antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 982: Was ik het vuur

Een gezellig gevarieerde nieuwsbrief om het jaar mee af te sluiten: van Fré Cohen (nu we niet naar de tentoonstelling kunnen) via Hermans en allerlei Rozen tot de g van Gerard Unger.
Bij iedere bestelling voegen we een kerst- of nieuwjaarswens toe uit de rijke collectie van Huib van Krimpen.


1. ALMANAK Jaarboekje voor de leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1887. (Almanak in rijkverguld marokijn). Amsterdam, C.L. Brinkman, [1886]. Rood heelmarokijn met voorop het Nederlandse wapen, door leeuwen geflankeerd, en achterop een familiewapen dat ik niet herken (zie de foto). Goudversiering op de platranden. Ca. 250 p. Met een almanakdeel, een agenda, ruimte om adressen in te schrijven, een spoorwegkaart van Nederland, een kaart van Sumatra en een van Java, en een lijst van functionarissen en ingenieurs. 1e druk. Kleine slijtplekjes langs de rug en wat vlekjes.
€ 90
* Schitterende band, en aantrekkelijke kaartjes.

2. ANGIOLIERI, Cecco Was ik het vuur. (S’ i’ fosse foco met vertalingen van Willem van Elden en Harry Prenen). Driehuis, Augustijn Pers, 1994. Cahiersteek met omslag. Leporello van 6 p. Met de hand gezet uit de Bembo.
€ 25
* Fijn vergelijkboekje met twee vertalingen van hetzelfde Italiaanse gedicht uit ca. 1300.

3. BOUTENS, P.C. XXV verzen. Middelburg, F.P. D’Huy, 1894. Verguld halfmarokijn met gemarmerde platten, Voor en achterzijde meegebonden. Onafgesneden. (4), 60 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Debuut. Enkele schaafplekjes aan de rug.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van Johan Polak, met diens exlibrisstempel op de binnenzijde van het achterplat. Boutens’ debuut is in ingenaaide vorm een fragiel, vaak beschadigd boek, maar dankzij de nette band is het goed behouden. Rijkse 2.1.

4. BROOD e.a., Herman Glamoer. Nijmegen, Centrum Diogenes. Jaargang 0-1 (maart 1976 – februari 1977). Tien afleveringen, gebonden in linnen met goudopdruk (nette privéband). Rijk geïllustreerd. Niet verder verschenen. Met handgeschreven opdracht van de praeses van Diogenes, de latere poppromotor Willem Venema, op het voorste schutblad: ‘Dhr. A Vaessen/ Als herinnering aan/ (in ieder geval)/ één jaar meeregeren. Diogenes 1976-1977/ W. Venema voorz.’.
Verkocht
* ”t prachtige blad Glamoer’, ‘swingend, dynamisch, decadent’. stond onder redactie van Mat Heffels en bevat bijdragen van o.a. Herman Brood (songteksten en cartoons), Willem Oltmans, Willem Venema en Simon Vinkenoog. Reportages en interviews met o.a. Willem Oltmans. Maar ook de bijdragen van pseudonieme en onbekende scribenten zijn niet te versmaden, in typische vrijgevochten-stoute jaren-zeventigtypografie.  Wat een tijdsbeeld! Voorts uitgebreide toelichtingen op het programma van Diogenes: Herman Brood & his Wild Romance, Gruppo Sportivo, Johnny the Selfkicker, Simon Vinkenoog e.a.

5. BRUMES BLONDES Brumes blondes No. 4. Katalogus van het surrealisme in Nederland. Amsterdam, Le Bureau des Recherches Surrealistes, 1966. A5-formaat. Bruin omslag met witte letters bestempeld. (44) p. Gestencild. 1e druk.
Verkocht
* Het tijdschrift van Her de Vries en Laurens Vancrevel. Bibliografisch nummer.

6. (COHEN, Fré). BIRMINGHAM, George Op goudjacht. Vertaling van S.J. Barentz-Schönberg. Amsterdam, N.V. Ontwikkeling, [1924]. Serie De Populaire Roman-bibliotheek. 15 x 11 cm. Groen linnen met rode versiering van Fré Cohen. 340 p. Dubbele titelpagina naar tekening van Cohen. 1e druk. Iets scheefgelezen.
Verkocht
* Vroeg serie-bandontwerp van Fré Cohen uit 1923. De Ierse anglicaanse priester James Owen Hannay schreef onder de schuilnaam George A. Birmingham een groot aantal romans. Dit is een vertaling van Spanish Gold (1908).

7. (COHEN, Fré). BOTSKY, Katarina De drinker. Vertaling van Koos Vorrink. Amsterdam, Ontwikkeling, (1923). Klein vierkant formaat. Versierd blauw linnen met rode en groene bestempeling. 208 p. 1e druk. Zeer goed exemplaar, titel op rug heel duidelijk.
Verkocht
* Zeer aantrekkelijk kubistisch omslagontwerp op voor- en achterkant van Fré Cohen, mooi exemplaar. Cat. Fré Cohen 24.

8. (COHEN, Fré). LATZKO, Andreas De wilde man. Geautoriseerde vertaling van Mevr. A.M. de Jong. Amsterdam, Ontwikkeling, (1923). Klein vierkant formaat. Versierd blauw linnen met rode en groene bestempeling. 376 p. Frontispice in blauw naar ontwerp van Roelf Gerbrands. 1e druk. Rugje gerepareerd, wat imperfecties, vlekje op p. 4, frontispice gerepareerd met plakband. Exlibris Löwenhardt.
€ 85
* Zeer aantrekkelijk kubistisch omslagontwerp op voor- en achterkant, een van Cohens eerste. Cat. Fré Cohen 22.

9. DICKENS, Charles The Personal History, Adventures, Experience, and Observation of David Copperfield The Younger of Blunderstone Rookery (which he never meant to be published on any account). Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1849, 1850, 1850. 3 delen. Contemporain uniform half kalfsleer met vergulde rug en gemarmerde platten. VI, 322; VI, 386; X, 430 p. Randen iets versleten. Wat roest. Zonder inscripties
€ 75
* David Copperfield in een vroege Tauchnitz-editie. Todd & Bowden (de Tauchnitz-catalogus) 175Ab.

10. (EIJKELBOOM (vert.), J.). MURPHY, Richard Zorgzaamheid. (Vertaling van Care). (Amsterdam), Cornamona Pers, 1983. Ingenaaid in kartonnen foedraal (Geert van Daal). 48 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt op Ossekop van Van Gelder in een oplage van 200 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* ‘Om te denken/ moet ik alleen zijn;/ om van je te houden/ moeten wij samen zijn’. Mooi gesigneerd door de vertaler op p. (1): ‘Jan Eijk/ ook namens/ Richard Murphy’.

11. ENSCHEDÉ Beknopte uitgave van de letterproef. Deel 1. Boek- en fantaisie-letter, muziek, teekens enz. Haarlem, Lettergieterij Enschedé, 1902. 30 x 22 cm. Groen linnen met jugendstilversiering. (8), 216 p. Met 4 tussentitels in goud en kleuren. 1e druk. Rug iets aangesleten. Met ingeplakt aanbiedingsformulier voor La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.
€ 175
* De inhoud doet behoorlijk negentiende-eeuws aan, maar de boekband en tussentitels zijn in stralende, zachtgetinte Jugendstil uitgevoerd.  Zie Lane/ Lommen 63.

12. FABRICIUS, Jan Dolle Hans. Indo-drama. (Programmaboekje van het Louis Bouwmeester Theater, Wagenstraat 79, Den Haag). Den Haag, Louis Bouwmeester Theater, [1918]. Geniet. 8 p. Aankondiging. Met plattegrond en allerlei geïllustreerde advertenties. 1e druk. Goede staat.
€ 35
* Populair toneelstuk met Nederlands-Indische thematiek, dat door het Hollandsch Tooneelgezelschap opgevoerd werd in september 1918. Henri Brondgeest speelde de titelrol.

13. HERMANS, W.F. Periander. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. Ingenaaid. 96 p. 1e druk. Scheefgelezen. Wat roest op franse titel.
Verkocht
* Op de binnenzijde van het omslag gesigneerd en gedateerd door de auteur: ‘W.F. Hermans/ Amsterdam 21 dec ’74’. Bovendien met Hermans’ adresstempel op de franse titel én op de titelpagina: ‘W.F. Hermans/ 18 Rue Théodule Ribot/ F 75017 Paris’. Op dat adres was hij in november 1973 gaan wonen. JS 324.

14. HORATIUS FLACCUS, Quintus Carmina. [Haarlem, S.L. Hartz, 1965]. 67 x 84 mm. Vouwblad in bedrukte envelop. 8 p. Gedrukt in groenblauw op Ossekop.
€ 50
* Bekend fragment uit Carmen XXIX: ‘Ille potens sui…’ met de vertalingen van John Dryden en Jacques-Antoine-Adrien Delort. Op het envelopje het bekende vignet ‘A.A.M. Stols 65’, vervaardigd door S.L. Hartz, wiens naam overigens niet genoemd wordt. Mooi miniboekje, ongetwijfeld in kleine oplage gedrukt, ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Stols. Het wordt niet genoemd in Van Dijk.

15. HUIZINGA, J. Über die Verknüpfung des Poetischen mit dem theologischen bei Alanus de Insulis. Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1932. Ingenaaid. (112) p. 1e druk. Omslag wat bruinvlekkig.
€ 75
* Met handgeschreven opdracht van de schrijver, de beroemde historicus Johan Huizinga op het omslag: ‘met hartelijken’/ groet/ v.d. S.’ Aan het eind van het boek is een tractaat opgenomen van deze middeleeuwse auteur, ook bekend als Alain de Lille of Alanus van Rijsel (1120-1202): ‘De virtibus et vitiis’.
In het boekje zit een Franstalig reclameblad voor een zenuwgeneesmiddel, Sédorina, van de firma Omikron in Milaan. Circa 1950. U kunt het weggooien, of bewaren als een monument voor onze tijd. Zie ook deze facebookgroep.

16. JONGSTRA, Atte, & POL, Jan van der Magazijn ‘Memoria’. [Utrecht], (Stichting De Roos), [2008]. 28 x 21 cm. Linnen. (120) p. Typografische verzorging Klaus Baumgärtner. Gedrukt in een oplage van 175 genummerde en door beide kunstenaars gesigneerde exemplaren.
€ 40
* 56 korte prozastukjes met pregnante, kleurige prenten van Van der Pol. Groot formaat, opvallende boekband. De Roos 171.
Bijgevoegd: Atte JONGSTRA, Lexicon voor feestgangers. Nieuwjaarsgeschenk voor 1994 van Veen Uitgevers met bijzonder grappige illustraties van Rotraut Susanne Berner (zie het rechterplaatje).

17. KLOOS, Willem Gedichten 1880-1893. Utrecht, Stichting De Roos, 1959. 26 x 18 cm. Halfperkament. Kop verguld. 204 p. Gezet in de Van Dijck en gedrukt naar typografie van Suzanne Heynemann in rood en zwart in een oplage van 175 genummerde exemplaren op Zerkall-Bütten.
€ 65
* Tekstbezorging Garmt Stuiveling. Fraai vormgegeven, kloek boek.

18. (KRIMPEN, Jan van). PISAN, Christine de L’Oroyson Nostre Dame. Utrecht, Stichting De Roos, 1948. 14 x 10 cm. Ingenaaid met gemarmerd omslag. 28 p. Gezet uit de Civilité en gedrukt door Joh. Enschedé in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Mooi exlibris van Ary Baggerman door Cor de Wolff voorin. In prachtstaat.
€ 40
* De indrukwekkende typografie is van J. van Krimpen, die voor dit boekje de beroemde, maar weinig gebruikte letter Civilité toepaste (bij lezing blijkt waarom). Leeflang 11.

19. (KURVERS, Anton). SCHORTELDOEK, C.W.J. Het uitvoeren van gebouwen. Handboek voor het uitvoeren van bouwkundige constructies, alsmede voor de kennis van werktuigen en gereedschappen, die hierbij gebruikt worden. Met een voorwoord van Prof.Ir. J.G. Wattjes. Met 528 afbeeldingen tussen den tekst. Amsterdam, Kosmos, [1927]. Geel linnen met bandversiering van Anton Kurvers over voorkant, achterkant en rug. 424 p. Met veel foto’s, tekeningen en schema’s. 1e druk. Wat gebruikssporen: deukje rechtsonder, verwijderd zegeltje bovenaan.
Verkocht
* Wat je noemt een kloek boek over bouwen, maar vooral: een monumentale art-deco-boekband van Anton Kurvers (1889-1940), die ook verantwoordelijk was voor de brievenbussen van zijn tijd.

20. LAAT, Ton de Mus Musculus. Amsterdam, Petit, 1991. Losbladig in map. Gedrukt in een oplage van 350 genummerde exemplaren.
€ 120
* Eén van de 75 luxe-exemplaren, voorzien van een originele pentekening én een originele, genummerde en gesigneerde ets van Ton de Laat. Ondertitel: ‘De heruitgave van een in 1925 verschenen proefschrift ter ontbunseling van de historische identiteit, betekenis en reikwijdte van de huismuis’. Heel fijne trompe-l’oeilprenten, en ook de tekening en de ets draaien om overleden muizen. Petit, nr. 8.

21. MANN, Thomas De dood in Venetië. (Met 32 tekeningen van Bram Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1977. Linnen. 120 p. Vertaling Ruth Wolf. Typografie Alje Olthof. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Basingwork Parchment in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 35
* Inliggend een fotokopie van een interview uit een Duits boekentijdschrift uit 1977 over het voorbeeld van ‘Tadzio’, de Pool Wladyslaw von Moes. Leeflang 107.

22. MARINETTI, F.T. Les Dieux s’en vont, d’Annunzio reste. Dessins à la plume du peintre italien [Ugo] Valeri. Parijs, E. Sansot, 1908. Herbonden in blind linnen. (2), 206 p. 1e druk. Eerste en laatste pagina’s verbruind.
€ 295
* Exemplaar met uitvoerige, handgeschreven, gesigneerde opdracht van Marinetti aan de Engelse componist Isidore de Lara (1858-1935): ‘à mon très/ cher ami Isidore De Lara/ hommage/ & d’admiration/ intellectuelle et/ d’amitié dévoué/ FTMarinetti/ “Poesia”/2 Rue Senato/ Milan’. Er bestaan vergelijkbare opdrachten van Marinetti uit deze periode, waarschijnlijk gerelateerd aan zijn tijdschrift Poesia (dat van 1905-1909 gevestigd was op 2 Via Senato te Milaan). De vurige Italiaanse auteur schreef over De Lara’s opera Messaline in 1901 en wijdde het lange gedicht ‘La Chanson du Mendiant d’Amour’ (1904) aan hem.

23. MARXVELDT, Cissy van Joop ter Heul. Blijspel in drie bedrijven naar de boeken van Cissy van Marxveldt bewerkt door Dom. de Gruyter. (Programma). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, [1924]. Geniet. 8 p. 1e druk. Heel lichte nietjesroest, verder mooi.
€ 18
* Theaterprogramma met veel advertenties, o.a. voor Luxe Renault-Auto’s en voor Studebaker (zie afbeelding). Voorop reclame voor Vim, en als u vindt dat uw haar toe is aan Shingling en Bobbing, dan moet u bij Rémy zijn aan het Lange Voorhout.

24. MENU LEUNNA TEUQNAB [Parijs], Imprimérie Générale Lahure, ca. 1900. Eén blad, eenzijdig bedrukt. 16 x 11 cm. Gedrukt in zwart, met een Oosters figuurtje als versiering.
€ 40
* Menu van negen gangen. De eerste gang: ‘SEGATOP: etimraM te euqsiB‘. Want het hele menu is voor de grap achterstevoren gedrukt! Imprimérie Générale Lahure bestond van ongeveer 1870-1930.

25. (MOESMAN, J.H.) Het gerucht. Verschijnt op noodzakelijke momenten voor de donateurs van de Moesman Stichting. No. 3 1983. Utrecht, Moesman Stichting, 1983. 25 x 18 cm. Geniet. (14) p. Met uitklapdiagram. Ingeplakte kleurenfoto van een schilderij van Hendrik Beekman. In originele verzendenvelop, die door de schilder Moesman zelf heel mooi geadresseerd is. Beperkte oplage. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Moesman-tijdschrift dat bestond van 1981-1994 (in totaal verschenen er 14 nummers). Dit is nr. 25 van een onbekende oplage (naar verluidt ca. 60), op naam gesteld. Bevat verschillende artikelen van Moesman in facsimile van zijn kalligrafische handschrift, in purper op roze papier gedrukt, en gedichten van Bram Rebers.

26. OSTAIJEN, Paul van Vijf gedichten. Wijhe, [Elfjespers], 1983. Oblong. Negen eenzijdig bedrukte bladen in linnen cassette (Binderij Phoenix). Met de hand gezet en gedrukt door Hein Elferink uit de Minister in rood en zwart in een oplage van 55 genummerde exemplaren. Voorzijde cassette helaas nogal gevlekt door kaarsvet.
€ 90
* Eén van een beperkt aantal exemplaren in linnen cassette. De letter Minister is uit een groot, opvallend corps gezet.

27. (ROMANÉE). SPIESS, Friedrich Vom Sinn und Wert des Handpressendruckes. Zürich, Edition Seefeld, 1985. 25 x 11 cm. Cahiersteek. 12 p. Gezet uit de Romanée en gedrukt op een in 1840 vervaardigde kniehevelpers door Charles Whitehouse op handgeschept Richard de Bas-papier in 185 genummerde exemplaren.
€ 35
* Interessant om de zo Nederlandse Romanée eens in gebruik te zien door een plezierdrukker met heel andere stijl, op ruig, volkorenachtig papier, in het Duits, met zijn vele hoofdletters. Nr. 14 van de 185, uit de collectie van Huib van Krimpen.

28. RUETER, Georg Anno 1907. (Kalender). Amsterdam, S.L. van Looy, [1906]. 39 x 24 cm. Achterblad van karton bedrukt in donkergrijs en oranje. Met pinnen zijn daarop 12 maandbladen in groen en wit aangebracht. 1e druk. Voorste blad met kleine reparatie in scotch tape. Wat roestvlekjes.
Verkocht
* Decoratieve kalender met symmetrie van vogels, zon en bloemen; elke maand voorzien van een bekende spreuk (o.a. van Jan Luiken, maar ook ‘Die ’t Oosten wil bereiken, moet van het Westen wijken’. Braches Bouwstoffen nr. 1962. Er bestaan verschillende kleurstellingen.

29. SCHIERBEEK, Bert Met het oog op de naald. (Met zeven originele etsen van Frank LODEIZEN). (Utrecht), Stichting De Roos, (1991). Leporello in linnen overslagdoos. Typografie Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Garamond en gedrukt door Rob Cox op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Als altijd is de zwarte doos iets verkleurd.
€ 120
* Zeer bijzondere produktie met de etsen van Lodeizen. De schaduwjury voor de Best Verzorgde Boeken 1991 oordeelde: ‘De beelden van Lodeizen zijn prachtig, als in een droom gemaakt en de gedichten van Schierbeek ademen dezelfde sfeer; ook zij lijken te wankelen op de smalle rand tussen bewustzijn en onderbewustzijn’. Leeflang 139.

30. SECUNDUS, Janus Kusjens, nevens het oorspronkelijke van Janus Secundus. Vrij gevolgd door mr. A.W. Engelen. Groningen, W. van Boekeren, 1839. 16 x 10 cm. Origineel uitgeverskarton. XII, 84 p. Gegraveerde titelpagina voorzien van een lithografie van H.J. Backer. Tweetalig: Latijn en Nederlands. 2e druk. Band met witte vlekken, voorplat los van boekblok. Exlibris van Haus Landfort, vlak over de Duitse grens bij Winterswijk, en met het stempel van dat 19e-eeuwse buiten. Ook met oude handtekening in potlood ‘Schlimmer’ (misschien de Latinist dr. J.G. Schlimmer, 1833-1901).
Verkocht
* Ten opzichte van de eerste druk van 1830 verbeterd en vermeerderd met twee vertalingen plus de 19 originele Latijnse teksten van de geniale zestiende-eeuwse Haagse auteur. Matige staat, maar interessant.

31. STRATEN, Hans van Vlagtwedder Grensbode. (Utrecht), eigen beheer. Jrg. 1, afl. 1-7 (8 september 1990-31 augustus 1991). Geniet. Geïllustreerd. 1e druk. Compleet. Alles wat verscheen.
Verkocht
* Complete set van dit bijzonder vermakelijke eenmanstijdschriftje van Hans van Straten. Artikelen over o.a. Du Perron, K. van het Reve en W.F. Hermans.
Zie themanummer De Parelduiker ‘Literaire eenmanstijdschriften’, p. 62-66.

32. TAST, Ton van De electrische hulp in de huishouding. Tekst en teekeningen van Ton van Tast. Rotterdam, N.V. Moonen & Van Pelt’s Handelsdrukkerij, ca. 1930. Geniet. 24 p. Rijk geïllustreerd. 2e aangevulde druk met geheel nieuwe prentjes. Scheurtje in voorblad, verder mooi.
€ 60
* Zeer amusant informatieboekje met veel grappige kleine kleurprenten van deze tekenaar (echte naam: Antonius van der Valk), bekend van zijn boekje vol rake humor van vlak na de oorlog De daverende dingen dezer dagen. Bijzonder mooi omslag aan beide kanten, waar je je ogen op uitkijkt.

33. UNGER, Gerard De staart van de g. Een gesprek tussen twee heren. Amsterdam, De Ammoniet-Minotaurus,1995. Gevouwen blad. Gezet uit de (echte) Hollandsche Mediaeval en de Monotype Garamond 156 en gedrukt in rood en zwart in 350 exemplaren ter gelegenheid van de opening van een ruimte voor bijzondere activiteiten in boekwinkel Minotaurus op 21 mei 1995. 1e druk.
Verkocht
* Dit exemplaar is gesigneerd door de drukker en door de schrijver met de datum 21/5 (de openingsdag dus). Briljante tekst met zeer sprekende, subtiele vormgeving over de opvallend kleine staart van de g bij de Hollandsche Mediaeval in de vorm van een dialoog.

34. VRIJE KUNSTENAAR, DE De vrije kunstenaar. Religieus en politiek onafhankelijk orgaan voor de Nederlandsche kunstenaars. Waarin opgenomen de “Brandarisbrief”. Zonder plaats of uitgever, 1943-1944. Vier nummers: augustus en december 1943, januari en mei 1944. In originele enveloppen, alle vier gericht aan de acteur Bab Wijsman te Amsterdam. Gezegeld en afgestempeld. 1e drukken. Enveloppen gevlekt, in één geval met grote bruine vlek.
Verkocht
* Een illegaal blad voor kunstenaars, opgericht door Willem Arondéus. Weinig van de medewerkers hebben de oorlog overleefd. Deze vier nummers zijn nog in de vorm waarin ze in de oorlogsjaren op de deurmat vielen!

35. WERFHORST, Aar van de Ik weet geen antwoord. (Gedichten). Eemnes, De Oude Degel, 1980. 11 x 8 cm. Karton met groen-paars marmerpapier. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt in 40 exemplaren op handgeschept papier van Els de Vringer, die ook het bindwerk verzorgde.
Verkocht
* Schitterend, bescheiden boekje.

36. WERKMAN, H.N. Teksten. (Met foto’s van Esther Kokmeijer). Utrecht, Stichting De Roos, 2003. Halflinnen met vilten belettering. 108 p. Typografie Esther Kokmeijer. Gezet uit verschillende letters en gedrukt door Flevodruk op Confetti Yellow en Butterfly Aquarel in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Zeer mooi.
€ 70
* Manifesten, begeleidingsteksten, gedichten, nonsenspoëzie à la ‘hobade he/ hobade há/ habone de/ habone da’ en nagelaten fragmenten: ‘de verborgen wegen zijn het mooist,/op de onopengesneden bladen’. Leeflang 161.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 31 december 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.125 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: