antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 993: Tristan

Jongens waren ze, maar aardige jongens… In 1987 begonnen drie studievrienden in Nijmegen een literair tijdsschrift (geen tikfout) dat ze Tristan doopten. Er verschenen slechts vier nummers. En Fokas zat met zijn neus bovenop het grote avontuur van Chrétien Breukers, Jack van der Weide en Rob van Erkelens. En nu, 35 jaar later, is er een prachtig boek, Dossier Tristan. Meer informatie vindt u hier.

Gevolgd door een zeer gevarieerde nieuwsbrief, waaronder een halfperkamenten Tristan 1! Maar ook ornaprenten, Gulliver per Solex, fietsers, burijnen (ja, de burijn is er vaak aan te pas gekomen), reeksjes, keizerlijke tapijten – en droedels.


1. ARONDÉUS, Willem Afzijdige strofen. Met een nawoord van Marco Entrop. Leiden, Drukkerijmuseum, 2000. Groot octavo. Ingenaaid. (28) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt door Cornelis Schenk in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk
Verkocht
* Bevat 20 voor het eerst gepubliceerde gedichten van Arondéus.

2. (BLAUWE LUCHT). DON, Cor Noorden vóór! Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 32 p. Gedrukt in 400 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Van vissersjongen tot stadsbeiaardier, en van Vlaardingen tot Rotterdam, ziedaar: Cor Don (1913-1981), het is zijn echte naam! In deze vroege dichtbundel vooral visserspoëzie, maar ook enkele waarin zijn leermeester als beiaardier bedankt wordt: Ferdinand Timmermans.

3. (BLAUWE LUCHT). GROOT, Jan H. de Moederkoren. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 32 p. 375 genummerde exemplaren. 1e druk. Papier verbruind.
Verkocht
* Dit is nr. 3 van de 375 exemplaren, gedrukt op beter papier (een soort Ingres). Met achterin een ingeplakte handgeschreven brief van De Groot (19 regels, d.d. ‘Arnhem, 14-6-’58’) aan Jan Kooijman, die bij de uitgeverij betrokken was. De Groot dankt voor toezending van ‘een stevig aantal exx. van Moederkoren’. Na de oorlog gebundelde anti-nazigedichten.

4. (BLAUWE LUCHT). JACOBS, Jan W. Harts appèl. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 40 p. 600 exemplaren. 1e druk. Wat rood van het omslag is op de snede terechtgekomen.
Verkocht

5. (BLAUWE LUCHT). YPEREN, Jaap van Vlaardingen. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 16 p. Gedrukt in 375 exemplaren. 1e druk. Voorin gesigneerd door Van Yperen met ‘Nov. ’45’. Met kleine beschadigingen in omslag en buitenste pagina’s, alsof het boekje op steengruis heeft gelegen.
Verkocht
* Nr 8 van de oplage: dit is een van de (nooit als zodanig aangeduide) luxe-exemplaren van uitgeverij Blauwe Lucht, gedrukt op luxe papier, in dit geval een soort Ossekop. Vissersgedichten en lof van Vlaardingen.

6. BOEKRAAD, Leo Ulvenhout, Pen & Burijn, [1978]. Ingenaaid. (56) p. Gedrukt in een oplage van 200 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Prospectus bijgevoegd.
Verkocht
* Leuke bundel met 26 gedichten over evenzoveel auteurs, waaronder Hugo Claus, Maurice Gilliams, W.F. Hermans, Lucebert, Nescio, Van Ostaijen en Gerard Reve. Haneboeken 1.

7. (BOMANS, Godfried). John REWALD Edgar Degas. Mulhouse, Les Éditions Braun, z.j. Ingenaaid. Rijk geïllustreerd.
€ 125
* Exemplaar met opdracht van Godfried en Pietsie Bomans aan de dochter van Emile Erens (broer van Frans Erens): ‘Voor Liesbeth/ Erens/ op haar verjaardag/ 22 Februari 1946/ van ([Gedrukt] John Rewald/ Edgar Degas) en/ Godfried & Pietsie’. Pietsie schreef haar naam overigens zelf.

8. BOSSUIT, Francis van Cabinet de l’art de schulpture, par le fameux sculpteur Francis van Bossuit. Exécuté en yvoire ou ébauché en terre, gravées d’après les desseins de Barent Graat par Mattys Pool. Amsterdam, Mattys Pool, 1727. 28 x 20 cm. Halflinnen omslag (19e eeuw) met 85 losse bladen allemaal uitgevoerd in kopergravure: overzicht van de inhoud, twee titelpagina’s, opdrachtpagina, portret en levensbeschrijving van Bossuit, portret en levensbeschrijving van Graat, en 77 van de 89 gravures naar Bossuits sculpturen. (Enkele bladen bevatten twee prenten, de nummering is 9-103). Omslag versleten. De prenten zijn in goede staat, sommige iets verbruind aan de buitenste randen, maar niet in het beeld. Helaas is de inhoud incompleet, de volgende twaalf prenten ontbreken: 17, 18, 29, 32, 41, 43, 52, 64, 78, 80, 95 en 97.
€ 350
* Francis van Bossuit (Brussel 1635 – Amsterdam 1692) was een virtuoos beeldhouwer en ivoorsnijder uit het hoogtij van de barok. Tot 1680 werkte hij in Rome, waar hij talloze voorbeelden vond in de klassieke beeldhouwkunst, daarna ging hij naar Amsterdam. In deze uitgave (de titel is in matig Frans gesteld) is een klein honderdtal van zijn werken zeer kundig gereproduceerd naar ontwerpen van de interieurschilder Barent Graat, gegraveerd door diens schoonzoon, de kunsthandelaar Matthijs Pool (1676-1740).

9. (BÜCH, Boudewijn). Eva ROVERS Boudewijn Büch en het Goetheaanse spel met feit en fictie. (Wassenaar, Werkgroep Biografie Boudewijn Büch/ Gemeente Wassenaar, 2012). Geniet met stofomslag. 16 p. Oplage 200 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Deze uitgave werd uitgedeeld onder de aanwezigen van de tweede Boudewijn Büch-lezing, gehouden door Adriaan van Dis op 17 november 2012 en was niet in de handel. Schaars!

10. CAMPERT, Remco Alle dagen feest. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2011. Cahiersteek. 16 p. Met portret van Campert uit 1949 door Rudy Kousbroek. Gedrukt in 70 genummerde exemplaren. Gezet uit de Bembo en gedrukt op 160 gr. (zwaar) Velin Arches. 1e druk.
Verkocht
* Vrolijk, mooi eerste uitgaafje in boekvorm van een verhaal (niet te verwarren met de gelijknamige verhalenbundel) dat Remco Campert in een schoolblaadje had gepubliceerd. Als frontispice een portret van een jeugdige Campert met vlasbaardje door Rudy Kousbroek, met raffinement gereproduceerd in twee kleuren.

11. (CREMER, Jan). KOMRIJ, Gerrit Met de grens in de rug. Op verzoek van de Stichting Jan Cremer Festival schreef Gerrit Komrij een column over Enschedes beroemdste zoon. In het bijzijn van Jan Cremer sprak hij deze tekst uit op zaterdagmiddag 5 september 1998 in de Grote Kerk te Enschede. (Enschede, Jan Cremer Festival, 1998). Vouwblad. 29,5 x 21 cm.1e druk.
Verkocht
* Het exemplaar van Jan Cremer zelf, met een fraai door hem gesigneerd en genummerd ‘Certificate of Origin’.

12. DALTSJEV, Atanas Fragmenten. (Vertaald door Jan Paul Hinrichs. Met een gesigneerde kleurenlino van Johan de Zoete). Baarn, Arethusa Pers, (1995). Ingenaaid met stofomslag. 24 p. Gedrukt door Johan de Zoete in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 45
* Arethusa 110.

13. ELIOT, T.S. Journey of the Magi. (Vertaald door Bert Voeten, Peter Verstegen en Hugo Roeffaers). (Met vier gesigneerde etsen van Hedwig Pauwels, Harry Jurgens, Henryk Feilhauer en Zoltan Ven). Baarn, Arethusa Pers, 1991. Ingenaaid. 26 p. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Johan de Zoete in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Fraaie, geïllustreerde uitgave van deze klassieke Eliot-tekst, eerst in het Engels en vervolgens in drie Nederlandse vertalingen, die onderling subtiel verschillen. Hoogst verfijnde surrealistische etsen van vier verschillende, maar verwante kunstenaars. Arethusa 97.

14. FRANQUINET, Robert De anarchie der ontdekkingstochten. Manifest ter verdediging van de werkelijkheid in de beeldende kunst. 1949. Maastricht, Uitgeverij Veldeke, 1949. Geniet. 16 p. 1e druk.
€ 20
* Naar aanleiding van de tentoonstelling Facetten in het Haagse Gemeentemuseum. Franquinet stelt Charles Eyck en Constant Permeke tegenover de dadaïsten, maar ook tegenover Delvaux.

15. GANS, Jacques Het pamflet. Weekblad tegen het publiek. [Amsterdam, Van Oorschot], 1950. Jrg. 1, afl. 1-9 (6 januari 1950-17 maart 1950). Geniet. Compleet. Alles wat verscheen. Roestvlekjes op voorzijde omslag aflevering 1, omslag aflevering 3/4 (dubbelnummer) los, vlek op achterzijde aflevering 8/9 (dubbelnummer). Toch een nette set.
€ 30
* De persoonlijke voorkeuren en antipathieën van deze geëngageerde schrijver uit het interbellum. Artikelen over (of tégen): Willem Walraven, Alain-Fournier, Léautaud, Gide, de PvdA, de Vara, ministers, etc.
In het tijdschrift staat ook veel anti-reclame voor Elsevier, Shell en Unilever. Mooie zelfverzonnen advertenties. De eerste drie deeltjes zijn gedrukt in het (zeer leesbare) handschrift van Gans.
Zie hierover het themanummer ‘Literaire eenmanstijdschriften’ van De Parelduiker, jrg. 1, afl. 4 (november 1996), p. 36-43.

16. GRUNBERG, Arnon De dood en de verkoop. Over de oorlog die handel in boeken heet. Z.p., (Stichting Wynant Casimir Producties, 2012). Geniet met stofomslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 99 exemplaren. [2e druk].
€ 80
* Zogenaamd uitgegeven ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van Uitgeverij Hijgh & Van Ditmag en even zogenaamd gedrukt door Drukkerij Jan de Jong. Roofdruk, eerder in 2008 verschenen als zeventiende Bert van Selm-lezing.

17. GRUNBERG, Arnon Het nieuwe boek Haas. Deel 2 van de Kinderbijbel. (Met tekeningen door Paul van der Steen). [Haarlem], De Korenmaat, (2019). Cahiersteek. (20) p. Met de hand gezet uit de Spectrum en gedrukt in twee soorten blauw en zwart in een oplage van ‘ruim honderd exemplaren’. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door auteur en illustrator.

18. HERMANS, W.F. Waarom schrijven? Amsterdam, De Harmonie, [1984]. Ingenaaid met omslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren. 1e druk. Klein schaafplekje aan omslag.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 1983-1984. Niet in de handel. Met de zetfout in de tweede zin: ‘pianio’ in plaats van ‘piano’. Ondanks de oplage zeer schaars. JS 371.

19. HEYTZE, Ingmar Etser. In memoriam Gerard van Rooy (1938-2006). (Met een tekening van Henk van Haar). (Utrecht, The Rather Obscure Press of Johan de Zoete, 2006). Cahiersteek. (4) p. Gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.
€ 20

20. HEYTZE, Ingmar Miniaturen. (Met 14 originele etsen door Gerard van Rooy). Utrecht, Stichting De Roos, 2005. Karton, overplakt met Edo Mizu Original lichtblauw fluweel, met stofomslag. 60 p. Typografie Bart de Haas. Gezet uit de Romulus en gedrukt door Alex Barbaix op 150 grams Hahnemühle etspapier in een oplage van 175 genummerde en door dichter en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 75
* De gedichten van Heytze passen perfect bij de virtuoze, heel fijngetekende etsen en grappige vignetjes van de Maartensdijkse graficus Gerard van Rooy, die zich in de jaren zestig bij de Utrechtse kunstenaarsclub De Luis voegde. Aaibare band. De Roos 165.
Bijgevoegd:
HEYTZE, Ingmar Etser. In memoriam Gerard van Rooy (1938-2006). (Met een tekening van Henk van Haar). (Utrecht, The Rather Obscure Press of Johan de Zoete, 2006). Cahiersteek. (4) p. Gedrukt in een beperkte oplage. 1e druk.

21. JACOBS, Piet & Eva Druk. Drukte in druk. Haarlem, De Priegelpers, 1981. Linnen. (32) p. Gezet uit de Romanée en gedrukt in 100 genummerde exemplaren, waarvan 45 voor het drukkersproject Drukken. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 35
* Bijzonder grappig boekje met gevarieerde inhoud (o.a. een aantal kernachtige gedichten) dat cirkelt rond de geboorte van PUM ofwel Pascal Jacobs, de dochter van Piet en Eva. Dit is een van de 55 los verspreide exemplaren, mooi en professioneel gebonden door Jacobs – een van de laatste drukkers uit de aloude stal van Enschedé.

22. (JELLEMA (vert.), C.O.). Christoph MECKEL Verhaal der verhalen. (Vertaald door C.O. Jellema; met tekeningen van de auteur). Woubrugge, Avalon Pers, 2019. Cahiersteek. (16) p. Gezet uit de Ehrhardt en gedrukt op Simili Japon in een oplage van 80 exemplaren.
€ 20

23. JETTEN, Rob Rob Jetten, Golden boy. (Amsterdam), Pastei, 2018. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt op drie verschillende soorten papier in een oplage van 66 exemplaren.
€ 35
* Aardige uitgave naar aanleiding van Jettens eerste optreden na zijn aanstelling als fractieleider van D66 bij het tv-programma Pauw. Met een door Jubels vervaardigde digitale print, twee ingeplakte foto’s en een ‘eerste dag van uitgifte’-postzegel met een waarde van 66 cent.

24. JONGE, Freek de Het kistje. Een modern sprookje. (Met een omslagillustratie van Jopie Huisman). Amsterdam, De Harmonie, (1982). Geniet met stofomslag. 32 p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk. Onversleten exemplaar!
Verkocht
* Met op pagina 29 een 11-regelige, door de auteur MET DE HAND GESCHREVEN TEKST (en dat in 300 exemplaren! Wat een strafwerk moet dat zijn geweest!). Jaarwisselingsgeschenk 1982/1983. Niet in de handel.

25. KOOL e.a. (samenst.), Halbo C. Het vrij Nederlandsch liedboek. (Samengesteld door Jan H. de Groot, Han G. Hoekstra en Halbo C. Kool). [Utrecht, De Bezige Bij], 1944. Ingenaaid. 192 p. Niet afgesneden. Gedrukt in een oplage van 1900 exemplaren. 1e druk. Overstekende randen zoals altijd iets gekreukt. Dit exemplaar is gaaf en onverbleekt, enkele roestplekjes. Mét het vaak ontbrekende vervolg van het gedicht ‘Een doodgewone man’ op p. 28, dat als los klein velletje moest worden ingevoegd.
Verkocht
* Dit is een van de 200 genummerde exemplaren op geschept Hollandsch papier. Bevat twee gedichten van Jan Campert (waaronder ‘Het lied der achttien dooden’), maar ook van Bert Bakker, J.C. Bloem, Gerard den Brabander, Anton van Duinkerken, Clara Eggink, Halbo C. Kool, M. Nijhoff, Jan Prins, Koos Schuur en anderen. De Jong 914.

26. KOOTEN, Kees van Thalia. Televisie en theater. (Met een frontispice door Siegfried Woldhek). [Zonder plaats], Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, (2001). Halflinnen. (20) p. Gezet uit de Van Dijck en met de hand gedrukt in blauw en zwart op Hahnemühle in een oplage van 225 door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht

27. KOOTEN, Kees van (als:) Koos KOETS Twee versies. Zoeterwoude, De Uitvreter, 1999. Cahiersteek. (8), 8 p. Met de hand gezet uit de Volta en gedrukt ‘met hulp van Dick Welsink’ in goud, oranje, bloedsinaasappeloranje, roze en paars op Hollandsch normaal 3-papier in een oplage van 75 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Grappige gedichten over (o.a.) voetbal en Nederland. In oranje potlood gemarkeerd ‘h.s.’. Geweldig leuk omkeerboekje!

28. KOOTEN, Kees van. Als: Koos KOETS De nulties. (Nieuwjaarsuitgave 2000). Zonder plaats, Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, 1999. Ingenaaid. Oblong. (8) p. Met de hand gezet uit de Haarlemmer en gedrukt in grijs en zwart in een beperkte oplage (= 175 à 200 exemplaren). 1e druk.
€ 35
* Nieuwjaarsuitgave 2000.

29. KUIPERS, Reinold Overgezet. Wageningen, Houtpers, 2008. Ingenaaid. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 93 genummerde exemplaren. 1e druk. minimale verkleuring aan bovenzijde omslag.
€ 25
* Vertalingen door Reinold Kuipers van poëzie van o.a. Von Eichendorff en Rilke.

30. (KUYPER, Bubb) Gevoelens van een Veilinghouder. [Aerdenhout], Lojen Deur Pers, (2006). Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Wienck cursief en de Bembo in een oplage van ‘ongeveer 200 exemplaren. Veel te veel eigenlijk voor een handpers, om nog maar te zwijgen van het naaiwerk’. 1e druk.
Verkocht
* Bloemlezing uit opmerkelijke uitspraken van klanten van veilinghuis Bubb Kuyper (‘Mijn vader had de volledige Beets gelegateerd aan de UB-Amsterdam, maar toen Den Uyl daar een eredoctoraat kreeg, heeft hij dat onmiddellijk ongedaan gemaakt’).

31. (LAUWERIKS, J.L.M.). V.A.N.K. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1922. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 25 x 19 cm. Gedecoreerd linnen. XVI, 72, 84 p. Geïllustreerd. Met twee houtsneden van Chris Lebeau. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Het vierde deel van de prachtige serie boeken over de actuele stand van zaken in de Nederlandse toegepaste kunst, uitgegeven met steun van de overheid. Dit is een spectaculair boek waarvan de vormgeving radicaal anders is dan de deftige en ietwat traditionele eerste drie jaarboeken!
De vormgever is Mathieu Lauweriks (1864-1932), architect en ontwerper, tevens redacteur van het tijdschrift Wendingen. Alle tekstpagina’s zijn decoratief opgezet met tekstblokken die de vorm hebben van een boom. Alleen de geheel uit dikke rechte balkjes uit de drukkerij opgezette (en dientengevolge moeilijk te ontcijferen) titelpagina wijkt daarvan af. De aan Wendingen herinnerende schutbladen echoën de boomvorm met dikke grijze balken. Spectaculair is vooral Lauweriks’ bandontwerp: een zwarte plantaardige vorm op okerbruin linnen die zich in lichtere versie ook op het achterplat voordoet, en met een woeste en schier onleesbare rugtitel in goud. Dit boek, annex kunstvoorwerp met zijn duistere bezieldheid, is in uitstekende staat.
Twee hoofdrolspelers van de moderne bouwkunst, die beiden in november 1923 jong waren overleden, worden allebei herdacht met een paginagrote houtsnede door Chris Lebeau en herdenkingsartikelen: Michel de Klerk en Karel de Bazel. Cat. Brusse 416.

32. (LAUWERIKS, J.L.M.). V.A.N.K. Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1922. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1921. 25 x 19 cm. Ingenaaid. XVI, 72, 84 p. Geïllustreerd. Met twee houtsneden van Chris Lebeau. 1e druk. Mooi exemplaar.
€ 125
* Ingenaaide versie zonder de spectaculaire band en de schutbladen, maar mét het abstract-expressieve omslag dat de organische typografie van de tekst versterkt. Uit de collectie van Martinus Werkman.

33. LUCEBERT ‘Vrede is goed eten met goede muziek’. (Met een typografische illustratie). [Haarlem], Lojen Deur Pers, 2016. Leporello. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
Verkocht
* Jaarwisselingsgeschenk 2015-2016. Niet in de NCC.

34. MADURODAM Wees een dag Gulliver in Madurodam. [Den Haag, Madurodam, 1954?]. Geniet. 44 p. Grote tekening in rood en grijs door Jan Giesen van Gulliver met kinderen voorop. Met illustraties en advertenties. Kleine plattegrond achterin. Goede staat.
€ 20
* Bijzonder vermakelijk, ook met leuke reclametekeningen.

35. MADURODAM Wees een dag Gulliver in Madurodam. [Den Haag, Madurodam], 1954. 20 x 13 cm (uitgevouwen 40 x 52 cm). Omslag in zwartwit. Uitklapbare kaart (16 p.) in rood en zwart met gedetailleerde beschrijving.
€ 15
* Tekening van S.J. Bouma, gedateerd april 1954.

36. MALLARMÉ, Stéphane, Gustave FLAUBERT e.a. Les Livrets du Bibliophile. Maastricht, A.A.M. Stols, 1926. Tien delen + prospectus in oorspronkelijke kartonnen schuifdoos met zijden lint. 16 x 12 cm. Gedrukt in rood en zwart in een oplage van 350 genummerde exemplaren. Sneden iets roestig, soms lichte kreukjes in de overstekende omslagen, maar een nette, gelijkgenummerde set.
Verkocht
* Over deze reeks teksten voor boekenliefhebbers schrijft Stols-biograaf C. van Dijk: ‘In de serie ‘Les livrets du bibliophile’ verscheen Larbauds Ce vice impuni. Het bevat de tekst van de inleiding van zijn gelijknamige boek. Stols droeg de reeks op aan Charles Nodier (1780-1844) en nam er diens Le bibliomane in op, naast herdrukken van Anatole France, Mallarmé, Flaubert, Asselineau en Duhamel; voorts eerste drukken van Claudel, Valéry en Aveline. De tien boekjes zijn op de Linotype gezet uit een Caslon en in de herfst van 1926 in Maastricht gedrukt. Ze zijn typografisch goed verzorgd, maar worden tegenwoordig vooral om de teksten gewaardeerd en gezocht’.
Dit is nummer XXVIII van een onbekend aantal h.c.-exemplaren, ‘sur des papiers differents (…) pour les amis de l’éditeur’.
1. Charles NODIER, Le bibliomane. Van Dijk 89.
2. Paul CLAUDEL, La philosophie du livre. Van Dijk 66.
3. Anatole FRANCE, Le livre du bibliophile. Van Dijk 72.
4. Claude AVELINE, “Les désirs” ou Le livre égaré. Van Dijk 64.
5. Stéphane MALLARMÉ, Quant au livre. Van Dijk 87.
6. Paul VALÉRY, Notes sur le livre et le manuscrit. Van Dijk 98.
7. Gustave FLAUBERT, Bibliomanie. Van Dijk 72.
8. Valery LARBAUD. Ce vice impuni, la lecture. Van Dijk 82.
9. Charles ASSELINEAU, L’Enfer du bibliophile. Van Dijk 63.
10. Georges DUHAMEL, Lettre sur les bibliophiles. Van Dijk 70.
Bijgevoegd: Prospectus van de reeks. Geniet. 8 p.

37. MANN, Klaus, Herman HESSE, Stefan ZWEIG e.a. Acht delen uit de reeks Bibliothek SG. München, SchumacherGebler, 1982-2002. 21 x 13 cm. Karton. Tadellos!
Verkocht
* Klassieke titels met ingehouden hyper-esthetische typografie, kartonnen band met titeletiket. Inclusief zes nieuwjaarswensen van de drukkerij-uitgeverij (zie plaatje), die in feite tevens letterproeven zijn.
Theodor FONTANE, Gedichte. 1982. (SG 9).
Christian MORGENSTERN, Galgen- und andere Lieder. 1985. SG 12.
Annette von DROSTE-HÜLSHOFF, Die Judenbuche. 1987. SG 14.
Carl Jacob BURCKHARDT, Freundschaften und Begegnungen. 1998. SG 24.
Klaus MANN, Kinderjahre in München.1999. SG 24.
Stefan ZWEIG, Die unsichtbare Sammlung und andere Erzählungen. 2000. SG 25.
Eva STRITTMATTER, Morgens, Abends. 2001. SG 26.
Herman HESSE, Eine stunde hinter Mitternacht. Frühe Prosa. 2002. SG 27.

38. MANN, Thomas Tristan. Eine Novelle. Amsterdam, Phoenix Editions, 1983. 25 x 16 cm. Halfperkament, de platten bekleed met grove Thai-Eri-zijde. 66 p. Geheel in het Duits. Redactie G.A. von Winter. Typografie Karina Meister. Frontispice: een blad uit de originele partituur van Tristan und Isolde. Gezet bij Joh. Enschede & Zonen in Haarlem met de Trinité roman wide 3. Gedrukt door Jan de Jong in 125 genummerde exemplaren. Met prospectus en met bijbehorende schuifhoes. Zeer mooi exemplaar.
€ 250
* Dit is het allereerste nummer! Nr. 1 van de 35 luxe-exemplaren, gedrukt op Saunders Creamlaid Bookpaper met de schitterende bleekviolette boekband, vervaardigd bij Binderij Phoenix. Eerste toepassing van de Trinité roman wide 3, ontwerp van Bram de Does.

39. MANN, Thomas Tristan. Eine Novelle. Amsterdam, Phoenix Editions, 1983. 25 x 16 cm. Karton (stijfselpapier; Binderij Phoenix). 66 p. Als voren. Dit is een van de 90 exemplaren op Zerkall Bütten-Werkdruckpapier. Mooi.
€ 45
* Een ongewoon boek in de Nederlandse boekenwereld: Thomas Mann in het Duits, typografisch verzorgd door Karina Meister, gezet bij Enschedé, gedrukt door Jan de Jong en gebonden door Binderij Phoenix. Een schoonheid!

40. MARTIALIS The Dead Slave and other poems of Martial. Some versions from Book XV of Marcus Valerius Marialis made and introduced by Kenneth Hopkins. Scarborough (Canada), Catalyst, 1977. Origineel omslag met flappen. 16 p. Gedrukt in 300 exemplaren. 1e druk. Omslag deels verkleurd.
Verkocht
* Dit is een van 26 geletterde exemplaren (‘G’), gesigneerd door de Britse letterkundige Kenneth Hopkins (1914-1988), die ook over J.C. Powys schreef. Homo-erotische poëzie van de Romeinse dichter Martialis, uit het Latijn in het Engels vertaald.

41. MIDDLETON, Christopher Parabels en grotesken. In de vertaling van H.C. ten Berge. (Met een originele houtgravure van Peter Lazarov). Woubrugge, Avalon Pers, 2012. Ingenaaid met omslag. (2), 34 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op Simli Japon in een oplage van 120 genummerde exemplaren.
€ 22

42. MOESMAN, J.H. Op engelvoeten, à pas de loup. Spreek vrijmoedig over De Sade, maar misbruik nooit zijn naam. [Amsterdam], Editions Surréalistes “Brumes Blondes”, 1975. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in rood en groen. 1e druk.
€ 35
* Zeer eigenzinnige letterproef van de door Moesman ontworpen, sierlijke letter Petronius met talloze interessante citaten en fragmenten. Mét de mooie aanbiedingskaart/ nieuwjaarswens in de vorm van een boekenlegger met lezend Bruna-beertje, gezet met de Petronius.

43. MOESMAN, J.H. Zien. Inleiding tot de tentoonstelling Ik kan ’t niet meer zien van 9 mei t.m. 10 juni 1981. Utrecht, Galerie Jas, 1981. Geniet. Oblong. (12) p. Gedrukt op groen papier in facsimile van het handschrift.
€ 20

44. (MOESMAN, J.H., Als:) ZUILEN, Ton van Het echte Oud-Hollandse Ornaprentenboek. Tot lering ende vermaak van margedrukkers en andere knutselaars met afgedankt zetmateriaal in zijn ledige uren gezet door Ton van Zuilen, duvelstoejager van de Green Escape Press te Houten. Houten, Green Escape Press, [1982]. Cahiersteek. (12) p. Met de hand gezet en gedrukt in zes kleuren op negentiende eeuws papier in een oplage van 100 door J.H. Moesman (als ‘Ton van Zuilen’) en Henk van Otterloo gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* Eigenlijk een kunstenaarsboek pur sang, waar maar liefst zes jaar aan gewerkt is. Het bestaat uit een negental prenten, waarvan het zetsel bestaat uit talloze ornamenten waarmee met tomeloze fantasie de meest fantastische voorstellingen zijn gemaakt. Het mag best wel eens gezegd worden: éen van de meest bijzondere Nederlandse bibliofiele uitgaven van de twintigste eeuw.
Bijgevoegd: Extra afdruk van pagina (4), op ander papier en gedrukt in groen en bruin in plaats van oker. Volgens een begeleidende kaart (in feite een mooie nieuwjaarswens voor 2003) van drukker Henk van Otterloo is op deze prent ‘een ornamentje (…) afgedrukt dat in het boekje niet is doorgekomen’. Na enig turen blijkt dat te kloppen!
Voorts: Vouwkaart van Museum Meermanno, waarop pagina (3) uit het Ornaprentenboek is afgedrukt, gedrukt van het originele zetblok bij De Ammoniet. Uitgave ter gelegenheid van de overdracht van de negen originele zetblokken aan het museum. (Zie ook de pagina over het Ornaprentenboek van Huis van het Boek).

45. (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M. ‘Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (…)’. 1963. 22,1 x 9,2 cm. Leporello. 7 bladen. Alleen recto. Met 15 afbeeldingen van schilderijen.
€ 45
* Vroege Teister! De uitvoerige, begeleidende tekst in deze folder is een van de eerste publicaties van de auteur Alain Teister, wiens echte naam Jacob Martinus Boersma is.

46. (MOESMAN, J.H.). LAPOUTRE, Frans De deur van Moesman. Verteld aan Hans van Straten. (Met een originele ingeplakte foto van een schilderij van Moesman). Utrecht, Puletra Pers, 1989. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Dit is nummer 3 van de oplage.
Bijgevoegd:
(MOESMAN, J.H.). Laurens VANCREVEL e.a. Moesman. Utrecht, Moesman & Van Rossum, 1971. Ingenaaid. 48 p. Oeuvrecatalogus met ingeplakte illustraties in kleur (en meegedrukte illustraties in zwart-wit).

47. PROLOOG. Cultureel en literair tijdschrift van de jonge generatie. Jaargang 1, afl. 1-12 en jaargang 2, afl 1-2. COMPLEET. Alles wat verscheen. Keurige set.
€ 75
* Proloog stond onder redactie van K. Lekkerkerker, H.J. Scheepmaker en Jan Spierdijk. Later traden ook Hubert Lampo, Max Schuchart en Bert Voeten toe to de redactie. Het tijdschrift bevat werk van o.a. Bertus Aafjes, W.F. Hermans (voorpublicatie uit Conserve), A. Marja, Hanny Michaelis en Adriaan Morriën. Aflevering 10-11, een dubbelnummer, is geheel gewijd aan Slauerhoff en bevat o.a. ongepubliceerd werk, een artikel van W.F. Hermans, een afdeling ‘getuigenissen’ en een afdeling in memoriam-gedichten voor Slauerhoff.

48. RILKE, Rainer Maria Dreizehn Nachtgedichte. Baarn, Arethusa Pers, 1989. Ingenaaid met stofomslag. (32) p. Gedrukt naar calligrafie van Franz Stummvoll in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Arethusa 88.

49. ROTTERDAM Schoolschrift met voorop een prent van het standbeeld van Erasmus op de Grote Markt in Rotterdam. Schrift met oranje kaft en prent van de markt in sierrand. (48) gelinieerde pagina’s, helemaal volgeschreven door Hendrik Hannewijk uit Wemeldinge in de maanden juni tot en met november 1898, met hooggestemde en ook meer populaire gezangen en liedjes in schoolschoonschrift. Vaak over de jeugdige koningin Wilhelmina, die in die periode gekroond werd. Nette staat.
Verkocht
* Het betreft hier waarschijnlijk de in 1885 geboren, en dus twaalf à dertienjarige Hendrik Hannewijk, overleden in 1939. Versjes van bekende dichters als J.P. Heije en N.A. van Charante, Beets, Louwerse en Van Meurs, maar ook niet ondertekende.

50. RUEBSAMEN, Helga Het lied en de waarheid. (Haarlem, Stichting Haarlem Boekenstad, 1999). Ingenaaid in omslag. (8) p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Hans Rombouts (Augustijn Pers) in een oplage van 140 exemplaren. Twee kleine vlekjes op achterzijde omslag.
Verkocht
* Uitgave ter gelegenheid van de zevende Bakenesser Avond.

51. SCHIPPERS, K. Bal Masqué. (Wageningen, Houtpers, 2016). Vouwblad in omslag (bedrukt met biljetletters). 30 x 21,5 cm. Met de hand gezet en gedrukt in rood, blauw en zwart in een oplage van 118 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* De tekst is ook in facsimile van het handschrift afgedrukt.

52. SNIJDERS, A.L. Paard. Haarlem, Lojen Deur Pers, 2012. Cahiersteek. (8) p. Met de hand gezet uit de Sabon Antiqua en gedrukt in een oplage van 120 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Nieuwjaarswens van Elly van Nus en Bubb Kuyper voor 2013.

53. SONTROP, Theo Drie brieven aan ‘Beste Gerrit (Komrij)’. 1965-1969. Drie bladen. Tweemaal recto en verso (op briefpapier van de North-Holland Publishing Company), eenmaal alleen recto (op briefpapier van Meulenhoff). 40, 34 en 11 regels.
Verkocht
* Uitgebreide, vriendelijke brieven. De eerste twee brieven, van 10 november 1965 (Komrij was toen pas 21!) en 4 maart 1966, zijn geschreven vanuit Jagtlust, de buitenplaats van Fritzi Harmsen van Beek in Blaricum, waar Sontrop en zijn vrouw van 1961 tot aan het bittere eind in 1971 woonden. De eerste brief begint als volgt: ‘Beste Gerrit, Wat de aanhef betreft: het is aardiger, lijkt me, elkaar verder grondig te tutwajeren, al dat ge-U leidt maar tot niets.’ Sontrop heeft poëzie van Komrij naar Vrij Nederland, Tirade en Hollands Maandblad gestuurd en brengt hem op de hoogte van de stand van zaken. Tirade heeft ze geweigerd: ‘Ik stuur je ook het briefje dat ik van Tirade ontving. Met hun redenen ben ik het uiteraard niet eens, en je moet je er, geloof ik, niets van aantrekken’.
Verder over mogelijk vertaalwerk voor De Arbeiderspers. Verzuim niet je kwaliteiten scherp te belichten (….). Ze betalen behoorlijk: f 15,= per duizend woorden d.w.z. een boek van 250 blz. levert ongeveer f 1200 op, daar kan je een maand of vier van leven, lijkt me, op Kreta’. In de tweede brief, uit 1966, gaat het ook uitgebreid over het plaatsen van gedichten van Komrij in tijdschriften, een klus die Sontrop blijkbaar op zich genomen heeft. ‘Van Oorschot heeft je boek geweigerd, dat is niet zo erg en was te verwachten. Je bent kennelijk nog niet lang genoeg dood. Het manuscript gaat nog naar De Bezige Bij. ‘Als dat ook mislukt is en nóg een goede kans: Reinold Kuipers van Querido belde me op (na lezing van het Holl.M. en het curriculumpje vitae en informeerde naar Midas’. ‘Het zal wel lukken, denk ik, voor Midas een uitgever te vinden. Het levert je sowieso f 1000,= voorschot op, en daar moet je op een eiland wel een veer van kunnen wegblazen’.
In de derde brief verwijst Sontrop naar de op handen zijnde bundel Alle vlees is als gras, of Het knekelhuis op de dodenakker: ‘Met ontsteltenis vernam ik van het bericht van je ziekte en ik hoop nu maar dat de titel van je bundel niet voortijdig in vervulling gaat’. Komrij moet binnen een paar dagen proeven van de bundel naar de uitgeverij brengen, mits hij beter is. ‘Zo niet doe mij dan het plezier de atletische Charles H. te vragen omstreeks het twaalfde middaguur met de proeven even langs te komen. Hem zal geen haar gekrenkt worden’.
Voorts: twee handgeschreven bladen met uitgebreide aanwijzingen voor Komrij en Charles Hofman voor hun verblijf in Jagtlust bij afwezigheid van Sontrop en zijn vrouw. ‘drank in keukenkast is voor gebruik’, ‘Op Fritzi’s verjaardag (zie w.c. kalender) katpoezen binnen houden, graag, want de dood loert aan de kant vanuit oprijdende auto’s’.

54. (TELEGRAAF, De). De PHOENIX De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf en De Courant – Het nieuws van den dag. Amsterdam, [De Telegraaf], mei 1949. 59 x 40 cm. 4 p. Geïllustreerd. 1e druk. Tweemaal gevouwen.
€ 25
* Protest-uitgave om het verzet tegen de voortzetting van De Telegraaf na de oorlogsjaren aan de kaak te stellen. Dit is de enige aflevering. Zeer informatief.

55. (TOLKIEN). BLOK, Cor In de ban van de Ring. Tentoonstelling rond het boek van J. R. R. Tolkien met illustraties van Cor Blok. [Den Haag], N.V. Boekhandel W.P. van Stockum, 1962. Uitnodigingskaart voor de expositie. Onderaan iets vergeeld.
Verkocht
* Efemere uitnodiging van de vindingrijke Tolkien-illustrator, schier onvindbaar.

56. VASALIS, M. Droedels. (Met een voorwoord van Hal Droogleever Fortuyn). [Amsterdam], Van Oorschot, (2012). Linnen met titeletiket. (32) p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 35
* Vasalis maakte tijdens het telefoneren heel kleurrijke tekeningen op wat voor papier haar ook voor handen kwam (uitnodigingen van de universiteit, een envelop van Bertus Aafjes, de ledenlijst van het Maatschappij der Nederlandse Letterkunde). Deze eerste publicatie van Vasalis’ droedels is een initiatief van de familie Droogleever Fortuyn. Dit is een ongenummerd exemplaar (als altijd). Verbazend vermakelijk!

57. VERHOEVEN, Cornelis, & Evert van DIJK Probatio pennae. Ulvenhout, Pen en Burijn, (1980). Haneboeken 5. Oblong 13 x 18 cm. Halflinnen met hoeken. (4), 28 p. Gedrukt (naar calligrafie van Evert van Dijk) door Anne Oudega te Woudrichem in 200 genummerde exemplaren, gesigneerd door beide schrijvers.
€ 15
* Aforismen van de bekende filosoof en P.C. Hooftprijswinnaar (1928-2001).

58. VREDESPALEIS Note explicative sur la tenture de mur “Tsuzure-Nishiki” en drap de soie d’or aux dessins de fleurs et d’oiseaux, destinée à la décoration du Palais de la Paix à La Haye, oeuvre exécutée par la maison Kawashima Jimbei, fournisseur de la Maison Impériale, Kioto, Japon. Kyoto, Kawashima Jimbei, [1913]. 19 x 18 cm. Omslag van groene zijde met gouden bestempeling en zwarte letters, gemonteerd met paarse linten. 16 p. Met openklapbare prent in zwartwit. Gedrukt op Japans papier. 1e druk. Aan de kant van de snede wat gekreukt; staat iets open.
Verkocht
* Over de negen schitterende zijdetapijten die de wandbespanning vormen van de Japanse Kamer in het Haagse Vredespaleis, ontworpen door de kunstenaar Kikuchi Hōbun (1862-1918), een uiterst kostbaar geschenk van de toenmalige Japanse Keizerlijke Regering. Bijzonder efemeer en interessant boekje.

59. VRIES, Theun de Veluwse strofen. (Met een gesigneerde houtgravure van Lou Strik). (Baarn), Arethusa Pers, 1990. Cahiersteek met stofomslag. 12 p. Gedrukt door Johan de Zoete in een oplage van 110 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* H.C.-exemplaar. Arethusa 94.

60. WARREN, Hans Op de Solex door Algerië. Met een nawoord door Mario Molegraaf. Woubruge Avalon Pers, 2013. Cahiersteek (omslag van Japans vezelpapier). (16) p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in lichtgroen en zwart op Velata avorio in een oplage van 90 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Strogele titelpagina. Met gepotlood briefje van de drukker.

61. (WIELRIJDEN 1897). WICKEVOORT CROMMELIN, C.J. van “Optimist” en “Pessimist”. Bijvoegsel van de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland, 18 Juli 1897. 44 x 28 cm. Eenzijdig bedrukt. Goede staat. In passepartout geplakt.
Verkocht
* Vermakelijke, gedetailleerde tekening, de oogst van een karikaturenwedstrijd van het weekblad De Amsterdammer. De in Zutphen geboren schilder (1868-1910), die zijn latere jaren in België doorbracht, maakte een schitterende kwartaalkalender waarin de lotgevallen van fietsers uit de doeken worden gedaan (‘Voorjaar: influenza / Zomer: zonnesteek / Najaar: (stormen) / Winter: Gansch van streek’).

62. WIGMAN, Menno De tijd is op. In memoriam Gerrit Komrij. Woold-’t Harkel, De Uitvreter, 2012. Cahiersteek met omslag. (12) p. Met de hand gezet uit de Van Dijck en gedrukt in blauw en zwart op Simili Japon in een oplage van 60 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Thomassen A 273.


Zoals altijd: wanneer u op de plaatjes klikt worden ze pas echt mooi.
Alle boeken zijn leverbaar op het moment dat de nieuwsbrief verschijnt, maar het kan snel gaan en vaak wordt een boek al na een minuut besteld. Stuur dus onverwijld een mail als u belangstelling heeft.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 7 april 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: