antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1004: Da Capo

Wordt het tijd voor een nieuwe agenda, of voor een oude? In Da Capo vindt u er een uit 1551. Meer ouds, en minder ook, Bomans, Campert en Reve, maar ook De Stuers en niet-Nietzsche. Verder een flink aantal Rozen uit twee recent aangekochte collecties. Een overzicht over ons aanbod van de Stichting De Roos staat op deze aparte webpagina.


1. ACHTERBERG, Gerrit Dertig verzen van Gerrit Achterberg. (Met acht originele etsen van Ru van Rossem). (Utrecht), Stichting De Roos, 1968. Linnen. 56 p. Typografie Otto Treumann. Gezet uit de Perpetua en gedrukt door Thieme op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Groot, mooi, vierkant boek, schaars. Leeflang 81.

2. ALAIN-FOURNIER Le grand Meaulnes. (Met 44 illustraties van Han Mes). Utrecht, Stichting De Roos, 1971. Linnen. 228 p. In het Frans. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Sabon en gedrukt door Meijer Wormerveer op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Goed exemplaar.
Verkocht
* Los bijgevoegd: een 6 pagina’s tellend opstel van Peter Mantoua over dit boek. Leeflang 91.

3. ARIOSTO, Ludovico Orlando Furioso. Eerste zang in de vertaling van Ike Cialona. Utrecht, Stichting De Roos, 1994. 17,5 x 9,5 cm. Karton. (4), 90 p. Typografie Bram de Does. Met de hand gezet uit de Romanée en gedrukt door Bram de Does in rood en zwart op een Victoria degelpers op Zerkall in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Wat verkleurd.
Verkocht
* Verfijnde typografie voortkomend uit ‘grafische verliefdheid’ van de perfectionistische boekverzorger Bram de Does, een formulering uit het juryrapport van de 50 Best Verzorgde Boeken van 1994. Leeflang 145.

4. BEETS, Nicolaas (als:) HILDEBRAND Camera Obscura. Haarlem, Erven Bohn, 1839. Blind, blauw karton. Onafgesneden. IV, 252 p. Gegraveerde titel van J.W. Kaiser. 1e druk. Eerste en laatste pagina’s iets vuil.
€ 250
* Eerste druk van een Nederlandse klassieker uit de 19e eeuw. De blinde kartonnen band is uit de tijd.

5. BERNOS DE CASZTOLD, Carmen Prières dans l’Arche. (Utrecht, Stichting De Roos, 1968). Linnen met linnen foedraal. Leeslint. Alle sneden verguld. (64) p. Typografie Kees Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Bodoni-papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 20
* Gebedenboekje in de vórm van een gebedenboekje! Met prachtige dierentekeningen van Joop Hekman (1921-2013). Leeflang 80.

6. BERNOS DE CASZTOLD, Carmen Prières dans l’Arche. (Met opdracht van de uitgever). (Utrecht, Stichting De Roos, 1968). Linnen met linnen foedraal. Leeslint. Alle sneden verguld. (64) p. Typografie K. Nieuwenhuijzen. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Hooiberg op Bodoni-papier in 175 genummerde exemplaren. Wit vlekje op foedraal.
Verkocht
* Dit is een ongenummerd exemplaar met onder het colofon een handgeschreven opdracht van De Roos-uitgever Chris Leeflang aan de graficus Jan Mensinga, die eind jaren zestig enkele malen uitgaven van de Stichting De Roos illustreerde. Leeflang 80.

7. BEUTHER, Michael Ephemeris historica. Eiusdem, de Annorum Mundi, concinna dispositione, Libellus. Parijs, Michael Fezandat & Robert Granjon, 1551. Kalfsleren band met vier ribben, waarop mogelijk later kaders en vignetten in goud en blindstempel zijn aangebracht. Sneden gepolijst. (16), 433, (15); (176) p. 1e druk. Enige slijtage en verbleking aan de rug, donkere vlek achterop. Schutbladen ontbreken. Wat inktvegen, maar zonder inscripties. Ingeplakte beschrijving van dit exemplaar uit een oude Beijers-veiling (jaren 1970).
Gereserveerd
* Dit is een soort renaissance-agenda, samengesteld door Michael Beuther (1522-1587), een Duitse geleerde uit de kring van de kerkhervormer Melanchthon, waarin alle dagen van het jaar een pagina hebben waarop een of meer historische gebeurtenissen van die dag worden vermeld. Met daarbij veel ruimte om er zelf iets bij te schrijven – maar dat is in dit exemplaar niet gebeurd. (Een beroemd geval waarin er wel in geschreven is, is de Ephemeris historica uit het bezit van Michel de Montaigne).
Dit boek is een van de vroege uitgaven van de geniale lettersnijder, lettergieter en boekhandelaar Robert Granjon (1513-1589 of 1590), bovendien zeer zeldzaam: niet in Nederlandse, Belgische (of Amerikaanse) bibliotheken.
Er is een nog schematischer boek bijgebonden: Johannes Tilius (Jean du Tillet), Chronicon de regibus Francorum, a Faramundo usque ad Franciscum Primum. Parijs, Michael Vascosanus, 1551. Dit boek bevat tabellen van de regeringsjaren van alle Franse koningen met de belangrijkste gebeurtenissen tijdens hun bewind. Latere druk (deze uitgave loopt door tot 1550, tijdens het bewind van koning Henri II, een zoon van Frans I, ‘Franciscus Primus’ inderdaad).

8. BIESHEUVEL, J.M.A. Avonturen van Joachim Müller. (Met tekeningen door Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1986. Linnen. 64 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Bembo en gedrukt door Lecturis op Hahnemühle Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Ongenummerd exemplaar gemarkeerd ‘ex hors série’. Het opgewekte leven van een schalkse violist en schilder (en zijn hondje). Met een mooi geschreven portret van Beethoven erin. Leeflang 132.

9. BOMANS e.a., Godfried De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten. 9 nummers. (Leiden, Unie van Katholieke Studentenvereenigingen in Nederland). Jrg. 2, afl. 1 (oktober 1933). Jrg. 3, afl. 7 maart 1935). Jrg. 4, afl. 9 (mei 1936). Jrg. 6, afl. 4-7 (december 1937-maart 1938). Jrg. 8, afl. 6 en 8 (januari en maart 1940) resp. onder de titel Het Groen Hout en Het Groen Hart. Geniet.
Enkele afleveringen met gebruikssporen en notities.
€ 90
* Zakelijk vormgegeven, soms fraai geïllustreerd studentenblad, met aandacht voor geloof, studie, kunst en karikaturen. Met bijdragen van onder meer Godfried Bomans (o.a. ‘Eenige gegevens omtrent ’t candidaats-ex. van Pieter Bas. Fragment uit zijne memoires’ en ‘De onvergetelijke Vondel-dagen te Beetsterzwaag’), Bernard Delfgaauw en André Munnichs (die deze nummers bijeenbracht).

10. (BOMANS, Godfried) Godfried. Periodiek van het Godfried Bomans Genootschap. Jaargang 11, aflevering 2 tot en met jaargang 27, aflevering 2 (jrg. 19 afl. 2, jrg. 25 en jrg. 26, afl. 2 ontbreken). 29 afleveringen in 28 delen. Geniet.
€ 75
* Bijgevoegd:
“Bomans en de dood” 25 jaar na dato. Conferentiebundel. Geniet. (28) p. Uitgave t.g.v. conferentie op 23 december 1996.
– Fred G.M. BERENDSE, Om een lang verhaal kort te maken. Trefwoordenregister voor drieëntwintig boeken van Godfried Bomans. Godfried Bomans Genootschap, 1988. Geniet. 32 p.

11. BOUTENS, P.C. Verzen. Met een Voorreden van L. van Deyssel. Den Haag, Maison Blok, 1898. Ingenaaid. XVI, 122 p. Gedrukt in rood en zwart op geschept papier. Niet afgesneden. 1e druk. Rug gekreukt. Wat roestvlekjes.
€ 25
* ‘Ik ben dit boekje een genegen vriend’ aldus Van Deyssel in zijn eerste zin. En met deze opmerkelijke dichtbundel, zo vierkant, zo nadrukkelijk klein van zetwerk, met de kleine kapitalen in rood, begon de triomftocht van Pieter Cornelis Boutens als Nederlands, zeer Zeeuws dichter met een geheel eigen, onbeïnvloedbaar geluid. Goed exemplaar van dit monumentale boekje.

12. BUYSSE, Cyriel ‘k Herinner mij… Bandversiering van Herman Teirlinck. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1928. Halflinnen. (8), 172 p. 2e druk. Band iets gevlekt en stoffig. Voet van de rug versleten.
€ 20
* De verhalen ‘Meester Gevers’, ‘De terugkomst’ en ‘H.P. Burkes, Junior’. Mooie jugendstilband.

13. CAMPERT, Remco 4 handgeschreven ansichtkaarten aan zijn moeder, Joekie Broedelet. Vier ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Madame J. Broedelet’. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rem’. Niet gedateerd (datum poststempel: ‘6-10-1953’). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Mrs. Joekie Broedelet’. 11,1 x 15,2 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rem’. Gedateerd ‘dinsdag 24 sept 75’. 10 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Joekie Broedelet’. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Remco’. Gedateerd ‘Parijs 7 mei 1980’. 3 regels tekst. 4. Handgeschreven ansichtkaart aan ‘Joekie Broedelet’. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd ‘Rem’. Gedateerd ‘Parijs 9-2-82’. 4 regels tekst.
€ 450
* Drie papieren groeten uit Parijs en één uit New York. Op de eerste kaart (van een schilderij van Édouard Manet in het Louvre) staat enkel de naam van de dichter, maar op de andere kaarten gaat de ondertekening altijd vergezeld van een ‘liefs’ of ‘liefs en kussen’ voor zijn moeder, de actrice Joekie Broedelet (1903-1996). Met deze drie kaarten (telkens met een afbeelding van een schilderij) laat Campert altijd weten hoe het met hem gaat. Vanuit New York meldt hij zijn moeder dat hij ‘weer kerngezond [is], na een paar intens grieperige dagen’ en dat zijn kinderen het ook goed maken. In Parijs in 1981 vermaakt hij zich ‘met volle teugen’. Daarvandaan meldt hij een jaar later dat hij er is ‘om een luchtje te scheppen’. Klein en intiem.

14. CAMPERT, Remco Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). (Gesigneerd). Vila Pouca da Beira, [Charles Hofman], 1992. Ingenaaid met omslag. (10) p. Gedrukt bij Tipografia Viseense te Viseu in een oplage van slechts 20 door de dichter gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 275
* Eerste aflevering van de door Gerrit Komrij en Charles Hofman bedachte serie O Heraldo Oliveirense. Niet voor de handel bestemde privé-uitgave.

15. CAMPERT, Remco & YSBRANT Meisjes van plezier. (Met vier originele kleurenlitho’s van Ysbrant ·17· en éen van Campert). (Antwerpen), Demian, 2011. 26,0 x 26,0 cm. Buckram met blinddruk (Binderij Van Waarden). (10) bladen. Gedrukt op Magnani Revere Polar White-papier in een oplage van 90 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 450
* Dit is nummer 3 van de eerste 30 exemplaren, die als extra bijlage een originele, genummerde gesigneerde litho van Remco Campert (door hemzelf vervaardigd dus!) bevatten, gedrukt in 30 exemplaren. Wellicht een zelfportret!

16. CAMPERT, Remco & YSBRANT Openingen. (Met drie originele kleurenlitho’s van Ysbrant ·17·). Antwerpen, Demian/ Het Gonst, 2009. 25,5 x 31,5 cm. Halflinnen overslagband met twee platten (Binderij Van Waarden). (32) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Spectrum en gedrukt op Zerkall Litho in een oplage van 75 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 225
* Vierde gezamenlijke boekproductie van Campert en Ysbrant. Ingenieuze band: het rechterplat is voorzien van evenzovele openingen als er afdelingen in de bundel zijn (drie). Ysbrant ·17· is als Ysbrant van Wijngaarden in Den Haag geboren (1937) maar leeft reeds sinds zijn studiejaren in Antwerpen (met een langdurige onderbreking in Venetië).

17. CARROLL, Lewis The hunting of the snark. (Met 12 tekeningen van Peter Vos). Utrecht, Stichting De Roos, 1966. Versierd karton. 40 p. Typografie Aldert Witte. Gezet uit de Bembo en gedrukt door De IJssel op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 50
* Rijk geïllustreerd naar gewassen-inkttekeningen van Peter Vos. Leeflang 72.

18. CHARMS, Daniil Een oude vrouw. (Vertaald door Charles B. Timmer. Met tekeningen van Jan Kuiper). Utrecht, Stichting De Roos, (1985). Linnen. 56 p. Band en typografie Jan Kuiper. Gezet uit de Trinité (van Bram de Does) en gedrukt op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 40
* Leeflang 131.

19. COENEN, Frans Bezwaarlijke liefde. (Met 5 illustraties van Friso Henstra en een Ten geleide van Pierre H. Dubois). (Utrecht), Stichting De Roos, 1982. Linnen. 72 p. Typografie Alfons van Heusden. Gezet uit de Spectrum en gedrukt door Van de Garde op Velasques-papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Leeflang 120.

20. COLERIDGE, S.T. De ballade van de oude matroos. (Vertaald door A. Donker. Met 35 tekeningen van Mart Kempers). Utrecht, Stichting De Roos, 1967. Linnen. 40 p. Typografie Mart Kempers. Gezet uit de Van Dijck en gedrukt door Hooiberg op Hahnemühle-Bütten in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Leeflang 78.

21. DESTINOW Karmijn. (Gedichten.). Kortrijk, Steenlandt, 1938. Ingenaaid. 64 p. Gedrukt in een oplage van 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Licht verkleurd. Omslag wat gekreukt. Voorin inscriptie van de voormalige eigenaar, And. Munnichs, met jaartal 1947.
Verkocht
* Ilja Destinow is het pseudoniem van de Maastrichtse dichter Jef Viegen. Omslagillustratie van de auteur.

22. (ELSSCHOT, Willem). CAUWENBERG, Willy Van Het Cynisme in de moderne Vlaamse Letteren. (Gent, Snoek-Ducaju), 1942. Ingenaaid. 80 p. Oplage 500 exemplaren. 2e, vermeerderde druk. Wat omslagslijtage. Voorin de handtekening van André Munnichs.
€ 25
* Met veel aandacht (p. 29-50) voor cynisme in het werk van Elsschot. Ook over Richard Minne.

23. EYCK, P.N. van De Tuinman en de Dood. Oosterhesselen, Carlinapers, 1984. 25 x 28,5 cm. Linnen. (16) p. Met de hand gedrukt naar calligrafie van Pieter Wetselaar in een oplage van 90 genummerde exemplaren.
€ 50
* Buitengewoon fraaie, gekalligrafeerde editie van een van de bekendste gedichten van de Nederlandse literatuur. Door Wetselaar kalligrafisch op naam gesteld en door hem in potlood gesigneerd.

24. GILLIAMS, Maurice Winter te Antwerpen. Utrecht, Stichting De Roos, 1967. Ingenaaid met fraai rood-wit marmerpapieren omslag. (10), 74 p. Omslag en typografie Suzanne Heynemann. Gezet uit de Poliphilus en gedrukt door Thieme op Supra-papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Verstild boekje met uitbundig omslag, een schoonheid. Leeflang 76.

25. HOMERUS Homerische hymnen. (met een vertaling door Toon van Wolferen en een litho van Emo Verkerk). Utrecht, Stichting De Roos, 2000 [= 2001]. Karton. 40 p. In het Oudgrieks en Nederlands. Typografie Jan Willem Stas. De Nederlandse tekst is gezet uit de Albertina van Chris Brand. Gedrukt in verschillende, subtiel onderscheidbare kleuren door Jan de Jong op Hahnemühle in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met inliggende begeleidingsbrief (niet zonder zuchten), geschreven door Ton Entius.
€ 50
* De litho, opgenomen in het midden van het boek, is geheel uitvouwbaar en meet 62 x 62 cm. Tweetalige uitgave. Leeflang 156.

26. KELLENDONK, Frans Letter en geest. Een spookverhaal. (Met tekeningen van Jacques Janssen). Utrecht, Stichting De Roos, (1994). Linnen. 96 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt op 140 grams Oxford papier in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Typografie en bandontwerp Hannie Pijnappels.
€ 30
* Letters en beelden buitelen lustig over de bladzijden in dit leuk door Jacques Janssen verluchte boek. Aardig detail: in de eerste druk van Letter en geest eindigt de slotzin met de woorden: ‘onbeweeglijk als een punt’, dus eindigend met het woord ‘punt’, niet gevolgd door een punt, maar door een leegte. In deze bibliofiele uitgave heeft de zetter de zin wél laten eindigen op een punt. Een foutje dus. (Met dank aan Hans van Daalen).
Leeflang 146.

27. KOMRIJ, Gerrit (Flaptekst voor ‘Papieren tijgers’). Drie bladen origineel handschrift en éen blad typocript in doorslag 23,6 x 19,8 cm (handschrift) en 34 x 21,5 cm (typoscript). Lichte vochtvlekken.
€ 200
* Komrij schreef de flaptekst blijkbaar zelf. De geniale tekst telt nogal wat doorhalingen en correcties. Hij zocht ‘wervende aanbevelingen’ uit van Harry Mulisch, Aad Nuis en Leopold de Buch. de aanbeveling van ‘Michel van der Plas S.J.’ heeft de flap helaas niet gehaald: ‘Wat Komrij, al scheldend, bovenal over zichzelf verraadt: verachting voor de “Wie-ben-ik-stamelaars”, komt mij persoonlijk als het meest verachtelijk over.’.

28. KOMRIJ, Gerrit Moderne museumdirecteuren. (Originele kopij). 1. Kopij van de tekst uit de matrixprinter, met begeleidende, handgeschreven brief van Gerrit Komrij, gedateerd ‘Vila Pouca da Beira, 19 april 1991’. In de originele envelop.
2. Oorspronkelijke publicatie van de tekst in NRC Handelsblad. Krantenknipsel.
3. Fotokopie van de kopij en het krantenartikel.
€ 165
* Moderne museumdirecteuren zou in 1994 op instigatie van Antiquariaat Willem Huijer als bibliofiele uitgave worden gedrukt door Pim Witteveen van De Breukenpers in een oplage van 60 exemplaren.

29. KOMRIJ, Gerrit, en Jeroen HERMKENS Morseseinen uit ‘Il Vittoriale’. (Acht gedichten van Gerrit Komrij met tien originele litho’s van Jeroen Hermkens (waarvan twee dubbelbladlitho’s en vier in kleur) en een inleiding van de uitgever). Utrecht, Jan Juffermans, 2010. 30 x 37,5 – 58,5 cm. Linnen met stalen platen op voor- en achterplat en schutbladen van rood velours (Binderij Danner). (48) p. Gedrukt in een oplage van 120 genummerde en door kunstenaar en uitgever gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 550
* Imposant, zwaar-wegend kunstenaarsboek, vanwege de stalen band met zijn prangend uitstekende stalen cipressen wellicht meer een kunstobject dan een boek. De illustratie op het voorplat werd ontworpen door Jeroen Hermkens en in zeefdruk uitgevoerd door Erik Fliek. De paginagrote litho’s in het binnenwerk werden van de steen gedrukt in het atelier van de kunstenaar. Dit is nummer 100 van de 100 arabisch genummerde exemplaren, wel gesigneerd door kunstenaar en uitgever, maar niet door Komrij.

30. KUBRICK, Stanley en Arthur C. CLARKE 2001: A Space Odyssey. (Stichting De Roos). Utrecht, Stichting De Roos, 2001. Soepel karton. 184 p. Typografie Rick Vermeulen. Gezet uit de Abadi/MT en gedrukt door Flevodruk in roze, bruin, brons en grijs op Countryside Moonlight in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Met inliggende begeleidingsbrief, geschreven door Ton Entius.
Verkocht
* Het (Engelstalige) filmscript van de beroemde film van Kubrick bibliofiel uitgegeven in 2001! Bevat tevens het dagboek van Arthur C. Clarke omtrent de productie van de film. Inventieve typografie, en opvallend papier met oplichtende vezeltjes. Leeflang 158.

31. KUIJPERS, Jehan Rozemarinus. (Tricht aan de Maas, Uitgeversmij Fa. Ernest van Aelst, 1945). Ingenaaid. 26 p. Gezet uit de Houtsneeletter van André van der Vossen en gedrukt in rood, grijsrood, goud en donkergroen in 500 genummerde exemplaren. 1e druk. Iets verkleurd.
€ 25
* In quasi-oud-Nederlands geschreven verhaal dat in de late Bossche middeleeuwen speelt – inderdaad, rondom Jeroen Bosch. De titelfiguur heet op het omslag Rosemarinus. Kuijpers (1907-1983) was journalist van het Eindhovens Dagblad – en Chinareiziger vóór dat gewoon was.

32. (LAZARILLO DE TORMES). Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons). Utrecht, Stichting De Roos, 1953. Halfperkament. 108 p. Band en typografie Jan Bons. Gezet uit de Clarendon en gedrukt door Van Amerongen in zwart, rood en grijs op wit velin in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Goed exemplaar.
Verkocht
* Spaanse schelmenroman uit 1554. Dit exemplaar is niet genummerd, maar in pen gemarkeerd ‘ex hors série’. Leeflang 27.

33. LAZARILLO DE TORMES Histoire de Lazarille de Tormès. Traduit par L. Viardot. Illustré par Meissonier. Parijs, Dubochet & Chevalier, 1846. 26 x 18 cm. Linnen met rugschildje. Gemarmerde platten. (46) p. Alle pagina’s met rood kader. Band wat dof.
€ 25
*
Schitterende kleine plaatjes in de tekst, volgens de beste Franse traditie.

34. (LEER, Sophie Jeannette van) In memoriam Sophie Jeannette van Leer. (Origineel bidprentje). Gevouwen blad, 11,3 x 7,5 cm. Met foto voorop. Binnenin bijbelteksten.
€ 25
* Sophie van Leer (1892-1953), later genaamd Maria Francisca Vornehm-Van Leer, zuster van de bekende Vreelandse verpakkingsfabrikant en circusdirecteur Bernard van Leer, leidde een leven vol extremen tussen de expressionistische beweging Der Sturm en de rooms-katholieke kibboetsbeweging in Israël.

35. (LICHTENBERGER, Johann) Extract uyt Johan Lichtenburgers prophetie 1512. tot Wittenbergh gedruckt. Zonder plaats of uitgever, (1682). 34 x 30 cm. Plano. Gevouwen. Met een grote kapitaal I. Bijgesneden.
€ 100
* Toekomstvoorspelling toegeschreven aan de Duitse astroloog Johann Lichtenberger (1440-1503), die als een ‘kleine profeet’ vóór Luther wordt beschouwd, en wiens werk ook door Luther werd uitgegeven. Het betreft het jaar 1682 en de decennia daarna: het Huis Oostenrijk zal in benauwdheid zijn door de Turken, maar in 1690 zal het zuiver Evangelie in geheel Europa gepredikt worden. In 1690-1700 zal het Pausdom te gronde gaan ‘wegens haare meenigh vuldige grouwelen ‘. Aan het eind een literatuurverwijzing naar Lichtenberger bij Luther. Niet in Knuttel, maar wel in Petit, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, 4550.

36. (LOOY, Jac. van) Verslag van het museum “Het Huis Van Looy” te Haarlem over 1949 tot en met 1952. [Haarlem, Museum “Het Huis Van Looy”, 1954]. Geniet. 12 p. 1e druk. Omslag wat vergeeld.
Verkocht
* Een vergeten museum – Het Huis Van Looy huisvestte van 1949-1967 een belangrijk deel van de nalatenschap van de schilder Jac. van Looy, die in 1930 was overleden. Ook werd er werk van andere kunstenaars geëxposeerd, o.a. (in 1949-1952) Lizzy Ansingh, Jeanne Bieruma Oosting en S.H. de Roos, die behalve een briljant typograaf ook een kundig tekenaar was. Zeer informatief boekje.

37. MOENS, Wies Klein Verschaeve Brevier. Samengesteld en ingeleid door Wies Moens. Uitgegeven bij gelegenheid van den zeventigste verjaardag van Cyriel Verschaeve 30 April 1944. Brugge, Uitgave ‘Zeemeeuw’, 1944. Gekartonneerd. 132 p. 1e druk. Wat slijtage aan de band.
€ 30
* Voorin met balpen gesigneerd door Wies Moens. Met inliggende handgeschreven brief van Remi Maes uit 1966 over twee dames die Verschaeve goed gekend hadden, een bidprentje voor Verschaeve (1949) en een reclamekaart voor Proza III van Wies Moens (1972).

38. MORÉAS, Jean Trois nouveaux contes de la Vieille France. Parijs, Émile-Paul Frères, 1921. Ingenaaid. 102 p. Gedrukt in 1717 genummerde exemplaren. Niet afgesneden. 1e druk/ édition originale. Iets verkleurd, enkele roestvlekjes, omslag wat stoffig.
€ 25
* Dit is een van de 81 luxe-exemplaren op papier vélin à la forme d’Arches, genummerd VII. Moréas (1856-1910), van Griekse afkomst, was een van de dichters van het Chat Noir-cabaret in de jaren 80, en hij was degene die het Symbolisme zijn naam gaf.

39. NIETZSCHE, Friedrich (= LICHTVELD, Lou) Aldus sprak Zarathustra. (= Teutonenspiegel. Een les in literatuurgeschiedenis). Driebergen, De Twee Fonteinen, [Amsterdam, F. Hoes, 1944]. 24 x 17 cm. Halfperkament. 200 p. Met de hand gezet uit de Lutetia van Jan van Krimpen en gedrukt op geschept Hollands velijnpapier van Van Gelder ‘tijdens de bezetting door de Duitsers, in het verborgene – in 275 genummerde exemplaren – gedrukt, ergens in Nederland’. Op de titelpagina een vignet in goud en rood. 1e druk. Niet helemaal vlak. Naam voorin. Titelpagina met notities in potlood.
Verkocht
* Doortrapt, om een anti-nazi-uitgave van buiten te vermommen als deftige Nietzsche-editie! Dat was een kolfje naar de hand van Franso Hoes, een ondergrondse drukker met een nijvere en speelse aard. Het boek is opgedragen ‘aan den Rattenvanger van Berlijn’ en valt meteen met de deur in huis met welsprekende, ironisch gekruide literaire beschouwingen over het Duitse volkskarakter van de hand van Albert Helman (= Lou Lichtveld). ‘Donker is de tijd, een hel het land, waarin de Literatuur haar schoonste dissonanten, die van een profetische zelfcritiek, moet missen!’. Veel munitie wordt uit de 18de- en 19de-eeuwse Duitse schone letteren geput – het is nog altijd lezenswaard. Na de oorlog herdrukt onder de titel Teutonenspiegel. Een les in literatuurgeschiedenis. De Jong 595.

40. (POCHOIR). LENORMAND, H.-R. Ciels de Hollande. Illustrations de Moreau. Paris, Ernest Flammarion, 1934. 23 x 17 cm. Ingenaaid met flappen. 100 p. Gedrukt in 524 genummerde exemplaren. Origineel omslag meegebonden. Met pochoir-illustraties en vignetten van Luc-Albert Moreau. 1e druk. Wat roestplekjes.
€ 35
* Nederland gezien door een bewonderende, Franse bril. Omdat de pochoirtechniek in Nederland nauwelijks gebruikt werd, is dit soort illustraties van Nederlandse landschappen ongewoon. Vertellingen met aansprekende titels als ‘Fête nocturne à Warmond’, ‘Crépuscule à Zaandijk’ en ‘La possédée d’Appeltern’. Dit is een van 465 exemplaren op geschept papier van Arches.

41. QUINCEY, Thomas de De Engelsche postwagen. Ingeleid en vertaald door Albert Verwey. (Met een koper- en houtgravure door S.L. Hartz). Utrecht, Stichting De Roos, 1952. 21 x 14 cm. Tweekleurig linnen. 84 p. Typografie en band S.L. Hartz. Gedrukt door Enschedé in een oplage van 175 genummerde exemplaren. Rug verbleekt. Zwart vlekje op prent.
Verkocht
* Met een losse afdruk van de titelgravure op groot papier (25 x 18 cm), in potlood gesigneerd door S.L. Hartz. Grafisch hoogstandje van Hartz, die de titel in koper en de sierblokken in hout graveerde, en ook de fraaie boekband ontwierp. Leeflang 23.

42. REVE, Gerard (Overpeinzingen over het geloof). Twee bladen origineel handschrift (kroontjespen). Begin jaren zestig. Veel doorhalingen en verbeteringen. Tweemaal gevouwen en met perforatiegaatjes links. 57 regels tekst.
Verkocht
* Uitgebreide overwegingen, verdeeld in 8 punten.
‘3. Waarop berust geloof. Op een openbaring. Wat is openbaring. Openbaring is een psychiese ervaring, waarbij de betrokkene het gevoel heeft, dat niet hij bepaalde gevoelens, gedachten en voorstellingen krijgt, maar dat deze gevoelens, gedachten en voorstellingen bezit van hem nemen. Men ondergaat het als iets dat overweldigt en dwingt’.
Ook over Karl Popper: ‘Het element van historiciteit in de religie is een element van afgoderij en bijgeloof. Het Christendom moet zich geleidelijk aan niet half, maar geheel ontdoen van dat element der historiciteit en van de verwachting van enig konkreet heil’.

43. ROGIER, L.J. Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing. Oplossing der prijsvraag ingezonden onder het motto ‘Tussen twee werelden’. (Gesigneerd). Maastricht, Comité Henric van Veldeken-Leiter-Nypels, 1931. Origineel oranje linnen. 218 p. Geïllustreerd. Met lijst van intekenaren. 1e druk. Rug verbleekt. Knepen wat zwak. Potloodnotities in de tekst.
Verkocht
* Met op het schutblad een handgeschreven, gesigneerde opdracht van L.J. Rogier aan de latere feministische theologe Tine Halkes (1920-2011), gedateerd 25 October 1944.

44. STRATZ, C.H. De kleeding van de vrouw. Amsterdam-Semarang, Scheltema & Holkema-Van Dorp, [1901]. 24 x 17 cm. Groen linnen met goud- en zwartopdruk. X, 188 p. Rijk geïllustreerd. 1e druk. Iets geschaafd, maar een prima exemplaar. Naam op schutblad (‘H.C. Koch jr.’).
€ 35
* Degelijk boek met veel foto’s en schematische tekeningen van vrouwen.

45. STRATZ, C.H. De schoonheid van de vrouw. Amsterdam-Semarang, Scheltema & Holkema-Van Dorp, [1901]. 24 x 17 cm. Groen linnen met goud- en zwartopdruk. XVI, 328 p. Rijk geïllustreerd. Met kleurenafbeeldingen naar tekeningen van L.J.S. 2e, geheel omgewerkte druk. Iets geschaafd, maar een prima exemplaar. Naam op schutblad (‘H.C. Koch jr.’).
Verkocht
* Prachtige foto’s van veelal ontklede vrouwen. Ten opzichte van de eerste druk uit 1900 werd dit boek voorzien van nieuwe hoofdstukken en foto’s, en er werd een niet nader gespecificeerde bijdrage aan geleverd door de schilderes Thérèse Schwartze.

46. STUERS, Victor de Da Capo. Een woord over regeering, kunst en oude monumenten. Den Haag, D.A. Thieme, 1875. Ingenaaid. 96 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat verkleurd.
€ 65
* Voorop de handtekening van de Bossche bankier A.J.A. van Lanschot (1834-1919), langjarig gemeenteraadslid. Pleidooi tot het behouden van Nederlandse monumenten en het behouden van Nederlandse kunst en antiquiteiten door de overheid.

47. STUERS, Victor de Holland op zijn smalst. Pag. 320-403 in De Gids, november 1873. Den Haag, D.A. Thieme, 1875. Losse katernen tussen twee kartonnetjes met linten. 96 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat verkleurd, rafeltjes.
Verkocht
* Het beroemde, bliksemende en hoogst invloedrijke artikel tegen de verwaarlozing van de Nederlandse monumenten in zijn originele tijdschriftvorm.

48. SWARTH, Hélène Eenzame bloemen. Roeselaere, De Seyn Verhougstraete, [1884]. 18 x 12 cm. Ingenaaid. (2), 150 p. Gedrukt in blauw, groen, rood en zwart. Niet afgesneden. 1e druk. Omslag op de rug met plakband verstevigd. Voor- en achterkant wat stoffig, vlek achterop.
Verkocht
* Mooi gedrukt boekje met handgeschreven opdracht van de 24-jarige dichteres aan ‘Den Hooggeleerden Heer/ Professor Alberdingk Thijm/ eerbiedig aangeboden/ Hélène Swarth/ Elsene-Brussel, Januari 1884.’ Voorin staat in potlood geschreven ‘Rue Veydt-Bruxelles. Elsene-R’, mogelijk haar adres.

49. VERKOOPCATALOGUS Amstelodamum Sacrum. Het mirakel der H. Stede. Kerkelijke geschiedenis vóór 1578 en later. Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1895. Bulletin No. 51. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Omslag verbruind, gekreukt en vlekkig.
€ 45
* Interessante, ongewone antiquariaatscatalogus van deze katholieke Amsterdamse boekhandel. Met verschillende incunabelen en postincunabelen.

50. VESTDIJK, S. De verdwenen horlogemaker. (Met illustraties van Jack Prince). Utrecht, Stichting De Roos, 1984. Buckram. 56 p. Typografie Françoise Berserik. Gezet uit de Fournier en gedrukt door Geuze in een oplage van 175 genummerde exemplaren.
€ 30
* Leeflang 127.


Zoals altijd kunt u de foto’s beter bekijken door erop te klikken.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 juli 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 641.990 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: