antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1042: Lampisterie

In ijlende haast gemaakt, deze nieuwsbrief vol varia. Hij had Exprestrein kunnen heten, of Raket naar, wat zullen we zeggen, Raket naar de Vlaschaard? Raket naar de Zeitwende? Maar nee, de Lampisterie, zo negentiende-eeuws als we soms zouden willen zijn, want dan hadden we meer tijd – voor Japanische Streifzüge of een Tour of Ancient Egypt met Couperus.


1. BEZAAN, Jo Jac. van Hattum. Het boek van Marc. (11 originele, in potlood gesigneerde linosneden). Elf linosneden afgedrukt op Japans papier, waaronder een titelpagina. Tien zijn er op bladen geschept papier geplakt, waarop met potlood een kort bijschrift is geschreven, maar de titel niet. Vermoedelijk eind jaren 40.
€ 333
* De Puttense schilder Jo Bezaan (1894-1952) illustreerde één boek van Van Hattum, het vermakelijke boekje met kinderrijmen voor volwassenen: Van Odrimond, Millimas en anderen (1941). De verhalenbundel Het boek van Marc van Van Hattum is nooit verschenen, maar enkele verhalen waarvan we de titels in de bijschriften lezen, zijn wel bekend: Duivelsschool, Jonge gelukken, Miss X. Andere titels: Beesten, De doodstraf, Nachtschade, Het nieuwe Ivoor en De overwinning. In het Rijksmuseum is één van deze prenten aanwezig met het jaar 1946.

2. BRUANT, Aristide Dans la Rue. Chansons et Monologues. Dessins de Steinlen. Parijs, Aristide Bruant, ca. 1895. Karton met op voor- en achterkant een originele litho van Steinlen. 208 p. Op haast elke pagina geïllustreerd door Théophile-Alexandre Steinlen. 37e duizendtal (= vroege herdruk). Rug nogal versleten. Krap bijgesneden. Goedkoop papier verbruind.
Verkocht
* Een klassieker van de cabaretier en chansonnier Aristide Bruant (1851-1925) met de levendige humoristische geniale krabbels van Steinlen. Uit de collectie-Wim Zaal met diens bijvoegsels.

3. (BUAT, RITMEESTER) Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende West-Vrieslant, jegens den Ritmeester Buat. Gepronuncieert den elfden October Anno 1666. Den Haag, Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1666. Lijmsporen rond de rug. 8 p. In gotische letters. Met leuk vignet en initiaal A. Wat vuil en gekreukt, veel regels zijn oudtijds in pen onderstreept.
€ 75
* In onze tijd nog bekend van het televisiespel Ritmeester Buat van Dick Dreux en uit een vorige tijd van de roman Elizabeth Musch van Van Lennep. Doordat de succesvolle officier Buat trachtte vrede tussen de Hollanders en Engeland te stichten, en Lodewijk XIV tegen de Nederlanden op te zetten, riep hij de toorn van Johan de Witt over zich af.

4. CAMPERT, Remco & YSBRANT Openingen. (Met drie originele kleurenlitho’s van Ysbrant ·17·). Antwerpen, Demian/ Het Gonst, 2009. 25,5 x 31,5 cm. Halflinnen overslagband met twee platten (Binderij Van Waarden). (32) p. Met de hand gezet uit de Gill en de Spectrum en gedrukt op Zerkall Litho in een oplage van 75 op de pers genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk.
€ 225
* Vierde gezamenlijke boekproductie van Campert en Ysbrant. Ingenieuze band: het rechterplat is voorzien van evenzovele openingen als er afdelingen in de bundel zijn (drie). Ysbrant ·17· is als Ysbrant van Wijngaarden in Den Haag geboren (1937-2021) maar leefde reeds sinds zijn studiejaren in Antwerpen (met een langdurige onderbreking in Venetië).

5. CERVANTES, Miguel de Histoire de l’admirable Don Quichotte de la Manche. Traduite de l’Espagnol. Nouvelle édition revûë, corrigée et augmentée. (Geïllustreerd). Parijs, par la Compagnie des Libraires, 1722. Zes delen. Kalfsleer, ruggen en randen verguld, elk met 5 ribben en rode rugschildjes. In totaal 2842 pagina’s en 54 gravures. De banden hebben wat slijtage, terwijl het binnenwerk wat kleine kwaaltjes vertoont: plaatselijke verbruining, ezelsoortjes, randscheurtjes, enkele afgescheurde paginahoekjes en meer zulks.
€ 425
* Zeer interessante, vroege editie van de Franse vertaling van Don Quichotte mét de aanvulling door de vertaler, François Filleau de Saint-Martin, die in 1691 door diens dood werd onderbroken (deel V van deze serie), en de voltooiing van de aanvulling door Robert Challe (deel VI), die voor het eerst werd gepubliceerd in 1713. Deze twee delen zijn in veel latere edities niet opgenomen (terecht natuurlijk), maar toch zijn het in hun soort evengoed boeiende, barokke, picareske romans waarin de Dolende Ridder en zijn schildwacht nieuwe avonturen beleven. De Ridder van de Droevige Figuur overlijdt niet aan het einde, zoals in de oorspronkelijke uitgave van Cervantes, maar geneest van zijn kwalen om nieuwe avonturen te kunnen beleven. We zien hier bijvoorbeeld herhaaldelijk de lastige tovenaar Parafaragaramus optreden, en de hoffelijke kasteelheer Sieur Valerio; Sancho Panza wordt tot ridder geslagen, wat hem uiteraard niet glad zit.
Deze twee laatste delen zijn getiteld Continuation de l’histoire de l’admirable Don Quichotte de La Manche. Een nette set met 5 frontispices en 49 prenten buiten de tekst. Bij deel V ontbreekt het frontispice – dat komt echter vaker voor en is niet een groot gemis.

6. COUPERUS, Louis Footsteps of Fate. (Noodlot). Translated from the Dutch by Clara Bell. (Met een voorwoord van Edmond Gosse). London, William Heinemann, 1891. Herbonden in bibliotheekbandje. XVI, 272, (4), 14 p. Aan het eind een nawoord van Edmund Gosse over de serie Heinemann’s International Library, waartoe deze roman behoort. 1e druk. Schuingelezen. Titelpagina voorzien van drie verschillende stempels van ‘Bibliotheek Missiehuis’: Arnhem, Heverlee en Stein. Laatste pagina uitgeverscatalogus ontbreekt.
€ 45
* Eerste Engelse vertaling, gepubliceerd begin juni 1891, die reeds in februari 1891 werd aangekondigd met als titel ‘Fostering a Viper!’ De eerste Nederlandse druk van Noodlot, gedateerd 1891, verscheen in de laatste dagen van 1890, direct na de publicatie als feuilleton in De Gids. Met de uitgeverscatalogus achterin, gedateerd ‘June 1891’; dit boek staat erin vermeld op p. 11 als ‘In the Press’.
Curieus, een gemaltraiteerd exemplaar uit een serie Rooms-katholieke Missiehuizen.

7. COUPERUS, Louis Eene illuzie. Amsterdam, Veen, [1901]. Linnen (ontwerp K. Sluyterman). (8), 208 p. 2e druk. Band dof en vuil, inktvlek op achterplat. Jaartal 1892 met balpen op titel geschreven.
€ 35
* Schaars in deze aangepaste band naar Fidessa, maar helaas niet zo mooi. VV 141,6.

8. COUPERUS, Louis Japanische Streifzüge. Deutsche Übertragung von Else Otten. Berlin, Peter J. Oestergaard Verlag, (1929). Gedecoreerd linnen. 208 p. Met leeslint. Geïllustreerd. 1e druk. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Vertaling van Nippon.

9. COUPERUS, Louis Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1938. Linnen. 290 p. 4e druk, 8e duizendtal. Netjes.
€ 20
* Dit is een van 450 genummerde exemplaren, vervaardigd voor enkele boekenvriendenclubs in Nederland en Vlaanderen. De houtsneden zijn eigenlijk houtgravures, levendig en expressief. Ook versierd met forse houtgegraveerde initialen, die in de herdruk van 1952 zijn weggelaten.

10. COUPERUS, Louis Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1952. Linnen met stofomslag. 290 p. 5e druk. Scheurtje in deels wat verkleurd omslag, enkele reparaties aan de binnenzijde.
€ 25
* Omslag vertoont twee Couperiaanse Dames. Levendige houtsneden! Bandtekening als die van de 4e druk van 1938, maar het boek is opnieuw gezet in geheel gewijzigde typografie. Coll. Veen nr. 15.

11. COUPERUS, Louis The Tour. A Story of Ancient Egypt. Translated from the Dutch by Alexander Teixeira de Mattos. New York, Dodd, Mead and Company, 1920. Blauw linnen met titel en schrijver in wit en blindstempelversiering met molentjes. (6), 322 p. 1e druk. Rug iets vervaagd, op de randen licht versleten. Van binnen zeer fris.
Verkocht
* ‘The night that hung over the sea was windless and blissfully silver-pure after the glowing splendour of the day; and the great quadrireme glided evenly and softly, as though upon a lake, under a wide firmament of stars.’ Schaarse vertaling van Antiek Toerisme, de eerste Amerikaanse uitgave.

12. DAFYDD AP GWILYM Selected Poems. Translated by Nigel Heseltine, with a preface by Frank O’Connor. Dublin, The Cuala Press, 1944. Halflinnen. (14), 56 p. Gezet uit de Caslon en gedrukt in rood en zwart door Ester Ryan en Maire Gill op Iers papier in 280 genummerde exemplaren. Band wat verbruind.
Verkocht
* Uit het Welsh van de veertiende-eeuwse bard, een prozavertaling. Met het fraaie exlibris van de dichter Peter Heringa, gesierd met een tekening naar Wim Schuhmacher, gedrukt door Ger Kleis. Een van de laatste uitgaven van de Cuala Press, gesticht door Elizabeth Yeats (zuster van W.B. en Jack), die gedurende zijn hele bestaan van 1908-1946 door vrouwen werd gedreven – aldus enig in zijn soort. Het papier is een dun soort simili-japon.

13. DOOIJES, Dick A is geen aapje. Allegro affettuoso in A-groot, zijnde een keuze uit de vreemde metamorfosen van een letter, nagetekend en beschreven door Dick Dooijes. Amsterdam, De Buitenkant, 1994. Ingenaaid. (96) p. Met 92 tekeningen van Dooijes, die ook de tekst erbij schreef. 1e druk. Als nieuw.
Verkocht
* Met voorin een handgeschreven opdracht van Dick Dooijes aan Ger Kleis. Alleraardigst boekje met vele variaties op de letter A, uitgegeven ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Dick Dooijes – de opvolger van S.H. de Roos bij Lettergieterij Amsterdam.

14. (ESCHER, M.C.). D. GILTAY VETH Dutch Bookplates. A Selection of Modern Woodcuts & Wood Engravings. New York, Golden Griffin Books, 1950. 14 x 11 cm. Linnen. 228 p. Met 84 exlibris, alle (eenzijdig) gedrukt van de blokken. Uitvoerige Engelstalige inleiding van Giltay Veth, waarin alle kunstenaars behandeld worden.
€ 400
* Expositie van de hoogwaardige Nederlandse exlibriskunst van rond de oorlogsjaren. De Amerikaanse editie, gedrukt in 540 genummerde exemplaren. Bekend vanwege exlibris nr. 75 van M.C. Escher, voor A.M.E. van Dishoeck. Maar ook de andere boekmerken mogen er zijn, van o.a. D.A. Bueno de Mesquita, Livinus van de Bundt, Doeve, Duyvis, Franken, Van Gelder, Mauve, Mees, Rozendaal, vader en zoon Rueter, Sleper en Verhagen.

15. FONTENELLE, Bernard de Irons-nous sur la Lune? Paris, Typographie Pierre Gaudin, 1962. Decoratief papieren omslag met witte en zilveren sterren. 12 p. gedrukt in blauw en zwart op geschept papier. Met een originele houtsnede en een initiaal N van Pierre Gaudin. Iets verbleekt.
€ 20
* Nieuwjaarswens van Marius Péraudeau (1906-1992), de directeur van de papierfabriek Moulin Richard de Bas, vandaar de schitterende papiersoorten.

16. HAVERSCHMIDT, F. Uit geest en gemoed. Toespraken. Schiedam, J. Odé, 1894. Verguld linnen met fraai afgeschuinde randen. (8), 274 p. Portret. 1e druk. Schutblad uitgesneden.
Verkocht
* Postume bundel preken. ‘O, hoe onnozel om voor roem te leven! Als bereiktet gij het hoogste, waartoe een mensch kan klimmen, gij greept naar een zeepbel’.

17. (HOFMAN, P.A.H.). BROEDELET, Johan De zonderlinge bruidegom. Vroolijk spel van het huwelijk in 3 bedrijven. (Theaterprogramma, 1926). Den Haag, Koninklijke Schouwburg, 1926. 22 x 14 cm. Geniet. 4 p. Gedrukt in goud, oker en zwart op getint papier. Wat nietjesroest.
Verkocht
* Fantastisch expressionistisch serieontwerp van Pieter A.H. Hofman, dat gedurende enkele jaren met kleine variaties door het Vereenigd Tooneel gebruikt werd. Ook het Wijdeveld-achtige binnenwerk is van Hofman, met zijn monogram getekend. Mooie advertenties voor de Rönisch-piano van Hupfeld en de radio van Kunstzaal Edison.

18. (LAST, Jef). Frank THIESS Zeitwende. Drei Vorträge. Hamburg, Wolfgang Krüger Verlag, 1947. Ingenaaid. 80 p. Met portret van Thiess als frontispice. 1e druk. Klein hoekje omslag ontbreekt. Wat verbruind.
€ 45
* Met groot geschreven, gesigneerde opdracht ‘mit kameradschaftlichen Grüssen’ van Thiess aan Jef Last, gedateerd ‘Hamburg, 31-III-48’. Frank Thiess (1890-1977) was een in het interbellum populaire schrijver die zich koest hield tijdens de nazijaren. Na 1945 manifesteerde hij zich als voorman van de ‘Innere Emigration’.

19. LETTERPROEF horizontal eine Erfolgsschrift besonderer Prägung. horizontal caractère attractif de conception nouvelle. Münchenstein (CH), Haas’sche Schriftgiesserei, (1965?). Folder. Bladformaat 63 x 21 cm. Verticale (!) leporello van 12 p., gedrukt in rood en zwart. Ontwerp W. Fisch in Zürich. Enkele kleine roestvlekjes.
€ 30
* De zeer brede computerachtige letter ‘horizontal’ werd ontworpen door Max Miedinger (1910-1980), die ook verantwoordelijk was voor de veelgebruikte Helvetica. Inventieve, efemere folder waarin voorbeeldreclames gemengd worden met lettergegevens.

20. LION CACHET, C.A. De kunstwereld. Weekblad voor Nederland en België gewijd aan Letteren, Tooneel, Muziek, Schilder-, Bouw- en Beeldhouwkunst. 1e jaargang, no. 25. Amsterdam, De Kunstwereld, 1894. 41 x 33 cm. Origineel lithografisch omslag. (2), 8 p. 1e druk. Afgezien van wat nietjesroest in uitstekende staat, niet horizontaal of verticaal gevouwen
€ 395
* Fantastische grote omslaglitho gedrukt in groen, met een monster tussen in facetten geslepen edelstenen, hurkende onder twee harpen. Bloem- en plantmotieven aan de zijkanten, alles in vroege art nouveau (Braches Bouwstoffen 893). In het blad ligt een groot portret van Richard Wagner. Met artikelen over kunst (o.a. Odilon Redon, over de Antwerpse Tentoonstelling, en geschreven door o.a. Edward B. Koster, ‘Joost Verbrughe’ = Israël Querido, Thérèse Hoven en Charles van Deventer).
Advertenties op de overige drie bladzijden van het omslag, voor rijwielen en tegen ‘wandgedierte’, maar ook een heel mooi getekende voor Kunstzaal Meijer W. Goudeket, gesigneerd RLH, wellicht Richard Roland Holst.
Zeer zeldzame vroege jugendstil-lithografie van Lion Cachet, en nog wel in uitstekende staat, ongevouwen in het complete tijdschrift waar de litho voor gemaakt is!

21. (LION CACHET, C.A.). BAKEL, Dr. H.A. van Kleinoodiën uit Luther’s nalatenschap. Getuigenissen van den hervormer. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht. Amsterdam, S.L. van Looy, 1917. Gemarmerd donkerblauw linnen bedrukt in zilver en goud en vervolgens geëtst (ontwerp C.A. Lion Cachet; uitvoering C.J. Mensing). (2), XII, 298 p. Kop verguld. Gezet uit historische lettertypen van Joh. Enschedé & Zonen en gedrukt op Hollands papier in een oplage van 500 exemplaren. 1e druk. Mooi exemplaar met exlibris van B.A. Venemans en met diens inliggende aantekeningen voor een artikel uit 1961(?) over ‘De waarde van het Psalmboek’.
€ 450
* Bijzondere, moeilijk te beschrijven boekband: elk afzonderlijk exemplaar van deze uitgave werd met de hand op de linnen band (voorplat, rug, achterplat) geëtst, waardoor geen exemplaar precies hetzelfde is. Lion Cachet was ingenomen met het resultaat van dit kunstzinnige experiment: ‘Ik voor mij heb geen band ooit op linnen gemaakt, dien ik zoo geslaagd vind en waarover ik zoo tevreden ben als dezen’. Lang niet alle exemplaren van deze titel zijn voorzien van deze kunstenaarsband.
Braches Bouwstoffen 1080.
Ook het binnenwerk is met zorg gedrukt bij Joh. Enschedé & Zonen. Daarbij werd gebruik gemaakt van oude Schwabacher- en Frakturletters, waarvan de geschiedenis uit en te na uit de doeken wordt gedaan (p. XI-XII), compleet met het verhaal van de Spaanse zeerovers die twaalf in Pennsylvania gedrukte Lutherbijbels te gelde maakten.
Ds. B.A. Venemans (1908-1992) was een van de twee initiatiefnemers van de bibliofiele Marnixpers, en  productief auteur en verzamelaar van oude Luther-drukken.

22. LODEIZEN, Frank Scoreliana. Negen gebatikte tekeningen van Frank Lodeizen en negen gedichten van Aad Hoetjes, ontstaan aan de voet van de Schoorlse duinen. (In druk opgedragen aan Bert Schierbeek). Amsterdam, eigen beheer, 1992. 35 x 24 cm. Linnen met stofomslag. (22) p. Gedrukt in 59 genummerde en gesigneerde exemplaren bij de Poortpers van Gerard Timmer, waarvan 9 Romeins genummerde werden voorzien van een extra blad met originele tekening van Lodeizen en een handgeschreven gedicht van Hoetjes. 1e druk. Stofomslag aan de randen gekreukt en iets ingescheurd.
€ 100
* Dit is nr. II van de 9 Romeins genummerde exemplaren; het extra blad ontbreekt echter. Op de colofonpagina is het boek gesigneerd door Lodeizen en Hoetjes, maar ook door Bert Schierbeek. Bovendien hebben Hoetjes en Lodeizen het boek beide van een intieme handgeschreven, gesigneerde opdracht voorzien: ‘voor Ernst van de Bij/ die erbij was/ terwijl ik bezig was/ met Bert en ernst/ in vriendschap,/ Aad’ en ‘schandalig zalig/ de herkenning van/ de onzin/ ernst!/ Frank’.

23. MALLARMÉ, Stéphane Éventail. Parijs, “Pour nous Quatre” (= Jean-Gabriel Daragnès), 1941. Leporello, aan één kant bedrukt, los in omslag. Gedrukt in oud-roze en zwart in slechts 20 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag bijna doormidden.
Verkocht
* Dit is nummer 18 op Vidalon-papier. Gedicht van Mallarmé aan Méry Laurent, oorspronkelijk geschreven in 1890 in witte inkt op een gouden waaier (éventail in het Frans) bedrukt met rozen. Dit is de eerste uitgave, in mooie typografie.

24. MARVELL, Andrew To his Coy Mistress. Northampton, Massachusetts, (Gehenna Press), 1969. 14 x 10 cm. Cahiersteek. 12 p. Gezet uit de Arrighi en gedrukt in verschillende kleuren door David R. Godine. Enkele kreukjes.
Verkocht
* Fijnzinnig boekje met het fantastische zetwerk dat Godine’s handelsmerk was.

25. MORISON, Stanley A Tally of Types, Cut for Machine Composition and Introduced at the University Press, Cambridge, 1922-1932. (Signed by Jan van KRIMPEN). Cambridge, Privately Printed, 1953. 27 x 17 cm. Roodbruin linnen met rugvergulding. viii, 104 p. Gedrukt op geschept papier in roodbruin en zwart in 450 exemplaren ‘for presentation by the University Printer to his friends in printing and publishing, Christmas 1953’. In- en uitleiding van Brooke Crutchley (de University Printer). Met vignetten en initialen. 1e druk. Aan de rugkant iets verkleurd. Exemplaar met de handtekening van Jan van Krimpen en het exlibris van zijn zoon Huibrecht van Krimpen. Enkele potloodleesstreepjes in de marge.
Verkocht
* Bijzonder mooi vormgegeven boek waarin de zeventien hoofdstukken over de lettertypen die behandeld worden, gezet zijn uit de betreffende letters, zoals Centaur, Arrighi, Bembo, Poliphilus, Blado, ‘Garamond’, Granjon, Fournier, Baskerville, Bell, Goudy (oef! zeg je als die letter hier tussen de andere ziet staan), Perpetua, Felicity en Times (oef!, maar iets zachter). Jan van Krimpen wordt slechts in het voorbijgaan genoemd door Crutchley in zijn nawoord. Maar wat een schoonheid allemaal.

26. NOOTEBOOM, Cees Rituelen. Amsterdam, De Arbeiderspers, (1985). Garenloos. 192 p. 9e druk.
€ 15
* Gesigneerd op de titelpagina en gedateerd ‘Nijmegen/ 30.11.85.’.

27. PIERSON, J.L. Brieven, vertalingen, excerpten. (Met drie handgeschreven brieven). Amsterdam, H.J.W. Becht, (1940). Verguld buckram. 408 p. Gedrukt in rood en zwart op geschept papier. Met portret als frontispice. 1e druk. Rug iets verbleekt.
Verkocht
* Luxueus uitgegeven boek met de vrijetijdsbesteding van de bankier Jan Lodewijk Pierson (1854-1944), de stichter van het (naar zijn vader genoemde) Allard Pierson Museum te Amsterdam. Met een handgeschreven opdracht ‘Aan mevrouw M. Kijzer-Lanz. Baarn 11 Oct. 1943/ J.L. Pierson’. Ook met een uitvoerige en complimenteuze handgeschreven brief (1943) van J.L. Pierson aan mevrouw Kijzer waarin hij haar dankt voor haar medeleven vanwege het overlijden van zijn echtgenote, Henriëtte Pierson-van Goudoever, een afschrift van een van Henriëttes intieme brieven aan Pierson uit 1880 en een brief aan haar echtgenoot, de chirurg J.M. Kijzer (1940) – die door Slauerhoff de ‘Cadaver-keizer’ werd genoemd volgens een door Vestdijk opgetekende anecdote.

28. (POEZENBOEKJE). FURBELOW, Felix The Incomplete Book of Cat Names. Gathered from History, Literature, the Local Vet, and the Alley by Felix Furbelow. North Brookfield, Massachusetts, Sun Hill Press, [2000]. 11 x 8 cm. Geniet.
Verkocht
* Van Chang McTang McQuarter Cat tot Musette. Vrolijk en informatief.

29. STREUVELS, Stijn De Vlaschaard. Verlucht met 29 houtsneden van Frans Masereel. Inleiding door Karel Jonckheere. Antwerpen, Mercatorfonds, (1972). 30 x 27 cm. Twee kleuren linnen met goudopdruk. 260 p. Voorin een kleurenreproductie van Streuvels’ portret door Rik Slabbinck. Herdruk van de uitgave uit 1965. Wat stoffig.
Verkocht
* Monumentale Streuvels-editie.

30. TZARA, Tristan Lampisteries, précédées des sept manifestes dada – quelques dessins de Francis Picabia. Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1963. Ingenaaid. 156 p. 1e druk. Netjes.
€ 25
* Facsimile-editie naar de jaren 20. Deze heruitgave verscheen twee maanden voor het overlijden van de surrealistenvoorman op kerstmis 1963. Lampisterie is een 19e-eeuws industrieel woord voor lampenopslag (verlichting van treinen en mijnen).

31. TZARA, Tristan Midis gagnés. Poèmes. Huit dessins de Henri Matisse. Paris, Éditions Denoël, 1948. Ingenaaid. 170 p. Niet afgesneden Unopened. Met 8 tekeningen van Henri Matisse. Gedrukt op Alfa Mousse-papier in 1000 genummerde exemplaren. 2e druk, vermeerderd met enkele gedichten en twee tekeningen van Matisse. Goed en fris exemplaar, behoudens een enkel vlekje.
€ 65
* Gedichten en lyrisch proza.

32. VEERKAMP, Joost Mijn hemel. (Heemstede, Editions Obscures, 2008). 25 x 29 cm. Kartonnen doos, gevuld met diverse attributen (onschuldzeep, verdrietmeter, brandzalf, hemelkompas, hiernamaalskaart, correspondentiekaarten, Eternal Gold Card etc. etc.). Met begeleidend boekje met toelichting en inhoudsopgave. Vervaardigd in een oplage van 500 exemplaren.
€ 75
* Bekroond tijdens de vierde editie van Mooi Marginaal. Uit het juryrapport: ‘De doos – met preeg en foliedruk – doet misschien ernstiger vermoeden, maar Mijn hemel is eigenlijk zoiets als het grote vakantie-doe-boek voor als je op weg gaat naar je eindbestemming. De doos (black box) bevat 20 items, zoals een set ansichtkaarten voor groeten uit de hemel, een geografische kaart met hoe er te komen, een vervoersbewijs, een entreebiljet en een evenementenkalender. Verzin het zelf maar en het lijkt misschien allemaal wat flauw, maar de uitvoering is licht en luxe, met zorgvuldig gekozen passende papiersoorten en prachtig gelithografeerd. Alle ontwerpen verwijzen stijlvast naar klassiek Amerikaans design, waarin optimisme, verleiding en luxury sleutelwoorden zijn. Je bent op weg naar eternity en dat mag wat kosten. Laten we zeggen: kitsch op hoog niveau!’

33. VONDEL, Joost van den Jeptha of Offerbelofte. Amsterdam, ‘Weduwe van Abraham de Wees, 1659’ = jaren 1660. Onbedrukt oud blauw omslag. (10), 62 p. ‘Putjesdruk’. Omslag sleets.
€ 95
* Op een meegenaaid voorblad handtekening en planknotitie van Wim Zaal. Vroege druk van het beroemde Treurspel. STCN 842285261.


Door op de plaatjes te klikken vergroot u niet alleen de afbeelding, maar ook uw geest!

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11 april 2023 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.725 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: