antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1024: Mechelen – Antiquarenbeurs

Komend weekend, op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december, wordt in het sfeervolle Cultuurcentrum te Mechelen de 31ste Antiquarenbeurs gehouden, waar wij als vanouds aan meedoen. Het zal al gauw de 28ste keer zijn – een veeljarige en gezellige traditie. We hopen dat u bij ons binnenloopt. We staan aan het eind van die lange kloostergang, met uitzicht op het café.

Hierbij een kleine keus uit de boeken die we zoal mee willen nemen – tenzij u er een van bestelt! Behalve dit veertigtal (deels oude boeken uit de verzameling van de gebroeders Erens) nemen we ook een ‘hogere’ keuze uit onze Rimbaud-catalogus mee en andere mooie en aardige items uit onze voorraad. Dat doen we ook op verzoek, als u uiterlijk woensdag aan het eind van de middag laat weten wat u in Mechelen wilt bekijken. Wees welkom!


1. BONTEKOE, W.Y. Journaal, ofte Gedenkwaardige beschryvinge van de Oost-Indische reize van Willem Ysbrantsz. Bontekoe, van Hoorn, begrypende veel wonderlyke en gevaarlyke zaken hem daarin wedervaren. Begonnen den 18. December 1618. ende voleind den 16. November 1625. Waer by gevoegt is ’t journaal van Dirk Alberts Raven; als ook verscheiden gedenkwaardige geschiedenissen: op veel plaatzen verbetert, een groot deel vermeerdert en met schone nieuwe platen verciert. Amsterdam, Weduwe J. van Egmont, 1750. 20 x 16 cm. Gemarmerd karton. (4), 76 p. Vanaf pagina 45 wat meer verbruining door vocht, maar een goed exemplaar.
Verkocht
* Met titelhoutsnede en zeven houtsneden in de tekst. Van het bekende Journaal verschenen in de zeventiende en achttiende eeuw veel uitgave. Vooral de achttiende eeuwse uitgaven vallen op door hun vluchtige karakter. Zeer zeldzame populaire uitgave met aandoenlijk knullige houtsneden. Verhoeven/Verkruijsse 1750-01 (‘Van deze druk zijn geen exemplaren aangetroffen’). Buisman 248. Deze editie niet in WorldCat!

2. BOON, Louis Paul Fenomenale Feminateek. Gevolgd door Europese Koninginnen met Kronen van Karton en de catalogus van de Fenomenale Feminatheek. Met een nawoord van prof. dr. Em. Steivekleut. (Amsterdam/ Antwerpen), Meulenhoff/ Manteau, (2004). Ingenaaid in bedrukt houten kistje. 264 p. Rijk geïllustreerd met (naakt)foto’s. 2e druk.
Verkocht
* Onovertroffen.

3. (BUCKLAND WRIGHT, John). Darius MILHAUD Two poems of Coventry Patmore. Deux poèmes extraits de ‘The unknown Eros’. Traduction de Paul Claudel. Bois gravés par John Buckland Wright. Maastricht/Bruxelles/Paris/Londres, A.A.M. Stols, 1931. 38 x 29 cm. Cahiersteek. Niet afgesneden. 28 p. Twee houtgravures (plaatformaat van beide 150 x 112 mm) van John Buckland Wright als illustratie bij de liedtitels. Gedrukt in 300 exemplaren op geschept Hollandsch papier van Pannekoek. Rugje iets versleten, omslag deels verkleurd, verder een zeer goed exemplaar van een boek dat vaak beschadigd is vanwege het forse formaat.
€ 125
* ‘Departure’ en ‘The Azalea’, twee gedichten van de Britse dichter Coventry Patmore (1823-1896), die voor het eerst gepubliceerd waren in 1877. Van Dijk 251. Reid A5 b.

4. CAFMEYER, Petrus de Historie van het Alderheiligste Sacrament van Mirakel. In deze nieuwe Druk merkelyk verbetert en vermeerdert door verscheide bewyzen, proeven, en naauwkeurige omstandigheden tot heden nooit in’t ligt gebragt. Brussel, Theodorus Crajenschot, 1770. 17 x 11 cm. Half kalfsleer met gemarmerde platten. (24), 160 p. Met 20 prenten (van 21?). Goedkope herdruk van een meerdelige uitgave uit 1720. Wat slijtage aan de band. Diverse notities in potlood.
€ 95
* Over het wonder van een heilige hostie die bewaard was voor ontheiliging in 1370, gekoppeld aan hostievernietiging in de periode van de Beeldenstorm, eind zestiende eeuw. Met beeldende prenten van de gruwelen en een afbeelding van een munt.

5. CATHARINA VAN BOLOGNA Le Revelationi Della Beata Caterina Bolognese Dell’ ordine del Serafico S. Francesco, scritto di sua mano: Vtilissimo ad ogni persona Spirituale, & specialmente a’ Religiosi. Venetië (Vinegia), Pietro Dehuchino, 1571. 10 x 7,5 cm. Perkament. 84 p. Houtsnede op de titel. 1e druk. Perkament vlekkig, onderaan de rug zit een gaatje, waardoor het naaisel zichtbaar is. Op de titelpagina heeft iemand het woord Beata onleesbaar gemaakt door er ‘Santa’ overheen te schrijven! Catharina werd in 1712 heiligverklaard.
Verkocht
* Heiligenleven in het Italiaans, een mooi gedrukt miniboekje, over St. Catharina (Vigri) van Bologna (1413-1463), abdis en miniatuurschilderes, die in 1542 zalig was verklaard en in 1712 de rangen der heiligen zou bereiken. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig. Worldcat noemt alleen één exemplaar in een Duitse bibliotheek.

6. (CATHARINA VAN GENUA). MARABOTTO, Cattaneo Vita mirabile, et dottrina santa della beata Caterina da Genova, nella quale si contiene vna vtile, e cattolica dimostratione, & dichiaratione del Purgatorio. Con vn dialogo tra l’anima, & il corpo, composto dalla medesima. Napels, Francesco Savia voor Pietro Aniello Porrino, 1645. Perkament met titelschildje. (16), 428 p. Herdruk (1e druk: 1568). Perkament wat vuil, weggeradeerde naam op titel. Hier en daar een vlekje of een papierfoutje, maar verder een heel net exemplaar.
€ 200
* Heiligenleven in het Italiaans van St. Catharina (Fieschi) van Genua (1447-1510), die overigens pas in 1675 zalig werd verklaard en in 1737 heilig. Met achterin het boek de geschriften van deze heilige. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig.

7. (CATHARINA VAN GENUA). DESMARETS, Jan Het leven ende wercken van de Salighe Catharina van Genua, nieuwe uyt-ghevinghe door Ian Desmarets, ende over-gheset uyt het Fransch in ons Nederlandtsche taele, Door P.C.R. (&) Kort begryp van het vaghevier, door de Godt-salighe ende Lief-brandende Vrauwe, Vrauwe Catharina d’Adornes, Gheboren van Genua. Over-gheset van het Fransch in ons Nederlandsch, Door A.B.C.D. [sic]. Gent, Ghedruckt by de hoirs van Ian vanden Kerchove, op d’Hoogpoorte, 1679. Leer (wat sleets en kaal). (16), 180 p. Met portret van Ioan vanden Sande. 1e druk. Tweede boek: idem, (1678). (6), 28 p. Herdruk van editie Brugge, 1653. Voorin handgeschreven naam: Anna Sabbe. In de tweede titel een fikse doorgaande vlek.
€ 150
* Heiligenleven in het Nederlands van St. Catharina (d’Adornes-Flisca) van Genua (1447-1510), die in 1675 zalig was verklaard en in 1737 de rangen der heiligen zou bereiken. Het tweede deel betreft een boek van deze heilige over het vagevuur. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig.

8. CATHARINA VAN SIENA Dialogo della serafica vergine, et sposa di Christo S. Catherina da Siena diviso in quattro trattati. Nel quale profondissimamente si tratta della providenza di Dio. Et un breve compendio della sua vita, & canonizatione sotto il pontificato di Papa Pio II. Et nel fine se narra il suo felice transito. Venetië, Giacomo Sarzina, 1611. Perkament met titelschildje. (32), 652 p. Houtsnede: de Kruisafname op p. (8). Met een renaissance-kapitaal en verschillende sierranden van zetmateriaal. Herdruk. Rug wat vuil, de naakte vrouw in het emblematische drukkersmerk is deels met oude inkt doorgestreept. Met enkele (17e-eeuwse) notities en onderstrepingen, maar verder een heel net exemplaar.
€ 295
* Dialoog van de goddelijke voorzienigheid van Catharina van Siena, voorafgegaan door een inleidende brief en de heiligverklaring door paus Pius II (1461), en gevolgd door enkele contemporaine teksten van vrienden van Catharina. Dit is een typografisch mooi, renaissancistisch boek, grotendeels gezet uit een prachtige cursieve letter. Wellicht uit de boekerij van Emile Erens afkomstig.

9. CHAGALL, Marc / B. MAJORICK De klokken van Chagall. Hilversum, Steendrukkerij De Jong & Co., 1956. 24,5 x 24,5 cm. Onbedrukt omslag. (28) p. Met originele litho in zwart-wit van Marc Chagall. Toelichtende tekst van B. Majorick (= J.J. Beljon), met vertalingen in het Frans, Engels en Duits. 1e druk. Omslag wat verbleekt.
€ 75
* Bijzondere uitgave uit de serie “Kwadraatbladen” van Steendrukkerij De Jong met typografie van Otto Treumann. Er bestaat op het net een beeldend verhaal van Menno Voskuil over de totstandkoming van deze uitgave, waarvoor drukker Pieter Brattinga en schrijver Joop Beljon speciaal naar Chagall in Zwitserland waren gereden, gewapend met een loodzware lithosteen.

10. CLAUS, Hugo Aluchromie. In: Ruimten. Letterkundig Plastisch tijdschrift. Jaargang 2, [aflevering 1], 1963. Garenloos. Gedrukt op diverse soorten papier. Geillustreerd. Zeldzaam!
Verkocht
* Bevat van Claus het gedicht ‘Aluchromie’ in facsimile van het handschrift. Verder ook een interview met Claus en een artikel van J. Weisgerber onder de titel ‘Hugo Claus en de Schilderkunst’. Verder onder meer een gedicht van een piepjonge Pé Hawinkels en een essay van Paul de Vree over de structuur van de moderne poëzie.

11. CLAUS, Hugo Het teken van de hamster. Met (27) aquarellen en tekeningen van Jan Vanriet. (Met getekende opdracht van Vanriet). (Antwerpen), Lotus, (1979). Oblong. Linnen met stofomslag in blanco foedraal. 80 p. 1e druk.
€ 150
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde en rijk versierde opdracht van de kunstenaar op de titelpagina: ‘”THE CADDY”, voor Rob, en Hartelijk, Jan Vanriet’. We zien een naakte vrouw in een wulpse pose, een man met een pet, een golfbaan en een wegwijzer naar Melbourne. BHC 112.1.A.
Bijgevoegd: prospectus van deze uitgave en een uitnodiging voor de vernissage.

12. (CONRAD, Patrick). BAYAR, Maris De dwerg. Poëtisch schimmenspel. Met drie handgekleurde lithografieen van Patrick Conrad p.p. Antwerpen, Uitgeverij Contramine, 1974. 32 x 26 cm. 18 losse bladen (incl. omslag) in bijbehorende rugklemmer. Gezet uit de Helvetica en in bruin gedrukt door Tony Rombouts op 200-grams Steinbach-papier in 75 genummerde exemplaren, gesigneerd door Bayar, Conrad en Rombouts. Omslagfoto’s van Axel De Meester en Gerald Dauphin. 1e druk. Goede staat.
Verkocht
* Mooi hippieboek met poëzie, grote prenten en grote foto’s.

13. DE MOT, Jean (Zes originele schetsboekjes met tekeningen. 1894-1912). Zes in linnen gebonden schetsboekjes met lint, iets verschillende formaten (grootste: 14 x 21 cm). Deels gevuld met tekeningen, schetsjes en krabbels in potlood en krijt, enkele in inkt of aquarel, deels blanco gebleven. Afhankelijk van uw definitie van een tekening en een krabbel bevatten de boeken samen ca. 100-150 tekeningen. Enkele zijn voorzien van plaatsnaam, woorden of een jaartal, o.a. Hildesheim, Bonn, Davos, ‘Ma chambre’, en de jaartallen 1894, 1897 (mogelijk 1891). In een van de boekjes zijn enkele losse blaadjes ingelegd met daarop schetsen van naakten, meisjesportretten en een kopie naar een beeldje van Jean-Baptiste Carpeaux met daaronder in kinderlijk handschrift ‘le 24 Aôut 19-12/ Carpeaux papa et Eléonore’. De grof linnen banden hebben inktvlekken en gebruikssporen (twee zijn er van een tekening voorzien), maar verder zijn de boeken in goede staat.
€ 450
Jean De Mot (1876-1918) was de jongste zoon van de advocaat Émile De Mot, die van 1899-1909 burgemeester van Brussel was (Brusselse burgemeesters waren grootmogols, veel meer nog dan de aloude Nederlandse burgervaders). Hij studeerde filologie in Brussel en kunstgeschiedenis aan de Franse School in Athene, in Bonn en in Berlijn. Al jong werd Jean De Mot conservator van het Cinquantenaire-museum in Brussel en gaf hij les aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. In 1902 trouwde hij en zijn enig kind, Eléonore, werd geboren op 11 oktober 1903. Bij het begin van de oorlog in 1914 meldde hij zich aan als vrijwilliger. Na vier jaar aan het front werd hij in een van de allerlaatste gevechten, bij Passendaele op 5 oktober 1918, als tweede luitenant door een granaat dodelijk getroffen.
In deze schetsboeken zien we De Mot van heel dichtbij, het zijn persoonlijke notities die nooit voor de openbaarheid bestemd waren. Al vanaf zijn zeventiende maakte hij schetsen van gebouwen of straatgezichten: bijvoorbeeld in Bonn of Hildesheim – kastelen en kerken. Soms zijn er ook schetsen van mensen en dieren, karikatuurtjes, portretjes, karakteristieken. Een substantieel deel van de tekeningen is kennelijk in musea (oude kunst) gemaakt, en er staat dan veel (moeilijk leesbare) tekst bij. Hier en daar zien we Egyptische kunst, maar ook onderdelen van Griekse tempels, en er is een zichtje op het Parthenon bij. Een van de schetsboeken bevat veel zelfportretten, meer en minder uitgewerkt, waaronder enkele zelfnaakten. Het laatste schetsboek heeft een soort titelpagina: Croquis, met het jaar 1897. Daarin liggen de latere schetsjes, waarop onder andere zijn vrouw en zijn dochter Eléonore (1903-1987) prijken. Eléonore trouwde in 1929 met de zakenman Jean Bille en zou zelf ook kunsthistorica worden. In de jaren vijftig en zestig publiceerde ze enkele fotoboeken over klassieke en Egyptische kunst onder de naam ‘E. Bille-De Mot’. En het kan best zijn, dat zij de jeugdige tekenares van de schets naar Carpeau was en ook daarmee in de voetsporen van haar vader trad.
Een onverwacht, persoonlijk inkijkje in het leven van deze kunstgeleerde en oorlogsheld.

14. (DIEDEREN, Jef). LUCEBERT, Bert SCHIERBEEK e.a. Jef Diederen. Hapert, Kempen Pers, (1991). Linnen met stofomslag in linnen overslagdoos. 160 p. Rijk geillustreerd. Wat veegjes op de overslagdoos.
€ 300
* Eén van de 50 (= 75) genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren van de ‘top-editie’, voorzien van drie losse, genummerde en gesigneerde hout-linosneden in kleuren en gebonden in linnen, voorzien van een stofomslag met daarop een originele kleurenlino. Het geheel gevat in een linnen overslagdoos. Binnen de top-editie is dit éen van de 25 exemplaren voor kunstenaar en medewerkers. Met op de Franse titel een handgeschreven opdracht van de samensteller, Adri Colpaart: ‘voor baukje/ géén schilder/ heeft op zijn palet,/ de kleur die joij geeft/ aan mijn bestaan!/ adri 2.XII.91.’ Het boek werd samengesteld door Adri Colpaart en bevat tekstbijdragen van Lucebert, Bert Schierbeek en Erik Slagter. Er verscheen van deze uitgave ook een handels-editie en een luxe-editie, maar de top-editie is het meest luxe.

15. DREXEL, Jeremias De zonne-bloeme, ofte de overeenkomste van den menschelyken wil met den goddelyken. Overgezet uyt het Latyn van den eerw. p. Jeremias Drexelius door den eerw. p. Franciscus de Smidt, beyde priesters der Societeyt Jesu. Gent, Bernard Poelman, (1796). 15 x 9 cm. Leer. 532 p. Schaafplekken aan rug, achterste kneep wat zwak. Achterin op de schutbladen inscripties in potlood uit 1833 van een familie Rouwenhoff.
€ 100
* Met gegraveerde titel en vijf paginagrote gravures buiten de tekst. Contemporaine inscriptie op blanco schutblad: ‘T. Joannes Wilhelmus Singendonck professus ad Aquas beatae Mariae Virginis prope Weer… 1797’. Mooi oud boekhandelsetiketje uit Mechelen op binnenzijde voorplat: ‘Men vind-se te koop tot Mechelen by P.J. Hanicq, Boek-drukker op de Eyzere-Leen’. IJzerenleen 22-24 om precies te zijn!

16. EXCOFFON, Roger Vendôme. (Letterproef). Marseille-Parijs, Fonderie Olive, (1954). 30 x 21 cm. Geniet in omslag met extra proef. 24 p. Kleurige letterproef met vele voorbeelden. 1e druk. Omslag met schaafplekjes en wat verkleurd, verder mooi.
Verkocht
* Fris en modern vormgegeven letterproef van de decoratieve, wat hakerige typisch Franse letter Vendôme, waarvan het basisontwerp in 1952 werd geleverd door de theaterkunstenaar François Ganeau (1912-1983). Inliggend vijf bladen van de vijf ondersoorten romain, italique, gras, noir en étroit, en daarmee zeer compleet.

17. GELLERT, C.F. Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J. van Schoonhoven, 1776. 16 x 10 cm. Karton. (16), 288 p. Met titelgravure. Gedrukt ‘Te Utrecht, ter Boekdrukkerye van J.F. Rosart’. Band geschaafd. Naam voorin geschreven: A. van Wessem? met ‘1890’.
€ 90
* Aardige titelgravure van een man die zit te schrijven in een bibliotheek. Jacques-François Rosart (1714-1777) was een beroemde stempelsnijder en lettergieter.

18. GEZELLE, Guido Dien avond en die rooze. (Met een Duitse vertaling door Georg Hermanowski). Beek, In de Roozetak, 1992. Linnen (Geert van Daal). (20) p. Met de hand gezet uit de Baskerville en gedrukt in rood en zwart door Ser Prop op Zerkall-Bütten in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Eén van de 50 exemplaren die door Geert van Daal in linnen werden gebonden. Ongenummerd exemplaar.

19. GEZELLE, Guido Een Noordsch en Vlaemsch Messeboekske. Met inleidinge, uitleg e.z.v. van den E.H. Guido Gezelle. Antwerpen/ Amsterdam, De Sikkel/ L.J. Veen, 1926. Halflinnen. 56 p. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 2e druk (1e druk in deze vorm). Scheur in p. 53.
Verkocht
* Een van 240 exemplaren op handpapier uit Auvergne. Tweetalige uitgave van de misgebeden uit Tromsø in het noorden van Noorwegen: Noors en Vlaams! Met inleiding van Gezelle en verklarende woordenlijst.

20. GUISE, Duc de Brief op perkament, gesigneerd ‘Briagne’, 1575. Handgeschreven brief in het Frans op een stuk perkament. 11 regels + 2 op de achterkant. Geschreven in een secretarieel handschrift, ondertekend met ‘Briagne’, kennelijk door een heer. Gedateerd ‘mil cinq cent soixant quinze’, 1575. Zeer goede staat.
€ 180
* Wie in staat is een 16e-eeuws manuscript te lezen, zal zeker snel ontdekken waar deze brief over gaat, het handschrift (in een soort geschreven Civilité) is helder genoeg, en deze foto kunt u flink vergroten! De titel ‘Duc de Guise’ wordt tweemaal genoemd, aan het einde van de tweede en van de vierde regel. Het gaat om Hendrik de Guise (1550-1588), de voornaamste rivaal van de koning van Frankrijk, Hendrik III. De hertog van Guise was de veroorzaker van de Bartholomeusnacht, de massamoord op de Franse protestanten. Mijn indruk is dat de brief is geschreven in het gebied Charente, niet ver van Cognac.

21. HENDERIKSE, Jan The Sunny Side of Myrtle. (Met een begeleidende tekst van Cathleen Haff). Delft, Kunst Centrum Foundation, 2003. 44,5 x 34,5 x 3,5 cm. Linnen overslagdoos met lint (Reliure d’Art). 4 bladen en 25 (van de 26) originele, geletterde en gesigneerde foto’s (hoogwaardige prints) in kartonnen overslagmap. Vervaardigd in een oplage van 13 genummerde en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren. De nummering en handtekening achterop de foto’s is telkens licht overgezet op de blanco marge van de volgende foto. Tabaksgeur, overslagdoos deels wat verkleurd.
€ 850
* Dit bijzondere kunstproject bevat 25 (van de 26, foto Y ontbreekt!) originele foto’s (hoogwaardige prints; 39,5 x 29,7 cm), achterop genummerd ‘4/13’, geletterd A tot en met Z (waarbij Y dus ontbreekt) en allemaal gesigneerd door de kunstenaar. De twee passepartouts en de houten binnenomlijsting van de linnen overslagdoos ontbreken. Niet in WorldCat.

22. (INCUNABEL). EUSEBIUS De evangelica praeparatione. Venetië, [Bartholomaeus de Zanis], 10 november 1500.

Folio, 31 x 20 cm. Modern perkament, schutbladen vernieuwd, laatste blanco blad ontbreekt. Met exlibris van de Bibliotheca Philosophica Hermetica te Amsterdam. 65 bladen. Vertaald uit het Grieks in het Latijn door Georgius Trapezuntius. Met inhoudsopgave, gedichten en nawoord aan Albertus Vonicus Tarvisanus door Hieronymus Bononius. Grote en kleine houtsnede-initialen, waarvan de eerste ingekleurd is. Eigenaarsmerk op de titelpagina, veel contemporaine marginalia en droedels, wijzende vingers en onderstrepingen in verschillende handen en kleuren, en op de colofonpagina enkele eigenaarsmerken en de handgeschreven datum 1515. Enkele kreukjes.
€ 2950
* Een charmante incunabel, van het einde van het laatst mogelijke jaar 1500. Vol grappige kleine houtsnede-initialen versierd met konijnen, gevleugelde muizen, bloemen en vogels, maar ook renaissancemannen en -monsters. Een paar keer werd een omgekeerde A gebruikt als een V! Ook veel van de handgeschreven toevoegingen zijn een lust voor het oog, zowel kalligrafisch als inhoudelijk.
Goff E 123, BMC V 435, H 6707*, IGI 3759, 3760, GW 9445.
Sint Eusebius van Caesarea was een tijdgenoot en een bewonderaar van Constantijn de Grote. Deze ‘Voorbereiding op het Evangelie’ is een inleiding tot het christendom voor heidenen, net zo levendig als de vele vrolijke initialen in deze uitgave! Dit boek staat vol met fragmenten uit de oude geschiedenis die nergens anders bewaard zijn gebleven. (Met plezier sturen we nog wat meer plaatjes toe).

23. (KERCKHOVE, Remy C. van de) Themanummer Morgen. Aflevering 18/19 (3e jaargang, aflevering 6 (november/ december 1969) / 4e jaargang, aflevering 1 (januari/ februari 1970). Geniet. Zeldzaam.
€ 22
* Dit gestencilde tijdschrift bevat naast veel werk van De Kerckhove ook ‘getuigenissen’ over hem van o.a. Louis Paul Boon en Hugo Claus.

24. (MARIADEVOTIE) Het leven der alderheyligste ende alderzuyverste moeder Gods ende maegd Maria, gedeyld in XXI Kapittelen. Met stichtelyke leeringen op elke verholendheyd des zelfs. Getrokken uyt verscheyde schryvers, ende meest uyt d’oude vaders, tot het gebruyk der jongheyd. Gent, Bernard Poelman, [1790]. 18 x 15,5 cm. Halfleer (19e eeuws). 56 p. Schaafplekjes aan band, bibliotheeksticker op binnenzijde voorplat, stempel op blanco schutblad en op titel (van een Brussels kapucijnenklooster), wat verbruind (vanwege de kwaliteit van het papier).
€ 200
* Met titelhoutsnede, zes houtsneden op p. (2) en vier teksthoutsneden. Aardig volksboekje over het leven van Maria met gezellig knullige houtsneden.

25. (MARIADEVOTIE) Stigtelyke uytbreiding der litanie van O.L. Vrouwe van Loretten. (…) In t ligt gegeven door M.V.D.L. Brussel, J.J. Boucherie, (1760). 17,5 x 12,5 cm. Verguld leder met versierde platten en versierde binneranden. Alle sneden verguld. Schaafplekjes langs de randen
€ 300
* Met 57 ingeplakte, paginagrote gravures. Luxueus uitgevoerd devoot boekje. Twee inliggende kleurige bidprentjes uit ca. 1890.

26. [MARIUS, L.] Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers anno 1345. Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639. 15,5 x 10 cm. Perkament. (16), 304 p. Niet afgesneden. De gravures zijn kort afgesneden en op buitentekstpagina’s ingeplakt. Eerste pagina’s aan hoeken wat zwak.
€ 200
* Met gegraveerde titel en 15 gravures buiten de tekst door Boëtius à Bolswert (Bolsward ca. 1580 – Antwerpen 1633), een Nederlands kopersnijder die vanaf 1609 in Amsterdam woonde en werkte. In 1620 werd hij meester te Antwerpen, waar hij belangrijke gravures maakte naar ontwerp van Rubens.
Met op een blanco schutblad een opdracht aan ‘Emile Erens en zijne Vrouw op hun zilveren feest 17 september 1928’. De hagiograaf en anjerkweker Emile Erens (1865-1951) was de jongere broer van de ‘Limburgse Tachtiger’ Frans Erens. Een uitgebreid portret van de hand van Hans Krol vindt u op diens website Librariana.

27. MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alençon, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties). Leiden, Jac. Hazenberg Czn., [1860]. Zwarte linnen portfolio van later datum. Oblong 29 x 38 cm. Leporello van 28 gelithografeerde en gekleurde bladen van elk 28 x 36 cm, ofwel één prent van 10,80 meter lang! Met de bijbehorende losse toelichting op blauw papier in hetzelfde formaat (8 p.) én het Programma van de maskerade, ook in blauw. 1e druk. De bladen zijn op de vouwen met plakband verstevigd geweest, waardoor verbruining is opgetreden. Sommige bladen zijn los, enkele vouwen wat ingescheurd, laatste blad aan de rechterrand iets versleten en wat vuil. De prenten zijn te groot voor de scanner, maar de foto (dit is het laatste blad) geeft een indruk van de conditie.
€ 180
* De feestelijke intocht in Antwerpen van Frans van Anjou, de kroonprins van Frankrijk, in 1582. Het betreft dus niet de ‘Franse furie’ van 1584! Een kolossaal lange lithografische prent die de feestelijke optocht voorstelt waarmee de Leidse studenten het 57ste lustrum van de in 1575 gestichte Universiteit van Leiden vierden.

28. MINNE, Richard Verzameld werk. (Luxe-exemplaar) Amsterdam, Van Oorschot, 2006. Verguld heelleder met Minnes handtekening in preegdruk op voorplat (Binderij Van Waarden). 368 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de tien luxe-exemplaren die in leer werden gebonden.

29. MONTANUS, A. ‘T Leven en Bedryf van Frederik Henrik. Amsterdam, Cornelis Jansz., 1652 [= 1653]. 13 x 9 cm. Perkament. (8 [van 12]), 656, (28) p. 2e druk. Matig en verfomfaaid exemplaar: band vuil, boekblok deels los in band, sommige pagina’s vlekkerig en met vochtschade. Titelpagina en laatste blad van de inleiding ontbreekt, uitklapbare gravures ontbreken.
Verkocht
* Met gegraveerde titel en 14 paginagrote gravures (waarvan 11 buitentekst).

30. NEDERLANDS BETON IN BRUSSEL Het Nederlandsche Paviljoen op de Tentoonstelling te Brussel in 1935. In: Technisch I.G.B. Nr. 36, Oct. 1935. Breda, N.V. Internationale Gewapendbeton-Bouw, 1935. 31 x 25 cm. Geniet met geïllustreerd omslag (Louis Heymans). (2), 18 p. Met 11 grote foto’s en twee architectonische tekeningen in zwartwit. Begeleidende tekst van de bekende architect Dirk Roosenburg. Voorin en achterin geïllustreerde advertenties. 1e druk. Prima staat.
€ 45
* Verbluffend technisch tijdschrift met op de voorkant een grote, in goud geaccentueerde prent van ‘de kathedraal’ van Radio Kootwijk en door het nummer opmerkelijke, grote foto’s van het paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in aanbouw en gereed. Dit blad verscheen onregelmatig van 1926 tot in de jaren vijftig, de eerste tien jaar steeds met dezelfde monumentale omslagillustratie (in offset uitgevoerd).

31. NEDERLANDS BETON IN HET BRUSSELSE Verbeteringswerken van het Kanaal van Charleroi-Brussel. In: Technisch I.G.B. Nr. 20, Oct. 1931. Breda, N.V. Internationale Gewapendbeton Bouw, 1931. 31 x 25 cm. Geniet met geïllustreerd omslag (Louis Heymans). (4), 20 p. Met 13 grote foto’s en andere afbeeldingen in zwartwit. Voorin en achterin geïllustreerde advertenties. 1e druk. Prima staat.
Verkocht
* Verbluffend technisch tijdschrift met op de voorkant een grote, in goud geaccentueerde prent van ‘de kathedraal’ van Radio Kootwijk en door het nummer opmerkelijke, grote foto’s van bruggen en grondwerken in aanbouw en gereed.

32. OSTAIJEN, Paul van Het Sienjaal. (Luxe-exemplaar, gesigneerd). Antwerpen, Uitgeverij “Het Sienjaal”, 1918. Ingenaaid. (138) p. Gedrukt in een oplage van 225 genummerde exemplaren. 1e druk. Rug iets scheefgelezen, omslag rond rug wat vuil, kleine beschadiging aan bovenzijde rug.
€ 8950
* Eén van de 25 luxe-exemplaren (dit is nummer 9), gedrukt op ‘”Moyen-Age”-luksus papier’, gesigneerd door de dichter, voorzien van een omslag in kleurenlino door Floris Jespers én een portret van de dichter door dezelfde, met de hand gekleurd door de kunstenaar.
Het Sienjaal, de tweede dichtbundel van Van Ostaijen, verscheen half oktober 1918. De dichter vertrok kort na verschijnen met zijn vriendin Emmeke naar Berlijn, omdat hij eerder dat jaar tot een gevangenisstraf was veroordeeld vanwege zijn deelname aan een demonstratie tegen kardinaal Mercier.

33. (PIAF, Edith). Pierre HIÈGEL Edith Piaf. (Gesigneerd door Piaf). (Monte Carlo), Éditions de l’Heure, (1962). Ingenaaid. 112 p. Rijk geïllustreerd.
Verkocht
* Kloek gesigneerd door Edith Piaf op de Franse titel. Op pagina 76 bovendien gesigneerd door Louis Barrier, Piafs impresario.

34. POOT, H.K. Gedichten. Met kunstige printen versiert. Delft, Reinier Boitet, 1722. Blindgestempeld perkament. (24), 448 p. Band wat vuil, naam op voorste schutblad, deel van éen van de blanco schutbladen achterin afgescheurd, p. 304-324 wat watervlekkig. Redelijk exemplaar.
Verkocht
* Met gegraveerde titel, titelvignet, portret van de auteur, 8 gegraveerde tussentitels en 23 tekstgravures.

35. RADIGUET, Raymond Le diable au corps. (Een van de zes H.C.-exemplaren op Hollands papier met opdracht van Radiguets vriendin Bronia Perlmutter). Paris, Bernard Grasset, 1923. Ingenaaid. 240 p. Exemplaar op groot papier (‘avec toute la barbe’). Volgens het colofon waren er 165 exemplaren op speciaal papier: 15 op Japans, 50 op Hollands en 100 op Lafuma, maar de uitgever schreef in dit exemplaar met paarse inkt: ‘plus 6 Hollande H.C./ Hollande H.C./No. 5/ (paraaf)’. 1e druk. In slechte staat: boekblok tussen p. 80 en 81 gebroken, rug versleten, achterzijde omslag ligt los, randen sleets.
€ 750
* Met handgeschreven opdracht van Bronia Perlmutter aan de Nederlandse acteur Paul Huf en diens vriendin Emmy, die in Amsterdam woonden met hun éénjarige dochter die ook Emmy heette, later een bekende journaliste: ‘A Paul & Emmy avec la/ sûreté que Raymond Radiguet/ eût eu du sympathie pour/votre foyer et de l’amour/pour votre enfant:/ Bronia Perlmutter/ 25/1/ 1924/ (hartje) A’dam/ -> le 3 février 1924’. Zou Bronia van 25 januari tot 3 februari 1924 ten huize van Paul en Emmy en hun baby gelogeerd hebben?
Bronia Perlmutter werd geboren op 8 augustus 1906 in het Poolse Brest-Litovsk. Zij leerde in maart 1923, nog maar zestien jaar oud, het Parijse wonderkind kennen, de schrijver Raymond Radiguet (1903-1923), en de laatste acht maanden van zijn leven was zij zijn vriendin. Radiguet overleed aan een dodelijke ziekte op 12 december 1923, nog geen twee maanden voordat zijn dan 17-jarige vriendin deze opdracht schreef – maar we zullen wel nooit weten wat daar het verhaal achter is.
Mysterieus, de édition originale van een echt wereldboek, en dan nog 1 van de zes speciale exemplaren – wel in nogal slechte staat. Bronia Perlmutter zou vijf jaar later trouwen met de beroemde filmmaker René Clair en pas in 2004 overlijden, op een haar na achtennegentig jaar oud.

36. (ROERMOND, BISDOM) Horae canonicae dicendae in propriis dioecesis Ruraemundensis festivitatibus. Una cum litaniis ejusdem ecclesiae. Roermond, Lenaert van Ophoven, 1683. 16 x 10 cm. Perkament. 200, LXX p. Band vuil.
Verkocht
* Met titelhoutsnede: de patroonheilige van de kathedraal van Roermond, Sint Christoffel als Christusdrager, met op de achtergrond een stad (die wel iets weg heeft van Roermond). Gebedenboek dat het kerkelijk jaar volgens het bisdom Roermond volgt.

37. SMITS, Wilhelmus Sapientia Vulgatae editionis versione Belgica, notis grammaticalibus, literalibus, criticis &c. praemisso Prolegomeno, elucidata, authore F. Wilhelmo Smits. Antwerpen-Amsterdam, Alexander Everaerts-Gerardus Tielenburg, 1749. Kalfsleer met vijf ribben en titelschildje. (28), LXXVIII, 186 p. Gegraveerd frontispice van J.C. Philips. Uitvoerige inleiding, tweetalige presentatie van het boek Wijsheid (Latijn en Nederlands), voorzien van noten. 1e druk. Leer aan de achterkant beschadigd. Schutbladen verbruind, wat gebruikssporen.
€ 125
* Zelfstandig deel van een omvangrijke serie bijbelboekvertalingen door de geleerde Franciscaan, geboren in Kevelaer. Dit betreft het apocriefe boek Wijsheid, ook wel Wijsheid van Salomo genoemd, dat geschreven is in Alexandrië tussen 30 en 50 n.Chr. Het staat wel in de Septuagint, maar wordt door veel protestanten niet tot de bijbelboeken gerekend.

38. VERGILIUS Opera. In tres tomos divisa, cum integris notis Servii, Philargyrii, nec non J. Pierii variis lectionibus, & selectissimis plerisque commentariis Donati, Probi, Nannii, Sabini, Germani, Cerdae, Taubmanni, & aliorum. Quibus accedunt observationes Jacobi Emmenessii. Cum indice Erythraei. Leiden, Jacobus Hackius/ Amsterdam, Abraham Wolfgang, 1680. 18 x 11 cm. Drie delen. Leer met donkerblauwe stijfselversiering op alle sneden. Alle drie de delen met schaafplekjes aan de banden, rug deel 2 behoorlijk beschadigd, boekblok wat flodderig in de band, laatste blad deel 2 ligt los en er ontbreekt een hoek aan (met tekstverlies), onderaan de rug van deel 3 hangt een stukje los. Naamstempel op titels. Flink bestudeerd exemplaar met her en der contemporaine aantekeningen in de marge.
€ 145
* Gegraveerde titelpagina en éen paginagrote gravure in deel 1, zes paginagrote gravures en twee tekstgravures in deel 2 en zes paginagrote gravures en diverse tekstgravures in deel 3. Doorwrochte editie met zeer uitgebreide commentaren, de drie boeken zijn samen 16 cm dik!

39. VLIET, Eddy van, en Hugo CLAUS Gestifte lippen. 6 erotische gedichten van Eddy van Vliet en tekeningen voor Eddy’s gedichten van Hugo Claus. Literarte, 2003. Ingenaaid in zakje van jarretelstof (‘Mechelse kant’) met koordje. (28) p. Vormgeving Bob Matthysen. Gedrukt in een oplage van 260 genummerde en door Hugo Claus gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* De uitgave is doorschoten met calqueerpapier, waarop in goud de tekeningen van Claus zijn gedrukt.

40. VONDEL, J. van Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst. Tegens d’ongodisten, verlochenaers der Godtheit of goddelijcke voorzienigheit. Amsterdam, Wed. Barent Visscher, 1723. Latere band met sierpapier en blanco papieren rug. (18), 220 p. Met gegraveerde titelprent. 3e druk. Voorin een beetje grof gerepareerd, verder netjes. Ongevlekt.
€ 125
* Leerdicht met inleidende gedichten bij de herdruk door Petrus Rabus en Claes Bruin.

41. VONDEL, Joost van den Brieven der heilige maeghden, martelaressen. (En:) Altaergeheimenissen. Ad 1: Amsterdam, Abraham de Wees, 1642. Ad 2: Keulen, in de Nieuwe Druckerye, 1645. 21 x 15 cm. Blind perkament met doorgehaalde knepen. (8), 88; (2), 168 p. 1e drukken. Kort afgesneden, soms met licht tekstverlies.
€ 250
* Twee delen in éen band. Ad 1: met gegraveerd titelvignet en 11 tekstgravures. Ad 2: met gegraveerd titelvignet en gegraveerde titel.


We maken graag afbeeldingen van boeken waar u belangstelling voor heeft, alleen is het nu een beetje druk. U kunt de boeken natuurlijk wel te Mechelen in ogenschouw nemen.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29 november 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.119 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: