antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 995: Residu

87 jaar na zijn overlijden is een deel van de boekerij van de Limburgse Tachtiger Frans Erens naar ons toegekomen. In de komende tijd vindt u er plukjes van in onze nieuwsbrieven. Deels zijn het oudere boeken uit Erens’ voorfamilie, zoals de nummers 2, 18, 21 en 34 hieronder. Maar ook met de collectie-Van Krimpen zijn we nog lang niet klaar, en evenmin met al die andere stapels, planken, dozen en kasten met fijne, mooie en ontroerende boeken en papieren.

Alle foto’s zien er veel beter uit wanneer u erop klikt


1. ANGIONI, Marcello, Franco BELTRAMETTI & Harry HOOGSTRATEN (red.). Abracadabra. Nr. 1-5 (niet verder verschenen). Luxemburg, Marcello Angioni, 1977-1981. 22 x 15 cm. Geniet. (60, 64, 72, 56, 56) p. Met vele zwartwit-illustraties. 1e druk. Enkele omslagen iets verkleurd, maar in prima staat.
Verkocht
* Vernieuwend tijdschrift voor literatuur en kunst met bijdragen van tientallen beeldende kunstenaars en schrijvers uit verschillende landen. Franco Beltrametti, Ted Berrigan, John Cage, Susanne Hahn, Magnus Hedlund, Harry Hoogstraten, Alice Notley, Hans van Pinxteren, Markus Raetz, Dieter Roth, Guido Savi en Hendrik Nicolaas Werkmann (sic), om er maar een paar te noemen. Kunst en antikunst, poëzie, al dan niet concreet, en antipoëzie.

2. BELGISCHE OPSTAND Verklaring der kaart van den Tiendaagschen Veldtogt, waarop de verschillende divisiën en korpsen benevens de roemrijke overwinning der Oud-Nederlandsche troepen, de positie en de vlugt van het Belgische leger en den stand der Fransche hulpbenden, bij den wapenstilstand, door bijzondere kleuren zijn aangewezen. Amsterdam, E. Maaskamp, 1832. Ingenaaid. 16 p. Met uitklapkaart (25 x 23 cm). Omslag en kaart handgekleurd. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag gevlekt.
Verkocht
* Van Hollandsche vaderlandsliefde gloeiende beschrijving van de veldslag tegen de opstandige Belgen in augustus 1831. Hoewel de Nederlanders de overhand hadden, bestendigde deze kleine oorlog de afscheiding van België. Op de voorkant van het boekje een met de hand groen en oranje gekleurde afbeelding van het Metalen Kruis dat aan alle overlevende deelnemers van Nederlandse zijde werd uitgereikt, en dat van het brons van drie zesponderkanonnen en twee houwitzers was gegoten, die bij Hasselt waren buitgemaakt.

3. (BERLAGE, H.P.) Brusse’s Boekberichten. No. 2. November 1907. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1907. Gevouwen bladen. 16 p. Met illustraties. 1e druk. Naaisel verwijderd.
€ 45
* Prachtig boekentijdschrift, met omslagtekening van H.P. Berlage waarop we een lezende jongen zien temidden van planken vol folianten. Met veel aandacht voor C.S. Adama van Scheltema (‘De Schrijvers aan het Woord I’). Ook met reproducties van bandontwerpen en repro’s, o.a. van Boefje en Sjofelen (Dirk Nijland) en het door William Morris vormgegeven revolutionaire middeleeuws adagium ‘When Adam Delved and Eve Span, Who was then the Gentleman’. Onvindbaar, mooi en interessant boekentijdschrift in zeer goede staat.

4. BLOOKER’S CACAO Vier kartonnen advertentie-ezels met plaatjes van Amsterdam. [Amsterdam], Blooker, ca. 1910. 18 x 11 cm. Uitgestanst in de vorm van schildersezels met prenten erop, bedrukt in bruin en blauw. Afbeeldingen van de Munt, de Waag, de Zuiderkerkstoren en de Montelbaanstoren. Zeer goede conditie.
€ 75
* Toeristisch reclamemateriaal.

5. BÜCH, Boudewijn De kleine blonde dood. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1995). Linnen met stofomslag. 216 p. 20e druk = 21e druk = herziene, uitgebreide editie.
Verkocht
* Exemplaar met gesigneerde opdracht van de auteur: ‘à Reina’. De eerste druk van de ‘definitieve versie’ van Büchs bekendste boek.

6. CAMPERT, Remco Een liefde in Parijs. Amsterdam, De Bezige Bij, 2001. Karton met stofomslag. 160 p. 8e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘Voor Theo/ Remco Campert/ Den Haag/ 18.2.2005’.

7. CARADOC PRESS Quia Amore Langueo. Chiswick (Londen), Caradoc Press, 1902. Witte buckram met goudopdruk. 20 p. Gedrukt in 270 exemplaren in rood en zwart op handgeschept papier. 1e druk. Klein vlekje voorop.
€ 90
* Met opvallende, soms keltiserende initialen, sierranden en ornamenten uit hout gesneden door de schilder Harry George Webb en zijn vrouw, de kalligrafe Hesba Dora Webb, die ook het drukken voor hun rekening namen. Vijftiende-eeuwse tekst, waarvan de titel ontleend is aan het Hooglied.

8. DEN HAAG – TONEEL Zes toneelstukken van William Shakespeare. Programma’s van den Koninklijken Schouwburg ‘s-Gravenhage. Speelseizoen 1921-1925. (6 stuks). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1921-1925. Geniet. 1 voorkant met reclame voor Vim, achterkant met geïllustreerde advertentie voor Galeries Lafayette of Studebaker-auto’s. Binnenwerk 8 pagina’s, met één blad over het toneelstuk met de rolverdeling, soms een toelichting, verder (Haagse) advertenties – vaak mooi geïllustreerd. 1e drukken. Omslagen hier en daar met vlekjes.
€ 50
* 1. Hamlet, 2. Een Midzomernachtdroom, 3. Naar het U lijkt, 4. Macbeth, 5. Een Winteravondsprookje, 6. Veel gemin, geen gewin. De eerste vier vertalingen van Jac. van Looy, de vijfde van Willem Royaards en de zesde van L.A.J. Burgersdijk. ‘Letterkundig Raadsman: J. Greshoff’. Versiering van o.a. Frits Lensvelt en Nelly Bodenheim (alleen vermeld, niet afgebeeld).

9. (ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh.) Museum Enschedé 1904-2004. Z.p., z.u., 2004. Cahiersteek. (4) p. Met de hand gezet en gedrukt in een beperkte oplage.
€ 15
* Een couplet uit ‘Liederen bij het eeuwfeest der Haarlemsche Courant’ uit 1837, gelardeerd met vignetten uit de rijke collectie van Museum Enschedé. Niet in de KB.

10. GERICKE, Frank Conservatieve gedichten. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1927. Linnen. (4), 74 p. 1e druk. Schutbladen verbruind, maar heel mooi.
Verkocht
* Dit is een van de 20 luxe-exemplaren, genummerd en gesigneerd door de uitgever, gedrukt op geschept papier van Pannekoek.
Frank Gericke was een pseudoniem van Derk Hoek (1887-1976), een boezemvriend van F.C. Gerretson. Zijn kleindochter Ileen Montijn memoreerde hem in De Parelduiker (2004/3).
Een opvallende titel, gedichten die naar de vorm oud zijn, en naar de inhoud olijk en interessant. Sommige verwijzen naar Indische onderwerpen (‘Slendang’) of naar moderne uitvindingen (‘Het Pompstation in de Duinen’, ‘De Zes-cylinder van Helios’) – of moord en oorlog.

11. GIDE, André Incidences. Parijs, Gallimard, (1924). Ingenaaid. (2), 222 p. 1e druk. Vlekje op Franse titel. Enkele margestreepjes in potlood.
€ 150
* Gemerkt S.P. (recensie-exemplaar) op gewoon papier. Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘à René Boylesve/ en affectueux souvenir/ André Gide’.
De Franse schrijver René Boylesve (1867-1926) had al vroeg contact met Gide. Du Perron schreef over hem: ‘Bij toeval Feuilles tombées in handen gekregen, van Boylesve. Wat een sympathieke man, al behoort hij tot de muzikale zielen, al is zijn stijl in overeenstemming met zijn baard en het hele fin-de-siècle-karakter van zijn generatie, bij uitstek, zoals dat nu heet, en zonder sociale strekking. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor dit soort intieme notities, maar die voorkeur werd hier niet teleurgesteld. Natuurlijk, hij is geen denker, hij heeft geen bliksemen de inzichten; maar hij zegt gevoelige, fijne, vaak juiste dingen; het doet denken aan het journaal van Gide, niet als Gide op zijn allerbest is misschien, maar beter dan Gide in zijn mindere ogenblikken’.

12. GINSBERG, Allen e.a. Residu. 1 – 1 Spring ’65. Athene, Daniel Richter, 1965. Ingenaaid. 100 p. Gevarieerde zwartwit-illustraties. 1e druk. Omslag en sneden vlekkig.
€ 60
* Vrijgevochten literair tijdschrift met veel aandacht voor drugs; het is in druk opgedragen aan ‘bart huges / neal phillips / eric dolphy’! Met proza en poëzie van o.a. Harold Norse, Allen Ginsberg, Charles Henri Ford, Ron Zimardi, Olivia de Hauleville, Nanos Valaoritis, Daniel Richter en Kay Johnson. Het tweede en laatste nummer van Residu zou een jaar later te Londen verschijnen. – Het omslag lijkt ruw met inkt gekwast, maar het is gedrukt naar ontwerp van Daniel Richter.

13. GROTIUS, Hugo Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres. Cum adnotationibus selectis Joann. Frid. Gronovii, & auctioribus Joannis Barbeyracii. Accedit H. Grotii dissertatio de mari libero; et libellus singularis de aequitate, indulgentia, & facilitate. Edidit atque praefatus est Meinardus Tydeman. Trajecti ad Rhenum (Utrecht), ex off. Ioannis a Schoonhoven & soc. (Johannes van Schoonhoven), 1773. 20 x 13 x 7 cm. Perkamenten prijsband met wapen van Amsterdam op beide kanten, vergulde rugversiering en resten van linten. Gegraveerde titel en frontispice. XLVIII, 1048, 43 (Mare Liberum), 35 (register) p. Op de rug een oudtijds met inkt geschreven titel plus uitgelopen inktvlek. Band aan de randen iets versleten, wat grauw. Van binnen gaaf, mooi en onbeschreven.
€ 220
* Degelijke klassieke uitgave met Amsterdamse prijsband, maar geen spoor van een schoolprijs. Met commentaren van J.F. Gronovius en Jean Barbeyrac. Editie en voorwoord zijn van Meinard Tydeman (1741-1825), die van 1766-1790 hoogleraar te Utrecht was. Tydeman was overigens een voorvader van Mary Dresselhuys.

14. HAASSE, Hella S. Cider voor arme mensen. Amsterdam, Querido, 1960. Linnen. 148 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op het voorste schutblad: ‘Voor Theo/ in de hoop dat je nog/ eens langskomt, zoals op/ 16 Dec. ’60/ bij/ Hella.’

15. (HEINZ). FAIRMAN, Leroy The Growth of a Great Industry. The story of an industrial success, the principles upon which it was founded, the spirit by which it is animated, and the manner in which it is conducted. Pittsburgh, H.J. Heinz Co., 1910. 21 x 17 cm. Genaaid met sierkoord. 36 p. Frontispice in kleuren, alle pagina’s met illustraties (naar foto’s en tekeningen) in gele steunkleur. Wit vlekje achterop, verder in keurige staat. Met stempels van de verzamelaar D.J. Spaans.
€ 50
* Schitterend uitgevoerde bedrijfsbrochure niet met aandacht voor de produkten, maar vooral voor het progressieve en zorgzame personeelsbeleid, de gebouwen, de organisatie en de voorzieningen voor de werknemers. Henry John Heinz (bedenker van ’57’) stichtte het bedrijf in 1875 en leidde het tot zijn dood in 1919.

16. (HOTZ, F.B.). HART e.a., Maarten ‘t In memoriam F.B. Hotz. (Woubrugge, Avalon Pers, 2002). Ingenaaid met stofomslag. Gezet uit de Van Dijck en met de hand gedrukt in een oplage van 60 exemplaren. 1e druk. Enkele onvermijdelijke kreukjes aan de bovenzijde van het uítstekende omslag.
Verkocht
* Bevat vijf teksten van Maarten ’t Hart over Hotz, éen van Jan Schoondergang en een tekst van Hotz zelf. Exemplaar mét de losse bijlage (vouwblad) met nóg een tekst van Maarten ’t Hart.

17. (JAN VAN SPEYK). KONING, Jacobus Leven van Jan Carel Josephus van Speijk. (Met opdracht). Amsterdam, Gebroeders Van Cleef & Johannes van der Hey en Zoon, 1832. Halfleren boekband uit de tijd met gemarmerde platten en schutbladen. (4), (44), 220, 208 p. Met portret, gegraveerd door P. Velijn, gegraveerde titelpagina, drie andere platen buiten de tekst (waarvan twee uitslaand, een met reproductie naar het handschrift van Van Speyk en een met handtekeningen van mede-opvarenden), en een uitvouwbare geslachtslijst. Niet afgesneden. 1e druk. Hoekjes gebutst, maar een fraaij exemplaar.
Verkocht
* Mooi boek met een op ’28 April 1832′ gedateerde, handgeschreven opdracht van de beide zonen van de schrijver aan Mr. D.J. van Lennep, hoogleraar klassieke talen, de vader van auteur Jacob van Lennep. Jacobus Koning (1770-1832) was boekhandelaar. Ofschoon niet welgesteld, wist hij een omvangrijke bibliotheek van boeken en manuscripten aan te leggen. Over de heldendaad van Jan van Speyk tijdens de Belgische Opstand, die zich met zijn kanonneerboot op 5 februari 1831 opblies om niet in de handen van de Belgen te vallen (‘Dan liever de lucht in!’), schreef Koning dit omvangrijke en van uitputtende bijlagen voorziene boekwerk. De publicatie maakte hij niet meer mee, hij overleed op 2 april 1832.

18. (JAN VAN SPEYK). OLIVIER, W.J. Van Speijk’s dood en nagedachtenis gehuldigd door Neêrland’s hoofdstad op den 4 en 5 mei 1832. Vervolg en besluit van J. Koning’s Leven van J.C.J. van Speijk. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1832. Ingenaaid. (8), XII, 74 p. Met als frontispice een gravure van het monument in de Nieuwe Kerk. 1e druk. Met stempels van een katholieke lagere school van een eeuw geleden.
Verkocht
* Vervolg op het vorige boek: een uitvoerige beschrijving van de plechtige bijzetting van admiraal Van Speijk in het praalgraf in de Nieuwe Kerk. Met bijlagen.

19. KUYLE, Albert Kinderen der mensen. Utrecht, De Lanteern, [1954]. Linnen. 248 p. 1e druk.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Voor Ton Erwich, een van/ de nabijen die dit boek be-/ grijpen kan/ (louis)/ Albert Kuyle/ Nov ’54’.
Dichter en journalist Anton Erwich (1904-1979) was jarenlang de secretaris van Albert Kuyle (1904-1958), met wie hij in 1943 uitgeverij In Duysent Sorghen oprichtte.

20. (LOOY (vert.), Jac. van). SHAKESPEARE, William Naar het U lijkt. As you like it. Vertaling van Jac. van Looy. (Met handgeschreven opdracht aan P.H. van Moerkerken Jr. en echtgenote). Bussum, Van Dishoeck, 1915. Verguld halfleer met gemarmerde platten (privéband, voorzijde oorspronkelijk omslag op voorplat geplakt). 124 p. 1e druk. Wat roest.
€ 65
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘voor den Heer en Mevrouw/ P.H. van Moerkerken Jr./ van Jac. van Looy./ 1916.’

21. [MERCIER DE COMPIÈGNE, Claude-François-Xavier] Les Nuits de la Conciergerie, rêveries mélancoliques et poésies d’un proscrit. Fragmens échappés au vandalisme. Parijs, Veuve Girouard-Et au bureau de la librairie, An III (=1795). 14 x 9 cm. Ingenaaid met contemporain, nogal versleten stippelmarmeromslag. (4), 140 p. Niet afgesneden. Met één slordig gedrukt prentje tegenover p. 8. 1e druk. Hier en daar wat papiervlekken. Scheur in de marge van p. 8.
€ 65
* Het heel eenvoudige, tot op de draad versleten omslag herbergt een curieuze ‘gothic novel’ over de notoire Parijse stadsgevangenis La Conciergerie, gevolgd door poëzie die herinnert aan de traumatische tijden van de Terreur van Robespierre. Mercier de Compiègne (1763-1800) was een veelschrijver, gespecialiseerd in erotica.

22. MORÉAS, Jean Les stances. IIIe, IVe, Ve et VIe livres. Parijs, Éditions de “la Plume”, 1901. Ingenaaid. (2), 134 p. Gedrukt in een oplage van 875 exemplaren. 1e druk. Enkele katernen bijna los.
€ 175
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘à/ Madame Jane Abeille/ hommage très-respectueux/ Jean Moréas’. Jane Abeille was het pseudoniem van de vergeten Franse dichteres mevrouw Mazinghien, over wie we vrijwel niets konden vinden. Expressieve typografie: het eerste couplet van elk gedicht staat onderaan de rechterpagina, het tweede en laatste bovenaan de linkerpagina. De in Griekenland geboren Moréas (1856-1910) was in de Franse tachtiger jaren een van de dichters van het Cabaret du Chat Noir, en hij was degene die het Symbolisme zijn naam gaf.

23. NIJLEN, Jan van E Cinere Phoenix. (Met een Engelse vertaling door H.G. LIEBENTRAU). Amsterdam, (Binderij Phoenix/Phoenix Editions), 1985. Verguld soepel perkament (Binderij Phoenix). In foedraaltje. 12 p. Met een illustratie. Met de hand gezet en gedrukt door de Veerpers [= Rob COX] in zwart, rood en kerrie in een oplage van 125 genummerde exemplaren.
€ 250
* Eén van de zeven Romeins genummerde luxe-exemplaren op Wookey Hole Royal-papier en charmant gebonden in ‘limp vellum’, buigzaam perkament. Dit is nummer II.

24. OORSCHOT, Geert van. Als: R.J. PESKENS Mijn tante Coleta. Amsterdam, Van Oorschot, [1976]. Ingenaaid. 176 p. 1e druk. Leesvouw.
€ 40
* Recensie-exemplaar uit de bibliotheek van Pierre Dubois, met op de Franse titel in diens handschrift: ‘Terug aan/ P.H. Dubois’.
Bijgevoegd: handgeschreven briefje van Geert van Oorschot aan Dubois, dat een recensie-exemplaar van Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse uit 1977 begeleidde (waarschijnlijk heeft Dubois het briefje in het verkeerde boek gelegd). Hij schrijft iets moeilijk leesbaars over Greshoff en ‘Jammer genoeg heb ik jl. vrijdag je lezing niet kunnen verstaan. Het was ongelukkig georganiseerd. Je tentoonstelling heb ik op m’n gemak bekeken en was diep onder de indruk van de hoeveelheid schrifturen’. Acht regels tekst. Op notapapier van Uitgeverij Van Oorschot.

25. (OPPENHEIMER, Anni) Talismane für das Jahr 1935. Zelfgemaakt boekje in typoscript. 19 x 15 cm. Omslag gemaakt van hergebruikt papier van Kurhaus Sanatorium Bühlerhöhe, aan de voorkant beplakt met uitgeknipte A/O. Handgeschreven titelblad en 16 getypte bladen, gevolgd door een blanco schutblad. Op de titel is met potlood een opdracht geschreven: ‘Anni Oppenheimer/ von Eva.’ Enkele kreukjes en vlekjes, zo is de titel uitgelopen (tranen?).
€ 60
* De ‘Talismane’ zijn korte gedichten en poëziefragmenten, vooral van Goethe, maar ook van Fontane, Hebbel, Mörike, Nietzsche, Schiller, Shakespeare (in het Duits) en anderen. Ontroerend handgeschreven boekje voor de vermoedelijk Joodse Anni Oppenheimer. Bühlerhöhe was ‘damals’ een kuuroord op een bergtop in het Zwarte Woud, vlakbij de grens met Frankrijk.

26. OUDENHOVEN, Iacob van Silva-Ducis Aucta & Renata of een Nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de Stadt van s’Hertogen-Bossche, vervatende des selfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van ’t Capittel, ende Collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen. (&) Een nieuwe ende vermeerderde beschryvinge van de Meyerye van ’s Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten (&c.). s’Hertoghen-Bossche, Gedruckt by Ian Scheffers, ende Iacomina van Oudenhoven, weduwe van Isaac van Dockum, 1670. Perkament. (10), 242; (6), 152 p. Voorin een gegraveerde titel met wapenschilden en een panorama van Den Bosch. In beide boeken het drukkersmerk met schaapherders (‘scheffers’). De stevige perkamenten band is stoffig en gevlekt, voorzien van meetkundige lijnen (!?), achterop blauwe vlekjes en er zijn geen opgeplakte schutbladen. Toch een goed exemplaar, gedrukt op mooi papier.
€ 275
* Dubbel standaardwerk over ‘s-Hertogenbosch, zoals gewoonlijk samen in één band gebonden.

27. PAAP, W.A. Jeanne Collette. Amsterdam, W. Versluys, 1896. Versierd linnen. Twee delen in een band. VIII, 576 p. 1e druk. Mooi. Met enkele margestreepjes in potlood en een tekstverbetering in pen op p. 572.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Frans Erens op p. 1: ‘Aan fr. Erens/ van zyn vriend/ paap’. Opdrachten van Paap komen echt niet vaak voor. De prachtige blauwlinnen band is op de platten en de rug bedrukt in rood, groen en goud. Het voorplat toont de hoofdpersoon van deze tamelijk antisemitische sleutelroman, de bankier Alex Collette. Het wonderschone bandontwerp is niet gesigneerd: aan G.W. Dijsselhof is het wel eens toegeschreven, maar een contemporaine recensie noemt ‘de heer Reijding‘. Het zou ook best een samenwerking kunnen zijn, want de karikatuurtekening, van het soort dat August Reijding met ‘Alfaro’ placht te ondertekenen, is wel heel anders van stijl dan de cierlijk wuivende rood-en-groene pauwenveren. Niet in Braches.

28. PAAP, W.A. Vincent Haman. Amsterdam, Versluys, 1898. Gedecoreerd linnen met rood rugschildje. (8), 308 p. 1e druk. Mooi exemplaar. Met enkele margestreepjes in potlood, zo te zien bij mooie formuleringen.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde (minimalistisch geschreven) opdracht van de auteur aan Frans Erens: ‘aan f. Erens/ van zijn vriend/ paap’. Belangrijke sleutelroman over de Tachtigers. Frans Erens was goed bevriend met Paap, al had hij enige reserves bij Paap als schrijver. ‘In zijn romans heeft hij zijn tijdgenoten aangevallen; in Vincent Haman de literatoren. Hij schreef enige boeken tegen de wereld der financiers en ook een roman gericht tegen de praktijken van de katholieke godsdienst. Zijn werk is echter altijd onvolwaardig gebleven; hij had niet de fijne superioriteit van de grote schrijver en zijn mederedacteuren hadden waarschijnlijk gelijk, toen zij zijn stukken weigerden. Zij zeiden mij, dat zij het daarin allen eens waren geweest. Paap heeft hun dat nooit kunnen vergeven en hij heeft zich gewroken in Vincent Haman. Hij was een goed en aangenaam mens. Hij had iets schuchters en brutaals tegelijk’ (Frans Erens, Vervlogen jaren (Amsterdam 1989), p. 246-247).

29. PINTO, M. de Handgeschreven briefje aan Mr. P.W.A. Cort van der Linden, gedateerd ’12 Juny ‘[18]79’. Gevouwen blad gevergeerd schrijfpapier (13 x 10 cm) waarvan alleen p. 1 beschreven is. 9 regels. Met envelop, geadresseerd ‘Den WeledelGeb. Heer/Mr. Cort v.d. Linden/ Westeinde’. In bruine inkt. Wat verbruining aan de randen.
€ 45
* ‘Amice,/ Zoo gij lust hebt om morgen nog medetegaan naar Prof Goudsmit ter aanbieding van ’t cadeau (…)’ ‘vertrekken uit den Haag per trein 12.24. Mr. Neeb of ik zal de HH: aan den trein in Leiden kunnen vinden.’ Gesigneerd ‘In haast t.à t. Mde Pinto’.
Cort van der Linden (1848-1935) was van 1913-1918 minister-president van Nederland. Prof. Joël Emanuel Goudsmit (1813-1882) was van 1859-1882 een vooraanstaand hoogleraar Romeins Recht te Leiden, tevens de eerste Joodse hoogleraar van Nederland. Zijn twintigjarig professoraat werd groots gevierd, onder andere met de aanbieding van een schrijflessenaar door zijn oud-leerlingen F.B. Conink Liefsting, B.C. de Jonge, H.A. Neeb, Willem Thorbecke en Moses de Pinto (1850-1915), die allen vooraanstaande rechtsgeleerden werden. Daarover gaat dit briefje, waardoor het een mooi stukje negentiende-eeuwse geschiedenis samenbrengt – compleet met de zo doodgewone stoomtrein van Den Haag naar Leiden.

30. PORTES, Philippe Des Chansons. (Met muziek van Didier Le Blanc). Paris, La Connaissance, 1926. Oblong 16 x 25 cm. Ingenaaid met flappen. (40) p. Gezet uit de Grotius van S.H. de Roos en gedrukt door Charles Nypels in rood, blauw en zwart in 200 exemplaren op Ossekop. Heel lichte sporen van de tand des tijds.
Verkocht
* Opvallende, eigenwijze bibliofiele art-deco-uitgave. Vier chansons met muziek voor drie ervan, uit een liederverzameling van Didier Le Blanc die in 1582 werd uitgebracht. Geheel in kapitaal gezet, met een spottend colofon dat ‘Le Mandarin et l’Architypographe du Département de la Meuse’ als makers vermeldt (= René-Louis Doyon and Charles Nypels). Vignet van S.H. de Roos.
Dit boek is door Charles Nypels op naam gesteld van Dr. K. Kloss. De uit Oostenrijk afkomstige arts Karl Maria Kloss (1888-1950) werkte lange tijd als huisarts in Amsterdam. Hij was een groot kunstliefhebber en besprak dit boek in een tijdschrift als een ‘ernste Arbeit, abgeneigt jedem snobistischen Entgegenkommen und frei von aller falschen bibliophilen Neigung’!
Van Laar 21.

31. REVE, Gerard Op weg naar het einde. Amsterdam, Van Oorschot, 1963. Ingenaaid met stofomslag. 168 p. ‘gebr. ƒ 5,90, geb.ƒ 7,50’ (dus geen 1e druk).
Verkocht
* Gesigneerd en gedateerd door de auteur op de titelpagina: ‘Den Haag, 13.4.1964/ GerardKvanhetReve.’ Met op de Franse titel dezelfde datum en de naam ‘Miep v Proosdij’. Het lijkt er dus op dat mevrouw Van Proosdij dit exemplaar tijdens een signeersessie gekocht heeft.

32. RUTTEN, Felix Moderne bouwkunst in Tsjechoslowakije. (Met 18 originele foto’s). Doorslag van typoscript. Vijf bladen dun papier, horizontaal gevouwen. Met vele kleine verbeteringen. Aan het eind gedateerd ‘Praag, april ’34’ en gesigneerd. Laatste blad gekreukt. Met originele zwartwitfoto’s in verschillende formaten (ca. 16/23 x 10/14 cm). Hier en daar een hoekkreukje. Alle foto’s zijn aan de achterkant beschreven in verschillende handschriften en sommige bestempeld met de naam ‘Centropress’.
€ 200
* Over de zelfbewuste opkomst van het Tsjechische volk en zijn nationalisme vanaf 1848 tot de erkenning van zijn onafhankelijkheid in 1918 – een uitvoerige inleiding tot het eigenlijke onderwerp, de nieuwe architectuur. Felix Rutten (1882-1971) was een overtuigd Limburger, maar ook een buitenbeentje, een aimabele, rusteloze flierefluiter die zich met zijn pen in leven hield, als dichter, journalist, reisschrijver en tenslotte als secretaris van de Witte Paters te Rome, waar hij de laatste 35 jaar van zijn leven doorbracht.
Of dit artikel gepubliceerd is, kon ik niet ontdekken. Op de foto’s figureert o.a. het restaurant Barrandov van Max Urban, het hypermodern ogende Kolej krále Alexandra van Dobrovic, het Strašnice-crematorium met zijn aangrijpende historie en het bankgebouw van Gocar in Pardubice, ook andere gebouwen van deze architect, zoals het met Kysela en anderen ontworpen Baťa-glaspaleis.

33. SAMOLEWITZ, Leopold Boekverkooping 19-22 Februari 1940 door A. van Witsen – Rotterdam, Oppert 87. Rotterdam, A. van Witsen, 1940. Ingenaaid. 76 p. 1e druk. Jaar op omslag geschreven. Goede staat.
Verkocht
* Een belangrijk onderdeel van deze veiling betreft de ca. 400 lotnummers kunstgeschiedenis en geïllustreerde boeken van Dr. Leopold Samolewitz (1883-1959), een bekend Berlijns jurist die door bijtijds naar Palestina te emigreren het vege lijf en dat van zijn vrouw had kunnen redden. Of de opbrengst van zijn bibliotheek hem ooit heeft bereikt blijkt niet uit zijn autobiografie uit 1956-1958. De firma Van Witsen ging verloren bij het bombardement van Rotterdam. Het lot van de familie Van Witsen is hier beschreven.

34. SCHMITZ, J. Schul-Atlas der Naturgeschichte des Thierreichs. Säugethiere. Bonn, Henry & Cohen, zonder jaar (ca. 1850). 33 x 22 cm. Halfleer met gemarmerde platten (contemporain). (88) p. Met 42 paginagrote platen, waarop steeds meerdere dieren in zwartwit zijn afgebeeld. Rug wat vlekkig en versleten, evenals de randen, maar de band is nog stevig en het binnenwerk in goede staat. Voorin in potlood ‘Pierre Erens’.
€ 175
* Alleraardigste Duitse schoolatlas met overzicht over de zoogdieren, te beginnen met de mens en eindigend bij de walvis. Met tekeningen van levendige dieren in een schematische habitat, soms met toelichtende illustraties als skeletten en onderdelen, mensentypen net zo goed als kamelentypen. Uit de boekenverzameling van Frans Erens, die als ik het goed begrijp een twintig jaar jongere neef was van Pierre.

35. SCHWEIG, Jos / C.A. de BRUIJN Jaisalmer. A town in the desert. Enschede, Pyrmont Pers, 1987. 18 x 13 cm. Ingenaaid. 12 p. + 6 kleurenprenten. Gedrukt in 115 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooi.
€ 75
* Wonderbaarlijk boekje over deze woestijnstad, de ‘Gouden Stad’ in het uiterste westen van India. De illustraties zijn creaties van Jos Schweig met drukkersornamenten op zijn Heidelberger degelpers! Onwillekeurig vergelijk je het procédé met het Ornaprentenboek. De Pyrmont Pers was slechts actief van 1985-1988.

36. TSCHICHOLD, Jan Schatzkammer der Schreibkunst. Meisterwerke der Kalligraphie aus vier Jahrhunderten auf zweihundert Tafeln. Ausgewählt und eingeleitet von Jan Tschichold. Basel: Verlag Birkhäuser, 1949. Oblong 25 x 34 cm. Halflinnen met stofomslag. (216) p. Titelpagina in rood en zwart. Met 199 voorbeelden van schrijfkunst, elk paginagroot. 1e druk. Omslag op de rug en langs de randen beschadigd. Enkele roestvlekjes op de linnen rug. Binnenin goed.
€ 75
* Inderdaad een ware schatkamer van de schrijfkunst, geen voorbeeldenboek om na te tekenen, maar een verzameling bijzondere kunststukken, ook uit de veronachtzaamde negentiende eeuw, maar toch vooral uit de renaissance en de barok. Het bekoorlijke papier op de platten met de rozendecoratie is ontleend aan 17e-eeuws sierpapier. Met exlibris van Huib van Krimpen.

37. (VALE PRESS). SHAKESPEARE, William The Tragedy of King Richard III. Londen, The Ballantyne Press/ The Vale Press, 1902. Groen linnen met art-nouveau-blindstempel op beide kanten. (10), xc, (14) p. Niet afgesneden. Boekversiering van Charles Ricketts. Gaatje in de rug, verder een prima exemplaar zonder inscripties.
Verkocht
* Het 29e deel van Ricketts’ meest ambitieuze project, de negenendertigdelige complete, uniforme Shakespeare-uitgave. Schitterende vormgeving met speciaal ontworpen tekstletter en boekcier. (Wat betekent die kleine letter ‘m’ onder het colofon?).

38. VERLAINE, Paul Les poètes maudits. Nouvelle edition. Ornée de six portraits par Luque. Tristan Corbière. Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé. Marceline Desbordes-Valmore. Villiers de l’Isle-Adam. Pauvre Lélian. Paris Léon Vanier, 1884. Verguld half schaapsperkament met gemarmerde platten (niet gesigneerd, gebonden rond 1985 door Hub. Eggen (1922-2014), die het binden geleerd heeft in de tijd dat hij kloosterling was in de fraaie Abdij Sint-Benedictusberg bij Vaals; origineel omslag meegebonden (voorzijde omslag en voorste schutblad langs randen aangevezeld)). (4), 104 p. Gedrukt in een oplage van 600 exemplaren. 2e, sterk uitgebreide druk. Roest. Pagina 17 langs de rand wat aangevreten (zonder tekstverlies). Oude handtekening (‘J. … Wansink’?) op het originele omslag. Schutblad met aanzet tot Nederlandse vertaling in potlood, misschien van dezelfde Wansink.
€ 275
* De eerste druk van Les poètes maudits verscheen in 1884 in een oplage van 253 exemplaren, met werk van Arthur Rimbaud. Het was de eerste boekuitgave van poëzie van Arthur Rimbaud. Deze tweede druk werd uitgebreid met twee gedichten van Rimbaud die hier voor het eerst verschenen en met portretten en werk van Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l’Isle-Adam en Pauvre Lélian (anagram van Paul Verlaine).

39. VONDEL, Joost van den De drukkunst. Aan Balthazar Moerentorf door Joost van den Vondel anno 1645. Hilversum, S.H. de Roos Jr., 1922. Cahiersteek. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt door S.H. de Roos in rood en zwart in 150 exemplaren. Omslag iets verbleekt, etiket versleten.
Verkocht
* Dit boekje werd gedrukt door Sjoerd de Roos’ gelijknamige, slechts zeventien jaar oude zoon, thuis op de Heuvelpers aan de Hilversumse Hyacintenlaan 55!

40. (WILDE, Oscar./ HOECHSTETTER, Sophie) Verbene Junkers Liebe. Ein Roman, dem Toten Oskar Wilde von einem ungenannten Autor gewidmet. München & Leipzig, Georg Müller, 1907. Ingenaaid met decoratief beletterd omslag. 296 (=294) p. 1e druk. Omslag aan de (overstekende) randen wat versleten. Franse titel ontbreekt. Naamstempel (van Dr. Erich Drews, een Oostenrijkse regionale bibliothecaris, actief in de nazitijd) op titelpagina.
€ 175
* Vroege, anonieme roman over lesbische liefde, geschreven met een fijne en gevoelige pen, anoniem, maar de auteur is de productieve romanschrijfster Sophie Hoechstetter (1873-1943). Aan het slot houdt ze het klassieke pleidooi voor acceptatie van homoseksualiteit, met een beroep op Shakespeare, Michelangelo, Winckelmann en Platen, maar ook ‘Wilhelm der Oranier’ (= stadhouder-koning Willem III), Lodewijk XVIII, Molière en Newton, alvorens uit te komen bij Verlaine, Wilde, Plato en Sappho. (En wat een mooie voornaam: Verbene).

41. WILLEUMIER, Maerle Voordat het af is is het OP. Arnhem, PlaatsMaken, 1989. Oblong 15 x 21 cm. Gebonden als blokboek. 23 bladen grijs papier. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren.
€ 35
* Humoristische poëtische typografie.

42. WOLKERS, Jan Omringd door zee. [Den Burg], Het Open Boek, (1999). Karton. 36 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Op het voorste schutblad gesigneerd door de auteur.

43. WYT & ZONEN, M. Letterproef Electrische Drukkerij M. Wyt & Zonen, kantoorboekenfabriek. Rotterdam, Drukkerij M. Wyt & Zonen, 1910. 21 x 16 cm. Karton met rug van naturel linnen met sierkoord. (184) p. Gedrukt in verschillende kleuren. 1e druk. Voorplat wat versleten, butsjes op de hoeken en een gaatje. Helaas is één blad uitgescheurd! Vandaar: minder dan de helft van de normale prijs.
€ 50
* Buitengewoon aantrekkelijke letterproef in art-nouveau met onder andere de Mediaeval, de Roosevelt, de Romanisch, de Tasso, de Renaissance, de Grasset, de Groteske, de Gotische, fantasieletters, muziek, biljetletters en afbeeldingen van allerlei zakelijke toepassingen, gedrukt in rood en zwart en met afbeeldingen in kleuren. Verschillende afdelingen met tussentitels op aparte papiersoorten. In 1916 verscheen een supplement.

44. WYT & ZONEN, M. Letterproef Electrische Drukkerij M. Wyt & Zonen, kantoorboekenfabriek. Supplement, 1916. Rotterdam, Drukkerij M. Wyt & Zonen, 1916. 21 x 16 cm. Halflinnen met rijgkoord. 72 (=80) p. Gedrukt in verschillende kleuren. 1e druk. Inktvlek op voorplat. Enkele bladzijden met potloodstrepen (= niet leverbare vignetten e.d.). Tien bladen ontbreken in de nummering, maar achttien zijn er toegevoegd, gemarkeerd met een klein superscriptcijfertje.
Verkocht
* Aanvulling van het vorige nummer met randen, achtergronden, sierkaders en vignetten (véél schepen), en opvallende Jugendstil-initialen. Afbeelding van Erasmus in wit op het voorplat.


Wij staan op de Amsterdamse antiquarenbeurs, de eerste in drie jaar! We zouden het zeer op prijs stellen om u allen daar te ontmoeten. Schrijft u het in uw agenda?  11 en 12 juni in het Marriott Hotel bij het Leidsebosje.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 3 mei 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 626.291 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: