antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1029: Willem Elsschot

‘Ik begon ’s avonds om half negen en ik herinner mij dat ik pas stopte toen ik mijn vrouw van uit bed hoorde roepen dat het half drie was. Ik schrikte op, telde even na en constateerde dat ik iets minder dan de eerste helft achter de rug had.’ (Citaat uit Elsschots voorwoord van nr. 33 in deze nieuwsbrief).
Wat Elsschot hier over Louis Paul Boon schrijft, kan men ook over Elsschot zelf zeggen – de auteur die altijd het juiste woord op de juiste plaats zet. Een klein lijstje.


1. ELSSCHOT, Willem Aan mijne moeder. (Den Haag, BZZTôH, 1977). Planodruk. 30,5 x 43,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 65

-Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan moeder.
-Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte beenen,
Hij is een vriend, een goede vriend, een broeder’.

Ontroerend gedicht uit 1907.

2. (ELSSCHOT, Willem) Aankondiging van de ‘Officieele Agenda van de stad Antwerpen voor Haven, Scheepvaart, Handel en Nijverheid’. (Antwerpen, Gemeentebestuur (economische dienst van de haven), 25 augustus 1937. Leporello. 30 x 77 cm (uitgevouwen). Geïllustreerd. Tweetalige uitgave. Vochtvlek.
Verkocht
* ‘Met het werven van publiciteit onder rechtstreeks toezicht en voor rekening van het Stadsbestuur en met alle onderhandelingen tot dat doel, werd door het College van Burgemeester en Schepenen in volle vertrouwen opnieuw de hier te goeder naam en faam bekendstaande firma A. De Ridder, Lemméstraat 21, belast’.

3. ELSSCHOT, Willem Brief aan Walter. (Met een verantwoording door Wieneke ’t Hoen en Vic van de Reijt). [Amsterdam], (Athenaeum-Polak & Van Gennep/ De Post, 2001). Cahiersteek. In bijbehorende envelop met postzegel en eerstedagstempel. (24) p. Vormgeving Anneke Germers.
€ 16
* Uitgave ter gelegenheid van het verschijnen van de Willem Elsschot Postzegel in april 2001.

4. ELSSCHOT, Willem De Baggerman. (Gedicht). In: Hoogdagen van de Vlaamsche Letteren 13-14 & 15 november 1937. Ingenaaid. 44 p. Omslag en flapversiering door Jozef Cantré.
€ 25
* Bevat ook bijdragen van o.a. Jan van Nijlen en Paul van Ostaijen.

5. ELSSCHOT, Willem Het dwaallicht. Amsterdam, Van Kampen, [1946]. Karton met stofomslag.100 p. 1e druk. Paar hapjes uit randen stofomslag.
Verkocht
* Schuhmacher M1.

6. ELSSCHOT, Willem Het dwaallicht. Amsterdam, Van Kampen, [1947]. Karton met stofomslag (ontwerp B. Mohr). 100 p. 2e druk. Stofomslag beschadigd en gevlekt, rug stofomslag ontbreekt.
Gratis bij een bestelling
* Schuhmacher M2.

7. ELSSCHOT, Willem Gedichten. (Met een nawoord van Peter de Bruijn). (Met een originele brief van Angèle Manteau). (Uithoorn/ Antwerpen, Atelier De Ganzenweide / Willem Elsschot Genootschap), [2009]. Karton. Oplage 1000 exemplaren.
Verkocht
* Fotografische herdruk van de bibliofiele editie uit 1954.
Bijgevoegd: Getypte brief van Angèle Manteau aan ‘Zeer geachte heer van Eeuwijk’ in Den Haag. Op briefpapier van uitgeverij Manteau. Gesigneerd met de haar kenmerkende onleesbare handtekening en gedateerd ’29/6/64′. Negen regels tekst.
* Van Eeuwijk had de firma Manteau blijkbaar geschreven over de bibliofiele uitgaven Elsschots gedichten door De Vier Winden: ‘Ik kan u echter medededelen, dat de gedichten van Willem Elsschot in een zeer beperkte en zeer verzorgde uitgave werden uitgegeven door zijn schoonzoon, de heer Kelner, Prinsenweg 69, Wassenaar. Ik heb onlangs nog deze uitgave bij hem in handen gehad’.
Van Eeuwijk heeft zijn best gedaan, want op de brief schreef hij van alles, waaronder ‘landb.attaché Belg. Ambassade’ (het beroep van Georg Kelner), ‘Bellen/ 8 juli ’64 8 u’ en een telefoonnummer in Wassenaar, ongetwijfeld dat van Kelner. Aardig curiosum!

8. ELSSCHOT, Willem Het Huwelijk. (Den Haag, BZZTôH, 1977). Planodruk. 42,5 x 29,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 65

9. ELSSCHOT, Willem Het huwelijk. Den Bosch, Kunst & Vliegwerk, 1992. Rijmprent. 39,3 x 27,0 cm. Gedrukt in blauw en zwart op Van Gelder-papier.
€ 15
* ‘Maar doodslaan deed hij niet…’

10. ELSSCHOT, Willem Kaas. (Gesigneerd exemplaar). Amsterdam, Van Kampen, [1953]. Linnen met iets beschadigd stofomslag (met een illustratie van Jozef Cantré). 160 p. 6e druk. Naam en vlek op voorste schutblad.
€ 120
* Op het voorste schutblad gesigneerd door de auteur, met een vlek in de W van Willem (uitgelopen inkt?). Schuhmacher F6a.

11. ELSSCHOT, Willem Een ontgoocheling. (Met een uitgebreide inleiding door Jan Greshoff). Amsterdam, Van Kampen, [1934]. Ingenaaid met flappen (omslagontwerp en -tekening Emile Bron). (4), 160 p. [2e druk]. Leesvouwen.
Verkocht
* De 44 pagina’s tellende inleiding verscheen in deze tweede druk voor het eerst. Schuhmacher B2a1.

12. (ELSSCHOT, Willem) Openbare veiling van de verzameling Willem Elsschot. Moderne schilderijen, verzameling oude Perzische tapijten, antieke meubelen, kunstvoorwerpen. Op dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur in de Zaal Van Herck, Leopoldstraat 57, Antwerpen. Geniet. 18 p. Geïllustreerd (op omslag: schilderij van Walter Vaes uit 1899 (portret van Elsschot met zuidwester)).
€ 45
* Veiling van 344 nummers. Naast het in de titel genoemde werden er ook juwelen, glaswerk, gordijnen en een draagbare pick-up uit de Lemméstraat verkocht.

13. ELSSCHOT, Willem Pensioen. Amsterdam, Van Kampen, [1937]. Halflinnen met platten overtrokken met papier met behangstructuur. (4), 120 p. Met portret. 1e druk. Scheefgelezen, exlibris op voorste schutblad.
€ 35
* Schuhmacher K1k (band uit circa 1943).

14. ELSSCHOT, Willem Pensioen. Amsterdam, Van Kampen, [1937]. Linnen met stofomslag (ontwerp Eppo Doeve). (4), 120 p. Met portret. 1e druk. Omslag op rug verbruind, maar behoorlijk gaaf.
Verkocht
* Schuhmacher K1c (band) en K1g (stofomslag).

15. ELSSCHOT, Willem Pensioen. Amsterdam, Van Kampen, [1949]. Linnen met stofomslag (ontwerp Eppo Doeve). (4), 120 p. Met portret. 2e druk. Keurig.
Verkocht
* Schuhmacher K2b.

16. ELSSCHOT, Willem Tsjip en De Leeuwentemmer. Roman in 2 episoden. Ingeleid door Marnix Gijsen. New York, Querido, 1943 [= 1944]. Linnen met stofomslag (ontwerp Gerard Hordijk). 224 p. 2e druk. Stofomslag flink gescheurd en deels geplakt, hap uit onderzijde rug en achterzijede stofomslag.
€ 20
* Mooi stofomslag in schoolbordstijl. Schuhmacher H/I 2/3

17. ELSSCHOT, Willem Tsjip. Gevolgd door De leeuwentemmer. Brussel/ Amsterdam, Manteau/ Van Kampen, [1943]. Ingenaaid. 192 p. [1e gezamenlijke druk].
€ 12
* Schuhmacher H/I 1.

18. ELSSCHOT, Willem De verlossing. Bussum, Van Dishoeck, 1921. Linnen. (4), 184 p. 1e druk.
Verkocht
* De tweede band (uit 1938?), oranjebruin linnen met het vignet van uitgeverij Van Kampen op het voorplat (‘vK&Z’). Schuhmacher C1e.

19. ELSSCHOT, Willem De verlossing. Amsterdam, Van Kampen, [1944]. Karton met stofomslag (met een tekening van Eppo Doeve). (4), 140 p. 2e druk.
Verkocht
* Schuhmacher C2.

20. ELSSCHOT, Willem Verzameld werk. (Met gesigneerde opdracht). Amsterdam, Van Kampen, 1957. Linnen. 752 p. 1e druk. Matig exemplaar: rug boven en onderaan ingescheurd, voorste kneep gebroken (maar niet los), verfomfaaid. Maar wel met opdracht!
Verkocht
* Met een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op verso titelpagina: ‘Aan de Heer en Mevrouw/ R. Van den Bulck-Verschueren/ Willem Elsschot/ 21 Januari 1959’.

21. ELSSCHOT, Willem Verzen. Brussel, Manteau, (1943). Karton. 32 p. [2e druk]. Vlekjes op de band.
Verkocht
* Derde deel in de reeks De Brug. Schuhmacher G2b.

22. ELSSCHOT, Willem Verzen. (Originele drukproef). Amsterdam, P.N. van Kampen, [1946]. Losbladig in twee katernen. 32 p. 3e [= 4e] druk.
€ 250
* Drukproef met nog éen correctie: de mededeling over de drukker op pagina (4) is met potlood doorgestreept.
Bijgevoegd: Willem Elsschot, Verzen. Brussel, Manteau, (1943). Ingenaaid. 32 p. 2e [= 3e] druk.
* Maquette voor de uitgave bij Van Kampen, met doorhalingen en correcties in potlood en bovendien enkele zetaanwijzingen op het eerste schutblad.

23. ELSSCHOT, Willem (Vier vroege gedichten). In: De Vlaamse Gids, jaargang 39, aflevering 1 (januari 1955). Ingenaaid. 64 p.
Verkocht
* ‘Aan mijn Moeder’, ‘De Zee’, ‘Aan mijn Moeder’ en ‘Aan Fine’, vier gedichten uit de periode 1902-1904 werden hier voor het eerst gepubliceerd.

24. ELSSCHOT, Willem Villa des Roses. Bussum, Van Dishoeck, 1921. Linnen. (8), 228 p. 2e druk. Rond rug wat verkleurd, vage vlek op voorplat, maar een opvallend net exemplaar.
€ 150
* Uit de bibliotheek van de bekende bibliofiel Emile baron Van der Borch van Verwolde (1910-1943), met diens door John Buckland Wright ontworpen exlibris op de binnenzijde van het voorplat. Schuhmacher A2b.

25. ELSSCHOT, Willem Villa des Roses. (Met handgeschreven opdracht van Walter de Ridder). Amsterdam, Querido, 1979. Garenloos. 160 p. 15e druk.
€ 30
* Exemplaar met opdracht van Walter de Ridder, de oudste zoon van Elsschot, aan de journalist Gaston Claes: ‘aan Gaston Claes/ als herinnering aan/ onze kennismaking, dank zij onze weder-/ zijdse vriend Freddy Lampo/ Antwerpen 13.4.1982/ WDeRidder/ (zoon van van W.E.).’

26. ELSSCHOT, Willem Vlaams sexe-gevoel. Blad uit Vrij Nederland van 10 mei 1947.
Verkocht
* Vrij Nederland had enkele literatoren, onder wie Elsschot, Achterberg, Van Duinkerken, J.C. Bloem en Elsschot gevraagd om een korte reactie te schrijven op de Spellingwet van 1947, waarin het gebruik van de naamsvals-n facultatief werd gesteld. De zeventien bijdragen verschenen onder de kop ‘Filosofie van de n’ in Vrij Nederland. Elsschots bijdrage werd opgenomen in zijn Nagelaten werk (Amsterdam 2006).

27. ELSSCHOT, Willem De wijze gaat liefst onopgemerkt voorbij. Citaten en ongebundelde teksten (Samengesteld door Jef van Elst en Gerd de Ley. Met een inleiding van S. Carmiggelt). Brugge, Orion, (1975). Garenloos. 64 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met opdrachten van de samenstellers aan de oudste zoon van Willem Elsschot: ‘Voor Walter de Ridder,/ met dank voor de medewerking,/ van harte,/ Gerd de Ley’ en daaronder: ‘gelukkig zijn de mooiste/ dingen in het leven niet/ voor geld te koop/ Jef van Elst’.
Walter de Ridder voegde op pagina 51 in het stukje over Multatuli (misschien wel de mooiste korte tekst van Elsschot) het vergeten woord ‘Nederlandse’ toe in de zin ‘Uit zijn as is de hele moderne literatuur opgeflakkerd’. (Petit histoire: ik was ooit, in 1982, op bezoek bij Walter de Ridder en toen droeg hij het stukje over Multatuli uit zijn hoofd voor.)

28. (ELSSCHOT, Willem). Adèle BLOEMENDAAL Het huwelijk. Op: Uit het Rijke Leven van Adèle Bloemendaal. 30 cm/33 toeren grammofoonplaat. Met tekstvel. Philips 6413 504.
Verkocht
* Adèle Bloemendaal zingt ‘Het huwelijk’ van Willem Elsschot, op muziek gezet door Ruud Bos (en dertien andere liederen, waaronder twee van Drs. P). Met een hoestekst van Gerard Reve, afgedrukt in facsimile van het handschrift: ‘Bestaan er nog sprookjes? In ieder geval is er het sprookje van Adèle Bloemendaal, het verlegen inpakstertje dat voor 38 gulden in de week in een beschuitfabriek werkte’.

29. ELSSCHOT, Willem. Als: A. de RIDDER Brief 1156a aan Jacques Presser. (Met een nawoord) Antwerpen, ten huize van Liane Bruylants, 2004. Ingenaaid met, los ingestoken, een brief van Elsschot, schijnbaar in facsimile. (8) p. Met de hand gezet en gedrukt in grijs, donkerbruin(?) en zwart in een oplage van 33 op de pers genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bijzonder exemplaar: de ingestoken brief van Elsschot lijkt een facsimile van het getypte origineel te zijn, maar in dit exemplaar zitten twee exemplaren van die brief: éen met twee zetfouten in de brief (ergens is het woord ‘dat’ vergeten en er staat ‘Carmniggelt’ in plaats van Carmiggelt), waaruit blijkt dat de brief met de hand gezet is uit de typletter in lood!
Deze brief van Elsschot was niet opgenomen in Brieven (Amsterdam 1993). N.B. de hele oplage draagt het nummer 29!

30. ELSSCHOT, Willem. Als: A. de RIDDER De juweelenstoet. Uitgangen te Antwerpen, den 12, 15 en 19 Augustus 1923. Le cortège des bijoux (…). The jewels pageant (…). Antw., Leclercq & De RIDDER, (1923). Oblong. Soepel leder met vergulde belettering. Binnenzijde platten aan randen met vergulde decoratie. Kop verguld. Z.p. Vele ills. Gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren. Matig exemplaar: leer langs randen geschaafd en beschadigd, plaatsnummer op rug geplakt, bibliotheekstempels.
€ 35
* Prestigieuze, rijk geïllustreerde en duur uitgevoerde uitgave door Willem Elsschot als Alfons de Ridder de reclameman. In 1919 had De Ridder samen met Léonce Leclercq (de broer van René Leclercq, met wie De Ridder in 1912 de Revue Continentale Illustrée leidde) het reclamebureau ‘La Propagande Commerciale’ opgericht. De Ridder schreef de teksten voor De juweelenstoet.

31. ELSSCHOT, Willem. Als: NICODEMUS De Bekeering van Viaene. P. 264-270 in: Snoeck’s Groote Almanak 1943. Ingenaaid. 280 p. Geïllustreerd. 1e druk. Iets verfomfaaid.
€ 45
* Met een inleiding van Ernest Claes en teksten van onder anderen Richard Minne, Herman Teirlinck, Felix Timmermans en Lode Zielens. Maar bovenal met een onder een ander pseudoniem verschenen verhaal van Willem Elsschot.

32. (ELSSCHOT (vertaling), Willem). WALSCHAP, Gerard Cure d’Aspirine. Typographie et illustrations de René De Pauw. (Gand, Snoeck Ducaju et Fils, 1943). 27,8 x 20,4 cm. Ingenaaid met flappen. 48 p. Gedrukt op Alfa in een oplage van 1020 exemplaren. 1e druk. Drie lelijke vlekjes op het omslag.
Verkocht
* Franse vertaling van het gelijktijdig verschenen Genezing door Aspirine. Aan het eind van de tekst, op pagina 45, is gedrukt ‘Traduit par Willem Elsschot’. Dat is niet juist: Elsschot had wel een vertaling voor zijn vriend Walschap vervaardigd, maar de uitgever besloot in allerijl een andere vertaler voorrang te verlenen – zonder Elsschot daarover in te lichten. Walschap zweeg eveneens en legde de kwestie nog eens aan de uitgever voor: ‘Ik durf Willem Elsschot niet zeggen wat met zijn vertaling is gebeurd. […] Wij hebben allemaal samen tegenover hem zwaar gezondigd’. Ongenummerd exemplaar (zoals meestal). Schaars! Aarts 23.1.
Bijgevoegd: WALSCHAP, Gerard Genezing door aspirine. Ontwerp en illustraties van René de Pauw. Amsterdam, Van Kampen, z.j. Halflinnen (privéband, oorspronkelijk omslag is in de band verwerkt). 46 (= 44) p. 1e druk.

33. (ELSSCHOT, Willem). BOON, Louis Paul Mijn kleine oorlog. Met een inleidend woord van Willem Elsschot. Brussel, Manteau, (1946) [MDLM: 1947]. Ingenaaid (zonder stofomslag). 116 p. 1e druk. Scheurtje onderin verbruinde rug.
Verkocht
* Het stofomslag ontbreekt weliswaar, maar de bedrukte flappen zijn los bijgevoegd.

34. (ELSSCHOT, Willem). CARMIGGELT, S. Notities over Willem Elsschot. (Met een handgeschreven aantekening door Louis-Paul Boon). (Amsterdam, Loeb), 1975. Linnen met stofomslag. 56 p. Gedrukt in een oplage van 250 genummerde en deels gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 175
* Dit exemplaar werd niet alleen gesigneerd door Carmiggelt onder het colofon, het bevat ook een (raadselachtige) handgeschreven aantekening door Louis-Paul Boon op de titelpagina: ‘(zie de meer gewone uitgave,/ waarin ik graag over Elsschot/ wat wou mededelen/ LP. Boon)’. Bibliofiele Bijenkorf Bibliotheek 1.

35. (ELSSCHOT, Willem). Jan GRESHOFF Alfons de Ridder alias Willem Elsschot. Bij zijn 75ste verjaardag op 7 mei a.s. (Gevolgd door Willem ELSSCHOT, ‘Autobiografie in briefvorm’). Apart gepagineerde overdruk uit De Gids van april 1957 met apart colofon. Geniet. 8 p.
€ 15

36. (ELSSCHOT, Willem). Jan GRESHOFF Départ pour l’Extrême-Orient. (Vertaald in het Frans door Willem Elsschot). 1936? (8) p.
Verkocht
* François Closset publiceerde in La Nouvelle Revue Critique van september 1936 een artikel over Jan Greshoff, vergezeld door enkele gedichten van Greshoff, in het Frans vertaald door Closset en Willem Elsschot. Van Elsschot werden vier vertalingen opgenomen. De uitgave die wij hier aanbieden (is het een overdruk, een drukproef?) begint met een beschouwing over Multatuli in het Frans door F.C. (François Closset), gevolgd door in het Frans vertaalde fragmenten van Multatuli. Op pagina (4) staat een klein stukje over Greshoff, met als noot ‘D’après l’article de F. Closset: Jan Greshoff (Nouvelle Revue Critique, Paris, septembre 1936), gevolgd door twee in het Frans vertaalde gedichten van Greshoff, éen vertaald door Closset en éen ‘traduit par Willem Elsschot’. In Elsschots Brieven wordt in brief 218 verwezen naar deze vertalingen. De vertaling van ‘Afscheid van een oostinjevaarder’ dateert al uit 1933 en werd ook opgenomen in Elsschots Nagelaten werk (Amsterdam 2006).

37. (ELSSCHOT, Willem). Maurits SABBE De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen. Antwerpen, V. Resseler, 1928. 28 x 22 cm. Ingenaaid. 260 p. Geïllustreerd. Boekblok bijna in tweeën, voorzijde omslag bijna los.
Verkocht
* Exemplaar met opdracht van de auteur op de Franse titel: ‘Uit genegenheid en/ hooge waardeering/ aan A. de Ridder/ Maurits Sabbe’.
Bijgevoegd: handgeschreven brief van Walter de Ridder (zoon van Willem Elsschot) aan ‘Geachte heer [X.]’. Op eigen briefpapier. Gesigneerd ‘WDeRidder (zoon van W. Elsschot)’ en gedateerd ‘Antwerpen, 30.1.1982’. In de originele envelop. 31 regels tekst.
* Vriendelijke, uitvoerige brief. Walter de Ridder vermoedt dat de opdracht wel degelijk gericht is aan zijn vader en niet aan collega-auteur André de Ridder: ‘U hoeft te weten dat de heer M. Sabbe van 1919 tot 1938 Conservator was van Plantijn-Moretus te Antwerpen en dat de heer Ary Delen, een zeer intieme vriend van mijn vader gedurende verschillende jaren in diezelfde jaarspanne Adjunkt conservator was van Plantijn. Daardoor kwam mijn vader regelmatig of onregelmatig in kontakt met de heer M.S.’

38. (ELSSCHOT, Willem). R. CATTEAU (inleiding). La Grand’ Place de Bruxelles. Illustrations de Van Gucht. Brussel, Ex-libris. Ingenaaid. (72) p. Geïllustreerd.
Verkocht
* Afkomstig uit het bezit van Willem Elsschot en met opdracht aan hem: ‘aan de Heer De Ridder/ dit laatst gedrukt boekje/ met onze oprechte geluk-/ wensen/ van harte/ Yvonne (onleesbare achternaam)/ December 1949’.
Wellicht afkomstig van de firma Snoeck-Ducaju uit Gent, die dit boekje gedrukt heeft. Had Elsschot iets met de publiciteit te maken? Achterin het boekje zijn immers een aantal advertenties opgenomen van etablissementen aan de Grote Markt in Brussel.

39. [ELSSCHOT, Willem]. Willem de RIDDER Wat kunt ge anders wenschen? Poëzie en proza van Willem de Ridder. (Met een Vooraf door Arjaan van Nimwegen). Utrecht, (De Utrechtsche), 1988. Ingenaaid met stofomslag. 40 p. Gedrukt in een oplage van slechts 40 genummerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Willem de Ridder (1911-1965) was een zoon van Willem Elsschot.

40. (ELSSCHOT, Willem). Willy van CAUWENBERG Het Cynisme in de moderne Vlaamse Letteren. (Gent, Snoek-Ducaju), 1942. Ingenaaid. 80 p. Oplage 500 exemplaren. 2e, vermeerderde druk. Wat omslagslijtage. Voorin de handtekening van André Munnichs.
€ 25
* Met veel aandacht (p. 29-50) voor cynisme in het werk van Elsschot. Ook over Richard Minne.

41. MONTEYNE, Lode Overlijdensbericht met collectie ander drukwerk en foto’s. Overlijdensbericht van Lode Monteyne (1959) en gedenkkaart van zijn eerste echtgenote, Louisa de Herdt (1885-1921), nieuwjaarswens van Monteyne en zijn tweede echtgenote, Germaine Loosveldt, prospectus van zijn boek ‘Maurits Sabbe en zijn Werk’, overgetypt krantenbericht (1923) over een bekroning, twee foto’s van Monteyne en een van zijn eerste vrouw.
€ 50
* De Vlaamse schrijver en criticus Lode Monteyne (1886-1959) was bevriend met Elsschot en hij heeft diens werk vanaf het begin altijd lovend besproken.


Waar is nieuwsbrief 1028? Wel, die staat bovenaan de linkerkolom van onze webpagina’s, hij is gelijk aan de Alert gevuld met Paulbooks die we vorige week rondstuurden. Dat is een dynamische pagina waar nog wel eens iets verandert: van boeken die verkocht zijn halen we de beschrijving helemaal weg.

Een nieuwe uitvinding is onze webpagina NIEUW, die eveneens bovenaan die linkerkolom staat. U vindt daar recente aanwinsten van zo ongeveer de laatste zes weken, ook boeken die noch in de nieuwsbrief noch in de Alert hebben gestaan – er komt simpelweg teveel binnen. Het is een nog dynamischer pagina waarvan de inhoud elke paar dagen verandert. Sla uw slag! Of verbaas u over alle malle of mooie boeken die er zijn.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12 januari 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.718 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: