antiquariaat Fokas Holthuis

sinds 1994

Nieuwsbrief 1020: De vergeten letters

1. ALBERTS, A. Achter de horizon. (Nijmegen, Verzameld Werk, 1992). Ingenaaid met stofomslag. 20 p. Met de hand gezet en gedrukt door Martien Frijns in blauw en zwart een oplage van 99 exemplaren. Met drie originele ‘druksels’ van Martien Frijns. Vaag vals vouwtje langs de voorrand.
€ 30
* H.C.-exemplaar. Eerste afzonderlijke, door de auteur herziene en van een nawoord voorziene druk van een verhaal uit zijn debuutbundel De Eilanden.

2. ALBERTS, A. De honden jagen niet meer. Amsterdam, Van Oorschot, (1980). Ingenaaid. 84 p. 2e druk. Prijsstickertje op achterplat.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op de titelpagina.

3. ALBERTS, A. Verzameld werk. (1/10 luxe-exemplaren). Amsterdam, Van Oorschot, [2008]. Drie delen. Verguld zwart leer in linnen cassette (ontwerp Gerrit Noordzij). 756; 848; 608 p. 1e druk.
Verkocht
* Eén van de 10 luxe-exemplaren die in leer werden gebonden. Prachtige dundrukuitgave, bezorgd door Gillis Dorleijn en Mirjam van den Hengel.

4. (BAYROS, Franz von). MARIE MADELEINE Aber das Fleisch ist stark! Novellen. Leipzig, B. Elischer Nachfolger, [1910?]. Ingenaaid. Omslagtekening van Franz von Bayros. (4), 256 p. 11.-20. duizendtal. Wat verfomfaaid.
€ 22
* De typische omslagtekening van erotograaf Von Bayros vertoont een “üppige” dame die het liefst uit haar donkerrode robe zou willen springen, terwijl een liefdegodje een overrijpe appel in een snoezig muiltje laat vallen.
De zes novellen van de gravin Marie Madeleine (von Puttkammer) spelen zonder uitzondering in een erotisch verlichte Franse wereld: Parijs, Brussel en Oostende.

5. BERNLEF, J. Op het tweede gezicht. (Met vier gesigneerde droge-naald-etsen van Luc CLAUS) Aalst, Galerij S 65, 1982. Oblong. 30 x 39,5 cm. Losbladig (als uitgegeven) in linnen map in linnen cassette. Gedrukt op Hyacinth in een oplage van 55 genummerde en door auteur en kunstenaar gesigneerde exemplaren. 1e druk. Besmettelijk witte cassette iets verkleurd.
Verkocht
* De fraaie etsen werden gedrukt door Roger van Akelyen op 250 grams Dürer.

6. (BOEKBAND). HANNEMA, Dr. D. Catalogue of the D.G. van Beuningen Collection. Foreword by Max. J. Friedländer. Rotterdam, Ad. Donker, 1949. 35 x 25 x 4 cm. Verguld halfperkament met groenlinnen platten en overstekende perkamenten voorrand (‘overlapping vellum’). Kop verguld. In cassette afgezet met linnen. 214, (248) p. Rijk geïllustreerd. Gedrukt door Joh. Enschedé & Zonen.
Verkocht
* Gewichtige uitgave in zeer luxueuze boekband die in 1949 bij verschijnen maar liefst 150 gulden kostte (dat is ruim € 730 anno 2022).

7. (BOEKENWEEK 1949). Godfried BOMANS en J.W.F. WERUMEUS BUNING Maria Lecina en Een ontmoeting mnet grote gevolgen. Amsterdam, Querido, 1948. Karton. 76 p. 40e druk. Band deels verschoten, rug ontbreekt geheel.
Verkocht
* Op het voorste schutblad gesigneerd door de auteur en met een ingeplakt velletje dat gesigneerd is door Godfried Bomans: ‘Dit boek werd U verkocht door (geschreven:) Godfried Bomans op de “Litteraire Markt”, gehouden in “de Bijenkorf” te Amsterdam op 26 Februari 1949 ter gelegenheid van de boekenweek’. N.B.: 26 februari was de eerste dag van de Boekenweek 1949.

8. (BOMANS, Godfried). Karl MAY Karl May pockets. De reeks meesterwerken van Karl May thans compleet! (Reclamevouwblad). Zonder plaats of uitgever (?!), ca. 1960. 28 x 18 cm. Gedrukt in paars, rood en zwart. 4 p. Lichte gebruikssporen.
€ 25
* De advertentie opent met een fotootje en een citaat van Godfried Bomans (‘De bediende pakt het boek met een fijne glimlach in. Hij weet dat het kereltje het werk pas in handen krijgt als vader het eerst heeft stukgelezen.’). Inliggend 15 krantenknipsels met betrekking tot Karl May (deels ook van Bomans) uit de periode 1929-1980.

9. BORDEWIJK, F. Fantastische vertellingen. [Eerste bundel]. Rotterdam, Brusse, 1919. Linnen. VIII, 216 p. [Oplage 1000 ex., waarvan 301 gebonden]. 1e druk. Hoekjes en rug minimaal gesleten. Naam op schutblad en op Franse titel.
€ 50
* Gezet uit de mooie, in 1919 modieuze Cochin-letter. Cat. Brusse 406.

10. BRAKMAN, Willem Een weekend in Oostende. Amsterdam, Querido, 1982. Linnen met stofomslag. 168 p. 1e druk.
€ 35
* Exemplaar met handgeschreven opdracht van de auteur op de Franse titel: ’14/10 82/ Voor Walter/ &/ Jenny/ Wim’.

 

11. (BRITSE GESCHIEDENIS 1760-1770). JUNIUS Junius: including letters by the same writer, under other signatures, (now first collected). To which are added, his confidential correspondence with Mr. Wilkes, and his private letters addressed to Mr H.S. Woodfall. With a preliminary essay, notes, fac-similes, &c. Stat nominis umbra. London-New York, George Routledge & Sons, 1875. Bruin linnen met goud- en blindstempel. xx, 524 p. Dicht gedrukt in twee kolommen. Met 6 reproducties van de 18e-eeuwse materialen. 1e druk van deze versie. Wat slijtage aan de randen van de aardige contemporaine uitgeversband. Voorschutblad (met uitgeversreclame) aan de binnenkant gebutst. Naam op voortitel (‘Zwolle 1879 J. Kalff’, mogelijk Mr. Jacob Kalff, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden).
€ 30
* Pseudonieme brieven van een fervent criticus van de jonge koning George III, voor het eerst gepubliceerd omstreeks 1770. Met mooie uitvouwbare facsimiles van vijf handgeschreven brieven en hun lakzegels. De schuilnaam Junius is nooit overtuigend opgelost, dus hier is alsnog uw kans.

12. (BUCKLAND WRIGHT, John). OMAR KHAYYAM Kwatrijnen. Vertaald door Ponticus [= H.W.J.M. Keuls]. 29 x 17 cm. Met 11 illustraties in lichtdruk van John BUCKLAND WRIGHT. [Utrecht], De Bezige Bij, [1944]. Ingenaaid. Niet afgesneden. 36 p. Gedrukt in rood en zwart in 525 genummerde exemplaren. Mooi exemplaar.
Verkocht
* Bekoorlijk geïllustreerde, hoge en smalle clandestiene uitgave. Quousque Tandem 4. De Jong 618.

13. CAMPERT, Remco Jagtlustkoerier. [Amsterdam, De Bezige Bij, 2012]. Negen vouwbladen plus toelichting (door Annejet van der Zijl) in originele, bedrukte envelop. Envelop wat verfomfaaid (want per post verstuurd, zie noot).
Verkocht
* Dit exemplaar werd door Joop Schafthuizen per post doorgestuurd aan uitgever Dick Gubbels en zijn vrouw. Gubbels was jarenlang directeur van uitgeverij Veen en daarmee éen van de belangrijkste uitgevers van Reve. Met achterop Schafthuizens monogramstempel. Prachtige, nee, aandoenlijke facsimile-uitgave. Jaarwisselingsgeschenk 2011/2012. Niet in de handel.

14. DAEL S.J., P. Kort onderwys in het recht geloof en de verschillen dezes tydts. Betoonende I. dat de Nieuw-gesinden tegen het oudt Catholyck geloof der Apostelen en hunne 12. Artykelen stryden. II (enz.). (En:) Ondersoek van P. Cornelius Hazart, Priester der Societeid Jesu, of het waare ende Salich-maakende geloove te vinden is by de Calvinisten, Lutheranen, Arminianen, Mennisten. Antwerpen, Michiel Cnobbaart, z.j. Roermond, (zonder uitgever), 1678. 16 x 11 cm. Modern omslagje. 132, (4); 16 p. Niet afgesneden. Verbeterde 6e druk. Wat verbruind, ezelsoortjes.
Verkocht
* Populair maar zeldzaam catechismus-achtig boekje waarin de voordelen van het katholieke geloof tegenover de in de Nederlanden heersende protestante stromingen worden gesteld. P. Dael was een pseudoniem van Paulus van den Berghe (Nijmegen 1609-Mechelen 1683), die werkzaam was als rooms-katholiek missionaris in de Noordelijke Nederlanden, o.a. in Gorkum en Leeuwarden.

15. DOMMISSE, Fré Krankzinnigen. Ingeleid door Dr. H. van der Hoeven. Rotterdam, Brusse, 1929. Linnen. VIII, 184 p. 2e druk. Rug verkleurd, wat vlekjes, maar in goede staat. Voorin de krachtige handtekening in blauw potlood van Trijntje L.E. Dommisse-Wouters, een schoonzus van de schrijfster.
Verkocht
* Aangrijpende, autobiografische geschiedenis van een psychose. Inliggend een portret-ansicht van de schrijfster uit het Boekenweekgeschenk 1933 en een foto naar haar geschilderde portret van G. Feuerstein (plus enkele artikelen in fotokopie). Tevens twee onbeschreven, voorbedrukte recepten uit de jaren vijftig van de broer van Fré, de arts Jac. Dommisse te Scheveningen, echtgenoot van Trijntje Wouters. Zij waren de ouders van de fotografe Marianne Dommisse, van wie dit boek afkomstig is en die waarschijnlijk de foto van het portret van Fré Dommisse heeft gemaakt.

16. DONNE, John Elegy 19. (Vertaald door Jan Eijkelboom; Met een gesigneerd druksel van Doortje de Vries). Apeldoorn, Eikeldoorpers, 2016. Cahiersteek. Leporello. Met de hand gezet uit de Lutetia en gedrukt in een oplage van 80 genummerde exemplaren.
Verkocht
* Gedrukt voor het project ‘In memoriam Kees Thomassen’.

17. DOORN, Johnny van, Hans SLEUTELAAR, Simon VINKENOOG e.a. Is getekend! 1980. 42 x 30,5 cm. Overslagmap met 13 rijmprenten. Vormgeving en produktie Proost & Brandt. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. Map deels iets verschoten.
€ 125
* Uitgave naar aanleiding van het Vierde Europese Schrijverscongres, gehouden in Amsterdam in november 1980, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VVL-Vakbond van Schrijvers.
13 gedichten van de hand van Johnny van Doorn, Bert Schierbeek, Hans Sleutelaar, Simoin Vinkenoog e.a., verbeeld door Jef Diederen, Thomas Koolhaas, Emile Puetmann, Lotte Ruting, Aat Velthoen e.a.

18. (DRUKWERK IN DE MARGE) De duif van Fouché. Een analoog-digitale verkenning met Corps 8.
(Ruurlo) Corps 8, (2014). Metalen schroefband in doos. Vervaardigd in een oplage van 80 exemplaren. Projecten DIDM C-9.
€ 75
* Deze fascinerende uitgave bestaat uit diverse combinaties van analoog en digitaal drukwerk en bevat met de hand gezet en gedrukt werk van de acht leden van Corps 8, ondersteund door of aangevuld met door Mostert & Van Onderen! verzorgd digitaal drukwerk.
‘Een ander samenwerkingsverband was Corps 8 dat bestond uit Dick Berendes (Typografiek), Kees Baart (’t Schuurtje, inmiddels overleden), Gerard Post van der Molen (De Ammoniet), Sjaklien Euwals (De Overkant), Dirk Engelen (Clio Pers), Thijs Weststrate (Zonder Dak), Silvia Zwaaneveldt (De Baaierd) en Henk Francino (De Pers Achter de Muren). Tussen 2002 en 2014 organiseerden zij negen projecten. Hun laatste project was De duif van Fouché, een analoog-digitale verkenning omdat zij hiervoor de mogelijkheden van digitale technieken voor de analoge boekdrukkunst hebben onderzocht (nr. C-9). Voor het resultaat ontvingen zij in 2014 de Emile Puettmannprijs van Drukwerk in de Marge’ (website Drukwerk in de Marge).

19. (DRUKWERK IN DE MARGE) De Vergeten Letters. 2019. 18 x 24,5 x 6 cm. 33 bijdragen en een introductieboekje in bedrukte kartonnen doos (Dozenfabriekje). Vervaardigd in een oplage van 50 exemplaren. Projecten DIDM G-20.
Verkocht
* Leuk project, georganiseerd door Hans van Eijk en Jan Klerken. 32 margedrukkers gingen aan de slag met de opdracht om iets te doen met vergeten letters, letters die ongebruikt liggen te verstoffen in letterkasten. Dat leverde 33 verrassende resultaten op: de Processierupspers vergat niet de letters maar de inkt, zodat er een uitgave ontstond die alleen bij strijklicht te lezen is, De Eikeldoorpers stortte zich op vrgtn lttrs: bijna niemand hield zich strikt aan de opdracht.

20. (DRUKWERK IN DE MARGE) Loodkalender 2014. Westzaan, Stichting Lettergieten, 2013. Spiraalband met buikband. 33 x 33 cm. 58 bladen. [Vervaardigd in een oplage van 80 exemplaren]. Projecten DIDM G-16.
€ 120
* Uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Stichting Lettergieten Westzaan. Bevat behalve de titelpagina en een deelnemerslijst 54 kalenderbladen gedrukt door evenzovele drukkers (dierendag heeft een eigen kalenderblad gekregen, vandaar). Inventief!

21. (DRUKWERK IN DE MARGE) Stroom. Peter Duijff 65 jaar jong (en) 15 jaar margedrukker. 2018. Negentien uitgaven plus titel/colofon/tekst van Janneke van der Veer in een door de Eikeldoorpers en Pluuspers bedrukte, kartonnen doos. Vervaardigd in een oplage van 35 exemplaren.
€ 220
* Vriendenproject ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Peter Duijff van de Eierland Pers.
Bevat 19 bijdragen van Pers Aldo (in een bedrukt omslag van een fragmant van een draaiorgelboek), de Houtpers (Marsmans ‘Herinnering aan Holland’, onherstelbaar verbeterd door Gerrit Komrij en August Agasi), De Korenmaat (gedicht ‘Duif’ van M. Vasalis), Zwarte Hen Pers (een lang gedicht van Frederik van Eeden), De Pers Achter de Muren, Triona Pers, Typografiek, Vette Venus Pers, De Baaierd, De Hynsteblom, Avalon Pers (gedichten van Jan Engelman en H. Marsman uit Rynbende). Eikeldoorpers (gedicht van Leo Vroman met een genummerd en gesigneerd kleurendruksel van Doortje de Vries), Pluuspers, De Overkant, ZORG, De Klaproos, LJCpers, Pastei (een uitgave in 65 drukgangen) en de elba Pers (met originele houtsneden van Ellen Baptist). Projecten DIDM 42.

22. EXPOSITION PARIS 1925 Verslag betreffende de Nederlandsche inzending op de in 1925 te Parijs gehouden Internationale tentoonstelling van moderne decoratieve en industrieele kunst. Zonder plaats of uitgever, [1926]. Ingenaaid. 60 p. 1e druk.
€ 45
* Diverse verslagen van de organisatie, met overzicht van de vele uitgereikte prijzen, zeer informatief. S.H. de Roos-achtige vormgeving.

23. EXPOSITION PARIS 1925 – (KRIMPEN, J. van) L’Art hollandais à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925. Zonder plaats of uitgever, 1925. 30 x 23 cm. Grof linnen met opdruk in rood en zwart. 160 p. Geïllustreerd. Foto’s door Bernard Eilers. 1e druk. Mooi en gaaf.
€ 140
* Het boek waarmee Jan van Krimpen met een knal zijn entree maakte als leidend letterontwerper: zijn letter Lutetia werd speciaal voor deze uitgave onder grote tijdsdruk door Van Krimpen en zijn geniale stempelsnijder P.H. Rädisch geproduceerd. Ook de bandtekening is overduidelijk van zijn hand.
Schitterend overzicht van de Nederlandse kunst op de naamgevende tentoonstelling van art-deco te Parijs, met talloze afbeeldingen van grafische en toegepaste kunst. Grote namen, zoals De Bazel, Berlage, Copier, Dudok, Gispen, Krop, Lauweriks, Lion Cachet, R.N. Roland Holst, Toorop en Wijdeveld. En Jan van Krimpen zelf met een kalligrafie.

24. EXPOSITION PARIS 1925 – (KURVERS, Anton) Section des Pays-Bas à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, Paris 1925. L’enseignement dans les écoles d’art décoratif à Rotterdam, Haarlem et Amsterdam. Zonder plaats of uitgever, 1925. Ingenaaid. 92 p. Omslag en typografie Anton Kurvers. Gedrukt op Van Gelder-papier in bleekgroen en zwart. Geïllustreerd. 1e druk. Groen omslag wat verbleekt. Vrij roestvlekkig, vooral op de sneden en de pagina’s tegenover de illustraties (die gedrukt zijn op glanspapier).
€ 125
* Artikelen van o.a. Jac. Jongert, H.C. Verkruysen en J.L.M. Lauweriks over de kunstacademies van Rotterdam, Haarlem en Amsterdam met afbeeldingen van de werken van leerlingen. Nogal doorgedecoreerd boek, letterlijk een schoolvoorbeeld van art-deco.

25. EXPOSITION PARIS 1925 – LUYKEN, Jan Duytse lier, Drayende veel van de Nieuwste, deftige, en dartele Toonen, Bevad in tien Verdeelingen. (Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande), 1921. Palladium-serie. Ingenaaid. (4), 132 p. Met een vignet onder het colofon [door Bernard Essers]. Gedrukt in rood en zwart op fraai geschept papier met watermerk ‘Palladium’ onder typografische leiding van J. van Krimpen in een oplage van 200 exemplaren. Omslag los, verkleurd en niet helemaal gaaf.
€ 120
* Achterop een roemrucht plakzegel: ‘Pour l’Exposition Paris 1925 Section Néerlandaise’ met handgeschreven nummer ‘IX 254.’ Dit exemplaar zelve heeft dus op de eponieme art-deco-tentoonstelling gelegen, als toonbeeld van Van Krimpens typografisch kunnen!
Een gewoon exemplaar is bij ons te bekomen voor € 45.

26. EXPOSITION PARIS 1925 – MEES, Fokko, & André van der VOSSEN Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Catalogue des oeuvres de la section des Pays-Bas a l’exposition à Paris, 1925. Zonder plaats of uitgever, 1925. Ingenaaid. 80 p. De (vele) ornamenten in deze catalogus zijn ontworpen door Fokko Mees en in hout gesneden door Mees zelf en André van der Vossen. Gedrukt op geschept papier van Van Gelder (‘fourni gracieusement’) op de persen van Joh. Enschedé & Zonen. 1e druk. Omslag en schutbladen wat verbruind.
€ 150
* Als dat geen decoratieve kunst is. Zo decoratief, dat veel van deze houtsneden erg geschikt zouden zijn om een tatoeage van te maken voor u, voor uw kinderen of op de armen, benen en rug van uw geliefden. De hoekornamenten zouden zich goed lenen voor een buikomlijsting.
Als er in hun tijd tattoosalons hadden bestaan, waren Fokko Mees en André van der Vossen met deze voorbeelden grootscheepsch binnengelopen! Ze hebben zich er niet gemakkelijk van af gemaakt, iedere pagina is rijk voorzien van symmetrische houtsnedeversiering, met de klare lijn en meestal grotesk van aard, in een schoolvoorbeeld van art-deco. Het boekje bevat een gedetailleerde, lange lijst van bijdragende kunstenaars met hun huisadressen en een Franstalig overzicht van de toegepaste kunsten in Nederland.

27. HENSTRA, Friso ‘Gebeeldhouwde litho’. (Hilversum, Steendrukkerij De Jong), [1956]. 25 x 25 cm. Vouwblad.
€ 15
* Originele litho van Henstra met toelichting. Serie Kwadraatbladen.

28. HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. Parijs, De Mandarijnenpers, 1976. Ingenaaid. Vierkant 4to. 280 p. 4e druk, 2e oplage. Omslag deels vergeeld, maar goed.
€ 25
* JS 205.

29. HERMANS, W.F. Mandarijnen op zwavelzuur. (Met collage!). Groningen, De Mandarijnenpers [= eigen beheer], 1963 [= 1964]. Ingenaaid. Vierkant 4to. 248 p. 1e druk. Leesvouwen, omslag aan randen iets opkrullend, enkele vouwtjes, wat verbruind.
Verkocht
* Gesigneerd door de auteur op p. (4). Exemplaar met originele, gemonogrammeerde collage: een groep ridders en jonkvrouwen op een podium, naast de hoofdman is een krantenknipsel geplakt: ‘HET BOERTJE VAN BUITEN/ koopt alles’ (deze kleine advertentie stond van 1962 tot 1965 in Het Parool en De Telegraaf). 23,9 x 23,0 cm. JS 199.

30. JEROME, Jerome K. Three Men in a Boat. (To Say Nothing of the Dog). Illustrations by A. Frederics. Bristol, J.W. Arrowsmith, 1889. Blauwgrijs linnen. (4), 316 p. Paginagrote en kleine illustraties. Versierde initialen. 1e druk, tweede oplage (met ’11 Quay Street’ op de titelpagina in plaats van ‘Quay Street’). Rug wat sleets, verder in uitstekende staat.
Verkocht
* Een klassieker van de Engelse onderhoudende literatuur uit zijn eerste jaar van verschijning.

31. KLEIST, Heinrich von Das Erdbeben in Chili. (Met elf originele houtsneden van Otto Rohse). (Hamburg, Otto Rohse Presse, 1981). Karton met blindpreging. 42 (= 40) p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren, gesigneerd door de kunstenaar naast het colofon. Band rond rug minimaal verkleurd.
€ 45

32. LOOY, Jac. van Gedichten 1884-1925. (Met twee portretten van de dichter). Leiden, Sijthoff, 1932. Ingenaaid. (4), 136 p. Niet afgesneden. Typografische verzorging en omslagontwerp van S.H. de ROOS. 1e druk. Rug verbleekt, band dof en vlekje. Tabaksgeur.
€ 35
* Met handgeschreven opdracht van de weduwe van Van Looy: ‘Aan den Heer en Mevrouw/ Dr. P.H. van Moerkerken/ in vriendschap van/Titia van Looy van Gelder/ 31 Dec. 1931’.

33. LOOY, Jac. van, & Titia van LOOY Tot het lezen in Jacobus van Looy. Door zijn vrouw. Leiden, Sijthoff, 1937. Ingenaaid. (8), 132 p. 1e druk. Wat vlekjes op het omslag.
Verkocht
* Bloemlezing. In 1938 verscheen een vervolg.

34. MEINEN, Jan Bernhard 41. (Kunstenaarsboek). Eigen beheer, zonder jaar, maar jaren 70. 13 x 11 cm. Leporello (sort of) in omslag met 16 bladen, eenzijdig bedrukt en in omslag geplakt. 1e druk. Rugje versleten.
€ 20
* Psychedelische prenten van vogels en vlinders tegen de achtergrond van een stad en plattegronden; we zien de toren van Dordrecht. Achterin het Papendrechtse adres van Jan Bernhard Meinen (1945-2001), die bekend is van de illustraties bij De Verschrikking van Gerrit Komrij.

35. MEINEN, Jan Bernhard Draaiboek. (Kunstenaarsboek). Eigen beheer, zonder jaar, maar jaren 70. 12,5 x 10,5 cm. Leporello (sort of) in omslag met 10 bladen. Gedrukt in 30 genummerde en gesigneerde exemplaren. 1e druk. Iets verbleekt en brokkelig aan de randen, kleine vlekjes.
€ 30
* Briljante omkeerprenten met psychedelische inslag.

36. MULISCH, Harry ‘De kultuur is het prachtig/ gladgestreken zand’. (Voorburg, BZZTôH, 1972). Planodruk. 43 x 30,5 cm. Gedrukt in facsimile van het handschrift op gevergeerd papier in een oplage van 100 genummerde exemplaren.
€ 75
* Vijfregelige tekst. In dezelfde reeks hebben whttps://fokas.nl/2022/11/01/nieuwsbrief-1020-de-ergeten-letters/e ook Mulisch’s gedicht ‘- Wat hoor ik?’, het is nr. 85 in onze catalogus ‘Uit de bibliotheek van Hans Kreuzen’ en is hier samen met het gladgestreken zand afgebeeld (klikken = vergroten).

37. NEDERLANDSCH-INDISCHE COURANT Soerabaya-Courant. Nieuws- handels- en advertentieblad. Dinsdag 31 Juli 1886. Hoofdredacteur in Nederland: P. Brooshooft, in Soerabaya: H.E. Eyssell. 65 x 44 cm. Gevouwen. 4 p. Gedrukt op vrij goed papier. 1e druk. Wat scheurtjes en kreukels.
€ 25
* Deze krant bestond van 1836-1905. In 1885 trad Eyssell aan als redacteur; hij had anders dan zijn voorgangers een scherpe, interessante pen. In deze grootformaat-krant een paginagroot artikel over de geschiedenis van de ziekte beriberi naast allerlei nieuws, plaatselijk en algemeen. Niet te verwarren met het Soerabajaasch Handelsblad. Deze courant niet op Delpher.

38. NESCIO Dichtertje. Titaantjes. De uitvreter. Met tekeningen van Joost Swarte. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1997-2007. Drie delen. Ingenaaid. 56; 46; 52 p.
Verkocht
* Leuke geïllustreerde uitgaven.

39. NESCIO Verzameld werk. Bezorgd door Lieneke Frerichs. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar/Van Oorschot, (1996). Twee delen. Linnen met stofomslagen. Leeslinten. In cassette. 900; 528 p. 1e druk. Omslagen op rug verschoten.
Verkocht
* 1. De uitvreter. Titaantjes. Dichtertje. Mene Tekel. Boven het dal. Nagelaten werk. 2. Natuurdagboek 1946-1955.

40. NIJHOFF, M. Het uur U (fragment). (Met een originele kleurenlitho door Mart Kempers). (Hilversum, Steendrukkerij De Jong), [1955]. 25 x 25 cm.Vouwblad.
Verkocht
* Serie Kwadraatbladen.

41. REVE, Gerard Slager Crolus koopt een oude viool. (Met 10 rasterafdrukken van foto’s van Vincent Mentzel). New York, Kunst Editions New York, 1997. Losbladig in linnen map. 14 bladen. Vervaardigd in opdracht van JBR Organisatie-adviseurs te Zeist in een oplage van 999 genummerde exemplaren, die niet in de handel kwamen. Butsje rechterbovenhoek, linnen deels iets verkleurd..
Verkocht
* Dit exemplaar werd onder het colofon gesigneerd door Gerard Reve en Vincent Mentzel. De eerste 150 exemplaren waren luxe, dit is nummer 155, een behoorlijk laag nummer van de ‘gewone’ editie dus. Met aanbiedingsbrochure van Antiquariaat AioloZ. Zelf Reve Verzamelen 75.

42. REVE, Gerard Slager Crolus koopt een oude viool. (Met 10 rasterafdrukken van foto’s van Vincent Mentzel). New York, Kunst Editions New York, 1997. Losbladig in linnen overslagdoos. 14 bladen. Vervaardigd in opdracht van JBR Organisatie-adviseurs te Zeist in een oplage van 999 genummerde exemplaren, die niet in de handel kwamen. Tabaksgeur. Overslagdoos deels verschoten.
€ 350
* Eén van de 150 luxe-exemplaren in zware, linnen overslagdoos, onder het colofon gesigneerd door Gerard Reve en Vincent Mentzel en voorzien van een originele, genummerde en gesigneerde foto door Vincent Mentzel, in dit geval een actiefoto van Ricardo Chailly (genummerd ‘1/25′, aan de luxe-editie werden verschillende foto’s toegevoegd). Zelf Reve Verzamelen 75. U ziet hier het uitvoerige, mooi symmetrische colofon.

43. ROBINSON, Tony Gesigneerde foto. Gedrukte zwartwitfoto in ansichtkaartformaat met Robinson als Baldrick (de underscrogsman = dogsbody in opleiding – van Mr. E. Blackadder Esq., butler van Prins George). In zijn hand houdt hij een heerlijke dode rat.
€ 25
* Gesigneerd in ietwat vage zwarte viltstift (dat houdt niet goed op fotopapier) met de onmiskenbare handtekening van acteur Robinson. Bijliggend een toelichtend briefje van Robinsons agent, Jeremy Hicks, daterend uit 2007-2010. NB. Men zegt mij dat het hier óf een gevederde rat betreft, óf een fazant. Ik houd het op de eerste optie.

44. SHAKESPEARE, William Macbeth. The text of the First Folio. Edited and Amended where Obscure by Herbert Farjeon. Illustrated from drawings in color by Gordon Craig. New York, The Limited Editions Club, 1939. 33 x 22,5 cm. Halflinnen. Kop verguld. (10), 88 p. Gedrukt in een oplage van 1950 genummerde exemplaren. Exlibris van Dorothy Constance Frye (door Rockwell Kent) op binnenzijde voorplat.
Verkocht

45. SLEPER, Jan Litho (Hilversum, Steendrukkerij De Jong), [1955]. 25 x 25 cm. Vouwblad.
€ 15
* Originele litho van Sleper met toelichting. Serie Kwadraatbladen.

46. STIP, Kees Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. Den Haag, Boucher, [1968]. Ingenaaid met stofomslag. 24 p.
€ 25
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opmerking van de auteur: ‘Geschreven 1945/ Voorlaatste couplet 1975/ Kees Stip’ en daaronder ‘en dit exemplaar/ is voor Wim ter Meulen’. Inliggend: het typoscript van dit extra ‘Voorlaatste couplet’.
Fotomechanische herdruk naar de editie uit 1951, een fraai boek.

47. STIP, Kees Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens. (Met opdracht van de schrijver). Den Haag, Boucher, [1968]. Ingenaaid met stofomslag. 24 p.
€ 28
* Exemplaar met handgeschreven, gesigneerde opmerking van de auteur: ‘Geschreven 1945/ Voorlaatste couplet 1975/ Kees Stip’. Op pagina 23 schreef de auteur inderdaad met balpen een vijfregelig, voorlaatst extra couplet.
Fotomechanische herdruk naar de editie uit 1951.

48. VASALIS, M. Krantenknipsels. Collectie krantenknipsels.
€ 30
* Circa 40 stuks uit de periode ca. 1941-1980, groot en klein, maar voornamelijk jaren veertig en vijftig. Onder anderen een fel, naargeestig artikel door Albert Kuyle uit het Weekblad van Nationaal Front (1941) gericht tegen de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde, en een bespreking door Hendrik de Vries. Deels afkomstig van Emmy van Lokhorst.

49. VORRINK, Koos Paraat in een veranderende wereld. Orgaan van de Partij van de Arbeid. Koos Vorrink-nummer (februari 1955). Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955. 29 x 21 cm. Geniet. 16 p. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk. Wat kreukelig.
€ 25
* Boeiend tijdschrift geheel over Vorrink, met een foto van de aftredende PvdA-leider op de voorkant (een nozem-achtige jeugdfoto – ter inspiratie van de Jonge Socalisten?), met bijdragen van Meyer Sluyser, Toornstra, Burger en anderen, en fraaie spotprenten van Van Raemdonck en Funke Küpper.

50. ZAALBERG, Jac.L. Twee bouwplaten voor kinderen.
1. Ik maak zelf mijn keuken. Amsterdam, Jac.L. Zaalberg, (begin jaren 30). 33 x 35 cm. Omslag van lichtgroen papier, gevouwen om een blad karton en een blad stevig papier voorbedrukt met keukenvoorwerpen om uit te knippen. Wat kleine scheurtjes in de rand van het omslag, maar in goede staat. Deels verbleekt. Boekhandelsmerkje van het Huis voor Handenarbeid J. Pranger in Arnhem. En:
2. Ik maak zelf mijn poppenkamer bestaande uit: 2 leunstoelen, 2 stoelen, rustbank, tafel, klok. Amsterdam, Jac.L. Zaalberg, (begin jaren 30). Fiks formaat: oblong 24 x 51 cm. Omslag van lichtrood papier, gevouwen om een blad karton en een blad stevig papier voorbedrukt met meubels om uit te knippen. Wat scheurtjes in de rand van het omslag, maar in goede staat. Boekhandelsmerkje van het Huis voor Handenarbeid J. Pranger in Arnhem.
€ 100
* Na een carrière als boekhandelaar in Rotterdam verhuisde de in 1887 geboren Jacobus Leonardus Zaalberg naar Amsterdam, waar hij zich in de jaren dertig specialiseerde in schoolmateriaal voor kleine kinderen, zoals vlechtmatjes, knipplaten, plak- en tekenboeken. Decoratieve uitgave.


(Uit nr. 26 in deze nieuwsbrief)

We voegen regelmatig nieuwe pagina’s met andere invalshoeken toe aan onze website http://www.fokas.nl. Recent bijvoorbeeld een overzicht America – Asia – Australia, een dikke honderd boeken en andere papieren items over die verdere helft van onze wereldbol. Geen saaie eerste drukken, maar leuks, ontroerends en bijzonders.
Binnen afzienbare tijd verwachten we een nieuwe Alert.

En nog iets: de antiquarenbeurs in Mechelen! Daar vindt u overigens een catalogus van nu reeds verkoopbare highlights (niet alleen van ons) met enkele spectaculariteiten die wellicht nog niet iedereen gezien heeft.

Overal vindt u plaatjes die groot worden wanneer u er op klikt. En deze gekleurde links zijn evenzovele Ga-waar-je-wil-Deuren naar pagina’s vol levendige libraire lekkernijen.

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 1 november 2022 door in NIEUWSBRIEF.

Contact

antiquariaat Fokas Holthuis
Daal en Bergselaan 78
2565 AG Den Haag
+31 70 346 6020
fokas@fokas.nl

English

Statistieken

  • 642.026 bezoeken

Copyright © 2007-2018 antiquariaat Fokas Holthuis

%d bloggers liken dit: