antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 948: Zoldervondsten

ROEL HOUWINK EN ZIJN VRIENDEN

Roel Houwink (1899-1987) was in zijn jonge jaren een expressionistisch-surrealistisch auteur, vriend van Marsman en Achterberg. Het verlies van zijn wilde haren bracht een ernstig protestant-christelijk dichter en criticus aan het licht met interesse voor spiritualiteit en de Duitse mystieke poëzie.
Onder de nazibezetting sloot hij zich aan bij de Kultuurkamer en liet hij zich (‘meer bang dan fout’ aldus Hans Werkman) graag inhuren voor literaire festiviteiten. Dat kwam hem na de oorlog op een vijfjarig publicatieverbod te staan. Daarna liet hij het christendom achter zich en sloot zich af voor het gewoel. Getuige de vele opdrachtexemplaren werd hem zijn verleden niet zo kwalijk genomen en trad hij nog op als literair mentor.

Zoals de bibliotheek van D.A.M. Binnendijk – de literair criticus en vriend van veel schrijvers – een prisma vormde van de twintigste eeuw, zo geldt dat ook voor Roel Houwink, al is het licht hier duisterder. We laten een kleine selectie uit Houwinks boeken zien, het zijn zoldervondsten – die getuigen van literaire vriendschappen en van zijn worsteling met geloof en politiek.


1. BESTEN, Ad den Dubbel leven. Sonnetten. (Amsterdam), Meulenhoff, (1946). Ingenaaid. 48 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘October 1946./ Voor Roel Houwink,/ die er niet van schrikken moet,/ van zijn pleegzoon/ Ad.’

2. BESTEN, Ad den Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie. Amsterdam, Holland, 1954. Linnen met stofomslag. 284 p. Geïllustreerd. 1e druk. Stofomslag op rug gevlekt.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Roel Houwink/ van Ad den Besten/ 10/II.’54’. Vroege opdracht, eerder hadden wij een exemplaar met opdracht van de auteur aan zijn vrouw, twee dagen eerder gedateerd.

3. BIJBEL Het Nieuwe Testament. Het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1939. Kunstleer. 412 p. Met gebruikssporen.
€ 15
* Voorin de naam van Roel Houwink met datum ‘3 Nov. 1939’. Inliggend een uitgeknipt artikel van Ds. Krijn Strijd (mei 1941) over de haat, speciaal met betrekking tot de verhouding van de Christenen ten opzichte van de bezetting: geen haat tonen, maar meelij hebben en de dwalenden (Duitsers en NSB-ers) streng en fel aanpakken, zonder ruwe woorden en ruwe handelingen. Ook met andere inlegsels en inplaksels. In deze bijbel zijn veel passages rood onderstreept.

4. (BÖHME, Jakob). Dr. Julius HAMBERGER Die Lehre des Deutschen Philosophen Jakob Böhme in einem systemathischen Auszuge aus dessen sämmtlichen Schriften dargestellt und mit erläuterenden Anmerkungen begleitet. München, Verlag der literarisch-artistischen Anstalt, 1844. Gemarmerd karton met geschreven titeletiket op de rug (uit de tijd). LXXVI, 348 p. 1e druk. Band wat geschaafd en met andere gebruikssporen.
Verkocht
* Met op de titelpagina ‘R. Houwink-/ 1944’.

5. BUBER, Martin Drie boeken.
1. Der Weg des Menschen. (Den Haag, Boucher,1948). Pulvis Viarum (Henri Friedlaender). Met handtekening van Roel Houwink en het jaar 1948. Daaronder plakte hij een foto van een vriendelijk kijkende Buber.
2. Des Baal-Schem-Tow Unterweisung im Umgang mit Gott. Hellerau, Jakob Hegner, 1927. Op de titelpagina schreef Houwink ‘Nell en Roel/ 1927’.
3. Die Erzählungen der Chassidim. Zürich, Manesse Verlag, 1950. 846 p. Dundruk. Met de handtekening van Houwink en het jaar 1950.
€ 30
* Roel Houwink trouwde in december 1926 met de zangeres Nell van Nie (1897-1990) – die zich kortstondig zelf ook op het doornig schrijverspad zou begeven.

6. CARMIGGELT, S. Speciaal voor u. (Geïllustreerd door Charles Boost). Amsterdam, [Het Parool], 1953-1981. Acht delen. Ingenaaid met omslagen. 1e drukken.
Verkocht
* Collectie van acht exemplaren, alle met handgeschreven, gesigneerde opdrachten (aan Roel Houwink, al wordt hij niet genoemd). Het betreft de jaren 1953, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978 en 1980. Meestal is de opdracht beperkt tot éen à drie regels, de (kennelijk uit 1982 daterende) opdracht in het deeltje uit 1953 is iets uitgebreider.
Bijgevoegd: Spijbelen. Amsterdam, de Arbeiderspers, 1956. Karton. 112 p. 1e druk. Slordig gesigneerd door de auteur. In de rechterbovenhoek schreef Houwink zijn naam en het jaar 1956.

7. CEULEERS, Jan, & Frans SMEKENS Pubeswee. Een bundel verzen opgedragen aan alle jonge mensen. (Antwerpen, eigen beheer, 1931). 22 x 18 cm. Ingenaaid. 64 p. Gedrukt op ‘zwaar editiepapier’ in 150 genummerde exemplaren. Omslag gekreukt en wat verbleekt. Tekstpapier bruin.
€ 80
* ‘Ik voel niet meer die vuile drang,/ ik zing niet meer die geile zang!’ (Maar ondertussen). Deze op ’27 Januarie 1931′ gedrukte poëziebundel werd geschreven én uitgegeven door twee jongelingen die naar liefde snakten, de negentienjarige Ceuleers en zijn één jaar oudere kameraad Smekens. ‘Illusiemeisje, kom niet weder’… Uit de bibliotheek van Roel Houwink, zonder zijn naam, maar wel met inliggend gedrukt visitekaartje op naam van Smekens (Familiestraat 7), waaronder Jan Ceuleers zijn naam en adres schreef. Aandoenlijk, met frisse typografie.

8. CLAUDIUS, Matthias Werke. (Compleet in 3 delen). Weimar, Utopia Verlag, 1924. 3 delen. Halfleer met donkerblauwe platten. 464; 580; 384 p. 2 illustraties. Leer wat ongelijk verkleurd. Papier verbruind.
€ 25
* In alle delen is ‘R. Houwink/ 1941’ op de titelpagina geschreven.

9. CLAUDIUS, Matthias Werke. (Compleet in 4 delen). Hamburg, Friedrich Perthes, 1829. 8 delen in 4 banden. Halfleer met gemarmerde platten. Geïllustreerd (o.a. naar Daniel Chodowiecki). 4e druk. Iets versleten. Wat roest.
€ 60
* Gedichten en verhalen. In alle delen is ‘R. Houwink/ 1929’ op de titelpagina geschreven. Uitgever Friedrich Perthes was de schoonzoon van dichter en journalist Matthias Claudius (1740-1815).

10. (CLAUDIUS, Matthias). HERBST, W. Het leven van Matthias Claudius, den Wandsbecker Bode. Naar het Hoogduitsch van W. Herbst. Met eene voorrede van Dr. J.J. van Oosterzee. Utrecht, Kemink en Zoon, 1858. Verguld uitgeverslinnen. XVI, 424 p. Met illustraties. 1e druk. Band deels wat dof, binnenknepen met bruin plakband versterkt, enkele ouderdomssporen, maar een heel net exemplaar, mooi 19e-eeuws boek.
€ 40
* Op de titelpagina schreef Roel Houwink zijn naam met de datum 17 Juni 1943.

11. COSTER, Dirk Schetsboek. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1931. Ingenaaid. (2), 62 p. Niet afgesneden. Gedrukt op zwaar Pannekoek in een oplage van 600 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag roestig en beschadigd.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur op p. (1): ‘Voor Roel/ den onversaagde/ van/ Dirk C’. Dit is nr. 1 van de oplage!

12. DER MOUW, J.A. Brahman. Amsterdam, W. Versluys, 1919-1920. Twee delen. Paars linnen. (4), 560, (4) p. 1e drukken. Ruggen zoals altijd verkleurd, verder mooi.
Verkocht
* Fantastische verzameling sonnetten en andere versvormen, méér dan u op kunt. Voorin deel 1 in het handschrift van Roel Houwink: ‘van Vader en Moeder/ 5 Dec. 1919’. Achterin een briefje met paginacijfers en ‘O.W’ (Opwaartsche Wegen). In deel 2 op de titelpagina Houwinks handtekening.

13. DHONT, J. Mythe van den veroveraar. Inleiding tot het openluchtspel Cortez. Lustrum U.S.C. Utrecht, P. den Boer, 1931. Ingenaaid. 160 p. Met illustraties op glanspapier (foto’s van Louis Saalborn en Darja Collin) en een inliggende kaart met afbeelding van het drukbevolkt toneel. 1e druk. Wat roestig. Voorin met potlood geschreven ‘V.P.R.O. 5’. Met de handtekening van Roel Houwink en het jaar 1931.
€ 30
* Mooi, decoratief uitgevoerd toneelspelboek. Bijgevoegd: Jan Dhont, Gedichten. Eigen beheer, 1985. Vervaardigd bij de Utrechtse Printerette in 100 exemplaren. Posthume uitgave door J. Dhont-ten Winkel en J.T. Muller. Adviezen van Johan Polak en A.F. Ruitenberg-de Wit. Jan Dhont (1909-1984) was arts en later directeur van het Zwolse ziekenhuis, maar enthousiast dichter sinds zijn studententijd.

14. DOBBENBURGH, Aart van Collectie van diverse uitgaven.
€ 50
* 1. Catalogus van Gemeentelijke van Reekum Galerij in Apeldoorn. 1968. Geniet. Geïllustreerd. Met handgeschreven opdrachtje van de kunstenaar: ‘Aan Roel van/ Aart/ 2-11-’68’.
2. Dirk COSTER, Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh. Het Model voor de Uitgever, 1968. Ingenaaid met omslag. Geïllustreerd. Met handgeschreven opdrachtje van de kunstenaar: ’21-12-58/ In dank aan Roel/ van/ Aart’.
3. Aart van Dobbenburgh, ofwel van vreugde en verdriet. Ingeleid door Gerrit Luidinga. Met een voorwoord van Theun de Vries. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1976). Kunstleer met stofomslag. 108 p. Geïllustreerd.
4. De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën ingeleid door Johan Schwencke. Zwolle, Erven Tijl, (1963). Karton met transparant omslag. 80 p.
5. K.A. KOK, Aart van Dobbenburgh, strijdend kunstenaar.. Overdruk uit TéTé. (12) p. Geïllustreerd.
6. Divers drukwerk rondom Van Dobbenburgh, waaronder drie gedrukte Kerstwensen, waarvan éen gesigneerd ‘Aart en Cosja’.

15. DOMMISSE, Fré Krankzinnigen. Ingeleid door Dr. H. van der Hoeven. Amsterdam, Querido, 1950. Linnen met stofomslag. 240 p. Herdruk voor de Salamanderreeks. Vrij goede conditie.
Verkocht
* Aangrijpende, autobiografische geschiedenis van een psychose. Heruitgave met het rood-wit geblokte serieomslag. Gezocht boek.

16. DOMMISSE, Fré Het poppenhuis in het Centraal Museum te Utrecht. (Utrecht, Centraal Museum, 1932). Geniet. 56 p. Geïllustreerd.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Roel Houwink: ‘Voor Nell en Roel/ van/ Fré’.

17. DOUDART DE LA GRÉE, Marie-Louise Emmaus. Met teekeningen van Han van Meegeren. Utrecht, Bruna, [1946]. Linnen. 180 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven (sierlijke) opdracht van de auteur: ‘Aan Nell en Roel,/ in dank voor de vele uren/ aan “Emmaus” geofferd./ Marie-Louise/ 9-4-’47’.

18. DOUDART DE LA GRÉE, Marie-Louise Geen standbeeld voor Han van Meegeren. Naar authentieke gegevens. Amsterdam, Keurboekerij, (1966). Garenloos. 200 p. Geïllustreerd. 1e druk. Leesvouwen.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Aan mijn trouwe/ Nell,/ in herinnering aan/ véel rond/ Han van Meegeren./ Marie-Louise/ Doudart de la Grée/ December ’66’.
Met als opening een motto van Van Meegeren: ‘Wie Adelaar zegt,/ moet Bedelaar zeggen.’

19. DOUDART DE LA GRÉE, Marie-Louise Het fenomeen. Gedramatiseerde documentaire over het leven van de kunstschilder Han van Meegeren. Den Haag, Omniboek, (1974). Ingenaaid. 72 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Aan mijn lieve/ trouwe wijze/ vriendin Nell/ Marie-Louise/ Nov. ’74’.

20. DOUDART DE LA GRÉE, Marie-Louise Vagevuur. Utrecht, Bruna, [1946]. Halflinnen. 120 p. 1e druk.
€ 45
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur: ‘Aan mijn beste Nell en Roel,/ in innige dank voor de lieve/ aandacht en belangstelling/ bij dit werk ondervonden./ Marie-Louise./ I-III-’46.’
Roman over de vrouwelijke gevangenen van het concentratiekamp Auschwitz.

21. DÜRCKHEIM, Karlfried Graf Transzendenz als Erfahrung. Beitrag und Widerhall. Festschrift zum 70. Geburtstag von Graf Dürckheim. Weilheim, Otto Wilhelm Barth-Verlag, 1966. Verguld linnen met origineel doorzichtig omslag. 516 p. Met portret. 1e druk.
€ 40
* Met handgeschreven opdracht van de boeddhistische psychiater en diplomaat (1896-1988): ‘An R.M. Houwink/ mit freundlichen Grüssen’ gedateerd ‘Februar 1966’.

22. ECKEHART, Meister Meister Eckeharts Reden der Unterscheidung. Herausgegeben von Ernst Diederichs. Bonn, A. Marcus und E. Weber’s Verlag, 1913. Herbonden in halflinnen. 48 p. 1e druk.
€ 15
* Op de titelpagina schreef Roel Houwink zijn naam met het jaar 1928. Tekst in het oorspronkelijke 13e-eeuwse Duits.

23. ECKEHART, Meister Meister Eckeharts Schriften und Predigten. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt un herausgegeben von Hermann Büttner. Jena, Diederichs, 1923. Twee delen. Halflinnen met zilveropdruk. 240; 192 p. Met los inliggende regelteller. Herdruk. Wat verkleurd, op de rug wat versleten, tekstpapier met voorin roest.
€ 25
* Op beide titelpagina’s schreef Roel Houwink zijn naam met het jaar 1927.

24. ELDEN, W. van (vertaling) Rutebeuf. Bloemlezing uit de poëzie van een 13de-eeuws Frans dichter. Ingeleid en vertaald door W. van Elden. Den Haag, Boucher, 1971. Ingenaaid met flappen en buikband. 64 p. 1e druk. Randjes iets versleten.
€ 20
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van Van Elden aan Roel Houwink, gedateerd 28.3.73: ‘Ter herinnering aan onze jaren bij de Blauwe Bloem 1964-1973 (…)’. Mooi verzorgd boekje.

25. FISCHER, Jaap Versjes van Jaap Fischer. Rotterdam, Ad. Donker, 1961. 21 x 21 cm. Oorspronkelijk omslag met flappen. Met tekeningen van Otto Dicke. 36 p. 1e druk. Met opdrachtje van Roel Houwink, gedateerd ‘Sint Nicolaas/ 1961’.
Verkocht
* De enige echte, legendarische eerste uitgave met liedteksten van Jaap Fischer, met de belangrijkste klassiekers, zoals ‘Vlinder’ ‘Het ei’, ‘Om je geld’ en ‘De monniken’.

26. GRAFT, Guillaume van der Achterstand. Den Haag, Stols, 1946. Ingenaaid. 32 p. 1e druk. Omslag roestig en verkleurd.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘voor Mr. R. Houwink/ [(gedrukt: Achterstand], wordt ingehaald!/ Wim/ 12/8/46’. De vrije bladen, jaargang 18, schrift 4.

27. GRAFT, Guillaume van der In exilio. Den Haag, Stols, 1946. Karton. 48 p. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘In dank en waardering voor vriend-/ schap en raad,/ voor Mr. R. Houwink/ Wim/ April 1946’. Helikon jrg. 12, afl. 22. Van Dijk 700.

28. GRAFT, Guillaume van der Mythologisch. Amsterdam, U.M. Holland, 1950. Ingenaaid met stofomslag. 1e druk.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘aan Roel Houwink/ in vriendschap/ 2 III ’50/ Guillaume’.
De Windroos II.

29. GRAVESANDE, G.H. ‘s- Heer Pierlala. Een moderne doodendans. (Met 7 houtsneden door J.M. Prange). Den Haag, [eigen beheer], 1945. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in een oplage van 275 genummerde exemplaren. ‘Na den bevrijding geschreven voor M.C. Escher’. 1e druk. Scheur aan bovenzijde rug, wat verfomfaaid.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor mevrouw N. Houwink/ als dank van/ ‘s-Gravesande/ 14 Juli 1953’.

30. GRAVESANDE, G.H.’s- Nachtschade en kinkhoorns. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver). Amsterdam, Meulenhoff, (1952). Ingenaaid met flappen. 64 p. 1e druk. Waterschade.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur onder het colofon: ‘voor Nel en Roel Houwink/ als dank en ter herinne’/ ring van/ ‘s-Gravesande/ 10 aug. 1957’. Op de Franse titel schreef de auteur bovendien een kwatrijn, gesigneerd ‘Hein’, gevolgd door de aantekening ‘Geschreven, toen een moeder me verzocht bloemen te leggen op het graf van haar omgekomen zoon’.
De Ceder 28. Typografie Jan Vermeulen.

31. HAMMACHER, A.M. Grensbewoners. Overdruk uit Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift. [Jaargang 48, aflevering 4 (1938)]. Geniet. P. 229-240. Geïllustreerd.
€ 25
* Exemplaar met opdracht van de auteur (1897-2002): ‘Van den schrijver/ aan Roel Houwink/ Juni ’38/ met vriendschappelijken groet’. Artikel over kunstenaars met afbeeldingen van o.a. Henry Moore, Salvador Dali en Odilon Redon.

32. HAZEU, Wim Springtij in de flanken. Gedichten. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, (1973). Ingenaaid. 108 p. 1e druk.
€ 16
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Roel Houwink,/ in Zeeuwse/ verbondenheid./ Wim Hazeu/ Zeist, 11/5/77’.

33. HELMAN, Albert Zuid zuid west. [Utrecht], De Gemeenschap, 1926. Linnen. 120 p. Tekening Otto van Rees. 2e druk. Wat grauw, hoekjes gebutst. Papier heeft wat roest.
€ 15
* Exemplaar met de handtekening van Roel Houwink en het jaar ”27′.

34. HOUWINK, Roel Handgeschreven brief aan ‘Beste Jons’ (Adriaan Viruly). Gevouwen, gelinieerd papier, gedateerd ‘Zeist, 8 Maart 1955’. 11 regels. Horizontale vouw.
Verkocht
* Aardige en invoelende brief met bijgevoegd een typoscript van het gedicht ‘Piloot’, waarin een hemelreis naar Venus wordt beschreven. Het was dan ook bestemd voor het huwelijk van de vliegenier Adriaan ‘Jons’ Viruly met Mary Dresselhuys op 15 maart 1955, zoals een handgeschreven opdracht aangeeft.

35. HOUWINK, Roel Handgeschreven brief aan ‘Zeer geachte mej’. 22,4 x 14,6 cm. Op geel briefpapier ‘Opwaartsche Wegen’. Eén blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘RHouwink’ en gedateerd ‘Zeist, 2 Juni 1937’. 9 regels tekst. Geperforeerd.
Verkocht
* Charmante afwijzingsbrief: ‘uw gedichten zijn o.i. nog niet rijp voor publicatie. De geest, die uit uw verzen spreekt, is ons sympathisch, maar u weet uw gevoel nog niet zoodanig te beheerschen, dat u “poëzie” kunt schrijven’.

36. HOUWINK, Roel Novellen (1920-’22). Zeist, eigen beheer, 1924. 15 x 12 cm. Ingenaaid. 96 p. Debuut. Oplage 750 exemplaren. 1e druk. Zo nieuw als een zevenennegentigjarig boek nieuw kan ogen!
€ 35
* ‘In den schaduwloozen dag, ziedend van licht; een korte zomer rijpte haar.’ Expressionistische verhalen van de in 1899 geboren Houwink. Met de oorspronkelijke gedrukte aanbiedingsbrief én het fraaie raambiljet voor de boekhandel (beide 22 x 28 cm). Houwink rijpte in het van ontbottende schrijvers zwangere Zeist, en was bevriend met Marsman en Achterberg.

37. HOUWINK, Roel Novellen (1920-’22). Zeist, eigen beheer, 1924. Ingenaaid. 96 p. Debuut. 1e druk. Vrijwel als nieuw!
€ 12
* Een van de 450 ongenummerde exemplaren.

38. HOUWINK, Roel Novellen (1920-’22). Zeist, eigen beheer, 1924. Ingenaaid. 96 p. Debuut. 1e druk.
€ 30
* Exemplaar met mini-opdrachtje aan Gaston Burssens: ‘Brussens. [sic!!]/ v.d.s.’.

39. HOUWINK, Roel Pluk den dag. Kantteekeningen bij dezen tijd. Zeist, Ploegsma, [1931]. Halflinnen met stofomslag. 376 p. Geheel gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Omslag bovenaan rug iets gekreukt.
Verkocht
* Uitspraken van beroemde schrijvers en andere denkers ‘benevens ruimte om uw eigen gedachten bij te schrijven’, een soort agenda dus. Prachtig uitgevoerd met letters van S.H. de Roos. Wonderbaarlijk gaaf typografisch stofomslag.

40. HOUWINK, Roel Uilen naar Athene dragen. (Poëzie). Amsterdam, De Beuk, 1956. Ingenaaid met flappen. 20 p. 1e druk.
€ 15
* Voorin klein opdrachtje van de schrijver: ‘Voor Ben/ Roel/ 26-XI-’56’.

41. HOUWINK-VAN NIE, Nell Autobiografie. Vijf bladen typoscript met correcties, in map.
€ 50
* Jeugdherinneringen. In de map liggen ook vijf liederprogramma’s uit de jaren 20, waarin Nell van Nie (1897-1990) als zangeres vermeld wordt, twee andere programma’s waarvan de samenhang niet duidelijk is en een nummer van het historische tijdschrift Seijst (1991) waarin gewag wordt gemaakt van een ander concert uit 1922, te Zeist, waarin zij optrad.

42. HOUWINK-VAN NIE, Nell ’t Examen begint. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, [1941]. Linnen. 196 p. 1e druk. Voorin de naam ‘Houwink’ in handschrift. Band krom en beschadigd.
€ 20
* Inliggend een uitgeversfolder voor dit boek en een zestal recensies, een ansichtkaart van een vriendin uit Ellecom en een bladzijde uit het Nieuw Utrechts Dagblad (1948) met een recensie van een ander boek van mevrouw Houwink, en een aantal artikelen met betrekking tot de Boekenweek (o.a. over Oeroeg).

43. HOUWINK-VAN NIE, Nell De smalle weg. (Kleine kroniek van een Vrouweleven). Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, [1942]. Halflinnen met stofomslag. 244 p. 1e druk. Omslag aan de randen beschadigd.
€ 25
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijfster aan haar zoon: ‘Aan Roef/ van zijn/ moeder./ N. Houwink-/ van Nie’. Inliggend een contract (1947) tussen Nell Houwink-van Nie en de Stichting Kerk en Wereld met betrekking tot het auteursrecht van een verhaal, ‘Het vogelkopje’, een briefje van deze stichting over auteursexemplaren en een door een kind gevlochten papieren matje, kennelijk opgedragen aan Nell Houwink.

44. HOUWINK-VAN NIE, Nell De smalle weg. (Kleine kroniek van een Vrouweleven). Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, [1942]. Halflinnen. 244 p. 1e druk.
€ 25
* Met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de schrijfster aan haar vader: ‘Voor Vader/ van zijn middelste/ dochter./ Nell’. Inliggend twaalf recensies van het boek (knipsels en een overdruk).

45. HUEBNER, Friedrich Markus Das Hexeneinmaleins. Fürstenfelderbruck, Steinklopfer Verlag, (1959). Karton met cellofaan omslag. 60 p. Rug verschoten.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Mr. Raoul (sic!) Houwink/ met vriendelijke groeten/ F.M. Huebner/ Amsterdam/ 4.XI.59’.

46. HUSSEM, Willem Sporten van de ladder. Amsterdam, De Bezige Bij, 1974. Garenloos met stofomslag. 144 p. 1e druk.
Verkocht
* Uit de bibliotheek van Roel Houwink, met zijn naam en jaartal op de Franse titel.

47. JACOBSE, Muus (3 balladen). Ballade van het afscheid. Ballade van het weerzien. Ballade van wolf en lam. [Utrecht], Marnix Pers, 1946. Halflinnen. (2), 26 p. Gedrukt op Ingres in een beperkte oplage. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Roel Houwink/ “Wij zullen elkaar kennen/ zonder woorden”/ Muus Jacobse’. Bundel ter nagedachtenis aan het zoontje van de dichter dat op 16 februari 1946 op tweejarige leeftijd overleed. Venemans 23.
Bijgevoegd: geboortekaartje van dochter Anneke Magdalena, die op 15 februari 1947 geboren werd: ‘Terwijl wij gedenken hoe onze kleine Anno van ons ging, werd Anneke Magdalena tot ons gezonden’.

48. KELK, C.J. Aards vertier. Hasselt, Heideland, (1965). Garenloos. 80 p. 1e druk.
€ 15
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Roel Houwink: ‘Bij het weerzien na vele jaren/ Voor Nel en Roel/ Zeist 29-1-74/ Kees Kelk’.

49. (KLOOS, Willem, en Frederik van EEDEN). ‘s-GRAVESANDE, G.H. Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De quaestie “Lieven Nijland”. Documenten bijeengebracht door G.H. ‘s-Gravesande. Den Haag, Stols, 1947. Ingenaaid. 88 p. Geïllustreerd. 1e druk. Omslag deels verbruind.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van ‘s-Gravesande aan Roel Houwink: ‘Voor Roel Houwink, die/ mij nu van een andere kant/ kan leren kennen/ Hein’. Van Dijk 752.

50. KRUIT, Johanna Collectie van zeven opdrachtexemplaren, twee brieven en twee gedichten in typoscript.
Verkocht
* 1. Achter een glimlach. Bergen op Zoom, Wel, 1976. 3e druk.
2. Tussen water en droom. Heverlee, Raakpunt, 1977. 1e druk.
3. Landgrens. Bergen op Zoom, Wel, 1982. 1e druk.
4. Omtrent het getij. Amsterdam/ Brussel, Thomas Rap, 1985. 1e druk.
5. J. Greshoff, Toen. Den Haag, Nijgh & Van Ditmar, 1972. 1e druk.
6. Hier is mijn eiland. Bergen op Zoom, Wel, 1977. 200 exemplaren. 1e druk.
7. De nacht, een watervogel. 200 exemplaren. Bergen op Zoom, Wel, 1979. 1e druk.
Alle vijf met uitgebreide opdrachten aan Roel Houwink.
Bijgevoegd: twee handgeschreven brieven aan ‘Lieve Roel’, twee gedichten in typoscript (gesigneerd), een handgeschreven beschouwing over de poëzie van Johanna Kruit door Roel Houwink (ook bijgevoegd in doorslag van typoscript) plus een aantal poëziekaarten van Kruit.

51. KRUMMACHER, E.W. Goldene Worte über die theure Lehre von der freien Gnade. Allen wahren Christen zur ernstlicher Beherzigung gesammelt und dargeboten. Elberfeld, Wilhelm Hassel, 1832. Halflinnen met opgeplakt origineel omslag (voor- en achterzijde). XVI, 188 p. 1e druk. Eenvoudig bandje. Hoek van het opgeplakte vooromslag ontbreekt. Op het schutblad ‘R. Houwink/ 1949’. Watervlekkig.
€ 20
* Verzameling van geestelijke teksten van o.a. Luther, Calvijn, Melanchthon, Zwingli, Thomas a Kempis en anderen.

52. LINDEN, Catharina van der Collectie van zeven boeken met opdracht.
1. De Deltavrouw. Nijgh & Van Ditmar, 1979. Linnen met stofomslag. 232 p. Met opdracht aan Roel Houwink.
2, De drie kaarsen. Eigen beheer, 1991. 20 p. Met opdracht.
3. De geheime bloem. Eigen beheer, 1988. 24 p. Met opdracht.
4. De kerstroos. Eigen beheer, 1986. 24 p. Met opdracht aan Roel Houwink.
5. Verzonken voorjaar. Eigen beheer, 1993. 24 p. Met opdracht.
6. De vrouw van het vloeiend gewest. Nijgh & Van Ditmar, 1980. Linnen met stofomslag. 254 p. Met opdracht aan Roel Houwink.
7. Wonen aan een Zwitsers meer. Eigen beheer, 1989. 24 p. Met opdracht.
€ 40
* Bijgevoegd: 8. Uw Tempel. Eigen beheer, 1987. 24 p. Zonder opdracht. Poëziebundels, behalve de tweede titel.

53. MARÉE, Piet Boeken in ons huis. Den Haag, Succes, (ca. 1955?). Garenloos in bijbehorend plastic mapje met rugtitel. 256 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Mr. Roel Houwink/ v.d. Schrijver./ 5/12.’56’. Zeer schaars, een handgeschreven opdracht van deze grote vormgever!

54. MARSMAN, H. Critisch proza. Amsterdam/ Bilthoven, Querido/ De Gemeenschap, 1938. Ingenaaid. 288 p. 1e druk. Gekaft in bruin pakpapier. Scheefgelezen.
€ 15
* Op de titelpagina is geschreven ‘R. Houwink/ 1938’.

55. MARSMAN, H. Tempel en kruis. Amsterdam, Querido, 1946. Linnen. 88 p. 3e druk.
Verkocht
* Met op het voorste schutblad ‘R. Houwink/ 1946’.

56. MARSMAN, H. Voorpost. Brussel, A.A.M. Stols, 1931. Ingenaaid. (4), 28 p. Gedrukt in een oplage van slechts 50 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels wat verbruind en met een paar roestvlekjes.
Verkocht
* Onder zijn signatuur onder het colofon schreef de dichter: ‘voor Roel Houwink’.
Uit de inleiding: ‘De verzen, die hier volgen, dateeren uit den tijd waarin mijn eerste bundel (“Verzen”) ontstond,’ aldus Marsman in een toelichting. Moderne poëzie waarin ook aan moderne kunst gerefereerd wordt (Léger, Archipenko, Arthur Lehning), en: ‘drink de nacht/ uit mijn haar -/ jij, blonde krijgsman, / wilde marconist van het heelal!’ De Onvindbaren 1. Van Dijk 250.

57. (MARSMAN, H.) E.T.A. HOFFMANN Lebensansichten des Katers Murr. Hamburg, Alfred Janssen, 1912. Slap karton. 368 p. Wat verfomfaaid. ‘1. bis 5. Tausend’.
€ 125
* Uit de bibliotheek van Marsman, met op de titelpagina in paarse inkt: ‘H. Marsman/ VIII: ’20’ en daaronder in potlood ‘Aan Roel Houwink,/ Henny Marsman./ Dec ’21’.

58. (MARSMAN, H.). André BILLY La muse aux bésicles. Essais de critique littéraire. Paris, La renaissance du livre, (1921). Ingenaaid. 272 p. Omslag behoorlijk roestig, rug beschadigd.
€ 125
* Met op de titelpagina een opdracht van Marsman in potlood: ‘voor Roel Houwink,/ mijn bolwerk en promotor,/ Henny/ Paris, Octobre 1922.’

59. (MARSMAN, H.). Erhard BUSCHBECK Georg Trakl. Berlin, Verlag Neue Jugend, 1917. Verguld halfperkament. 32 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 30 genummerde en door de auteur gesigneerde luxe-exemplaren, gedrukt op Keizerlijk Japans papier.
Met op het voorste schutblad een opdracht van Marsman aan Roel Houwink en zijn vrouw: ‘Roel en Nell/ van/ Henny/ Jan ’24’.
Erhard Buschbeck was goed bevriend met de grote expressionist Trakl (1887-1914), tot hij in 1913 een relatie kreeg met diens zus en Trakl de vriendschap opzegde.

60. (MARSMAN, H.). KLINKENBERG, G.A. van Jaren met Marsman. Utrecht/ Bunnik, Sjaalmanpers, (1986). Cahiersteek met stofomslag. Gedrukt in een oplage van 115 genummerde exemplaren. 1e druk.
€ 30
* Dit is een van 15 Romeins genummerde exemplaren, gesigneerd met de datum ‘3-3-86’. Met voorin een opdracht: ‘voor Roel/ van Gerard/ 4-3-86’. Heldere en onderhoudende herinneringen aan Marsman uit Zeist, waar Gerard van Klinkenberg (1900-2003) schoolging met Marsman, maar waar hij ook Roel Houwink leerde kennen, die in dit boek figureert. Klein Literair Museum 13.
Bijgevoegd een dichtbundel van Van Klinkenberg: Tot ik er niet meer ben. Amsterdam, De Beuk, 1986. 40 p. Met handgeschreven opdracht aan Roel Houwink.

61. NOOTEBOOM, Cees De verliefde gevangene. Amsterdam, Querido, 1958. Karton met stofomslag. 136 p. 1e druk.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Roel Houwink: ‘Voor Roel en Nel en Bep/ van de schrijver van/ dit allerkleinste [? Moeilijk leesbaar]/ boekje/ Cees’. Met een bloemetje.

62. PEREZ, Jitschak Leib Gleichnisse. Lithographien von Jakob Steinhardt. Berlin, Verlag für jüdische Kunst und Kultur – Fritz Gurlitt, 1920. 30 x 24 cm. Originele geïllustreerde platten met zijden rug. (2), 90 p. Met 8 originele litho’s van Jakob Steinhardt. Vertaling Alexander Eliasberg. Gedrukt door Otto von Holten op handgeschept papier. 1e druk. Band ongelijk verkleurd. Met de naam van Roel Houwink en het jaartal ‘1945’ op het schutblad. Wat roest.
€ 125
* Luxueuze uitgave zonder nummering, iets verweerd maar een indrukwekkend boek.

63. REVE, Gerard De avonden. Een winterverhaal. Amsterdam, De Bezige Bij, (1947). Halflinnen. 240 p. 1e druk. Goud op de rug wat dof. Boekhandelsplakker van Broese en twee inliggende bladwijzers van dezelfde Utrechtse boekhandel.
Verkocht
* Met op het voorste schutblad: ‘R. Houwink/ 1947.’

64. ROBBERS, Herman De Nederlandsche literatuur na 1880. Amsterdam, Elsevier, 1925. Linnen. 144 p. 2e, herziene druk.
€ 30
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Roel Houwink: ‘Mijn vrienden/ Roel en Nell/ Schoorl Nov ’25 HRobbers’. Het werk van Houwink wordt besproken op pagina 128, een paar pagina’s verderop wordt hij genoemd als redacteur van De vrije bladen. Zie over de vriendschap tussen Robbers en Houwink het artikel van Arno Kuipers in De Parelduiker, ‘‘Laat ons maar sober zijn en werken’’ (2006).

65. ROLAND HOLST, A. De afspraak. Bussum, Van Dishoeck, 1926. Linnen. 88 p. [2e druk]. Band deels verbruind.
€ 25
* Op de titelpagina schreef Roel Houwink zijn naam.

66. ROLAND HOLST, A. Tusschen vuur en maan. Twee verhalen met zes houtsneden van J. Buckland Wright. Maastricht, Stols, 1933. Linnen. 4to. 64 p. 2e druk. Platten iets krom.
€ 20
* De illustraties zijn gedrukt van galvano’s naar de oorspronkelijke houtsneden uit de eerste druk. Van Dijk 291 a.

67. SCHAGEN, J.C. van Domburgse Cahiers no. III mei 1964. Zonder plaats, eigen beheer, 1964. Geniet. 82 eenzijdig bedrukte bladen in omslag. 1e druk. Nietjesroest, theevlek op omslag.
Verkocht
* ‘om een mooie meisjeskuit/ wordt een man niet uitgeluid’. Poëzie en prozastukken. Voorin, in handschrift van de schrijver: ‘Met de Groetenisse/ van/ J.C. van Schagen’.

68. SCHAGEN, J.C. van Nieuwjaarswens. [Woubrugge], Avalon Pers, 1980. 10,5 x 15 cm. Planodruk in de vorm van een briefkaart. Recto en verso. Met de hand gezet en gedrukt door Jan Keijser in rood en oker in een beperkte oplage. Vlek.
Verkocht
* Zevenregelig gedicht met beginregel ‘Lieve mensen, daar heb je alweer zo’n Nieuw jaar-‘. Gesigneerd door de dichter en door hem geadresseerd aan Roel Houwink. Jaarwisselingswens 1980-1981. Efemeer Avalonnetje!

69. SLAUERHOFF, J. Archipel. Amsterdam, Van Kampen, 1923. Ingenaaid. 60 p. [Gedrukt in een oplage van 400 exemplaren]. Debuut. 1e druk. Scheefgelezen, omslag wat roestig en langs bovenrand gerafeld.
€ 125
* Met ‘Roel Houwink’ in inkt op de titelpagina. Door bemiddeling van Arthur Lehning in Berlijn voor eigen rekening in Berlijn gedrukte poëziebundel.

70. SMIT, Gabriël De Psalmen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1952. Garenloos. 304 p.
€ 20
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Roel Houwink,/ met mijn beste groet./ (sign.)/ 11/12 ’52’.

71. TOERGENJEW, I.S. Senilia. Dichtungen in Prosa von Iwan Turgenjew. Nach dem russischen Original übersetzt von Wilhelm Henckel. 2. Auflage. Leipzig, Guillermo Levien, [1883]. 15 x 11 cm. Gedecoreerd linnen. IV, 106 p. 2e druk. Band wat verbleekt. Kleine reparatie achterin.
€ 25
* Briljante prozajuweeltjes in een mooi Victoriaans boekbandje. Op de titelpagina schreef Roel Houwink zijn naam en het jaar 1961.

72. VIRULY, A. Handgeschreven ‘Oorkonde’. Op eigen briefpapier. Gesigneerd en gedateerd ‘AViruly’ en ‘Schiphol 20.10.34’. Gevat in een kistje met glazen deksel. Ca. 30 x 23 x 4 cm.
€ 175
* Ludieke oorkonde, voorzien van lakzegels en lintje, voor Viruly’s collega en vriend Roel Houwink. Rechtsboven is een steen geplakt, die Viruly twee dagen eerder op enkele honderden meters van de Acropolis had meegenomen! ‘Het moet ten naasten bij op deze steen geweest zijn, dat de voeten van Paulus gerust hebben, toen hij op die plaats tot de Atheners sprak’.

73. VIRULY, A. Huisje boompje beestje. Gebundelde vlieg-herinneringen 1928-1936. Hoorn, West-Friesland, [1965]. Karton. 190 p. 1e druk.
€ 20
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina, met ‘Boekenmarkt 1965’.

74. VIRULY, A. Reissonnetten. Den Haag/ Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, (1959). Karton. 76 p. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur aan Roel Houwink: ‘Voor Roel & Nell-/ in herinnering aan 50 jaar/ vriendschap – en nóg eens met/ meest welgemeende dank voor/ litteraire en andere steun in de jonge/ jaren./ 5-5-79 Jons’.

75. VIRULY, A. Zon. Van samen zwerven door een Zwitserse zomer. Laren/ Antwerpen, Andries Blitz/ Internationale Pers, [1959]. 17 x 20 cm. Linnen. 180 p. Geïllustreerd. 1e druk.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opdracht van de auteur: ‘Voor Roel Houwink, die/ haast 40 jaar geleden “Andries Blitz”/ voor me verzon en in hartelijke vriendschap/ Jons Viruly’
Aardig verslag van een reis door Zwitserland, in de vorm van brieven aan vrienden en bekenden (Wim Kan en Corry Vonk, Marga Minco, Adriaan Roland Holst, A.C. Willink, e.a.).

76. ZERNIKE, Elisabeth Dralend afscheid. (Poëzie). Amsterdam, Querido, 1950. Ingenaaid met flappen. (4), 44 p. 1e druk. Wat verbleekt.
€ 25
* Met opdracht van de schrijfster: ‘Voor mijn oude trouwe vrienden Roel en Nell/ van Bep’.
Bijgevoegd: Het uur der stilte. Querido, 1953. 48 p. 1e druk. Met opdracht van de schrijfster aan Roel en Nell Houwink.

77. ZIELENS (inl.), Lode Het kind. Naar tekeningen van Jacob Smits, Marten Melsen, Albert van Dyck, Gerard Baksteen, Pieter Rottie, Felix de Block. (Borgerhout), Regenboog, 1926. Tien bladen met opgeplakte illustraties en een vouwblad met tekst van Zielens in overslagmap.
Verkocht
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de inleider: ‘Aan Roel en Nel,/ bij hun trouwen,/ op 30 December 1926/ Lode en Louise Zielens’. Regenboogmappen 1.


Zoals altijd kunt u de plaatjes beter bekijken door erop te klikken.
Kijkt u ook eens naar onze afdeling Brieven-Archieven-Geschreven documenten, die verdeeld is in een Nederlandse en een buitenlandse pagina.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16 april 2021 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 656.735 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: