antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1026: Jeroen Brouwers

Van een enthousiaste inwoner van het goede oude stadje X kochten wij een aanzienlijke verzameling boeken van Jeroen Brouwers.
Aan het eind van deze genummerde lijst staat een mooie collectie leesboeken: eerste drukken van Brouwers, deels gebonden, en secundaire literatuur – meteen twee planken vol.


1. (BROUWERS (vertaling), Jeroen). Gottfried August BÜRGER Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Münchhausen zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen. In het Nederlands vertaald door Jeroen Brouwers. Van nieuwe illustraties voorzien door William D. Kuik. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Linnen met stofomslag. 192 p. 1e druk. Grote litho opgerold en iets gedeukt.
€ 175
* Eén van de 250 in linnen gebonden, genummerde en door de illustrator (als Dirkje) gesigneerde luxe-exemplaren, voorzien van twee losse prenten van Kuik: een originele, genummerde en gesigneerde ets (‘Nachtuil’) en een originele, genummerde en gesigneerde litho op groot formaat (‘De Vloot voor Gibraltar’ – die vaak ontbreekt).

2. BROUWERS, Jeroen ‘Al dat papier’. P. (5-8) in: Al dat papier. (Antwerpen), Demian, 1999. Ingenaaid met buikbandje. (40) p. Gedrukt in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Mooie inleiding in de catalogus van de gelijknamige tentoonstelling bij Antiquariaat Demian te Antwerpen.

3. BROUWERS, Jeroen Alleen voor Vlamingen. Zutphen, Ad ten Bosch, 1982. Halflinnen (Paardekooper-Wöhrmann). 56 p. 1e druk.
€ 100
* Een soort luxe-exemplaar. Van ‘Alleen voor Vlamingen’ werden 60 exemplaren gedrukt op 100 grams H.V.O. Vergé en gebonden in linnen of halfleer. Dit exemplaar is gedrukt op vergé en gebonden in drie kleuren (de kleuren van de Belgische vlag), precies zoals het éen van de 25 luxe-exemplaren in halflinnen betaamt. Het heeft echter geen colofonpagina en is niet genummerd of gesigneerd. Curieus!

4. BROUWERS, Jeroen Alleen voor Vlamingen. Zutphen, Ad ten Bosch, 1982. Halflinnen (gebonden in de drie kleuren van de Belgische vlag; Paardekooper-Wöhrmann). 56 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 60 genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren op 100 grs. H.V.O. vergé. Binnen de luxe oplage één van de 25 extra luxe exemplaren die in linnen werden gebonden.
Bijgevoegd: voorzijde omslag van de reguliere uitgave.

5. BROUWERS, Jeroen Bezonken rood. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1981). Linnen met (op rug flink verschoten) stofomslag (op één vouw wat beschadigd, als meestal). 132 p. 1e druk.
Verkocht
* Op de titelpagina ferm gesigneerd door de auteur en gedateerd ‘Nijmegen, 4.IV.1987’.

6. BROUWERS, Jeroen Edith Piaf lyrische straatmus. Tielt/ Den Haag, Lannoo, (1961). Garenloos. 128 p. Geïllustreerd. 1e druk. Rugje als altijd verschoten. Debuut in boekvorm.
€ 100
* ‘Beste Hans [Roest], dat je nu 330 Bfrs. wenst te betalen voor mijn jeugdzonde over Edith Piaf (dat is TIEN keer zoveel als het kreng oorspronkelijk kostte), en dat je je er voor hebt laten nat regenen, en dat je het toen nòg niet kreeg, -maakt mij aan het lachen hoor! Eigen schuld dikke bult! […] Ikzelf ben heel blij dat het ding ‘onvindbaar’ is geworden, en dat ook jij het niet meer blijkt te bezitten.’ (Kroniek van een karakter deel I (Schoten 1986), p. 388-389).

7. BROUWERS, Jeroen Es ergo sum. (Gesigneerde bibliofiele uitgave). (Zutphen, Ad ten Bosch, 1982). Ingenaaid in los omslag. 8 p. Gezet uit de Garamond en gedrukt op 150 grams Hollands druk getint vergé in een oplage van 110 genummerde en gesigneerde exemplaren. Met – los bijgevoegd – de tekst in facsimile van het handschrift. 1e druk. Omslag (als vrijwel altijd) deels verschoten.
€ 150
* Deze uitgave werd geschreven als begeleidend woord bij Mulisch’ verzenbundel Opus Gran en verscheen bij wijze van hommage aan Harry Mulisch, ‘die op 23 oktober 1982 aanwezig was in boekhandel Van Someren & Ten Bosch te Zutphen om er zijn roman De aanslag te signeren’.

8. BROUWERS, Jeroen Et in arcadia ego. Zang voor mijn haan die dood is. (Met een genummerde en gesigneerde fotomultipel van John van ’t Slot). [Rotterdam], Bébert, (1981). Linnen in foedraal met uitschuiflint. 32 p. Gezet uit de Baskerville en gedrukt in rood en zwart op Ingres in een oplage van 152 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 250

9. BROUWERS, Jeroen Handgeschreven brief aan ‘Geachte Heer van Orsouw’. Gesigneerd ‘jeroen brouwers’ en gedateerd ’29/10/68′. Eén blad. Alleen recto. Tweemaal gevouwen. Vijf regels tekst.
Verkocht
* De brief begeleidde enkele boeken ‘die ik u gaarne als bescheiden geschenk aanbied omdat ik van Annie & Toon Friederichs verneem dat U tot mijn tenminste geïnteresseerde lezers behoort’.

10. BROUWERS, Jeroen In het midden van de reis door mijn leven. Oerboek. Samenstelling en redactie Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich. Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, (2006). Linnen met stofomslag. 192 p. Geïllustreerd. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘”Ik zie haar alsof ze uit/ regenbooglicht bestaat”…/ groet voor G. Boonekamp/ als dank voor zijn loyaliteit/ Jeroenbrouwers/ Maastricht 29.XII.2006’. Oerboek 2, dat evenwel in de Oerramsj belandde.

11. BROUWERS, Jeroen Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval. Brussel/ Den Haag, Manteau, 1967. Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 168 p. 1e druk. Keurig.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. Grote Marnixpocket 27.

12. BROUWERS, Jeroen Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags). Woubrugge/ Den Haag, Avalon Pers/ Statenhofpers, 1999. Linnen. 24 p. Gezet uit de Romulus en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 170 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Een van de weinige exemplaren waarbij de lijm van het portret niet heeft losgelaten.

13. BROUWERS, Jeroen Kilometer(s). Utrecht, (Hinderickx & Winderickx), 1996. Ingenaaid met omslag. 12 p. Met de hand gezet uit de Romulus en gedrukt in blauw en zwart in een oplage van 75 genummerde exemplaren. 1e druk. Vaag vlekje voorop.
Verkocht
* Mooi en onderhoudend bibliofiel boekje.

14. BROUWERS, Jeroen Klein leed. Drie verhalen. [Maasbree], Corrie Zelen, (1977). Ingenaaid. 62 (= 64) p. 1e druk.
€ 18

15. BROUWERS, Jeroen Kroniek van een karakter. (Schoten, Hadewijch, 1986-1987). Twee delen. Karton met stofomslagen. 400; 448 p. 1e druk. Scheefgelezen, omslag deel 1 op rug verschoten.
€ 45
* Deel 1 is gesigneerd door de auteur, met daarbij ‘Nijmegen, 4.IV.1987’. (Die signeersessie vond plaats bij boekhandel Dekker & Van de Vegt. Brouwers en zijn uitgever, Julien Weverbergh, zaten samen achter een tafel te wachten op klanten. Mijn studievrienden Chrétien Breukers, Rob van Erkelens en Jack van der Weide gingen er naartoe met bloemen en een koffer vol boeken om te laten signeren. Ik bleef wat bedremmeld buiten staan: ik had niet éen boek van Brouwers in de kast staan en geld om Kroniek van een karakter te kopen had ik ook al niet. FH.).

16. BROUWERS, Jeroen De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren. (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1983). Linnen met (op rug verschoten) stofomslag. 536 p. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op dag van verschijnen: ‘voor Jos/ Jeroenbrouwers/ Zutphen, 16.XII.1983’. ‘De laatste deur wordt op vrijdag 16 december 1983 in boekhandel Van Someren & Ten Bosch ten doop gehouden. Harry Mulisch overhandigt Brouwers het symbolische eerste exemplaar en feliciteert de schrijver. Brouwers antwoordt met de opmerking dat hij met dit boek “een compositie van de dood” heeft geschreven’ (Johan Vandenbroucke, Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Amsterdam etc. 2005).

17. (BROUWERS, Jeroen) Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968). Antwerpen/ Brussel/ Den Haag, Manteau, 1968. Gevouwen. (6) p. Geïllustreerd.
€ 15
* Door Julien Weverbergh geredigeerde uitgeverskrant, met achtergrondartikelen over het fonds, lijsten Marnixpockets en Maerlantpockets en foto’s van auteurs. Aangestipt worden ook Het mes op de keel, Joris Ockeloen en het wachten en De toteltuin.

18. BROUWERS, Jeroen Het mes op de keel. Brussel/ Den Haag, Manteau, (1964). Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 128 p. 1e druk. Brouwers’ literaire debuut.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina. ‘Ondanks de negatieve kritiek is Het mes op de keel na verloop van tijd toch wel uitverkocht geraakt. Het is het enige boek van mij dat niet bij De Slegte is terechtgekomen, maar gewoon is uitverkocht. Na een paar jaar was het weg’. (Brouwers in Brussel (Brussel 2000), p. 19).

19. BROUWERS, Jeroen Mijn Vlaamse jaren. Verhalen, herinneringen, pamfletten, dagboekfragmenten, brieven. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1978). Ingenaaid met flappen (omslagontwerp Kees Kelfkens). 324 p. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Privé-domein 47.

20. BROUWERS, Jeroen ‘Naakt in verblindend licht’. (Over Daniël Robberechts). (Tilburg, Tilburg University Press, 1993). Ingenaaid met flappen. 32 p. 1e druk. Rond rug verschoten.
Verkocht
* De tekst van de derde Louis Paul Boonlezing die Brouwers op 24 september 1993 uitsprak in Antwerpen. Het door Coen Tuerlings als motto voorin getekende citaat van Robberechts bevat een fout (aldus Jan Schoolmeesters heden in een mail: ) het woord ‘nazaat’ moet ‘eenzaat’ zijn).

21. BROUWERS, Jeroen Sisyphus’ bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8. Zutendaal, Noli me tangere, (2009). Garenloos (omslagontwerp J. Tapperwijn). 176 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

22. BROUWERS, Jeroen De toteltuin (novelle). P. 641-666 in: De nieuwe stem. Maandblad voor cultuur en politiek, jrg. 19, afl 11 (nov. 1964). Ingenaaid. (64) p.
€ 15

23. BROUWERS, Jeroen De toteltuin. (Brussel/ Den Haag), Manteau, (1968). Garenloos (omslagontwerp Stefan Mesker). 160 p. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina, met ‘Exel, november 1981’.

24. BROUWERS, Jeroen Vaart allen wel. Antwerpen, Het Kanon, 1983. Genaaid in goudkleurig omslag met gouden koordje. (4), 8 p. Gezet uit de Xerox FB Boldface PC en gedrukt op Conqueror gevergeerd wit 100 gram in een oplage van slechts 30 genummerde exemplaren. 1e druk. Ezelsoortje.
€ 350
* Drie (van de twaalf) niet eerder herdrukte televisiecolumns die Brouwers in 1970 schreef voor het weekblad Panorama. Gezochte uitgave!

25. BROUWERS, Jeroen Van rondeel tot chanson. (Amsterdam, Ivio), 1963. Geniet. 16 p. Illustraties. 1e druk.
€ 15
* Vroeg essay van Brouwers over troubadours, schlagers en het songfestival. AO 948.

26. BROUWERS, Jeroen De Verliefden. (Met een genummerde en gesigneerde ets van Rob Cox). [Amsterdam], De Veerpers, 1998. Ingenaaid (als blokboek) met omslag. 14 p. Gezet uit de Bembo en gedrukt in rood en zwart op 150 grams Hahnemühle in een oplage van 120 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug licht verschoten.
Verkocht
* Prachtig verhaal van de speciale barmhartigheid van Fernand Toussaint van Boelaere als omvangrijke bibliofiele uitgave.

27. BROUWERS, Jeroen De vervulling gevolgd door De kleine dood. Landgraaf, Herik, 1994. Ingenaaid. 28 p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. Vormgeving Piet Gerards. 1e druk.
Verkocht

28. BROUWERS, Jeroen Het verzonkene. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1979). Ingenaaid. 148 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 350 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren, voorzien van een losse afdruk van een tekening van Siegfried Woldhek, gesigneerd door de kunstenaar. Deze 350 exemplaren dienden als jaarwisselingsgeschenk 1979-1980 en waren niet in de handel.

29. BROUWERS, Jeroen Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens. (Antwerpen), Demian, 2005. Ingenaaid. Oblong. (20) p. Gedrukt in een oplage van 200 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 100
* De originele, genummerde en gesigneerde ets van Tom Liekens is gedrukt door Ann Rikkers, en is fraai gehoogd met bladgoud.

30. BROUWERS, Jeroen De zondvloed. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988. Linnen met (op rug verkleurd) stofomslag. 764 p. 1e druk.
€ 50
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘”voor Jos”/ Jeroen Brouwers/ Nijmegen, 10.XI.1988’). ‘Voor het eerst ondernam Brouwers een publiciteitstournee door Nederland. Tussen 10 en 26 november signeerde hij zijn boek in tal van steden en gemeenten’ (Johan Vandenbroucke, Jeroen Brouwers. Het verhaal van een oeuvre. Amsterdam etc. 2005). De onderhavige opdracht werd dus geschreven in de stad die het spits afbeet.

31. BROUWERS, Jeroen Zonsopgangen boven zee. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1977). Ingenaaid met transparant omslag. 260 p. 1e druk.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

32. (BROUWERS, Jeroen). Koos HAGERAATS Het symfonion van Jeroen Brouwers. Bij de voltooiing van de romantrilogie Het verzonkene, Bezonken rood en De Zondvloed. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1988). Geniet met stofomslag. 28 p. 1e druk.
€ 15

33. (BROUWERS, Jeroen). Marten TOONDER De feunix, gevolgd door Onderwerpen voor een gedachtenwisseling door Roosje W. Breuner. Brussel/Den Haag, Manteau, 1976. Serie Cursorisch Lezen. Garenloos. 84 p. Geïllustreerd. Omslag enkele schaafplekjes.
€ 22
* Hoewel Roosje W. Breuner een anagram is van Jeroen Brouwers, heeft de auteur op zeker moment alle betrokkenheid bij deze uitgave ontkend. De Koninklijke Bibliotheek geeft in haar catalogus overigens ‘Roosje W. Breuner pseud. van Jeroen Godfried Marie Brouwers’.

34. (BROUWERS, Jeroen). Wouter WYTYNCK Uitvallen. Aforismen. (Met een voorwoord door Jouwre Broesner). (Zutphen), Gaillarde Pers, 1980. Ingenaaid met omslag. (48) p. 1e druk.
€ 25
* Het voorwoord is ondertekend met Jouwre Broesner (een anagram van Jeroen Brouwers).

35. (COUPERUS, Louis). Jeroen BROUWERS Couperus 1863-1963. (Amsterdam, Ivio), 1963. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 15
* AO 965.

36. DEEL, Tom van Een bange mandarijn. Met een inleiding van Jeroen Brouwers. Amsterdam, Gerard Timmer Prods, 1987. Ingenaaid. 32 p. Gedrukt in een oplage van 250 exemplaren? 1e druk.
€ 30
* Nummer en Brouwers’ handtekening onder het colofon zijn gedrukt. Brouwersverzamelaar Gert Boonekamp: ‘Op 12 oktober 2000, tijdens het signeren van Geheime kamers, liet ik Brouwers dit boekje zien. Zijn reactie: “Dat is fake; een vervelende kwestie.”‘. De tekst is naar verluidt geschreven door Bob Polak.

37. BROUWERS, Jeroen Collectie van 80 leesboeken. Deels gebonden eerste drukken. Ook secundaire werken. Grotendeels in zeer goede staat.
€ 300
* Deze omvangrijke collectie van 80 verschillende boeken is alleen bij ons af te halen, verzending is niet mogelijk. De foto toont een deel van de collectie.


Op deze nieuwe pagina kunt u zien wat er zoal voor leverbaar nieuws in onze voorraad bij is gekomen. Het is deels oogst uit de nieuwsbrieven, deels ook daarbuiten gebleven. Het betreft zo ongeveer de laatste zes weken en we werken deze nieuwste voorraad regelmatig bij. Zo zijn er net elf titels van Couperus bovenaan bij gezet (plaatjes moeten nog gemaakt worden).

Zoals immer kunt u de plaatjes beter bekijken als u erop klikt.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 21 december 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.126 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: