, 1906-1913.
A. The Romantic Period, deel 1 & 2. 1906.
B. The Renaissance Period. 1907.
C. The Latter Days. deel 1 & 2. 1913. (Niet verder gepubliceerd).
Onbedrukte, grijsblauwe interim-omslagen. Niet afgesneden, deels niet opengesneden. 1e drukken. Omslagen verkleurd en wat gevlekt, voorzijde van ‘The Renaissance Period’ los. Het handgeschepte papier van het interieur in zeer goede conditie, zij het met wat verkleuring.
€ 120
* Deze vijf boeken met tesamen ruim 1000 pagina’s zijn het resultaat van een enorm vertaalproject van de Britse dichter John Payne (1842-1916) om representatieve Franse gedichten te vertalen in isometrische poëzie: rijmend én in dezelfde maat als het origineel. Hij plande acht delen die de poëzie zouden overspannen van de 12e tot het begin van de 20e eeuw. Maar de Grote Oorlog, en vervolgens zijn dood in 1916, gooide roet in het eten en er werden slechts vijf delen gepubliceerd – deze vijf. Ze werden gedrukt door Brill in Leiden in 750 exemplaren, waarvan 75 genummerde luxe-exemplaren op groot papier – mooi handgeschept Hollandsch. Dit is een luxe set, allemaal met hetzelfde nummer: Nr. 38. De prijs per luxe deel bedroeg toentertijd maar liefst twee guineas, zo’n 25 gulden van 1913 – vijf keer 16 gram gouds!
Het betreft Franse en Franstalig-Belgische dichters, om er enkele te noemen: Louise-Victorine Ackermann, Jean Ajalbert, Émile Van Arenbergh, Barbey d’Aurevilly, Barbusse, Henri Cazalis (aan wie de serie is opgedragen!), François Coppée, Anatole France, André Gide, Iwan Gilkin, Fernand Gregh, Heredia, Hugo (59 gedichten), Jammes, Van Lerberghe, Maeterlinck, Mauclair, Catulle Mendès (met 16 gedichten), Merrill, Montesquiou, Nerval, Rodenbach, Ronsard, Verhaeren, Verlaine, om maar enkele van de vele tientallen Franstalige dichters te noemen die in het Engels zijn vertaald. Van buiten niet aantrekkelijk, maar een grandioze onderneming.

21. REINER, Imre Typo-Graphik. Studien und Versuche. St. Gallen, Verlag Zollikofer & Co., (1946). Karton. 128 p. Geïllustreerd. Met steunkleuren. 2e druk. Band verbruind. Met exlibris van Huibrecht van Krimpen.
Verkocht
* Altijd een feest, een boek van deze lyrische typograaf.

22. ROOS, S.H. de Trouwkaart van Hendrik Jan Lebbink en Janna Saskia de Roos, Hilversum, 3 Mei 1933. 17,5 x 11,5 cm. Kaart van geschept papier. Gezet uit de Erasmus.
€ 50
* Zeer esthetische kaart, scherp gedrukt.

23. ROOS, S.H. de Kalender. (Amsterdam, Tetterode), [1977]. 45 x 20 cm. Vier bladen met kalendertouwtje. Gedrukt in kleuren. Niet helemaal vlak.
€ 25
* Verjaarskalender (niet ingevuld!) met 12 getekende vignetten van S.H. de Roos. Met biografische inleiding.

24. (ROOS, S.H. de) Catalogus der eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Haarlem, Frans Halsmuseum, 1947. Geniet. Gezet uit de Egmont en gedrukt in blauw en zwart. Randen wat verbruind.
€ 20
* Mooi uitgevoerd boekje over de grote boekverzorger Sjoerd Hendrik de Roos (1877-1962).

25. (ROOS, S.H. de) Nobel. Bewerkt door S.H. de Roos. 1930-2005. 75 jaar een edele schreefloze drukletter. (&) Hollandse Mediaeval. 1912. Joure, Fries Grafisch Museum, 2005. Twee gevouwen bladen. Met opgenomen in het papier twee speciaal gedrukte boekenleggers. Gezet uit de Nobel en de Hollandse Mediaeval. 1e druk.
€ 25
* Serie Letterontwerpen van S.H. de Roos deel 4 en 5. Bijgevoegd: een vergelijkbaar blad ‘Gouden lettergrepen’ over de Libra.

26. (ROOS, S.H. de). AMPERSAND CLUB The Ampersand Club: Retrospect and Prospect, 1965. La Crosse, WI, Sumac Press (Emerson G. Wulling), 1965. Geniet. 16 p. Geïllustreerd (in hoogdrukt). Gedrukt in kleuren op mooi getint papier. 1e druk. Kleine vlekjes.
€ 25
* Over en voor een Amerikaanse bibliofiele club. Grotendeels gezet uit de Libra van S.H. de Roos, een zeldzaamheid, zeker buiten Nederland. Een ampersand is een &-teken.

27. (ROOS, S.H. de). (HALCYON). DIJK, C. van Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit gemaakt. (Zutphen), Bührmann-Ubbens, (1989). Twee delen. Ingenaaid (in origineel mapje). 32; 48 p. 1e druk.
€ 15
* Zeer informatief, ook uitvoerig over S.H. de Roos, én uitgever Stols, papierhandel Bührmann, John Buckland Wright, sigarenbandjes, Piet Worm, M.C. Escher, maar ook over Huib van Krimpen, die in de periode van Halcyon Stols’ naaste medewerker was. Met de aanbiedingsbrief. Niet in de handel.

28. (ROOS, S.H. de). OVINK, G.W. De letters van S.H. de Roos. (Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam”, [1942]. 28 x 20 cm. Genaaid met sierkoord. 16 p. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval met initiaal en ornamenten van De Roos en gedrukt in rood en zwart ter proefdrukkerij van de N.V. Lettergieterij “Amsterdam” in 75 genummerde exemplaren. Netjes.
Verkocht
* Schaarse overdruk met afwijkend colofon.

29. (ROOS, S.H. de). STOLS, A.A.M. Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst. Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, 1942. Karton met linnen boven- en onderrand. 96 p. Gedrukt in rood en zwart (en blauw) op kunstdrukpapier. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Voorplat met papierfout.
Verkocht
* Dit is een van 400 genummerde exemplaren met een speciale boekband.

30. (ROOS, S.H. de). STOLS, A.A.M. Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst. Amsterdam, Lettergieterij “Amsterdam” voorheen N. Tetterode, 1942. Karton. 96 p. Gedrukt in rood en zwart (en blauw) op kunstdrukpapier. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Zeer informatief, uitvoerig overzicht.

31. (ROOS, S.H. de). STOLS, A.A.M. S.H. de Roos en zijn Heuvelpers. [Den Haag, A.A.M. Stols, 1942]. 27 x 20 cm. Geniet. 20 p. Gezet uit de Meidoorn en gedrukt in rood en zwart. Met foto’s op kunstdrukpapier.
Verkocht
* Zelfstandig onderdeel van Halcyon 9-10, en later opgenomen in S.H. de Roos en zijn werk. Prachtige publicatie.

Meer S.H. de Roos vindt u in onze nieuwsbrief 928 van november vorig jaar.

32. SCALA Beppie de Vries/ Sonja in De Tsarewitsj. Operette in drie bedrijven van Franz Léhar. (Theaterprogramma uit 1929). Den Haag, Scala Theater, [1929]. 24 x 16 cm. Serie-art-deco-omslag in oranje, paars en goud. 24 p. Met veel advertenties (soms geïllustreerd). Goed exemplaar.
€ 20
* Ook met Johan Heesters (1903-2011) – in de titelrol. Met foto van Jacq. van Bijlevelt. Veel leuke reclame.

33. SEMEONOFF, Anna Brush up your Russian (Osvezhite svoy Russkiy). With illustrations by P.R. Ward. Conversations of Real Use. Londen, J.M. Dent, 1945. Versierd linnen. x, 112 p. In het Russisch en Engels. Schutbladen versierd met een kaart van Europees Rusland. Herziene uitgave (eerste: 1933). Uitstekende staat.
€ 20
* Prachtige zwartwit-illustraties. Anna Semeonoff (1883-1960) kwam in 1914 met haar vierjarige zoontje bij het uitbreken van de Grote Oorlog vast te zitten in Edinburgh en werd daar lerares Russisch.

34. SPEENHOFF, J.H. De Landhaai. Zedenspel uit donker Rotterdam in 5 bedr. (Theaterprogramma van het Haagse theater Scala uit 1925 of 1926). Den Haag, Scala Theater, [1925-1926]. 23 x 14 cm. Serie-art-deco-omslag in oranje, paars en goud. 24 p. Met veel advertenties (soms geïllustreerd). Goed exemplaar.
Verkocht
* Veel leuke reclame.

35. (STOLK, A. van). EWERS, Hanns Heinz Von sieben Meeren. Fahrten und Abenteuer. Berlin, Sieben Stäbe-Verlags- und Druckereigesellschaft, 1928. Gedecoreerd linnen. 350 p. 1e druk. Rug wat verbleekt en dof. Papier in het begin iets roestig, koffievlek op en om p. 57.
€ 100
* Met overgeplakt exlibris (= een vierkant zwart papier) van Ewers en een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan A. van Stolk met toevoeging ‘siehe Seite 283!’ en datering ‘Nov. 1928’. Op die bladzij staat de titel van het verhaal ‘Von Heiligen Kanonen’, dat voorafgegaan wordt door een gedrukte brief gedateerd ‘Buitenzorg, Hotel Bellevue, 6.IV. 19…’ en begint met ‘Nein, lieber Herr v. S.’.
Het korte verhaal speelt in Nederlands-Indië en betreft oude Chinese kanonnen in Bantam en Batavia. A. van Stolk is het waarschijnlijk die in het begin en op pagina 291 enkele potloodnotities toevoegde, bij het geromantiseerde avonturenverhaal waar hij ten tonele wordt gevoerd als nuchtere, middelbare Hollandse koopman die zich door een bediende whiskysoda’s laat serveren.
Het betreft hier wellicht Abraham van Stolk Jzn. (1872-1929), directeur van het grote Rotterdamse houthandelsbedrijf, bekend van de Atlas Van Stolk.

36. T’HOOFT, Jotie Schreeuwlandschap. Brussel/Den Haag, Manteau, (1975). Ingenaaid. 48 p. 1e druk. Rug licht verkleurd.
Verkocht
* T’Hoofts overrompelende debuutbundel, verschenen toen hij pas negentien jaar was.

37. WAARSENBURG, Hans van de, en Jan HENDRIX Paricutin. (Met twee originele zeefdrukken door Jan Hendrix). (Banholt), [In de Bonnefant], (1990). Dubbeluitvouwblad. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt op in Spanje handgeschept papier in een beperkte oplage.
€ 25
* Gesigneerd door dichter, drukker en kunstenaar onder het colofon, bovendien met een opdrachtje van de drukker.

38. WAARSENBURG, Hans van de, en Pierre van SOEST Door lust geveld. (Met een originele zeefdruk door Pierre van Soest). Banholt, (In de Bonnefant), 1988. Cahiersteek in omslag. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 160 ongenummerde en door auteur, kunstenaar, zeefdrukker en drukker gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 28
* Zes asperge-gedichten.

39. WAARSENBURG, Hans van de, en Toon TEEKEN Lissabon. (Met een originele houtsnede van Toon Teeken). Banholt, In de Bonnefant, 1987. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt op Zerkall in een oplage van 120 exemplaren. Gesigneerd door dichter, kunstenaar en drukker. Kreukje omslag.
Verkocht
* Bijgevoegd: WAARSENBURG, Hans van de Lissabon. Banholt, (In de Bonnefant), 1987. Vouwblaadje. Met de hand gezet en gedrukt op Zerkall in een oplage van 120 exemplaren.
* Exemplaar met handgeschreven groet van de drukker.

40. WIEG, Rogi De overval. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, (1997). Garenloos met buikband. 144 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde aantekening van de auteur: ‘A’dam 3-9-’06/ Minder oud/ boek!/ R. Wieg’.

41. WIJDEVELD, H.Th. Wijdeveld’s Wonderlijke Wendingen. Amsterdam, G.H. Bührmann’s Papiergroothandel, 1966. 24 x 16 cm. Geniet. 4 p. Gedrukt in zwart, grijs en goud. 1e druk. Iets vergeeld.
Verkocht
* Uitnodiging voor de expositie in de tentoonstellingszaal van Bührmann aan de Keizersgracht 28-46, van 4 november t/m 9 december 1966, die geopend werd door S.L. Hartz. De vormgeving van deze mooie uitnodiging was in handen van Hendrik Wijdeveld zelf (1885-1987).

42. WIJN Ampliatie van het I. Art. der Ordonnantie van den Impost op de Wijnen, in dato 31. December 1749. gearresteert. Utrecht, zonder uitgever, 1752. Gevouwen blad, 4 p. Gedrukt in groot oudhollands (‘gotisch’) en nog groter romein lettertype met een heraldische initiaal D en een grote houtsnede met het gekroonde wapen van Utrecht. Rugje wat versleten, verder eeen keurig exemplaar, uit convoluut afkomstig.
Verkocht
* Mooie brochure waarin een verhoging van de belasting op wijn per kan wordt aangekondigd, zowel op Rijnse en Spaanse als op Franse wijn. Ondertekend door G. de Tuyl de Serooskerken en Milan-Visconti. Het is om het verder verval van de Finantie zo veel mogelijk te voorkomen.

43. WILDERS, Frank Grensconflict. Den Haag, A.A.M. Stols, 1948. Linnen met stofomslag. 156 p. 1e druk. Schuingelezen. Omslag vergeeld en wat gevlekt, randen versleten en aan de achterkant gehavend.
€ 15
* Roman over oorlog en verzet door Fokke Sierksma onder zijn pseudoniem Frank Wilders. Het mooie omslag is van Helmut Salden. Van Dijk 830.

44. ZOETE KOEK Ampliatie van het ij. en iij. Articul van de Ordonnantie van den Impost op de Zoete Koek en ander Gebak, van buyten inkomende, Gearresteert den 27. Augusty 1750. Utrecht, Willem Jan Reers, 1751. Gevouwen blad, 4 p. Gedrukt in groot ‘gotisch’ lettertype (15 pts) met een heraldische initiaal D en een grote houtsnede met het gekroonde wapen van Utrecht. Rugje wat versleten, verder een keurig exemplaar, uit convoluut afkomstig.
Verkocht
* Aantrekkelijke brochure waarin een forse importbelasting op zoet gebak wordt aangekondigd van 4 gulden per 100 pond koek, omdat de import ‘aan het Vertier van de Koekebakkers (…) een merkelijk Nadeel toebrengt’. Ondertekend door G. de Tuyl de Serooskerken en Milan-Visconti.

45. ZWAGERMAN, Joost Je gaf me. (Amsterdam, Amsterdam Book Fair, 2013). 28,1 x 19,2 cm. Tweezijdig bedrukte plano. Met de hand gezet uit de Goudy Old Style en gedrukt in rood en zwart door De Carbolineum Pers op geschept papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren (‘bestemd voor alle deelnemende antiquaren en tien waeraghtige bibliophielen’). 1e druk. Kreukje.
Verkocht


Onze webpagina Nederland per provincie is aangevuld en bijgewerkt, evenals de afdeling Kinderboeken.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 8 oktober 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.720 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: