antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1030: Omgelegde dagen

Omgelegd als met verkeershinder, door de misdaad of in het spel? Wie zal het zeggen. Wat is er aan het einde van de straat, en meurt het daar als in een bruinveloerzen boekband? Tja, als een hond dít kan leren….. Wat heeft een dansmarathon met paarden te maken, wie is Imuif, weten wij wel genoeg van de pausverkiezingen in de toekomst, is dit dwaling of herkenning, hoe zoet is Madonna,  ruiken dichtbloemen eigenlijk ook, hebben wij liever een bibliomaen, een bokkenrijder of een skelet, of wenst u die naar een verlaten eiland? Ik zou zeggen: lees die nieuwsbrief.


1. BARNARD, Benno Antwerpse gedichten. Wildert, De Carbolineum Pers, 2001. 19,5 x 11,5 cm. Cahiersteek met sierlijk koordje. (16) p. Met de hand gezet uit de Egmont en gedrukt op de handpers gedrukt in rood en zwart door Boris Rousseeuw in een oplage van 50 genummerde en door Benno Barnard gesigneerde exemplaren.
Verkocht
* ‘Dames en heren, de wereld eindigt met een liedje.’

2. CLAES, Paul X. Tien dizijnen. (Gent), Ergo Pers, 1997. Ingenaaid. (40) p. Met de hand gezet uit de Plantin en gedrukt door Rein Ergo op vélin d’Arches in een oplage van 40 (plus 10) genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk.
Verkocht

3. CLAUS, Hugo Gebed om geweld. (Gesigneerd exemplaar). Amsterdam, De Bezige Bij, 1972. Garenloos. 128 p.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur. BHC 81.

4. CROS, Charles Les quatre saisons. (Met illustraties van Salim). (Amsterdam, Le Lapin & le Chat [= Huib van Krimpen], 1944). Gemarmerd omslag (vervaardigd door Nini Brunt). Gezet uit de Romanée en gedrukt in lichtgroen, oker en zwart op wit vélin in een oplage van 200 exemplaren, waarvan 15 gemarkeerd H.C. Met vier illustraties in kleurendruk. 1e druk. Teer rugje wat versleten.
Verkocht
* Dit is een van de 15 HC-exemplaren. Het boek heeft een opdrachtje van Huib aan zijn (derde) vrouw voorin: ‘voor Will/ zomaar’. Lichte, moderne vormgeving. De naoorlogse herdruk is kleiner en verscheen in veel grotere oplage. De Jong 165.
Charles Cros (1842-1888) was behalve dichter ook uitvinder op het gebied van fonografie en kleurenfotografie.
Een van de ‘gewone’ exemplaren is te koop voor 25 euro. Een herdruk hebben we voor 15 euro.

5. DRS. P ‘Wat een schrik!’ Pag. 18-19 in Bzzlletin maart 1974, nr. 2/7. Den Haag, Stichting Bzztôh Theater, 1974. A4-formaat. Geniet. 30 p. Gestencild. Met illustraties. 1e druk. Netjes.
Verkocht
* Verhaal van Geo Staad – alternatief pseudoniem van Drs. P. Ook met bijdragen van Frank Martinus Arion, Guus Luijters, Hans Plomp, Hans Vervoort e.a. De eerste twee jaargangen van dit bekende tijdschrift zijn niet gemakkelijk te bekomen.

6. DUYSE, Prudens van De bibliomaen. Kalmthout, De Carbolineum Pers, 2010. Oblong. 10 x 13 cm. Ingenaaid. In papieren foedraal.(24) p. Met de hand gezet uit de Perpetua en gedrukt op Gampi in een oplage van 55 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Gedicht, geschreven naar aanleiding van de verkoop van de bibliotheek van de Gentse bibliofiel François Borluut de Noortdonck.

Hier rust het eerst, in een kerkhofhoek,
een man, voorheen vol boekenverstand,
Of, wilt ge, juister: een levend boek.
Hij rust, als ’t oud voluem, van kant
Geraekt, van titel beroofd, den band
Afgescheurd of gansch versleten.

7. EEDEN, Frederik van De bokkenrijder of het skelet. Drama. Amsterdam, W. Versluys, 1917. Ingenaaid. 136 p. 1e druk. Rug en hoeken hebben wat slijtage. Beetje los.
Verkocht
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Van Eeden ‘voor/ Juliette de Groodt’. Juliette de Groodt-Adant (1892-1964) was echtgenote van een welgestelde arts, en zelf bewonderaar van Rabindranath Tagore. Het echtpaar bewoonde een kasteel in Mortsel waar zij in de periode tot 1933 allerlei grootheden te logeren uitnodigden, behalve Tagore ook Einstein, Pieter Geyl, Johan Huizinga, Camille Huysmans en Frederik van Eeden.

8. ENSCHEDÉ & ZONEN, Joh. Lettergieterij, galvanoplastie, stereotypie, chemigrafie. (Maandblad Chemigrafie) October-aflevering 1924. Haarlem, Lettergieterij Joh. Enschede en Zonen, 1924. 27 x 21 cm. Geniet. 12 p. Geïllustreerd. Gedrukt in groen, okergeel en zwart. 1e druk. Mooi.
Verkocht
* Bijzonder reclametijdschrift van de lettergieterij. In dit nummer vooral voorbeelden van Sinterklaas- en kerstreclames die de gieterij kon vervaardigen. Ook aandacht voor het gezinsblad Op de Hoogte.

9. FEITH, Jan Bij ’t afscheid…? Na een-en-twintig ‘Hofstad Toneel’-jaren voor ’t Haagsche voetlicht. Met illustraties. Voorburg, J. v.d. Geer’s Uitgeverij, [1938]. Ingenaaid. 52 p. Met foto’s op glanspapier. 1e druk. Ezelsoortjes en leessporen.
Verkocht
* Met foto’s en advertenties. Compleet overzicht over de toneelstukken van Cor en Annie van der Lugt Melsert en hun Hofstad Toneel in 1917-1938, met geschiedenis en wetenswaardigheden.

10. FOUDRAINE, Jan Twee handgeschreven, gesigneerde brieven aan Hein Kohn over de Duitse vertaling van Wie is van hout. Tweemaal een vel schrijfpapier met gepostzegelde envelop, die gericht is aan het Literatuur Bureau H. Kohn in Hilversum. Beide met balpen geschreven. 1. Onbedrukt papier, gedateerd ‘Eemnes 25 Juli 1972’. 9 regels. Foudraine vraagt hoe de zaken lopen rond de vertaling bij uitgever R. Piper in München.
2. Schrijfpapier met gedrukt adres, gedateerd ‘5 Aug. 1972’. 19 regels. Foudraine heeft Piper geschreven dat hij onder de indruk is van de vertaling (die in ‘fors tempo’ geschiedt) en stelt voor dat men hem kopieën van de vertaling toestuurt zodat hij kan checken of er geen qua context foutieve interpretaties in zitten – of dat hij naar München zal reizen om het daar door te lezen en zelf zijn opmerkingen aan de vertaalster zal meedelen. Foudraine weet niet of hij daar contractueel recht op heeft, maar het lijkt hem redelijk het te vragen.
Verkocht
* Wie is van hout verscheen in mei 1971; de eerste druk van de Duitse vertaling werd in maart 1973 uitgegeven.

11. (GERHARDT, Ida). J.H. LEOPOLD In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H. Leopold. Bijeengebracht door Dirk Kroon. Den Haag, BZZTôH, 1983. Linnen met stofomslag. 368 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van Ida Gerhardt aan haar uitgever en goede vriend Ben Hosman: ‘van Ida Gerhardt/ voor Ben Hosman/ nov. 1985’. Ida Gerhardt had aals leerling aan het Erasmiaans gymnasium in Rotterdam begin jaren twintig Grieks van Leopold.

12. HAAGS ADRESBOEK Groot adresboek van ’s Gravenhage en Scheveningen voor het jaar 1877-1878. Den Haag, W. Carpentier, 1877. 20e eeuwse band van halflinnen met opgeplakt origineeel omslag aan beide kanten. (4), 568 p. Achterin advertenties op geel papier. 1e druk. Voorplat gebroken. Oud stempel voorop.
€ 125
* Instellingen en functionarissen, lijst van hoofdbewoners, adressen en overzicht van bedrijven. Geen Couperus, wel Marcellus, maar als ‘M. Emant’! Achterop een advertentie voor een (soort) kantoorboekhandel, die ook meldt: ‘Eerste invoerders in Nederland der Amerikaansche Type-Writers (Schrijfmachines)’!

13. HAAN, Jacob Israël de Liederen. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, 1917. Oranjegeel linnen met zwarte opdruk. (4), 144 p. 1e druk. Iets stoffig. Exlibris verwijderd.
Verkocht
* Schaarse bandvariant. In Liederen de afdelingen ‘Tijdzangen’, ‘Aan Russische vrienden’, ‘Aan vele vrienden’ en ‘Liederen’. In die laatste afdeling onder andere de lange gedichten ‘Aan Oscar Wilde’ en ‘Reading Gaol’.

14. HEIJDEN, A.F.Th. van der De gebroken pagaai. Novelle met een proloog in dichtvorm en een leerdicht als epiloog. Met illustraties van Nelleke de Laat. Tilburg, (Van Laarhoven), 1997. Ingenaaid met omslag. 96 p. Gedrukt in een oplage van 750 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Elly & Dick,/ met alle goede/ wensen voor ’97,/ ook namens Mirjam & Tonio,/ Amsterdam, 18.XII.’96/ A.F.Th. vd Heijden/ Adri.’ Dick Gubbels was jarenlang directeur van uitgeverij Veen. Tamelijk gezochte uitgave.

15. HERTMANS, Stefan Handgeschreven, gesigneerde brief, gedateerd ‘Gent, 28-7-87’. Twee bladen A4-schrijfpapier, éénzijdig in balpen beschreven aan ‘Beste Jan’. 54 regels. Tweemaal gevouwen.
Verkocht
* Lange brief onder meer over zijn boek Melksteen en een over hem verschenen monografie, over het tijdschrift Cahiers van de Waterkluis, een tijdschrift uit de jaren dertig, en de daarbij behorende auteurs. Onder andere over drijvende kracht Paul de Ryck (1913-1956), die vlakbij Hertmans’ ouders had gewoond. Politiek activisme, naïef idealisme en rommeldenkers. Over Johan Daisne, de enige literair interessante figuur van het tijdschrift, en over randfiguren als het tijdschrift Prisma en de dichter Jos de Haes.

16. HERTZOGPRIJS Collectie van 25 krantenknipsels uit Zuid-Afrikaanse kranten, voornamelijk van november en december 1952. Alle knipsels geïdentificeerd en gedateerd door Kees Lekkerkerker (en Jan Greshoff?). Uitstekende staat.
€ 50
* Veel polemisch getinte artikelen naar aanleiding van de Hertzogprijs voor letterkunde, alle in sappig Suidafrikaans, o.a. over Opperman, Louw en De Klerk.

17. HOLLAND, John Song of a Boy. Londen, in eigen beheer gedrukt, 1939. 26 x 18 cm. Verguld linnen. Met foedraal. (6), 178 p. Kop verguld. Gedrukt op handgeschept papier. Met 25 illustraties buiten de tekst in kleuren, de meeste van deze reproducties van de schilderijen en tekeningen van Holland, alle bedrukt beschermpapier. Facsimile-handtekening in rood aan het begin van het boek. 1e druk. Exlibris verwijderd. Foedraal wat gevlekt en versleten, maar het boek is in prima staat.
Verkocht
* Indrukwekkend, kostbaar familiemonument met 170 pagina’s poëzie van de hoogst getalenteerde enige zoon van vice-admiraal Lancelot Holland (de oorlogsheld die in 1941 met de slagkruiser HMS Hood ten onder zou gaan tegen de Bismarck). Zijn zoon John Holland stierf aan poliomyelitis, opgelopen in Dalmatië, 1936, toen hij nog geen 19 jaar oud was. Hij was een productief dichter en schilder, een belichaming van Belofte.
Inliggend een handgeschreven brief van 4 pagina’s met als aanschrift ‘My dear Bishop’, door Phyllis Holland, Johns moeder, aan Alwyn Williams die schoolhoofd was geweest in Hollands schooljaren, maar bisschop was van Durham van 1939-1952, daarna van Winchester (-1961). Williams wordt geciteerd in het voorwoord.

18. JONG, Fred. de Practisch handboek voor uitspannings-arbeid en kunstvlijt op elk gebied. Een vademecum voor het vervaardigen en versieren van voorwerpen van kunst en van dagelijksch gebruik. Schilderen, teekenen, kleuren, vergulden, verzilveren, modelleeren, gieten, etsen, bijtsen, radeeren, graveeren, snijden, kerven, branden, inleggen, drijven, ciseleeren, bekleeden, vlechten, zagen, enz., enz. Bewerkt naar de handboeken van Felix Moser, Franz Sales Meyer en anderen. Geïllustreerd met 294 figuren en ophelderende afbeeldingen. Nijmegen-Arnhem, Gebr. E. & M. Cohen, [1902]. Gedecoreerd linnen. (8), 480 p. 1e druk. Bandtekening iets geschaafd. Naaisel hier en daar wat los. Voorin diverse eigendomsmerken.
Verkocht
* Zeer informatief boekwerk met gedetailleerde aanwijzingen voor de vele vormen van sierwerk die rond 1900 werden beoefend, nog steeds nuttig. b.v. voor boekbinders. Dit exemplaar heeft bovendien een mooie jugendstil-boekband.

19. KOOKBOEK Handgeschreven receptenboek, jaren 40? Halflinnen gelinieerd schrift met ca. 240 pagina’s, waarvan 112 beschreven. Leesbaar handschrift in pen en potlood. Behoorlijke conditie, weinig vlekken.
Verkocht
* Vooral kleine gerechten en toetjes, soms zeer uitvoerig beschreven. Opmerkelijk: Jenny Lind-soep (die in de jaren 30 in kranten en boekjes stond), genoemd naar de 19e-eeuwse sopraan, en Vruchtenborrel 1945.

20. KUSTERS, Wiel Een stoomschip op de krijtzee. Met een koperets van Gèr Boosten. Maastricht, (Provincie Limburg), 1986. Oblong 29 x 39 cm. 8 p. los in omslag. Gedrukt in rood en zwart op geschept Arches-papier in 250 genummerde exemplaren, gesigneerd door schrijver en kunstenaar. 1e druk. Met twee getypte aanbiedingsbrieven. Wat kreukjes en verbleekt.
Verkocht
* Prozatekst van Kusters met meermalige aanhalingen van Nescio en Pierre Kemp. De ets vertoont onder andere een portret van Maastricht vanaf de Pietersberg.

21. LEEUW, Aart van der Opvluchten. Santpoort, C.A. Mees, 1922. Linnen. 104 p. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Naam voorin (‘C. ’s Jacob-Mees’, wellicht familie van de uitgever). Boekhandelsmerkje van L.J.C. Boucher.
Verkocht
* Lyrische poëzie. Luxueus uitgegeven, fraai gebonden met vijf ribben en titelschildje.

22. LENNEP, Jacob van Gedichten. Amsterdam, P. Meijer Warnars. 1827. Gemarmerd en gepolijst kalfsleer uit de tijd met verguld sierkader en versierde rug. Alle sneden verguld. Gemarmerde schutbladen. (8), 132 p. Met gegraveerde titelpagina door P. Velijn, beschermd met origineel vloeiblaadje. 1e druk. Rug dof. Enkele schaafplekjes langs de randen. Hoekjes gebutst.
Verkocht
* Omvangrijke, vroege dichtbundel van de vijfentwintigjarige Van Lennep, gehuld in een mooi jasje. Toch iets conventioneler dan het volgende boek uit 1830.

23. LENNEP, Jacob van Het recht van bruiloftsavondkout. Eene Fransche legende. Uit het oorspronkelijke vertaald door Mr. J. van Lennep. Amsterdam, P. Meijer Warnars. 1830. Gemarmerd en spiegelend gepolijst kalfsleer uit de tijd met verguld sierkader en versierde rug met schildje. Alle sneden verguld. Gemarmerde schutbladen. (8), 88 p. Met gegraveerde titelpagina door W. Nieuwhoff naar J. Smies, beschermd met origineel vloeiblaadje. 1e druk. Enkele geringe krasjes, wat roestvlekjes, maar in zeer goede staat.
€ 100
* Romantisch gedicht, gestoeld op een middeleeuws Frans verhaal uit de tijd van Philippe Auguste, met twintig pagina’s geschiedkundige toelichting. Fraaie luxe boekband.

24. MAAS, Loe De knaap uit de oude legende is dood. Maastricht, (J.W. Veltman), 1946. 31 x 22 cm. Ingenaaid. 36 p. Gezet uit de Egmont en gedrukt in paars en zwart op getint Antiek Oud-Hollandsch van Van Gelder in 75 genummerde exemplaren. Met 12 reproducties naar kunstwerken van Marcel Bellefroid. 1e druk. Wat verbleekt en vlekkig. Twee blindstempels.
Verkocht
* Sereen boek over de kunstenaar Marcel Bellefroid, die slechts 21 jaar oud in de oorlog overleed na Duitse gevangenschap. Met handgeschreven opdracht van de vader van de kunstenaar, Edmond Bellefroid.

25. [MAAS, Nop]. Als: Wilbert WAAL Tegen kinderen. Nijmegen, Uitgeverij Vriendenlust, 1981. Ingenaaid. 36 p. Gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. Geïllustreerd. 1e druk. Vlek op achterzijde omslag.
€ 18
* Buitengewoon geestige, als lezing gepresenteerde tekst tegen kinderen, geschreven door Reve-biograaf Nop Maas.

26. (MARÉE, Piet). PROCTER, Maurice Het einde van de straat. Den Haag, Nederlandse Boekenclub, (jaren 50). Halfleer (?) met zilveropdruk. 316 p. Mooi exemplaar.
€ 22
* Boekenclub-boek met fraaie boekband, de sfeervolle tekening over voor- en achterkant herhaald op de schutbladen, van duivelskunstenaar Piet Marée.

27. McCOY, Horace They Shoot Horses, Don’t They? Londen, Arthur Barker, 1935.Linnen. (6), 234 p. 1e druk. Wat schuingelezen. Net exemplaar.
Verkocht
* Met handtekening van de voordrachtskunstenares Charlotte Köhler (1892-1977). Met enkele kruisjes in de marge, vermoedelijk van haar hand: Köhler maakte in 1937 een succesvolle tournee met Marathondans, een toneelbewerking van They Shoot Horses.

28. McCOY, Horace. (ULSEN, Henk van) Marathondans. Nederlandsche bewerking van J. Feitsma. Amsterdam, De steenuil, [1936]. Linnen. 180 p. Ernstig stukgelezen en bewerkt.
€ 45
* Dit exemplaar werd voor toneel bewerkt door een piepjonge Henk van Ulsen: honderden doorhalingen, toevoegingen, regie-aanwijzingen en inliggende blaadjes met nieuwe dialogen. Fascinerend!

29. MOONEN, A. De anale variant. (Met tekeningen van Joost VEERKAMP). Arnhem, Nova Zembla, 1983. Ingenaaid. (40) p. Gedrukt in een oplage van 360 exemplaren. 1e druk. Deukje in rug.
Verkocht
* De lees-, schrijf- en boektekeningen van Joost Veerkamp zijn prachtig!

30. MOONEN, A. De anale variant. (Met tekeningen van Joost VEERKAMP). Arnhem, Nova Zembla, 1983. Bruin velours (binderij De Distelkamp / Geert van Daal). Z.p. Gedrukt in een oplage van 360 exemplaren. 1e druk. Kwetsbare band en belettering op rug iets vaal.
Verkocht
* Eén van de 18 luxe-exemplaren, met de hand gebonden in door Geert van Daal in omineus bruin velours. Dit exemplaar is wél gesigneerd door de auteur, maar níet genummerd en ook de in het colofon beloofde originele tekening ontbreekt.

31. MOONEN, A. Gastheer Moonen. Amsterdam, Guus Bauer, (1981). Ingenaaid. (60) p. 1e druk. Paar krasjes op het donkere omslag.
Verkocht
* Exemplaar met handschreven opdracht van de auteur op pagina (3): ‘A’dam-13/7 ’83/ Voor de heer D. Gubbels./ A. Moonen’. Dick Gubbels was jarenlang directeur van uitgeverij Veen, Moonens vaste uiutgever. Tamelijk absurd toneelstuk. Syllabe IV.

32. MOONEN, A. Gezagvoerdersverzen. Utrecht/ Antwerpen, Veen, (1988). Garenloos. 64 p. 1e druk. Tabaksgeur. Rond rug verschoten.
Verkocht
* Hét exemplaar van dit boek, met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina: ‘R’dam – 29/4 ’88/ (Schouwburgcafé Floor)/ Voor Lotte G. te A.,/ dat is dubbelop!/ (sign.)/ A. Moonen’. Op pagina (4) staat de gedrukte opdracht: ‘Voor Lotte G. te A.’, vandaar: hét exemplaar an deze titel!

33. MOONEN, A. Omgelegde dagen. Utrecht/ Antwerpen, Veen, 1984. Garenloos. 164 p. 1e druk. Tabaksgeur. Rond rug verschoten.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan zijn uitgever: ‘A’dam – 18/10 ’84/ Voor de familie Gubbels, dit/ minstens fraai uitgevoerde boekwerk./ A. Moonen’. Dick Gubbels was jarenlang directeur van uitgeverij Veen.

34. NIJNATTEN-DOFFEGNIES, H.J. van Gesigneerde foto, genomen bij haar tachtigste verjaardag (1978). Kleurenfoto, achterop met etiket ‘Foto Artcolor’ in Driebergen, daaronder gesigneerd door de schrijfster met ‘Hartelijk dank voor Uw goede wensen op mijn 80ste verjaardag./ (Handtekening)’. Met voorkant van de door Van Nijnatten-Doffegnies beschreven envelop, afgestempeld op 9 maart 1978.
€ 25
* Mooie interieurfoto van de schrijfster (1898-1990), een pittige dame die vooral populaire romans over Salland en Gelderland schreef, waar zij vandaan kwam, onder andere over de onderduikerstoevlucht het Verscholen Dorp bij Nunspeet.

35. OUD-KATHOLIEKEN De geheele H. Schriftuur, behelsende alle de boeken, de welke in ’t algemeyn Concilie van Trenten voor Canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsen. Utrecht, Theodorus vanden Eynden, 1717. 18e-eeuws blindgestempeld heelleer, rug moderner. 40 x 27 cm. Folio. X, 596; 538 p. Twee titelpagina’s in rood en zwart met identieke gravure (van koning David), verder ongeïllustreerd. Vertaling en verantwoording (voorwoord) van E.C.P. = Egidius de Witte. Met voetnoten en aanmerkingen achterin. 1e druk. Band op de knepen beschadigd en verfomfaaid. Boekblok wat los in de band. Een veelgebruikt boek, maar onbeschreven.
€ 375
* Fikse foliant, de eerste druk van de Oud-Katholieke bijbel.

36. PIERSON, Allard Intimis. Mededeelingen. Utrecht, Kemink & Zoon, 1861. Versierd linnen. VIII, 212 p. 2e herziene druk. Wat scheefgelezen, enkele vlekjes op de band.
Verkocht
* Herinneringen aan Piersons eerste betrekking als Waals-hervormd predikant te Leuven, waar hij als jonge twintiger in 1854 zijn intrede deed. Leuven door scherpe, maar vriendelijke Nederlandse ogen!
De eerste druk verscheen zonder de Leuvense plaatsaanduidingen in 1857 als Een pastory in den vreemde.

37. (PLOEG) Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936. [Groningen, H.N. Werkman], 1936. 23 x 15 cm. 23,1 x 15,3 cm. Geniet. (16) p. Gezet (uit de Nobel) en gedrukt op gesatineerd tekstpapier. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Op de voorzijde van het omslag van deze catalogus staat het bekende Ploeg-vignet. Binnenin afbeeldingen en titels van de geëxposeerde werken van o.a. Altink, Dijkstra, Faber, Jordens, Kleima, Martens, Werkman en Wiegers.
Niet in Dekkers (althans, niet in de bibliografie, maar in de lopende tekst wordt deze catalogus wél aan Werkman toegeschreven, evenals in PiCarta). Niet in Hot Printing. == Art Catalogue.

38. RAVEEL, Roger, en Benno BARNARD De bloeimaand. (Met een originele, gemonogrammeerde ets door Roger Raveel. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink). Amstelveen, AMO, 1999. 37,7 x 24,0 cm. Linnen. (24) p. Met de hand gezet uit de Garamond en gedrukt door Rob Cox in rood en zwart in een oplage van 50 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 450
* Eén van de 18 Romeins genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde, op Hahnemühle gedrukte luxe-exemplaren, met een originele ets door Raveel als frontispice. AMO 134.

39. REVE, Gerard Albvm Gerard Reve / Album Gerard Reve. Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1983. Linnen met stofomslag. Rijk geïllustreerd. 160 p. 1e druk.
€ 90
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op de titelpagina aan Dick Gubbels en zijn vrouw. Gubbels was jarenlang directeur van uitgeverij Veen en daarmee Reves uitgever: ‘Voor Dick en Elly,/ met veel liefs van/ Joop Schafthuizen/ en/ Gerard Reve./ Utrecht, 24 Nov. 1983.” Schafthuizen schreef zijn naam zelf in de opdracht.

40. REVE, Gerard Buitenland trekt onze meisjes aan; weten zij wel, waar ze terechtkomen? [Bedum], Exponent, 1988. Ingenaaid met omslag. (16) p. Met de hand gezet en gedrukt in rood en zwart in een oplage van 150 door de auteur genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Rug en bovenrand (als meestal) iets verschoten. Rugje iets ingescheurd.
Verkocht
* Met deze ironische teksten, die overigens al uit 1946 dateren, wist Reve het publiek (anno vijfendertig jaar geleden en nog lang daarna) effectief op het verkeerde been te zetten.

41. REVE, Gerard Herkenning. (Gedicht). Origineel handschrift. Gesigneerd ‘Gerard Reve’ en met de aantekening (door Reve) ‘Uit: Nader tot U (1966)/ Opgeschreven te Kaapstad, 17.6.1984.’
Verkocht
* Een Reve-klassieker in harmonisch handschrift, geschreven met de kroontjespen. Ideaal om in te lijsten.

42. (REVE, Karel van ‘t) In memoriam. Toespraken bij de crematie van Karel van het Reve op zaterdag 6 maart 1999. [Woubrugge], Avalon Pers, 1999. Ingenaaid met omslag. (28) p. Gezet uit de Old Style en gedrukt in een oplage van 150 exemplaren. 1e druk.
Verkocht
* Bevat teksten van Robert van Amerongen, J.W. Bezemer, Marius Broekmeijer, Rudy Kousbroek, Jozien J. Driessen-van het Reve en Michiel Driessen, David van het Reve en Wim van Norden.

43. ROOSENBURG, P. Dwaling. (Met handgeschreven opdracht). Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1928. Paars linnen met art-decoversiering. (8), 180 p. 1e druk. Netjes.
€ 25
* Voorin een handgeschreven opdracht ‘Aan onze lieve, trouwe vriendin’ van de schrijver, getekend met ‘de Schr.’ Roman met mooie hoekige bandversiering; titelpagina met rode accenten (Nijgh deed dat wel eens bij wijze van luxe uitvoering: de titelpagina met een kleurtje). Piet Roosenburg (1884-1966) was een oudere broer van de architect Dirk Roosenburg en leefde temidden van aanzienlijke Rotterdamse families als Mees en Fentener van Vlissingen. Hij was al vroeg redacteur van de NRC, maar na 1930 raakte zijn schrijfcarrière op een dood punt.

44. (SCALDEN). OFFEL, Edmond Van Karel Collens. Eene studie. 6e Jaarboek van de Scalden. [Antwerpen], De Scalden, 1903. Oblong 21 x 25 cm. Linnen met twee lederen etiketten in jugendstil en twee linten. 52 p. Met twee ingeplakte kunstbijlagen op grijs papier. Gedrukt door J.E. Buschmann. Rijk geïllustreerd in verschillende kleuren. 1e druk. Sigarenlucht. Band verbruind, papier wat roestig.
€ 65
* Vele karikaturale illustraties door de in 1901 jong gestorven Karel Collens met een uitvoerig essay van Van Offel. De Scalden was een lichtvoetige serie kunstenaarsboeken in Vlaamse art-nouveau.

45. (SCALDEN). OFFEL, Edmond Van Xe Jaarboek van de Scalden 1907. Humoristisch album. [Antwerpen], De Scalden, 1907. Oblong 21 x 25 cm. Gedecoreerd linnen. 72 p. Met twee ingeplakte kunstbijlagen op grijs papier. Gedrukt door De Vos & Van der Groen. Rijk geïllustreerd in verschillende kleuren. 1e druk. Lichte sigarenlucht. Band verbruind en iets gesleten. Voorste kneep enigzins los.
€ 75
* Met bijdragen van Edmond Van Offel, Lode Baekelmans en Victor De Meyere. Schitterende expressieve tekeningen (sommige met steunkleur) van Karel Collens, Pol Dom, Theo. Jacobs, Edmond & Constant Van Offel, A. Audiens, René Bosiers, Stoffels, René Leclercq en Jozef Posenaer.

46. (SCALDEN). OFFEL, Edmond Van XIIIe Jaarboek van de Scalden 1907. De beproeving. Met teekeningen van de schrijver. Antwerpen, De Scalden, 1910. Oblong 16 x 18 cm. Goudkleurig linnen met zilverblauwe opdruk. 68 p. Alle bladzijden met jugendstilkader in donkerrood (enkele varianten). Vier paginagrote illustraties, plus twee bijna -, en een aantal vignetten van Edmond Van Offel. Gedrukt door J.E. Buschmann. 1e druk. Iets verbruind, maar een heel behoorlijk exemplaar.
€ 95
* Ridderroman.

47. SEUPHOR, Michel Le bazar d’Imuïf. (Met een originele ets van Seuphor als frontispice). (Gent), Ergo Pers, 1995. Karton met stofomslag. 104 p. Met de hand gezet uit de Bembo en gedrukt door Rein Ergo op pur chiffon d’Italie in een oplage van 50 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. 1e druk. Enkele vage roestvlekjes (inherent aan de gebruikte papiersoort).
€ 350
* Poëzie, deels experimenteel, en korte prozastukken van Michel Seuphor (1901-1999).

48. SIEGENBEEK, Matthijs Kort begrip der verhandeling over de Nederduitsche spelling, uitgegeven in naam en op last van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, mitsgaders eene Woordenlijst ten dienste der scholen. Amsterdam, Johannes Allart, 1805. 17 x 11 cm. Eenvoudig contemporain omslag. IV, 236 p. Niet afgesneden. 1e druk. Wat slijtage. Voorin contemporaine namen: ‘Corneille Romijn, L.M. Romijn, IJzendoorn Den 4 July 1813’, en op een ingeplakt briefje ‘R.D. Romijn 1821’, tevens met later blindstempel.
Verkocht
* Mooi klein oerboekje over de gestandaardiseerde spelling-Siegenbeek, die Nederland gedurende het grootste deel van de 19e eeuw zou hanteren. Met een woordenlijst van ruim honderd pagina’s.

49. SONESIO, Henrico Profetia veridica. Di tutti i sommi pontefici sin’al fine del mondo fatta da San Malachia arcivescovo Armacano. (&) Osservatione notabile sopra l’elettione del Nuovo Pontefice Clemente X. E sopra la Verificatione della Profetia di San Malachia De Flumine Magno. Venice, Stamperia Pinelli, 1675 (&) 1670. Eenvoudig later omslag. 46, (10) p. In het midden is 8 p. blanco papier meegenaaid met daarop aantekeningen uit de jaren na 1730 en uit ca. 1901. Wat slijtage en vlekjes. Op de titelpagina de handtekening van een vroegere eigenaar, H. Labouchère, en de inscriptie ‘Brussele, li 2. Gennaio 1901’. Het boek is rijk van aantekeningen voorzien in dezelfde hand als de Italiaanstalige inscriptie uit 1901.
€ 250
* ‘Waarachtige profetie van alle pausen tot het einde van de wereld gemaakt door St. Malachias, aartsbisschop van Armagh. (&) Opmerkelijke waarneming over de verkiezing van de nieuwe paus Clemens X. En over het onderzoek naar de echtheid van de profetie van St. Malachias ‘Over de grote rivier’.”Beroemde mystificatie. Voorspellingen toegeschreven aan de heilige St. Malachias, die in de twaalfde eeuw aartsbisschop van het diocees Armagh was. Dit is een lijst van 112 pausen met cryptische omschrijvingen, die voor het eerst aan het licht kwam in 1587. De lijst werd al vroeg als falsificatie gezien, omdat de omschrijvingen tot 1590 (Sixtus V) aardig kloppen, maar die van daarna in het geheel niet. Waarschijnlijk was deze ‘profetie’ bedoeld als een originele poging om een bepaalde kardinaal, Girolamo Simoncelli, op de pausentroon te krijgen. Maar dit ‘fake-oud-nieuws’ had geen succes, een ander werd gekozen.
Niettemin werd de profetie talloze malen nieuw leven ingeblazen – bij iedere pauskeuze, vooral in de moderne tijd, omdat de huidige paus volgens deze lijst de laatste zou zijn!
De tweede publicatie in deze 17e-eeuwse uitgave betreft een poging om paus Clemens X te koppelen aan de omschrijving ‘De Flumine Magno’. De auteur probeert aannemelijk te maken dat deze uitdrukking verwijst naar de rivier de Tiber.
Labouchère is een adellijke familie met internationale vertakkingen (Brits, Nederlands) met belangrijke functies in het bankwezen en de diplomatie, en het tijdverdrijf dat gedijt op zo’n financieel goed bewaterde bodem. Maar welke “H. Labouchère”?

50. SONNEVELD, Wim Getypte en handgesigneerde brief aan Menno Kohn. Eigen briefpapier met rode opdruk van een zon tussen theatergordijnen boven de letters WS op een veld. 27,4 x 18,5 cm. Gedateerd ‘Roquefort les Pins, 18 Juli 1969’. 22 regels. Handtekening in viltstift. Tweemaal horizontaal gevouwen.
Verkocht
* Over mogelijke verfilming van van de kleine roman De Suikerzoete Madonna (1957) van Hubert Janssen, Sonnevelds levenspartner. Zijn idee is: het boekje in het Frans laten vertalen en in Frankrijk laten uitgeven, en dan het laten verfilmen, waarvoor Sonneveld de juiste relaties wel heeft. Hij vraagt Kohn wie het boekje zou kunnen vertalen – Sonneveld wil dat wel betalen.
Kohn heeft nog een ander boek van Hubert Janssen, en Sonneveld wil weten of daar iets mee te doen is.
Hubert Janssen (1910-1984) was ook de mentor van Wim Sonneveld en de hoeder van diens imago. Hij publiceerde enkele eigenzinnige, onderkoeld-ironische, autobiografisch getinte romans, onder andere Neef Constant is onbereikbaar (1966). Nu bewonen Sonneveld en Janssen samen een mooi graf op Buitenveldert.

51. SOUPAULT, Philippe Message de l’île déserte. Poème. Den Haag, A.A.M. Stols, 1947. Linnen met paars stofomslag. (2), 30 p. Als frontispice een originele ets van Alexandre Alexeïeff met bedrukt doorzichtig beschermblad. Gezet uit de Romanée en gedrukt in 629 genummerde exemplaren. 1e druk. Stofomslag aan de randen beschadigd. Schutbladen verbruind.
Verkocht
* Dit is een van de 625 op Hollands van Van Gelder. Inliggend een gelinieerd briefje met daarop in paarse viltstift een handgeschreven, gesigneerde opdracht van de dichter ‘à Wolfgang Windhausen/ poète/ PhilippeSoupault/ poète/ 1984’. Philippe Soupault (1897-1990) begon als dadaïst en was daarna een van de grondleggers van het surrealisme. In dit lange, opmerkelijk vormgegeven gedicht zet hij zich echter tegen die kunststroming af. Het dateert uit 1945, na een periode waarin de kosmopolitische Soupault als geheim agent tegen het nazisme had gewerkt.
De Duitse dichter Wolfgang Windhausen (1949-2022) debuteerde in 1984.

52. SPIER, Jo Als een hond dít kan leren…… Den Haag, Stichting Recreatie / Centrale Werkgroep Opgeruimd Staat Netjes, ca. 1960. 14 x 10 cm. Geniet. 12 p. Wat vlekjes.
€ 25
* Ter bestrijding van hondenpoep! Elf kleurentekeningen van Jo Spier. Met medewerking van Felix Bonzo N.V.

Overigens hebben we sinds kort een webpagina waarop u alles vindt wat wij momenteel van Jo Spier te koop hebben.

53. STOLK & REESE, Van October – November – December 1954. (Kalender). Rotterdam, Van Stolk & Reese, 1954. 27 x 18 cm. Onbedrukt kartonnen achterblad met 16 weekbladen, bedrukt in vele stijlen en vele kleuren. Compleet. 1e druk. Goede conditie.
€ 65
* ‘Het is nu [zomer 1954?] tijd voor het drukken van kalenders. Daarom hebben wij voor het laatste kwartaal van 1954 er een samengesteld uit verschillende soorten papier, waaruit U keus kunt maken.’ Dit is dus een soort papiermonsterboekje van deze grote enveloppenfabriek, waarvoor allerlei leuke en gevarieerde kalender-ontwerpen zijn gebruikt, erg mooi.

54. TERBORGH, F.C. Le petit château. [Peking, eigen beheer], (1940). Ingenaaid. (2), 30 p. Gedrukt op Hammerville Ledger-papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren (‘op de pers der Paters Lazaristen te Peking’). 1e druk. Debuut. Rond rug wat verkleurd. Ongenummerd exemplaar.
€ 160

55. TOLLENS Czn., H. Tuiltje van geurige dichtbloemen, op Franschen bodem geplukt. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1803. Ingenaaid met contemporaine, roze gestippelde platten. (2), VIII, 192 p. Symbolische titelgravure van D.A. van de Wart. 1e druk. Platten geschaafd. Exlibrisblindstempel van vorige eigenaar op schutblad.
€ 45
* Enthousiaste vertalingen van de 22-jarige Tollens uit het Frans van onder anderen Delille, Diderot, Didot, La Fontaine, Parny, Piron, Rousseau en Voltaire. Tollens zou maar korte tijd later afstand nemen van deze ‘wulpsche beuzelzangen op Fransche noten’, zoals hij ze in 1812 noemde.

56. (VROMAN, Leo). KUIJPER e.a., Jan Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman. Schrijversprentenboek 29. Amsterdam/ Den Haag, Querido/ NLMD, 1990. Ingenaaid. 244 p. 1e druk.
Verkocht
* Met inliggend lief briefje, gestuurd vanuit Brooklyn (met envelop) aan de fotografe Emmy Huf, waarin zowel Leo als Tineke Vroman hartelijk dank schrijven voor bewezen diensten. Het is voorzien van een originele foto met een grafische illustratie op de computer gemaakt door Vroman. Bovendien met in het boek een handgeschreven, gesigneerde opdracht van Leo Vroman, gedateerd ’19/4/90′.


Alle plaatjes zijn te vergroten door erop te klikken.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 18 januari 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: