antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 972: Heldere hemel

Piep! Bij heldere hemel. Een gala, van arctisch ongelukt via gezonde wittebroodsweken en het eeuwfeest van Hans Warren naar een vrolijke dansles.
&
Boekenweek – luxe Boekenweek. Maar ook klassiek-moderne vormgeving van Berlage langs Filmliga naar Sub Signo Libelli, want daaronder gebeurt hier alles: onder het teken van het boek.


1. AELFRIC Aelfric’s Colloquy. Edited by Bill Griffiths. Market Drayton, Shropshire, Tern Press, [1978]. Oblong 20 x 27 cm. Halfleer met kurken platten. (44) p. Tweetalige uitgave met houtgravures van Nicholas Parry, gedrukt in bruinrood. Gezet uit de Poliphilus (Latijn) en de Blado (Engels) en gedrukt door Nicholas & Mary Parry op handgeschept papier van Hayle in 90 genummerde exemplaren. Leer wat verkleurd.
Verkocht
* Leuke vroegmiddeleeuwse tekst om Latijn te leren, bestemd voor jonge Britten in de vorm van dialogen tussen verschillende beroepsgroepen. Met letterlijke vertaling in modern Engels.
Geschreven aan het einde van de 10e eeuw door Aelfric Grammaticus, de abt van Eynsham (bij Oxford), en bezorgd door Bill Griffiths (1948-2007), die begonnen was als Hell’s Angel, maar vervolgens via het dichterschap hoogleraar Angelsaksisch werd.
Dit is exemplaar nr. 8 van de 90, onder het colofon gesigneerd door Griffiths en Parry. Mooi met zijn amoebe-gemarmerde donkerrode schutbladen en schitterende kurkboekband!

2. BERLAGE, H.P. Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1923. 25 x 19 cm. Ingenaaid. 80, 64 p. Met 92 prachtige zwartwitfoto’s van toegepaste kunst. Inliggend het schier onmisbare prospectus met een overzicht van alle kunstenaars en de uitvoerende firma’s! 1e druk. Omslag langs de randen wat verbruind.
Verkocht
* Fraai Berlage-boek naar ontwerp van S.H. de Roos. Boeiende en veelzijdige fotografie. Oplage 650 exx. Cat. Brusse 461.

3. (BOEKENWEEK), Midas DEKKERS Piep. Een kleine biologie der letteren. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2009). Linnen met stofomslag. 64 p. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Eén van de 220 genummerde exemplaren van de luxe-editie.

4. (BOEKENWEEK). ALBERTS, A. Twee jaargetijden minder. (Luxe-editie). Amsterdam, CPNB, 1992. Linnen met stofomslag. 56 p. 1e druk. Rug verschoten.
Verkocht
* Eén van de ca. honderd luxe-exemplaren die in linnen werden gebonden.

5. (BOEKENWEEK). Harry MULISCH Het theater, de brief en de waarheid. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2000). Linnen met stofomslag. 88 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 300
* Eén van de 220 genummerde exemplaren van de luxe-editie. Met aanbiedingsbrief van de CPNB.

6. (BOEKENWEEK). Jan SIEBELINK Jas van belofte. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2019). Grijs karton met stofomslag. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 150
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie. Met aanbiedingsbrief van de CPNB.

7. (BOEKENWEEK). Jelle BRANDT CORSTIUS Arctisch dagboek. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2014). Karton met stofomslag. 64 p. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie.

8. (BOEKENWEEK). Ronald GIPHART Gala. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2003). Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 95
* Eén van de 200 genummerde exemplaren van de luxe-editie. Met aanbiedingsbrief van de CPNB.

9. (KINDERBOEKENWEEK). Simon van der GEEST Per ongelukt! Met tekeningen van Karst-Janneke Rogaar (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, 2015. Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie van het Kinderboekenweekgeschenk.

10. (BOEKENWEEK). Tom LANOYE Heldere hemel. (Luxe-editie). [Amsterdam], CPNB, (2012). Linnen met stofomslag. 96 p. 1e druk. Als nieuw.
€ 275
* Eén van de 240 genummerde exemplaren van de luxe-editie.

11. BRINKS, Kuno Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte Redactie’. Op papier met briefhoofd ‘Prof. Kuno Brinks/ Hoogleraar Grafische Kunst/ Rijksakademie van Beeldende Kunsten/ Amsterdam’. 21,8 x 14,0 cm. Gedateerd 12 juli 1964. Eenzijdig beschreven. 21 regels. Horizontale vouw, mooi.
€ 50
* Brinks biedt een ‘opstelletje aan over LSD, schizofrenie en kunstenaarschap’. Na het schrijven van een eerste versie las hij Aldous Huxleys The Doors of Perception ‘waarin ik tot mijn verrassing gedeeltelijk dezelfde ideeën (…) zag uitgedrukt’. Hij vulde zijn artikel daarom aan en hoopt dat de redactie het zal plaatsen, anders ontvangt hij het graag terug.
Een opmerkelijk aanbod van de nogal traditioneel werkende graficus (1908-1992). Helaas is het artikel niet bijgevoegd, maar het verscheen in het tijdschrift Symbiose (van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming, de NVSH), jaargang 4 nr. 1 (voorjaar 1965) onder de titel ‘Lyserg Säure Diaethylamide, schizofrenie en kunstenaarschap’.

12. BÜCH, Boudewijn C’est la mort qui console, hélas. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, (1983). Ingenaaid in een omslag van Zaans bord. 4 p. Met de hand gezet en gedrukt door Ger Kleis in rood en zwart in een oplage van 100 exemplaren.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van het tweejarig bestaan van Binderij Phoenix. Niet alle exemplaren werden voorzien van een omslag, maar dít wel!
Breugelmans 98.

13. BÜCH, Boudewijn He of the rose/ the violet/ the spring. Een lamentatie. [Geesbrug], (Sub Signo Libelli, 1980). Vouwblad in omslag. Gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van slechts 30 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Schitterende uitgave. Breugelmans 57.

14. CAMPERT, Remco Jagtlustkoerier. [Amsterdam, De Bezige Bij, 2012]. Negen vouwbladen plus toelichting (door Annejet van der Zijl) in originele, bedrukte envelop.
Verkocht
* In de door de Bezige Bij verzonden enveloppe met het aanbiedingskaartje van de uitgeverij. Prachtige, nee, aandoenlijke facsimile-uitgave. Jaarwisselingsgeschenk 2011/2012.

15. (CHRISTUSLEGENDE) Christuslegende. Sub Signo Libelli, 1976. 14 x 12 cm. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet uit de Libra van S.H. de Roos en gedrukt in zwart, blauw, rood en goud op Tabara in een oplage van 47 exemplaren. Zeer gaaf.
Verkocht
* Dit is een van 25 exemplaren op blauwgrijs papier van Guérimand (nr. 5!). Vroege SSL-uitgave, nog vol experimenten: de initiaal H, die in rood werd gedrukt, is door drukker Ger Kleis zelf in linoleum gesneden, en de gouden balletjes aan het eind van de Legende werden door hem in blauwe inkt omkringeld. Breugelmans 15.

16. (COPIER, Andries, & H.P. BERLAGE, Karel WASCH e.a.) 50 jaar glasindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der N.V. Glasfabriek “Leerdam” voorheen Jeekel Mijnssen & Co te Leerdam. Rotterdam, Brusse, 1928. 25 x 19 cm. Ingenaaid. 136 p. Met frontispice in linosnede van Andries Copier en 55 p. illustraties op kunstdrukpapier aan het eind. Gedrukt in rood en zwart in 2000 exemplaren. 1e druk. Iets schuingelezen, heel lichte gebruikssporen.
€ 160
* Opstellen van Wasch, Berlage, Copijn en een voorwoord van directeur Cochius. Omslagversiering in goud en zwart door A.C. Strasser-Berlage (dochter van de architect). Afbeeldingen van glas ontworpen door o.a. De Bazel, Berlage, Copier, Lebeau, De Lorm en Zwart. Buitengewoon fraai verzorgd boek uit het bezit van M.H. Werkman (de broer van), die als recensent in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant schreef dat de glasindustrie ‘een nationaal bezit en een nationalen trots is’. Cat. Brusse 636.

17. CORONEL, S.Sr. De wittebroodsweken. Hygiënische wenken voor verloofden en jonggehuwden. Amsterdam, Seyffardt’s Boekhandel, (ca. 1910). Ingenaaid. 64 p. Met achterin een zwangerschapskalender, gevolgd door advertenties voor populair-medische boeken. 6e herziene druk. Omslag licht gevlekt en achterop een staartdeling in inkt, maar gaaf, een mooi cadeauboekje voor jonggehuwden.
€ 35
* Een liefhebbende en goedhartige toon kenmerkt dit volksboekje over het geslachtsleven in het huwelijk. Samuel Senior Coronel (1827-1892) was een verlicht arts en ‘hygiënist’, aanvankelijk in Middelburg, dan in Amsterdam en tenslotte een volle kwarteeuw in Leeuwarden. Hij was een zeer productief auteur op het gebied van gezondheid en zette zich in tegen armoede en cholera, en voor goed onderwijs en een goede houding. Dit amusante huwelijksboek bleef tot in de jaren dertig in de handel.

18. (DRUKWERK IN DE MARGE) Gebruikt papier. 2008. 21 bijdragen en een toelichting in een zwarte, bedrukte doos. Vervaardigd in een oplage van 35 exemplaren. Projecten DIDM 29.
Verkocht
* Deze bibliofiele margedrukkersdoos verscheen ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Anne de Boer. Bevat bijdragen van Peter Bekker (Koekanger Handpers), Henk ter Bogt, Feike Boorsma, Albert Bouma, Frans den Breejen (Mikado Pers), Hanneke Briër, Elze ter Harkel, Ruth Hohe-Daan, Mineke Hollestelle, Hans Horn, Jan Keijser (Avalon Pers), Ans Koopmans & Henk van der Mey, Pater Lazarov, Marlies Louwes, Maikie Mijnssen, Piet Niemeijer, Dick Ronner (Triona Pers), Kees Thomassen (De Uitvreter), Antje Veldstra, Hester Verkruissen en Doortje de Vries (Eikeldoorpers).

19. FILMLIGA Filmliga. 6e jaargang nr. 10, September 1933. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. 29 x 21 cm. Geniet. (28) p. Met foto’s en tekeningen (o.a. cartoons) geïllustreerd. 1e druk. Rug iets brokkelig (onvermijdelijk), maar verder gaaf en in opmerkelijk goede staat, zonder beschadigingen.
€ 25
* Onthullend en mooi tijdschrift. Onder meer een artikel over G.W. Pabst, een artikeltje over de film in Nederlands-Indië en een recensie van Het testament van Dr. Mabuse (Fritz Lang). Deel 2 van de geschiedenis van de Filmliga door L.J. Jordaan. Advertentie voor het Amstelhotel achterop.

20. FILMLIGA Filmliga. 6e jaargang nr. 11, October 1933. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. 29 x 21 cm. Geniet. (28) p. Met foto’s en tekeningen (o.a. cartoons) geïllustreerd. 1e druk. Iets stoffig, maar in opmerkelijk goede staat, zonder beschadigingen.
€ 25
* Onder meer een artikel over Fritz Lang, een artikel van Simon Koster over ‘Nazi-Films’ en een van Henrik Scholte over de film Komsomol van Joris Ivens. Deel 3 (het laatste) van de geschiedenis van de Filmliga door L.J. Jordaan.

21. FILMLIGA Filmliga. 6e jaargang nr. 7, Juni 1933. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933. 29 x 21 cm. Geniet. (28) p. Rijk voorzien van foto’s, ook enkele tekeningen. 1e druk. Rug zoals altijd iets brokkelig, maar verder gaaf en in opmerkelijk goede staat, zonder beschadigingen.
€ 25
* Mooi modern tijdschrift. Onder meer een overzicht over de in Nederland vertoonde films van het afgelopen seizoen, een stuk over Italiaanse fascistische films en een stuk over Greta Garbo.

22. HEIJDEN, A.F.Th. van der De gebroken pagaai. Novelle. Utrecht, Stichting De Roos, 1999. Halflinnen (Geert van Daal). 64 p. Typografie Huug Schipper. Gedrukt door Jan de Jong in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* De Roos 154.

23. HOOFT, P.C. Leonor mijn lieve licht. Sub Signo Libelli, 1976. Oblong 6 x 8,5 cm. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in zwart en groen op Ingres d’Arches in een oplage van 40 genummerde exemplaren. De libel op het omslag, de libel aan het eind van de poëzie en de arcadische voortitel (naar Bewick) zijn in zomers olijfgroen gedrukt.
€ 50
* Vroege, mooi uitgevoerde Sub Signo Libelli-uitgave: een miniboekje! Breugelmans 20.

24. HUYGENS, Constantijn Geluckiger niew jaer. Sub Signo Libelli, 1979. 12 x 13 cm. Vouwblad van geschept papier. Met de hand gezet uit een gotisch lettertype en gedrukt in rood en zwart.
€ 35
* Schaarse SSL-uitgave, de allereerste nieuwjaarswens, van een serie van meer dan veertig. Breugelmans 43.

25. KOMRIJ, Gerrit Handgeschreven brief aan ‘Geachte heren’. 29,4 x 20,6 cm. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘gerrit komrij’ en ongedateerd [aantekening ontvanger: ’14-8-’64’]. 7 regels tekst, in koeienletters geschreven.
Verkocht
* Vroege brief! De jonge dichter zendt de redactie van het literaire tijdschrift De Gids ‘een 48-tal gedichten ter eventuele beoordeling en plaatsing’. En: ‘Een bundel van mijn hand zal in het eerste kwartaal van 1965 wellicht verschijnen (DV)’. Hij sluit een postzegel bij.
Van dit indrukwekkende aantal ingezonden gedichten belandde er niet éen in de kolommen van De Gids. Evenmin verscheen er in 1965 een dichtbundel. Komrij zou pas in 1968 officieel debuteren, nadat hij in 1963 nog op de middelbare school zijn bundeltje Dekonstruktie in vier delen had laten drukken.
Bijgevoegd: Getypte brief (doorslag) van de redactiesecretaris van De Gids aan ‘Zeer geachte heer Komrij’. Eén blad. Alleen recto. Gedateerd ‘Amsterdam, 11-10-1964’. Vijf regels tekst.
* Afwijzing door de redactie van De Gids van Komrijs poëzie, de gedichten gaan retour, al spijt het de redactiesecretaris zeer: ‘Het valt mij zwaar u dit te moeten meedelen, daar ikzelf uw poëzie met meer dan gewone belangstelling gelezen en herlezen heb’.
Bericht vanuit de fundamenten van Komrijs werk.

26. KOMRIJ, Gerrit Praag. (Rotterdam), Bébert, (1983). Verguld halfleer met blauwlinnen platten (Handboekbinderij Roest). 20 p. Gedrukt in een oplage van 85 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht

27. MARSMAN e.a., H. Verhalen door ons allen geschreven. Londen, Hodder & Stoughton, [1943]. Ingenaaid. 76 p. 1e druk. Rug versleten, wat roestvlekkig.
Verkocht
* In ballingschap tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgegeven onder redactie van G. Bolkestein. Met het verhaal ‘Ouderlijk huis’ van Marsman, en verhalen van Jiri Mucha, ‘Luitenant Herbert’ (= Janusz Meissner), Arnulf Overland en André Malraux, gevolgd door korte biografieën. Mooi, opvallend omslag.

28. (MOORD OP DE GEBROEDERS DE WITT) De Haeghse anatomie, door Mr. Borrebagh. Publijck op den 20 van Oegstmaent verricht. Neevns de Amsterdamse en Haegse kermis. En de Vryheyt verkracht tegens de gestoorde Vryheyt. Zonder plaats of uitgever, maar: ‘Gedruckt op den Bergh Pegasus, aldernaest der Poëten Bron, voor Doctr. Cajephas’, [1672]. Pamflet zonder omslag. 12 p. Wat grauw, pagina’s los, kleine kreukjes en scheurtjes.
€ 125
* Boeiende, belangwekkende Rampjaar-uitgave. De ‘Haagse anatomie’, daarmee is hier de slachtpartij op de gebroeders De Witt bedoeld, bedreven op 20 augustus 1672. Borrebagh was de Haagse postmeester die deelnam aan de mislukte moordaanslag op Johan de Witt van 21 juni 1672. Hij wist daarna aan vervolging te ontkomen. Zijn naam wordt hier gebruikt voor dit uitgaafje met acht rauwe, soms gruwelijke anonieme gedichten die de moord goedkeuren. Maar het laatste, vrij lange gedicht ‘Het Spel is verdraeyt, want Boy is Meester’ wijt de nare situatie in de Nederlanden aan het feit dat het grauw de baas is: ‘Haer macht gaet buyten de Beugel,/ Achten op geen Magistraet,/ Yder doet soo hy ’t verstaet,/’t Paert op hollen zonder teugel,/ Kent geen Meester nochte stal,/ Boy is meester over al.’ Knuttel 10403.

29. RENILDIS HANDPERS Antiphonae Maiores (Utrecht, De Renildis Handpers), 1966. Ingenaaid met stofomslag. 16 p. Gezet uit de Post-Mediaeval en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 22 op de pers genummerde exemplaren. Op naam gedrukt.
€ 225
* Fijnzinnig zet- en drukwerk. De Renildis Handpers 16. Ekkart 3: ‘Iets eerder deed ook de uit het begin van de jaren vijftig daterende Post-Mediaeval van Herbert Post zijn intrede in Laudy’s werk; deze letter werd op bijzonder gelukkige wijze voor het eerst toegepast in de Antiphonae maiores uit 1966′.
Bijgevoegd: Kerst- en nieuwjaarswens van het echtpaar Laudy. 7,8 x 15,2 cm. Oblong. Vouwblad. Met de hand gedrukt in rood en zwart.

30. REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen. 240 p. 1e druk. Goud op de rug misschien deels wat dof, maar een opvallend goed exemplaar.
Verkocht
* Naam en datum uit maand van verschijnen op voorste schutblad: ‘LBvOmmeren/ Dec. ’47’.

31. REVE, Gerard Het hijgend hert. (Gesigneerd). [Amsterdam/ Antwerpen], (Veen, 1998). Leporello in kartonnen band. Gedrukt in een oplage van 1200 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* ‘Alles was altijd anders dan men dacht, wist Wessel’. Mooi uitgevoerd jaarwisselingsgeschenk van de uitgeverijen Atlas, Contact en Veen met facsimile van het handschrift achterop de leporello. Met een gedrukt aanbiedingskaartje: ‘Wij wensen u een voorspoedig 1998/ Uitgeverijen Atlas, Contact en L.J. Veen’. Dit exemplaar bleef ongesigneerd. Niet in de handel. Zelf Reve Verzamelen 77.

32. RUTTEN, Felix Beatrijs. Mysteriespel in vier taferelen. Verlucht met teekeningen van G. Westermann Amsterdam, Boekcentrale, 1918. Perkaline (waarop een illustratie in kleur en goud). 92 p. 1e druk. Rug van het perkaline ontbreekt en ook verder wat schade in het breekbare perkamentpapier. Wat vlekjes.
Verkocht
* Met handgeschreven opdracht van de schrijver: ‘Voor Gré en Henry’, gedateerd ‘Utr. Paschen/ 1918’. Achterop wist paardenschilder Gerard Westermann (1880-1971) nog een mooi vignetje van een koets met paarden toe te voegen.

33. SÁNDOR, Antal Jörru története. Novellák. Gyoma, Izidor Kner, 1913. 18 x 14 cm. Versierd linnen met papieren titeletiket. 204 p. 1e druk. Rug iets versleten, maar een mooi exemplaar.
€ 45
* ‘Het verhaal van Jörru’. Prachtig decoratief Jugendstilboekje met korte verhalen van de Joods-Hongaarse schrijver (1882-1944) uit Nagyvárad, nu Oradea in Roemenië. Een deel ervan speelt in Scandinavië: Sándor vertaalde ook boeken uit het Noors en Zweeds.

34. TROELSTRA, P.J., & W.H. VLIEGEN e.a. Antwoord van het Bestuur der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland op het Manifest van den Roomsch Katholieken Volksbond. Zonder plaats, S.D.A.P. in Nederland, [1895]. 36 x 26 cm. Tweezijdig, dicht bedrukt dun krantenpapier. Tweemaal gevouwen, enkele randscheurtjes en roestvlekjes. Teer, maar in goede staat.
€ 80
* Reactie van de sociaal-democraten op het manifest van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond uitgegeven op hun Tweede Vakcongres van 15-17 september 1895 in Amsterdam. Een vlammend protest, de handschoen wordt opgenomen: ‘Oorlog aan de paleizen, vrede aan de hutten!’. Eronder staan de namen van o.a. Troelstra, Vliegen, Helsdingen, Loopuit en Zandstra als bestuursleden van de SDAP in Nederland.
Dit Antwoord verscheen ook als bijlage van De Baanbreker, volksblad voor de provincie Utrecht, nr. 98 van 12 oktober 1895 (het lokale weekblad van de SDAP), maar dit is een zelfstandige publicatie in iets andere typografische opmaak.
Een papieren getuige van het vroege Nederlandse socialisme!

35. UYL, Bob den Eetlust. (Den Haag, Mikado Pers, 1989). Vouwblad in omslag. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en zwart op Zerkall-Bütten in een oplage van 90 genummerde en door de dichter gesigneerde exemplaren. Omslag deels minimaal verschoten, hoekje gekreukt.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1989-1990.

36. UYL, Bob den Verhalen van de Grote Oorlog. (Met foto’s door Pieter Groot). [Utrecht], Stichting De Roos, (2001). Karton, geheel met vilt overtrokken en een kijkgaatje in het midden. 52 p. Typografie Caroline de Lint. Gezet uit de FF Meta Condensed en gedrukt door Flevodruk in vier kleuren zwart op Monadnock Dulcet in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 125
* Zeer bijzondere uitgave in groot formaat (40 x 31 cm!) van een aantal samengevoegde teksten van Bob den Uyl. In het originele calqueerpapier met sluitzegel van Stichting De Roos en met aanbiedingsbrief en originele nota.

37. (VROUW, De) Het vrouwelijk lichaam. Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarenden tekst. Zeist, J.T. Swartsenburg, ca. 1928. 25 x 17 cm. Vijf platen en uitklaptoelichting in omslag. Omslag wat stoffig, maar de zeer kwetsbare platen zijn in goede staat.
€ 50
* Beweegbare platen in de vorm van de ‘lagen’ van het lichaam: huid, spieren, organen en botten, gelithografeerd in kleuren. Een belangrijke vorm van voorlichting in beklemde tijden.

Morgen is het 100 jaar geleden dat Hans Warren werd geboren! 

38. WARREN, Hans De vondst in het wrak. (Met illustraties van Bob van Blommestein). [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1978. Ingenaaid met blauw stof omslag. 16 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in blauw en oker op Zerkall-Bütten in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* Breugelmans 36.
‘Na het eten heb ik eindelijk eens rustig kunnen genieten van de uitgave die Ger Kleis heeft gemaakt van De Vondst in het Wrak. Ik ontving acht exemplaren. De illustraties zijn aardig’. (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 149-150).
Ook leverbaar:
– Exemplaar met licht verschoten stofomslag: € 60
– H.C.-exemplaar met lichtbruin stofomslag: € 75

39. WARREN, Hans (als:) Engel PICCARDT Sperma en tranen. (Amsterdam), Eliance Pers, (1976). Ingenaaid met omslag. 48 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Duwaer in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 40
* ‘Vandaag heeft Peter Muller me vijftien exemplaren van Sperma en tranen door Engel Piccardt gebracht. […] Het ziet er beeldschoon uit. Het moet negentig gulden kosten. Peter heeft ze zelf genaaid en in de kaften gedaan. Hij verkoopt er zo’n stuk of dertig en komt dan net uit de kosten.’ (Geheim dagboek. 1977-1978. Twaalfde deel (1994), p. 19). Erotisch panopticum 2.

40. YVONNE Hoe leer ik dansen? Volledige handleiding om het dansen te leeren. Met 8 teekeningen. Baarn, J.F. van de Ven, 1920. Ingenaaid. 56 p. 3e druk. Niet opengesneden. Net exemplaar.
€ 25
* Nog altijd nuttig voor eenieder, die zin heeft in een galopje, walsje of de cakewalk, een two-step of de polka. Achterop reclame voor Ivens-fototoestellen.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19 oktober 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.125 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: